Issuu on Google+

Byens Boligavis Randers & omegn

Udgives i samarbejde mellem

18. udgave uge 39 路 2009

www.byensbolig-randers.dk


2 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Randers Kommune

Nyt svømmebad i Randers Byrådet i Randers har besluttet, at et nyt svømmebad i Randers, til erstatning for Kærsmindebadet, skal placeres i Randers idrætspark på Viborgvej ved Randers Stadion. Byrådet har endnu ikke besluttet, hvornår svømmebadet skal bygges, hvem der skal bygge det, og hvad det skal indeholde.

Programmet vil forme sig således: Kl. 09.00: Velkomst ved borgmester Henning Jensen Nyhuus. Kl. 09.10: Oplæg til workshop ved Torben Lorentzen, Grontmij Carl Bro. Kl. 09.30: Drøftelse i grupper. Kaffe i grupperne. Kl. 11.30: Tilbagemelding i plenum. Kl. 12.30: Frokost. Kl. 13.00: Tak for i dag.

Med henblik på input til det sidste emne – indholdet i et nyt svømmebad – indbydes til en workshop mandag den 28. september 2009 kl. 9.00 – 13.00 for alle interesserede. Workshoppen holdes i loungen på Essex Park Randers. Til at lede workshoppen har vi indkaldt en af Danmarks mest vidende om indretning og drift af svømmebade, kompetencechef i det rådgivende ingeniørfirma Grontmij Carl Bro, Torben Lorentzen.

Tilmelding til workshoppen sker på Randers Kommunes hjemmeside. Gå ind på www.randers.dk, og klik på ”Borgermøder” i rullemenuen i højre side. Tilmelding senest den 22. september 2009. Alle tilmeldte vil få en mail eller et brev med et spørgeskema, som bedes udfyldt og medbragt til workshoppen.. Eventuelle spørgsmål kan rettes til fritids- og kulturafdelingen, tlf. 8915 1076.

25 meter-bassin, udspring, wellness, vandrutsjebane, bølgebassin, varmtvandsbassin, 50 meter-bassin, solgård, åbningstider, massage, terapibassin, vandkanon . . .

Kald det kærlighed Kom til premiere på Randers Biblioteks bogcafé, hvor biblioteket introducerer et nyt tilbud til de læseglade borgere. Randers Biblioteks medarbejdere Lone Fogh og Rikke Bødker fortæller om gode underholdningsromaner med masser af kærlighed, chick lit og kvindeskildringer. Nyd imens en perlende drik og lidt sødt til ganen. BEE-trio underholder med en portion blandede, søde og musikalske bolsjer. Trioen består af Maria Wieland, sang, Ole Bisbjerg, guitar og Peter Elmelund, guitar og sang. Kom til bogcafé fredag d. 2. oktober kl. 16 – 17 på Hovedbiblioteket, Undervisningshjørnet. BEE-trio underholder kl. 15.30.

Randers vokser mere end forventet Ved årsskiftet 2008/2009 var der 94.212 indbyggere i Randers Kommune. Og kigger man i befolkningsprognosen skulle dette tal stige med 217 personer i løbet af 2009. Men allerede nu - godt otte måneder inde i året - har der allerede været en stigning i folketallet på hele 419 personer. Befolkningstilvæksten er så høj, at befolkningsprognosens forventninger for indbyggertallet ved udgangen af 2010 allerede er overhalet pr. 1/9 2009.

”I længere tid har vi fokuseret på at udvikle alle de gode ting, der er i Randers inden for områder lige fra erhverv til kulturelle tilbud. Det er det, vi ser resultatet af nu. Samtidig har vi et godt udvalg af attraktive boliger, der kan være med til at trække folk til kommunen,” slutter han.

20. oktober 09 Sa al kl. kl. 19.00 19.0 00 Store Sal EKSTRA

24. oktober 09 Store Sal Sa al kl. kl. 19.00 19.0 00 UDSOLGT

21. november 09 Store Sal Sa al kl. kl. 19.00 19 9.0 00

Vækst trods lavkonjunktur

UDSOLGT

Det betyder med andre ord, at befolkningstilvæksten i Randers Kommune ligger betydeligt over det forventede, og det glæder kommunaldirektør Bent Peter Larsen: ”Mange tror, at finanskrisen har mindsket væksten generelt,” siger han og fortsætter: ”Men tallene peger tværtimod i retning af, at Randers holder fast i en stabil og høj vækst i befolkningstallet. En vækst, der oven i købet ligger pænt over det forventede.”

Frank Hvam

Erhvervs- og udviklingschef, Kim Kofod Hansen, forklarer tallene med ”det lange seje træk.”

T: 89 13 51 10 | www.vaerket.dk

Live 09

”Jeg vil latterliggøre mig selv som menneske med fare for at trække arten med i faldet” – Frank Hvam

Borgerservice - Åbningstider:

Randers Kommune på nettet:

Mandag..................................................... Tirsdag, onsdag, torsdag .......................... Fredag ......................................................

www.uddannelse.randers.dk www.parcelhusgrunde.randers.dk www.sundhedscenter.randers.dk

9-18 9-16 9-13


BYENSBOLIG Randers & omegn 3

Uge 39 · 2009

INDHOLD Randers Kommune side 2 Partikler fra brændefyring skader mindre end antaget side 3 home side 4 Drejeligt pladsbesparende køkken side 16 Første danske plankegulv med nyt og enkelt click-system side 16 Nybolig side 18 Nybolig Landbrug side 30 De rette beskærersakse til enhver opgave side 31 Nu kommer æblerne! side 31 DanBolig side 32 EDC Aros side 40 EDC Danebo side 43 Ny mortorsav gør arbejdet legende let side 48 TrendyStickers gør dine vægge en smule klogere side 48 Ny garantiordning for vinduer side 49 Støvsuger skåner miljøet side 49 ERHVERVSSEKTION Nybolig Erhverv side 50 EDC Erhverv side 52 Stuk på facaden med nye profiler side 54 Vi vil være Danmarks største jobdatabase side 54 home Erhverv side 55

Byens Boligavis Udgiver: Mæglersambejdet i Randers og omegn. Grafisk tilrettelæggelse: Heidemann Reklame & Grafisk Produktion Tryk: Dansk Avistryk Distribution: Post Danmark

Partikler fra brændefyring skader mindre end antaget Partikler fra f.eks. bilers udstødning optages i langt større grad i den menneskelige organisme end partikler i røgen fra brændeovne eller anden form for fyring med træ. Resultaterne af en omfattende, svensk analyse efter nye målemetoder viser, at kun cirka 20 % af de indåndede partikler fra brænderøg forbliver i organismen, mens det for partikler fra bilers udstødning er hele 66 %, der kan optages i organismen. Den ny målemetode – RESPI - er udviklet af Jacob Löndahl fra Avdelningen för Kärnfysik på Lunds Tekniska Høgskola under Lunds Universitet. Han siger, at resultaterne kan få indflydelse på vurderingen af den helbredsrisiko, der er forbundet med træfyring og anden opvarmning med biomasse. 80 % af de indåndede partikler fra brænderøg forlader kroppen igen og efterlader ingen risiko for sygdom, påviser ny svensk analysemetode Partikler fra f.eks. bilers udstødning optages i langt større grad i den menneskelige organisme end partikler i røgen fra brændeovne eller anden form for fyring med træ. Resultaterne af en omfattende, svensk analyse efter nye målemetoder viser, at kun cirka 20 % af de indåndede partikler fra brænderøg forbliver i organismen, mens det for partikler fra bilers udstødning er hele 66 %, der kan optages i organismen. Den ny målemetode – RESPI - er udviklet af Jacob Löndahl fra Avdelningen för Kärnfysik på Lunds Tekniska Høgskola under Lunds Universitet. Han siger, at resultaterne kan få indflydelse på vurderingen af den helbredsrisiko, der er forbundet med træfyring og anden opvarmning med biomasse. 80 % åndes ud igen Det er partiklernes størrelse og egenskaber, der er årsag til, at partikler fra afbrænding af træ ikke optages i organismen i så stort omfang som hidtil antaget. Partiklerne fra træfyring indeholder ofte store mængder salte, som efter indånding suger fugt fra den menneskelige organisme og får partiklen til at vokse. Derved nedsættes risikoen for, at partiklen sætter sig fast i f.eks. luftvejene i en grad, så 80 % af de indåndede partikler fra f.eks. brænderøg forlader organismen igen ved udånding – og dermed altså ikke som hidtil antaget fører til øget risiko for luftvejssygdomme. Partikler fra f.eks. dieselbilers udstødning er mindre end partikler fra brænderøg og optager ikke i samme grad fugt.

De meget små partikler fæstner sig i langt højere grad i organismen, så kun cirka 33 % forlader kroppen ved udånding, viser den nye analysemetode. Partiklers antal er afgørende Analysemetoden kan også slå fast, at partiklernes antal er afgørende for den syg-domsrisiko, de kan medføre. Der skal mange flere små partikler fra bilers udstødning til for at nå en given masse, og mange små partikler har en større, samlet overflade end færre, store partikler. Det spiller ind på sygdomsrisikoen, fordi de svenske forskere har fastlået, at partiklernes kemiske reaktioner opstår på overfladen. Der-for har overfladens samlede størrelse betydning for den helbredsrisiko, partikelop-hobningen medfører. ”Nogle af vore målinger viste 20 gange så mange trafik-partikler som partikler fra brændefyring deponeret i organismen. Trafikpartiklernes overflade var samlet tre gange større end træ-partiklernes, og det er vigtigt, da flere studier har påvist, at det er partiklernes ydre, som afgør, hvordan helbredet påvirkes,” siger Jacob Löndahl til det svenske tidsskrift Forskning&Framsteg. Han henviser til, at grænseværdier i dag fastsættes efter den samlede partikelmasse i luften – ikke efter partiklernes antal og deres overflade, skønt det er

disse størrelser, der efter alt at dømme har afgørende indflydelse på partiklernes påvirkning af menneskers helbred. ”I brændeovnsbranchen har vi længe anket over, at forskerne kritikløst har sidestillet partikler uden skelen til arten. Den her undersøgelse kan blive starten til at revurdere den påståede far-lighed af røg fra brændeovne,” siger formanden for DAPO - Foreningen af Danske Producen-ter af Pejse og Brændeovne, direktør Peter Jessen Hansen, Morsø Jernstøberi. Håber på afbalanceret debat ”Når forskerne sætter partikelmængde ind i deres store modeller til for eksempel at beregne den samfundsmæssige konsekvens såsom sygehusophold eller forkortet middellevetid, er det ikke ligegyldigt, hvor partiklerne kommer fra eller hvordan de ser ud. Vi venter spændt på, hvordan de danske forskere vil forholde sig til disse nye svenske resultater,” siger Peter Jessen Hansen og fortsætter: ” Vi håber på en mere afbalanceret diskussion om brændeovne og at fokus kan blive rettet mod brændeovnens samfundsmæssige fordele set i et klimaaspekt. Dermed ikke være sagt, at dårlig fyringskultur blot nu kan glemmes. DAPO fortsætter kampagnen for at få folk til at fyre rigtigt og med det rigtige brænde.”


4 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

INTET SALG - INTET SALÆR

FLOT MODERNISERET EJENDOM

Øster Tørslev | Stangerumvej

Solgt!

Sag: 601N1338 SMS: home 601N1338 til 1277 Se mere på home.dk

Se mere på

HYGGELIG 3-PLANSVILLA PÅ STOR GRUND

ÉT-PLANSVILLA I ATTRAKTIVT KVARTER

O. Hornbæk | Overgaden

Randers NØ | Guldregnvej

Solgt!

Sag: 601V1827 SMS: home 601V1827 til 1277 Se mere på home.dk

Solgt!

Sag: 601V1696 SMS: home 601V1696 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

fKCnd

fKCnd

LANGÅ - HØJT BELIGGENDE

FLOT MODERNISERET OG VELINDRETTET

VILLA MED ½ KÆLDER

Randers NØ | Nørrebrogade

Randers NØ | Guldregnvej

2.402

194

2

6

1924

Langå | Villavej

1.630

Solgt!

Sag: 601V1533 SMS: home 601V1533 til 1277 Se mere på home.dk

149

3

5

1938

945

Solgt!

Sag: 601V1990 SMS: home 601V1990 til 1277 Se mere på home.dk

150

1

5

1965

Solgt!

Sag: 601B2023 SMS: home 601B2023 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

fKCnd

fKgnd

VESTBYEN - 2 x 136 KVM

PRÆSENTABEL EJENDOM MED FJORDUD-

OVER HORNBÆK - BEDSTE BELIGGENHED

Knejsted | Valmuevej

Over Hornbæk | Bregnevej

781

155

3

5

1934

Randers NV | Vester Boulevard

794

Solgt!

Sag: 601G1402 SMS: home 601G1402 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 1.120

136

2

5

1966

112

1

4

1962

Solgt!

Sag: 601B1669 SMS: home 601B1669 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 3.812

184

2

6

977

1880

104

52

4

1966

Solgt!

Sag: 601S1871 SMS: home 601S1871 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 1.191

210

1

6

2004

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


BYENSBOLIG Randers & omegn 5

Uge 39 · 2009

Byens bedste salgsteam finder du hos home...

Se mere på

UNIK BELIGGENHED - LIGE I SKOVKANTEN

1-PLAN LIGE I SKOVKANTEN

Åbent hus: 27/9: 15.00 - 15.45

Assentoft | Fjorddalen 29 Gårdhave, 33 m2 tagterrasse. Entré, bryggers, køkken/alrum m glaskarnap, stor stue m glaskarnap, 3 eller 4 soverum, badevær, gæstebadevær. Garage.

Sag: 601S0774 SMS: home 601S0774 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 3.240.000 Udb.: 165.000 Brutto/Netto 20.508/16.560 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 11.501/9.503

fKCnd 473

183

2

5

Åbent hus: 27/9: 15.00 - 15.45

Assentoft | Fjorddalen 41

ÅBENT HUS

Nyopført bolig med dobbelt garage. Entré, bryggers, stort køkken/alrum m. udgang til terrasse. Lys stue m. træparket og udgang til gårdhave. 2 soverum. Badevær.

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER: Rebslaaeriet type D 5. sal Tulipanvej 5, Stevnstrup Stampemøllevej 5, Vorup Fælledvej 12, Mejlby

Sag: 601S0776 SMS: home 601S0776 til 1277 Se mere på home.dk

SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER: Laurentigade 3 Æblevænget 2, O. Hornbæk Ledavej 14, Paderup Fjorddalen 29, 39 og 41, Assentoft Guldbærvej 13, Helsted

Kontantpris: 1.995.000 Udb.: 100.000 Brutto/Netto 13.177/11.065 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.636/6.722

Vi ses... Trine Sander

Randers

2009

GÅAFSTAND TIL CENTRUM

fKCnd 383

LAV VEDLIGEHOLDELSE

121

1

3

2009

O. HORNBÆK - TÆT PÅ GOLFBANEN Åbent hus: 27/9: 14.00 - 14.45

Åbent hus: 27/9: 13.00 - 13.45

Kristrup | Fredensvej

Paderup | Ledavej 14

Randers NV | Æblevænget 2

Central beliggenhed nær indkøb, bybus, skole og daginstitutioner. Entré, spisestue, stor stue, køkken, bad, 2 værelser. Vaskerum og viktualierum. Garage, udhus.

Garage, udhus, entré, lyst, køkken, stor stue med træparket, gæstetoilet, 3 soverum, badeværelse, kontor. Tæt på grønne områder, bus og E-45.

Flot velholdt villa med nyt stål tag og carport. Attraktiv beliggenhed på lukket vej. Entré, bryggers, godt hobbyrum/værelse, 3 soverum, stue, bad med brus. Dejlig have.

Sag: 601S1894 SMS: home 601S1894 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601S1934 SMS: home 601S1934 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601S2063 SMS: home 601S2063 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.275.000 Udb.: 65.000 Brutto/Netto 8.125/6.587 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.586/3.813

Kontantpris: 2.295.000 Udb.: 115.000 Brutto/Netto 14.322/11.873 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.998/6.913

Kontantpris: 2.095.000 Udb.: 105.000 Brutto/Netto 13.262/10.690 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.443/6.130

fKCnd

fKCnd

fKCnd

394

118

3

3

1903

250

141

2

5

2009

1.096

147

1

6

1967

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


6 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Der er gang i salget - ring for en fremvisning! MEGET CHARMERENDE VILLA I GOD STAND

Se mere på

MEGET VELHOLDT ÉT-PLANSVILLA I VESTBYEN

SUPERFLOT 3-PLANSVILLA

Nyhed!

Spentrup | Bane Allé

Vestbyen | Gørrilds Alle

Hornbæk | Møllevej

Med en god og meget central beliggenhed i Spentrup, ligger denne meget charmerende ejendom. Huset er opført i 1902 og har i 1992 en del moderniseringer.

Indvendig fremstår villaen stort set oprindelig, men har en god indretning med 3 værelser + soveværelse og spisekøkken. Vedligeholdelsesstanden er rigtig god.

På en lille blind vej i Randers forstaden Hornbæk, ligger denne meget flotte muremestervilla som både inde og ude fremstår meget flot og charmerende.

Sag: 601V1907 SMS: home 601V1907 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601V1991 SMS: home 601V1991 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601V1910 SMS: home 601V1910 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.675.000 Udb.: 85.000 Brutto/Netto 10.619/8.635 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.889/4.887

Kontantpris: 1.995.000 Udb.: 100.000 Brutto/Netto 13.070/11.665 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.429/7.255

Kontantpris: 2.295.000 Udb.: 115.000 Brutto/Netto 14.373/11.532 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.843/6.430

fKCnd

fKCnd

fKCnd

825

148

2

6

1902

1.050

160

1

5

1970

STORVILLA I SUPER GOD STAND - 305 M2 I ÉT PLAN

1.080

134

3

5

1934

SUPERFLOT MED UDSIGT OG DOBBELT

Nyhed!

Hørning | Rodenlund Boligen er på hele 215 m2, hertil kommer en muret dobbelt garage på 53 m2. Hørning er lille hyggelig landsby med et aktivt sports- og foreningsliv.

Sag: 601V1847 SMS: home 601V1847 til 1277 Se mere på home.dk

Randers NV | Stubvangen Villaen fremstår meget velholdt og her er de seneste år fortaget en del forbedringer - se mere på home.dk. Her er masser af plads til den pladskrævende familie.

Kontantpris: 2.595.000 Udb.: 130.000 Brutto/Netto 16.484/13.583 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 9.220/7.895

Sag: 601V1830 SMS: home 601V1830 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 1.212

305

1

7

1972

Kontantpris: 2.295.000 Udb.: 115.000 Brutto/Netto 14.597/12.324 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 8.082/7.231

fKCnd 1.166

215

2

7

2009

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


BYENSBOLIG Randers & omegn 7

Uge 39 · 2009

Der findes kun en pris hos home - den rigtige!

Se mere på

ARKITEKTONISK PERLE MED PANORAMAUDDSIGT TIL RANDERS FJORD

RØDSTENSVILLA I NEM HAVE/BLIND VEJ Åbent hus: 26/9: 14.00 - 14.45

Stevnstrup | Tulipanvej 5 Mindre villa i dejligt kvarter. Tæt ved skole og skøn natur. Stue delvis åben til køkken, 3 gode soverum, badeværelse med bruser, bryggers. Muret garage.

Sag: 601G1858 SMS: home 601G1858 til 1277 Se mere på home.dk

Assentoft | Fjorddalen Smukt beliggende lige ved den skønneste natur og med nem adgang til både skole, børnehave og sport. Stilen er moderne minimalistisk - lofthøjde 286 cm.

Kontantpris: 5.495.000 Udb.: 275.000 Brutto/Netto 34.086/27.197 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 18.309/14.882

Sag: 601G1683 SMS: home 601G1683 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 1.964

VINKELVILLA MED FLOT UDESTUE

200

1

6

Kontantpris: 1.295.000 Udb.: 65.000 Brutto/Netto 8.408/6.945 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.745/4.080

fKCnd 549

2007

95

1

4

1987

CHARMERENDE OG MODERNISERET VILLA I LUKKET HAVE Åbent hus: 26/9: 15.15 - 16.00

Nr. Borup | Krogen Roligt beliggende lidt nord for Randers. Stort spisekøkken, 4 soverum, nyere og stort bryggers, 2 stuer og 2 badeværelser. Garage og carport samt udestue.

Kontantpris: 1.550.000 80.000 Udb. kr.: 9.879/8.272 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.426/4.786

Sag: 601G1654 SMS: home 601G1654 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 1.000

170

1

6

1965

VELHOLDT OG HYGGELIGT

Vorup | Stampemøllevej 5 Kristrup | Prins Ottos Vej Sag: 601G1762 SMS: home 601G1762 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 3

95

95

stuen

Kontantpris: 1.295.000 Udb.: 65.000 Brutto/Netto 8.891/7.311 Alternativt finianceringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.297/4.494

1937

Kom og oplev denne villa med nyere køkken og badeværelse. Super indretning, maser af lys indfald, plankegulve og skønne stuer. Stor træterrasse i lukket have.

Kontantpris: 2.195.000 Udb.: 110.000 Brutto/Netto 13.498/10.816 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.318/5.981

Sag: 601G1799 SMS: home 601G1799 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 1.380

152

3

5

1906

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


8 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

home Randers - det er her det sker... KÆMPE VILLA MED PÆN HAVE

Se mere på MASSER AF PLADS - PERFEKT STED Åbent hus: 26/9: 15.00 - 15.45

Ø. Alling, Auning | Ådalsvej

Mejlby | Fælledvej

2 x 183 kvm. incl. dobbeltgarage i kælder. Masser af plads til storfamilien, eller familien med mange hobbyaktiviteter. Ej moderniseret.

Kontantpris: 850.000 45.000 Udb. kr.: 5.888/5.213 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.466/3.307

Pæn have. 2 store garager. Fin kælder. Nye vinduer, moderniseret køkken og bad. EVT. BYTTE MED RÆKKEHUS PÅ F.EKS. NÅLEMAGERVEJ.

Kontantpris: 1.745.000 90.000 Udb. kr.: 11.154/9.194 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.102/5.255

Sag: 601B2021 SMS: home 601B2021 til 1277 Se mere på home.dk

fKndg

Sag: 601B1868 SMS: home 601B1868 til 1277 Se mere på home.dk

fKgdk

943

183

6

1967

183

MODERNISERET, FLOT VILLA

1.280

161

95

1976

83

LYS KLYNGEVILLA MED CARPORT OG UDHUS

Nyhed!

Roamlt, Randers SØ | Evasminde

Dronningborg | Hjortholmvej

Skøn lukket have. Der er nyere køkken/ alrum, bad, lofter, gulve, døre osv. Alt pænt holdt i lyse farver. God integreret garage m/værksted.

Kontantpris: 1.750.000 90.000 Udb. kr.: 11.137/9.136 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.159/5.245

Skøn bolig m/bad, tolilet, 3 soverum, alrum, moderniseret køkken og bryggers, stor stue. Alletiders store terrasse samt lukket mindre have.

Kontantpris: 1.750.000 90.000 Udb. kr.: 11.083/8.949 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.129/5.075

Sag: 601B2041 SMS: home 601B2041 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

Sag: 601B1944 SMS: home 601B1944 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

802

GOD VILLA I ATTRAKTIV KVARTER

127

1

4

1981

565

134

1

5

1973

MEGET VELHOLDT VED SKØNNESTE NATUR

BJÆLKEHUS - TRÆNGER TIL RENOVERING

Nyhed!

Ndr. Hornbæk | Niels Bohrs Vej

O. Hornbæk | Mosevænget

Velholdt villa i lukket have. Blind vej. Nemt til motorvej, skole, indkøb osv. 3 soveværelser, 2 x bad, køkken/alrum, dejlig stue m/brændeovn, bryggers.

Kontantpris: 1.995.000 100.000 Udb. kr.: 12.461/10.224 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.792/5.793

Pragtfuldt sted lige ved skov, å og golf. Tæt ved motorvej, skole, idræt osv. Pæn have m/ed integreret terrasse og garage. Nyere bryggers, tag og flere vinduer.

Kontantpris: 1.599.000 80.000 Udb. kr.: 10.505/8.748 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.061/5.265

Sag: 601H0754 SMS: home 601H0754 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

Sag: 601B1734 SMS: home 601B1734 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

630

130

1

5

1987

1.060

115

1

4

1965

Ndr. Hornbæk | Brorsonsvej

NYERE KØKKEN, BAD OG TOILET

Skøn beliggenhed i ”den gamle bydel”, tæt ved åen, indkøb, skole osv. Carport/ udhus. Villaen trænger til vedligeholdelse samt nyt køkken, bad og bryggers.

MODERNE DOBBELTVILLA M/CARPORT

Sag: 601B2037 SMS: home 601B2037 til 1277 Se mere på home.dk

Randers NV | Frejasvej Fin beliggenhed nær alt. Klassisk 3-plansvilla. Du får bl.a. 2 toiletter, bad, køkken, 2 stuer, 3 store soverum samt div. kælderrum m/fin loftshøjde. Kom og se.

Kontantpris: 1.545.000 80.000 Udb. kr.: 9.989/8.216 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.549/4.750

Sag: 601B1702 SMS: home 601B1702 til 1277 Se mere på home.dk

fKndg 739

138

5

1943

88

Kontantpris: 1.775.000 Udb.: 90.000 Brutto/Netto 11.326/9.533 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.396/5.669

fKCnd 667

158

1

4

1989

Vorup | Bojesvej Dejligt sted og lille lukket have. Fint indrettet med gæstetoilet/bryggers, spisekøkken, stue, bad og 3 soverum. Lyse farver og gulvvarme. Kort afstand til alt.

Kontantpris: 1.450.000 75.000 Udb. kr.: 9.177/7.646 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.065/4.431

Sag: 601B1381 SMS: home 601B1381 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 368

115

2

4

1984

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


BYENSBOLIG Randers & omegn 9

Uge 39 · 2009

home Randers - her mødes købere og sælgere... MEGET NYDELIG RØDSTENSVILLA MED GARAGE

Se mere på

HYGGELIG OG VELBELIGGENDE 3-PLANSVILLA

Ø. Tørslev | Udbyhøjvej

Vorup | Aalborggade

Ejendommen er tilbygget i 1996 med god garage og bryggers. Villaen fremstår pæn holdt, men umoderniseret. CA. 160 M2 BOLIG VED UDNYTTELSE 1. SAL.

Kontantpris: 795.000 40.000 Udb. kr.: 5.456/4.689 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.252/2.961

På stille vej i Vorup, udbydes denne meget nydelige 3-plans murermestervilla. Huset har nyere tegltag fra 1994 og flot nyt badeværelse fra 2003.

Kontantpris: 1.695.000 85.000 Udb. kr.: 10.823/8.831 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.975/5.044

Sag: 601V1564 SMS: home 601V1564 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

Sag: 601V1167 SMS: home 601V1167 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

1.649

127

2

3

1904

MEGET CHARMERENDE OG MODERNISERET VILLA

970

124

3

4

1929

5 VÆRELSER - KØKKEN/ALRUM - BRÆNDEOVN

Nordøstbyen | Rypevej

Harridslev | Ahornvej

Stilen er meget charmerende med plankegulve, karnap fra stuen og meget hyggelig have der er sydvendt og helt ugeneret. 3 gode terrasser.

Kontantpris: 1.595.000 80.000 Udb. kr.: 10.122/8.213 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.603/4.680

Med en god og meget central beliggenhed i Harridslev, ligger denne meget velindrettede villa. Villaen fremstår velholdt inde og ude.

Kontantpris: 1.599.000 80.000 Udb. kr.: 10.217/8.352 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.772/4.869

Sag: 601V1550 SMS: home 601V1550 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

Sag: 601V1427 SMS: home 601V1427 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

661

ÉT-PLANSVILLA MED BL.A NYT KØKKEN

123

3

3

1923

SUPERLÆKKER OG MEGET RUMMELIG VILLA

1.017

162

1

7

1974

KÆMPE BUNGALOW 2 X 122 M2

Nyhed!

Nyhed!

Asferg | Rødkælkevej

Kristrup | Kristrupvej

På lille lukket vænge, tæt på indkøb, sport og skole, ligger denne villa, der bl.a. har nyt køkken og mange nye vinduer. Muret garage og nem adgang til motorvejen.

Huset har siden 2006 gennemgået en del forbedringer / moderniseringer og fremstår nu med nyt tag, nye vinduer, nyt køkken, nyt el, nye radiatorer. Et besøg værd!

Sag: 601V2044 SMS: home 601V2044 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601V1897 SMS: home 601V1897 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 999.000 Udb.: 50.000 Brutto/Netto 6.657/5.812 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.856/3.620

fKCnd 824

110

1

4

1968

Kontantpris: 1.995.000 Udb.: 100.000 Brutto/Netto 12.467/9.971 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.737/5.498

Stevnstrup | Skovparken Sag: 601V1213 SMS: home 601V1213 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 887

202

1

5

2007

Kontantpris: 2.695.000 Udb.: 135.000 Brutto/Netto 16.551/13.597 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 8.813/7.556

fKCnd 546

122

2

6

1936

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


10 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

home.dk - bedste sted at starte din bolighandel HYGGELIG EJENDOM MED UDHUS

Se mere på NYBYGGERI MED DOBBELT VOGNLY

DEJLIG RØDSTENSVILLA MED GODE UDHUSE

Nyhed!

Nyhed!

Gjerlev | Hadsundvej

Assentoft | Søndermarken

Dejligt sted lige udenfor Gjerlev. Skøn natur og alligevel nemt til indkøb m.v.. Hyggelig stue, spisekøkken, stort værksted. Nem have.

Kontantpris: 725.000 40.000 Udb. kr.: 4.880/4.082 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 2.868/2.505

Her er 4 soverum, 2 badeværelser og skøn stue samt alletiders køkkenalrum. Nemt til skole, indkøb og sportsfaciliteter. Et dejligt sted.

Kontantpris: 1.995.000 100.000 Udb. kr.: 12.988/10.973 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.446/6.630

Sag: 601G2002 SMS: home 601G2002 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

Sag: 601G1888 SMS: home 601G1888 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd

821

122

2

2

1905

1.017

140

1

6

2009

Hvidsten | Mariagervej

HER ER MASSER AF PLADS

Her er stor og lukket have, rigtig gode udhuse med værksted, hobbyrum og garage. Dejlige stuer med plankegulv og brændeovn, god kælder og 1. sal.

Nyhed!

SKØN VILLA MED DEJLIG GÅRDHAVE

Sag: 601G2006 SMS: home 601G2006 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.695.000 Udb.: 85.000 Brutto/Netto 10.915/8.780 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.072/4.997

Gjerlev | Udbyhøjvej Hyggelig villa i 3 plan og med nyt/flot køkken. Dejligt badeværelse og hall. Stor stue og soveværelse. God kælder og 1. sal med værelser.

Kontantpris: 1.198.000 60.000 Udb. kr.: 7.718/8.210 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.312/4.804

Sag: 601G1995 SMS: home 601G1995 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 984

160

3

5

fKCnd 2.070

1932

149

3

6

1949

DEJLIG VILLA MED 5 SOVERUM OG NYT KØKKEN/BAD

Vorup | Horsensvej Sag: 601G1794 SMS: home 601G1794 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 810

197

1

6

Kontantpris: 2.045.000 Udb.: 105.000 Brutto/Netto 13.076/10.763 Alternativt finianceringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.355/6.273

1971

FLOT RØDSTENSVILLA MED STUKLOFTER

Nyhed!

Nyhed!

Randers | Violvej Skøn og lukket have og hyggelig terrasse. Her er tegltag, stuklofter, plankegulve, nyere køkken og badeværelse samt vinduer. Helt nye fuger.

Sag: 601G1962 SMS: home 601G1962 til 1277 Se mere på home.dk

Assentoft | Elmevej Attraktivt beliggende lige ved skole og sport. Her er nyt køkkenalrum og nyt badeværelse. Stue med parketgulv, 5 soverum, gæstetoilet og bryggers.

Kontantpris: 1.995.000 Udb.: 100.000 Brutto/Netto 12.761/10.399 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 7.089/5.965

Sag: 601G1733 SMS: home 601G1733 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 969

165

1

7

1973

Kontantpris: 1.550.000 Udb.: 80.000 Brutto/Netto 9.951/8.102 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 5.560/4.669

fKCnd 742

102

3

4

1923

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


BYENSBOLIG Randers & omegn 11

Uge 39 · 2009

Hos os får du en seriøs rådgivning og vejledning! SPÆNDENDE VILLA MED SUPERLFOT MATERIALEVALG

Se mere på RENOVERET VILLA MED UDSIGT OVER BYEN

Åbent hus: 27/9: 13.00 - 13.45

Vorup | Fåborgvej Med en god beliggenhed, på en rigtig god vej, i Vorup ligger denne meget flotte og moderniserede villa. Villaen fremstår meget meget flot med stort set alt nyt.

Sag: 601V1828 SMS: home 601V1828 til 1277 Se mere på home.dk

Helsted | Guldbærvej 13 Ensidig taghældning og lofter der indvendig følger taghældningen, store lyse klinker 60 x 60, massive askeplankegulve, Vola armaturer. Se mere på home.dk

Kontantpris: 3.275.000 Udb.: 165.000 Brutto/Netto 20.535/16.747 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 11.168/9.432

Sag: 601V1757 SMS: home 601V1757 til 1277 Se mere på home.dk

fKCnd 877

VINKELVILLA PÅ BLIND VEJ I VESTBYEN

180

1

6

2008

HØJT BELIGGENDE I VESTBYEN

Kontantpris: 1.995.000 Udb.: 100.000 Brutto/Netto 12.702/10.190 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.984/5.725

fKCnd 1.006

108

2

5

1964

DEJLIG RØDSTENSVILLA MED TEGLTAG

Nyhed!

Nyhed!

Åbent hus: 27/9: 14.00 - 16.00

Vestbyen | Mispelvej

Vestbyen | Drejervej 36

Helsted | Nordstjernen

Dejlig villa med stor stue, 4 soverum og stort badeværelse. Gæstetoilet og bryggers. Stort og spændende køkkenalrum. Tæt ved indkøb, skole og E45

Skønt kvarter og tæt ved park, skole og sportsanlæg. Flot villa med fantastisk indretning. Dobbelt garage og skøn have i flere niveauer.

Lukket og skøn have med græsplæne og alletiders terrasse. Nemt til indkøb, E45 og skole. Attraktivt kvarter med gode fællesarealer.

Sag: 601G2068 SMS: home 601G2068 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601G2046 SMS: home 601G2046 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601G1935 SMS: home 601G1935 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.695.000 Udb.: 85.000 Brutto/Netto 10.891/8.995 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.139/5.275

Kontantpris: 2.995.000 Udb.: 150.000 Brutto/Netto 18.987/15.408 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 10.534/8.796

Kontantpris: 1.895.000 Udb.: 95.000 Brutto/Netto 12.029/9.867 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.663/5.672

fKCnd

fKCnd

1.212

246

2

6

1969

560

117

1

4

1988

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


12 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Kender du prisen på din bolig? - kontakt os i dag! PLATANVEJ MED FRIT UDSYN

SKØN UDSIGTSLEJLIGHED I SMUK EJENDOM

Se mere på FLOT MODERNISERET 3’ER

Nyhed!

Nyhed!

Randers NØ | Platanvej 795.000 Flot og velholdt 4 værelses, beliggende i Kontantpris: 40.000 højt stueplan. Fra stue og altan er der frit Udb. kr.: 6.125/5.227 Brutto/Netto kr. udsyn over velholdte fællesarealer. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.115/3.637 Sag: 601F1361 SMS: home 601F1361 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 4

92

92

St.

1969

Randers C | Pontoppidansgade

Vorup, Randers SV | Skansegade

I en af byens smukkeste ejendomme - lige udenfor centrums hektiske liv. Park som genbo. Lejligheden har bla. Trægulve, stuk, fyldningsdøre og karnap.

RINGPARKEN - NORDVESTBYEN

Tæt ved centrum, indkøb, Vorup Enge osv. Lille ejendom med 2 lejl. Fælles have med terrasse. Flot nyt bad, moderniseret spisekøkken, flotte gulve, lofter osv.

Sag: 601F1866 SMS: home 601F1866 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601B2034 SMS: home 601B2034 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.395.000 Udb.: 70.000 Brutto/Netto 10.098/8.292 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.205/5.243

nKemd 3

78

86

4

1935

ANDEL, KAN LAVES TIL BEBOELSE

I den nordvestlige del af Randers, finder du denne rummelige 2 værelses lejlighed.Lejligheden ligger på 3. sal med god udsigt over villaområderne.

Kontantpris: 549.000 30.000 Udb. kr.: 3.988/3.364 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 2.507/2.200

Sag: 601F1768 SMS: home 601F1768 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 2

60

60

3

nKemd 3

1967

66

66

Stuen

1892

LYS 3’ER MED ALTAN

VESTBYEN

Nyhed!

BUD ØNSKES

Randers | Søren Møllers Gade

Nordbyen | Platanvej

Pæn rødstensejendom, få minutters Kontantpris: gang fra banegården.Lokalerne har væ- Udb. kr.: ret benyttet som kontor. Andelsværdi kr. Brutto/Netto kr. 380.113. Sælges for kr.250.000.

250.000 250.000 1.785/1.785

nmidK

Sag: 601F1531 SMS: home 601F1531 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 995.000 Udb.: 50.000 Brutto/Netto 7.380/6.151 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.582/3.962

Randers NV | Ægirsvej

3

st

400

1885

67

Indeholder: Entré, badeværelse med kar, værelse, stort soveværelse, godt spisekøkken og stue med udgang til sydvendt altan med udsigt over grønne arealer.

Kontantpris: 678.000 35.000 Udb. kr.: 5.401/4.656 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.682/3.297

Sag: 601A0903 SMS: home 601A0903 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 3

79

79

1

1969

Randers C | Sjællandsgade

KRISTRUP

NORDBYEN

Ejerlejligheden er beliggende i pæn og velholdt rødstensejendom med gode fællesfaciliteter. Parkering foregår direkte ved ejendommen,

Sag: 601F2071 SMS: home 601F2071 til 1277 Se mere på home.dk

Solgt!

Solgt!

Randers SØ | Landlystvej

Randers NV | Skelvangsvej

Sag: 601F1627 SMS: home 601F1627 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601S1760 SMS: home 601S1760 til 1277 Se mere på home.dk

nKmid 2

75

st.

500

1993

Kontantpris: 650.000 Udb.: 35.000 Brutto/Netto 4.940/4.217 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.210/2.855

nKemd 4

99

99

2

1971

nKemd 2

62

62

1

1792

FJORDUDSIGT

VED BÆKKE-

Solgt!

Solgt!

Dronningborg | Løvenholmvej

Randers NØ | Meisnersgade

Sag: 601G1695 SMS: home 601G1695 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 601F1908 SMS: home 601F1908 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 3

74

74

2.

1975

nKemd 2

56

56

2

1971

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


BYENSBOLIG Randers & omegn 13

Uge 39 · 2009

Inden du skal sælge - ring til home...

Se mere på

Nyhed RIGTIG DEJLIG BELIGGENHED

CENTRALT BELIGGENDE I Ø. HURUP

NYT OG SPÆNDENDE KALMAR SOMMERHUS SKARP, SKARP PRIS

Ø.Hurup | Gl. Hedegårdsvej

Ø. Hurup | Strandbækken

Øster Hurup | Haslevgårde Eng

Yderst velholdt sommerhus fra 1999 med lofter til kip og flot åbent køkken, beliggende centralt i Ø. Hurup i bunden af lukket vej, med kort afstand til vand.

Ældre, men pænt og velholdt sommerhus, m/en rigtig god beliggenhed, helt tæt op imod Øster Hurup by. Stranden er der endnu kortere afstand til.

Nyopført vinkelbygget Kalmarhus i gode kvalitetsmaterialer. Det er et rigtigt hyggeligt sommerhus, der indeholder: Stue, køkken, bad, 3 soverum. Lofter i kip.

Sag: 822-6118 Telefon: 98572044 SMS: home 822-6118 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 822-6137 Telefon: 98572044 SMS: home 822-6137 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 822-6084 Telefon: 98588009 SMS: home 822-6084 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.350.000 Udb.: 70.000 Brutto/Netto 8.651/6.951 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 7.671/6.508

Kontantpris: 865.000 Udb.: 45.000 Brutto/Netto 5.747/4.518 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 5.153/4.261

Kontantpris: 1.250.000 Udb.: 65.000 Brutto/Netto 8.449/6.983 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 7.543/6.574

dKnfL

dKenf

dKnfL

1999

80

4

803

400

1972

SOMMERHUS

Helberskov | Sommerland

Ajstrup | Kukmarksvej

Sag: 822-6004 Telefon: 98588009 SMS: home 822-6004 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 821-3407 Telefon: 98572044 SMS: home 821-3407 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 675.000 Udb.: 35.000 Brutto/Netto 4.402/3.425 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 3.952/3.231

Kontantpris: 950.000 Udb.: 50.000 Brutto/Netto 6.412/5.208 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 5.685/4.874

Superlækkert luksussommerhus opført i 2007. Her er alt, hvad hjertet kan begære i allerbedste kvalitet og i et stille og roligt område tæt på vandet. Kom og se!

dKnfL

dKenf

Sag: 822-6079 Telefon: 98588009 SMS: home 822-6079 til 1277 Se mere på home.dk

54

4

2.565

300

1974

128

128

59

2

830

LÆKKERT NYT SOMMERHUS MED ALT

STOR GRUND

1994

47

4

3.143

2007

78

4

1.201

400

EJERLEJLIGHED

FLOT

Øster Hurup | Havblik

Øster Hurup | Sellegårde Vest

Sag: 822-6095 Telefon: 98588009 SMS: home 822-6095 til 1277 Se mere på home.dk

Sag: 822-6116 Telefon: 98588009 SMS: home 822-6116 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.495.000 75.000 Udb. kr.: 9.551/8.196 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 8.465/7.705

Kontantpris: 1.200.000 Udb.: 60.000 Brutto/Netto 8.121/6.713 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 6.768/6.073

Kontantpris: 925.000 Udb.: 50.000 Brutto/Netto 6.039/4.779 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 5.405/4.501

denfL

dKnfs

dKnfL

Helberskov | Sletten

2007

115

5

1.385

500

1991

66

3

0

100

1955

59

5

538

300

SJÆLDEN UDBUDT BJÆLKEHUS

Helberskov | Vidjeparken Sag: 822-6132 Telefon: 98572044 SMS: home 822-6132 til 1277 Se mere på home.dk

dKnfL 1972

68

3

2.989

Kontantpris: 695.000 Udb.: 35.000 Brutto/Netto 4.625/3.704 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 4.120/3.475

750

FLOT, STILFULD OG LYST

Øster Hurup | Havnen

Helberskov | Havlodden

Sag: 822-6067 Telefon: 98588009 SMS: home 822-6067 til 1277 Se mere på home.dk

dKenf 2007

90

93

3

267

Kontantpris: 1.799.000 Udb.: 90.000 Brutto/Netto 11.271/9.277 Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 8.976/8.155

Virkelig flot sommerhus, hvor atmosfæren er helt i top. Velindrettet med køkken/alrum åbent til stue, 3 soverum, badevær. Forrygende, velanlagt have.

Kontantpris: 1.495.000 75.000 Udb. kr.: 9.378/7.463 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: FlexLån® F1K: 8.375/7.029

Sag: 822-6103 Telefon: 98588009 SMS: home 822-6103 til 1277 Se mere på home.dk

dKenf 2006

92

98

4

1.212

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


14 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Skal du have solgt? - så lad home hjælpe... FOR ENDEN AF BLIND VEJ

Se mere på

NORDBYEN

CENTRUM/MIDTBYEN

Nyhed!

Nyhed!

Randers NV | Skelvangsvej Sag: 601D1415 SMS: home 601D1415 til 1277 Se mere på home.dk

Randers NV | Rindsvej Yderst velbeliggende ejendom, sidst på blind vej og med frit udsyn og grønne fælles arealer. Stor vestvendt terrasse. Ordnede forhold.

Kontantpris: 575.000 30.000 Udb. kr.: 4.449/3.768 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 2.952/2.588

Kontantpris: 475.000 Udb.: 25.000 Brutto/Netto 3.848/3.200 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 2.746/2.319

Sag: 601F2048 SMS: home 601F2048 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd

nKemd

2

48

51

st.

1972

2

66

66

2.sal

1971

Randers C | Østergade

MIDTBYEN

FRI UDSIGT

Her er lejligheden for dig der vil bo Centralt i en pæn lejlighed og med en god altan, beliggende i mindre ejendom, hvortil hører gård med egne P-pladser.

Nyhed!

Sag: 601F2060 SMS: home 601F2060 til 1277 Se mere på home.dk

Randers NV | Ægirsvej Sag: 601F1872 SMS: home 601F1872 til 1277 Se mere på home.dk

Randers C | Splejservej Ejendommen er opført i 2006 og er beliggende på Rebslagerigrunden - og er opført i gode materialer. Tæt på Centrum og Værket.

Kontantpris: 1.995.000 100.000 Udb. kr.: 12.346/10.192 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.763/5.823

Kontantpris: 795.000 Udb.: 40.000 Brutto/Netto 5.630/4.697 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.491/3.015

Sag: 601F1935 SMS: home 601F1935 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd

nKemd

4

117

117

st

2007

3

76

79

3

Kontantpris: 995.000 Udb.: 50.000 Brutto/Netto 6.658/5.481 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.898/3.317

nKemd 2

1967

72

nKemd 41

st.

1977

Nyhed!

Sag: 601F1378 SMS: home 601F1378 til 1277 Se mere på home.dk

41

2

ØSTERVOLD - TÆT VED ALT

Randers C | Markedspladsen

2

72

Kontantpris: 575.000 Udb.: 30.000 Brutto/Netto 4.150/3.436 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 2.547/2.180

1959

Randers NØ | Glarbjergvej Randers C | Østervold

Sag: 601F1998 SMS: home 601F1998 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 3

68

70

st

Kontantpris: 695.000 Udb.: 35.000 Brutto/Netto 5.210/4.336 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.251/2.803

1963

Velindrettet ejerlejlighed, der trænger til istandsættelse. Her har du mulighed for at sætte dit eget præg. Beliggende i gulstensejendom i Centrum.

Kontantpris: 525.000 30.000 Udb. kr.: 3.789/3.232 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 2.394/2.134

Sag: 601F1906 SMS: home 601F1906 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 2

52

52

3

1959

2’ER I SUND RØDSTENSEJENDOM, ALTAN

Randers SV | Århusvej Sag: 601F1936 SMS: home 601F1936 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 3

69

69

2

Kontantpris: 789.000 Udb.: 40.000 Brutto/Netto 5.904/4.997 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.698/3.270

1952

Randers | Jernbanegade Nordlige bydel | Lathyrusvej

Sag: 601J0141 SMS: home 601J0141 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 4

97

100

1

1901

Kontantpris: 1.575.000 Udb.: 80.000 Brutto/Netto 10.586/8.639 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 6.159/5.176

God og rummelig 2½ værelses lejlighed. Ejendommen får i løbet af 2009 etableret nye lækre altaner. Lejligheden kan overtages med kort varsel.

Kontantpris: 598.000 30.000 Udb. kr.: 5.645/4.984 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.344/3.938

Sag: 601D1356 SMS: home 601D1356 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 3

58

68

1.sal

1954

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


BYENSBOLIG Randers & omegn 15

Uge 39 · 2009

Vælg home hvis du ønsker et sikkert salg!

Se mere på

EN AF DE FÅ 4 VÆRELSES

FLOT 4’ER MED NYT KØKKEN

CENTRUM

Nyhed!

Randers NØ | Lathyrusvej God og rummelig 4 værelses lejlighed beliggende i mindre og meget velholdt rødstensejendom med dørtelefon. Kort afstand til indkøb.

Kontantpris: 795.000 40.000 Udb. kr.: 5.870/4.970 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.762/3.310

Sag: 601F1819 SMS: home 601F1819 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 4

75

85

2.sal

1956

Randers C | Lille Voldgade

STOR EJERLEJLIGHED I HERSKABELIG VILLA

Ejerlejligheden er beliggende i flot rødstensejendom, med ca. 10 år gammelt tegltag, dørtelefon og flot renoveret opgang. 2 min. gang til Rådhuspladsen.

Sag: 601F2056 SMS: home 601F2056 til 1277 Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.195.000 Udb.: 60.000 Brutto/Netto 7.702/6.342 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.555/3.862

Randers C | Køsters Allé Nordbyen | Ægirsvej Sag: 601D1408 SMS: home 601D1408 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 4

87

90

3.sal

Kontantpris: 850.000 Udb.: 45.000 Brutto/Netto 6.057/5.093 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.725/3.264

1968

TØJHUSPARKEN - UDSIGT TIL VAND/PARK

Ejerlejligheden er beliggende i stueplan i flot herskabelig ejendom, med kun 3 lejligheder. blind vej med direkte adgang til Skovbakken. Bedste beliggenhed.

Kontantpris: 2.700.000 135.000 Udb. kr.: 17.455/14.011 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 9.924/8.112

Sag: 601F1782 SMS: home 601F1782 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 7

166

199

st.

nKemd 4

1908

101

101

4

1905

FLOT 4 VÆRELSES MED ALTAN

Rebslaaeriet II Åbent hus: 26/9: 13.10 - 13.40

Randers C | Toldbodgade

Randers NV | Skelvangsvej

Sag: 601G1805 SMS: home 601G1805 til 1277 Se mere på home.dk

Centralt beliggende i den nordlige bydel, kort afstand til indkøb.Moderniseret 4 værelses lejlighed, beliggende på 1. sal. God ejerforening.

Kontantpris: 998.000 50.000 Udb. kr.: 7.420/6.213 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 4.624/4.025

Sag: 601F1595 SMS: home 601F1595 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd

nKemd 3

109

114

1

Kontantpris: 2.495.000 Udb.: 125.000 Brutto/Netto 15.551/13.017 Alternativt finianceringsforslag: Afdragsfrit F1K: 8.643/7.604

2007

4

94

97

1

1971

Randers C | Spindervej 6, 5. sal

MIDTBYEN - HAVNEUDSIGT

VÆRDIEN AF ANDELSBEVISET, IFLG. SENESTE REGNSKAB ER KR: 496.000, MEN KAN KØBES FOR KR: 392.000 OG SÆLGER GIVER ET HUSLEJETILSKUD PÅ KR: 4.000 PR. MD. I 36 MD. ELLER ALTERNATIVT KAN ANDELSBEVISET ERHVERVES FOR KR: 248.000

NYT KØKKEN OG BAD

Sag: 601P4768 SMS: home 601P4768 til 1277 Se mere på home.dk

Randers C | Moltkesgade Attraktivt beliggende kun få min. gang fra Randers centrum og lystbådhavnen. Stedet er helt unikt - hele kvarteret har fået et miljøløft.

Kontantpris: 685.000 35.000 Udb. kr.: 5.135/4.319 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 3.267/2.854

Sag: 601G1891 SMS: home 601G1891 til 1277 Se mere på home.dk

nKemd 2

52

52

3.

1962

Kontantpris: Udb.: Brutto/Netto

392.000 392.000 11.247/11.247

nKomd 3

107

Ja

5.sal

2007

Randers NV | Skelvangsvej Centralt beliggende i den nordlige bydel Kontantpris: og med kort afstand til indkøb finder du Udb. kr.: denne flotte 3 værelses lejlighed. Nyt Brutto/Netto kr. køkken og bad. Lys og flot. Sag: 601D1530 SMS: home 601D1530 til 1277 Se mere på home.dk

745.000 40.000 5.764/4.914

nKemd 3

87

87

2

1971

RANDERS

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


16 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Drejeligt pladsbesparende køkken Køkkenet der giver mulighed for store armbevægelser på selv meget begrænset plads. Engang var køkkenet det sted vi fortrak til når der skulle koges suppe og laves mel- og kødboller helt fra bunden. I dag er det svært at få tid til timelang madlavning i en travl hverdag med karriere, børn og fritidsinteresser. Lisette Fredelund har taget fat om tendensen og tilbyder danskerne det kompakte high-tech køkken, der fylder minimalt, og derved giver optimal plads at leve på. Lisette Fredelund, indehaver af Fredelund og eneforhandler af Clever Kitchen

Kort om Clever Kitchen • Pladsbesparende - fylder mindre end to kvadratmeter • Vandt Red Dot Design Award i 2006 • Kan bygges ind eller stå frit • Kan dreje 180 hhv. 360 grader • Fås i et hav af trendy og traditionelle farver • Har alle de nødvendige køkkenfaciliteter • Udviklet på New Zealand, fremstillet i Tyskland

i Norden: - Det er et køkken med alle traditionelle faciliteter - bare mindre. Det er køkkenet til det hurtige liv, privat eller i firma-domicilet. Til folk som gerne kombinere design og funktionalitet, men ikke synes køkkenet nødvendigvis behøver optage så mange dyrebare kvadratmeter. Fun for feinschmeckeren Clever Kitchen fylder mindre end to kvadratmeter og egner sig perfekt til den lille arkitekttegnede storbylejlighed, til kontoret, showroomet eller messestanden hvor man har lyst til at kunne byde på en kop kaffe, eller eksempelvis til herrerummet hos feinschmeckeren, som har brug for en blæret bar. Det drejelige køkken har vundet designprisen Red Dot Design Award for at integrere alle de traditionelle køkkenelementer på meget lidt plads i et trendy design. - Køkkenet er faktisk et rum i rummet. Det er med til at gøre indretningen unik og få folk til at sige: det har vi ikke set før. Design og indretning er som skræddersyet til fx golf- og skilejligheder, eller som en funktionel skulptur i kontorfællesskabet.

Det vigtigste er, at det passer ind i det eksisterende rum. Derfor arbejder vi også tæt sammen med arkitekter, byggefirmaer og ejendomsmæglere, der kan se, at køkkenet giver merværdi til folk med lidt plads men store armbevægelser.

Køkken i Kongens Have Køkkenet kan ses live i Kongens Have i København, hvor Lisette Fredelund folder sine køkkener ud i en pavillon hos billedhuggeren Johannes Cramer-Møller.

FØRSTE DANSKE PLANKEGULV MED NYT OG ENKELT CLICK-SYSTEM Wiking Gulve introducerer markedets nyeste click-system, der gør gulvlægningen hurtigere og lettere for private og håndværkere ”– Det har aldrig været lettere at lægge et plankegulv. Den enkelte planke glider let på plads, og det er nærmest umuligt at gøre noget forkert.” Sådan lød den begejstrede vurdering fra den populære handyman Erik Peitersen, der bl.a. er kendt fra tv-programmerne ”Roomservice” og ”Supernabo”, da han som repræsentant for slutbrugerne var inviteret til at lægge et Wiking plankegulv med det nye click-system ”Q-LOC”. Med Q-LOC er Wiking Gulve det første danskproducerede trægulv med den særlige 5G Locking Technology fra svenske Välinge Innovation. Der er tale om den nyeste generation af click-systemer, og fleksibiliteten og præcisionen har nået nye højder. Det nye Q-LOC system gør det muligt at montere plankerne i længderetningen i én glidende bevægelse – en af gangen. Det giver en større fleksibilitet i arbej-

det og en hurtigere og mere flydende arbejdsgang for både gør-det-selv folket og professionelle håndværkere. Samtidig garanterer det nye click-system præcision helt ned til nogle få hundrededele millimeter. Resultatet er et perfekt gulv uden forhøjninger eller sprækker. Fordelene fortsætter, når gulvet er monteret. Q-LOC gør det nemt at afmontere og skifte en enkelt planke, hvis et uheld har resulteret i en skade af gulvet. Den nemme afmontering er også en fordel ved ombygning, f.eks. når en væg fjernes for at lægge to rum sammen. Her er det let at flytte de eksisterende planker og supplere med nye. Wiking Gulve har valgt at tilbyde deres brede udvalg af lamelopbyggede plankegulve med det unikke system. – Vi har ikke tidligere tilbudt vores gulve med click-systemer, men har oplevet en stadig større efterspørgsel efter det. Det har været vigtigt for os at indgå en licensaftale med producenten af markedets absolut bedste og mest fremtidssikrede system, så vores

– Det har aldrig været lettere at lægge et plankegulv, sagde den populære tv-handyman Erik Peitersen begejstret, da han havde testet Wiking Gulves nye click-system, som repræsentant for slutbrugerne. kunder får den optimale fordel ved at vælge click-løsningen, forklarer Wiking Gulves direktør John Nymann. Alle Wiking Gulve vil fortsat være opbygget i den anerkendte og populære 3-lags lamelkonstruktion, der reducerer træets naturlige bevægelser og giver en større stabilitet i rum med store udsving i fugt og temperatur. Det gør alle Wiking

Gulve ideelle til gulvvarme. Wiking Gulve introducerer det nye click-system i alle landets største byggemarkeder og tømmerhandler i løbet af september. For de håndværkere, der foretrækker nedlægning med not og fer, vil Wiking Gulve sideløbende tilbyde det gamle produktsystem.


BYENSBOLIG Randers & omegn 17

Uge 39 · 2009

www.byensbolig-randers.dk På hjemmesiden kan du: Læse den seneste udgave online Få tilsendt avisen automatisk til din e-mail Finde din lokale ejendomsmægler


18 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Se boliger 24 timer i døgnet på www.nybolig.dk Villaer - Rækkehuse Liebhaveri Lystejendomme Nedlagte landbrug

Sven R. Lauridsen Daglig leder Statsaut. ejd.mægler, MDE, Valuar dir. tlf. 8915 2204

Preben Buchhave Ejendomsmæglerass. dir. tlf. 8915 2202 pbb@nybolig.dk

Nybolig Randers Vi sælger din bolig Nyhed

Nordbyen - Markskellet Flot rækkehus i godt kvarter. Beliggende tæt på åbne marker og nær: Motorvejstilkørsel, indkøb, børnepasning samt busforbindelse til Randers midtby. Herudover er der skønne fællesarealer med bl.a. legeplads. En velindrettet bolig med meget lidt spildplads. En flot bolig med badeværelse, gæstetoilet(mulighed for etablering af bruseniche), 4 gode værelser, rapos, bryggers, køkken/alrum med åben forbindelse til stor stue med udgang til terrasse/have. Til huset er der redskabsrum og carport. VIRKELIG FLOT BOLIG SKAL SES! Sag V4205AR.

Assentoft - Rødtjørnen Populær villa med udsigt og minimum af vedligeholdelse. Nær Randers, E45, Randers Fjord, indkøb, fritidsfaciliteter og off. transport. Boligen er beliggende i naturskønt område. Sag V4010. Udb/knt.... 80.000/1.575.000 Brt/nt.............. 10.190/8.656

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 5.783/5.228

145

217

1/4

1989

Nyhed

Solgt

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

116

382

1/3

2008

Byens Boligavis nu på nettet: Klik dig ind på www.byensbolig-randers.dk og se denne uges udgave i flot PDF-udgave.

Anders Thostrup Statsaut. ejd.mægler, MDE dir. tlf. 8915 2236 att@nybolig.dk

Nyhed Paderup - Dionevej Thomas Ankersen Indehaver Statsaut. ejd.mægler, MDE

Arkitekt tegnet villa fra SMÆRUP & WEESMAN. Villaen fremstår flot i en skrap og minimalistisk stil. Villaen er beliggende ud til "Paderup Mose" hvilket giver et rigt dyreliv ved huset samt en fantastisk udsigt. I området er der indkøbscenter, handelsskole/gymnasium, skole, nem adgang til E45 samt off. transport. Indeholder: Entré, 2 badeværelse, praktisk bryggers, 4 værelser, lækkert køkken/alrum med udsigt, dejlig lys stue med udsigt og udgang til terrasse, walk-in closet, vinkælder. Kontakt os for en fremvisning. Sag V4207AR. Udb/knt... 195.000/3.895.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt............ 24.239/19.369 Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 13.374/10.916

187/60

853

1/4

2008

Nyhed

Kristrup - Asser Rigsvej Christian Bjørn Indehaver Statsaut. ejd.mægler, MDE, Valuar

Gratis vurdering Intet salg Intet salær

Flot storvilla. I et af Kristrups mest populære villaområder ligger denne flotte villa. Ejendommen er opført i en spændende arkitektur og i gode materialer. Her har ejendommen gennemgået en større modernisering. Indeholder: Nyere Invita-køkken. Bryggers. God stue/alrum med lyst parketgulv og udgang til terrasse. Nedsænket stue med muret br. ovn og klinkegulv. Entre samt gæstetoilet. Desuden er der 3 gode værelser samt et soveværelse alle med lyse parketgúlve. Nyere badevæ- Udb/knt... 120.000/2.395.000 relse med glasfliser, bruseniche og Brt/nt............ 15.088/12.190 spabad. Sag V4189SR. Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 8.410/6.994

Over Hornbæk - Ullmansvej

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

190

864

1/4

1974

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

Nyere hus midt i det gamle Hornbæk. Hyggeligt beliggende midt i den gamle del af Hornbæk. Nemt til alt. Skøn og nem sydvendt have. Dejlig overdækket terrasse. Flot carport med stort skur. Dejlig og åben stue med parketgulv, glaskarnap med klinkegulv og udgang til den overdækkede terrasse, alrum med åben forbindelse til funktionelt indrettet køkken med god skabsplads og lyse elementer, dejligt soveværelse og to gode værelser. Lofter i kip med fantastisk lysindfald. Flotte vandskurrede vægge. SKAL SES. Sag V4232CR. Udb/knt... 110.000/2.195.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 13.706/11.335 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 7.520/6.525

115

485

1/3

2003


BYENSBOLIG Randers & omegn 19

Uge 39 · 2009

Gratis og uforpligtende salgsvurdering - Ring 7022 8686

Nyhed

Byens Boligavis nu på nettet: Houlbjerg Houlbjergvej Sag V3866.

Solgt

Klik dig ind på www.byensbolig-randers.dk og se denne uges udgave i flot PDF-udgave.

Bolig m²

161

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

16880 1/5

1998

Dronningborg - Udbyhøjvej Stilfuld patriciervilla. Ønsker du en central beliggenhed med hele Randers centrum i gåafstand? Nær skole, indkøb, fritidsfaciliteter og skov/Bækkestien. Lystbådehavnen og de skønne arealer langs fjorden er i gåafstand fra boligen. Her er alt hvad der hører en sådan villa til - stuklofter, plankegulve, glaseret tegltag, 2 badeværelser, hall med svungen trappe mv. God have bag ejendommen samt flot ankomstareal foran ejendommen. KORT SAGT - EN EJENDOM HVOR ORD IKKE SLÅR TIL - DEN SKAL OPLEVES! Sag V4194AR. Udb/knt... 140.000/2.795.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt............ 17.427/13.635 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 9.601/7.550

177/86

1139

2/3

Tebbestrup

Ø. Bjerregrav

Vorup

Kærgade Sag V3954.

Tulipanvej Sag V4055PR.

Symfonivej Sag V4136PR.

Solgt

1933

Solgt

Solgt

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Bolig/kld. m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

422

2953 2/6

1975

149/32

924 2/4

1972

123

918 1/4

1979

INTET SALG INTET SALÆR Vorup - Vorup Kirkevej

Enslev - Skolevangen

I godt område af Randers ligger denne gode villa. Fra boligen er der kort afstand til stort set alt hvad man behøver i hverdagen. En ejendom lige til, at flytte ind i - høj vedligeholdelsesstandard. Sag V3993. Udb/knt......90.000/1.795.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt.............. 11.421/9.362

I Enslev pr. Gjerlev J. ligger denne hyggelige bolig. Ejd. ligger i naturskønne omgivelser med jorden beliggende ved ejendommen. Inde og ude har ejd fået en renovering gennem de seneste år. Sag V3992. Udb/knt......95.000/1.888.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 13.042/10.719

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 6.349/5.423

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 8.373/7.093

178/6

749

1/4

1927

Bemærk prisen

Vorup - Sæbyvej

Idyllisk beliggende ejendom med parklignende have lige op til Dammen i Vorup. Området er særdeles populært i den sydlige bydel, med kort afstand til skole, fritidsfaciliteter, børnepasning, indkøb samt motorvejen. Endvidere kort afstand til såvel Randers midtby som Randers Storcenter. Gode busforbindelser til både Randers og Århus. Ejendommen er løbende moderniseret med nyere indvendige dører, klinkegulv, parketgulve. Indeholder bl.a. spisekøkken, forstue, gæstetoilet, badeværelse, stue, 4 værelser, soveværelse. Sag V4041AR. Udb/knt.... 90.000/1.795.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 11.926/10.033

Flot og moderniseret villaen i attraktivt kvarter i Vorup. Villaen fremstår direkte indflytningsklar. Beliggenheden er både ugeneret og på en af bydelens lukkede villaveje tæt på E45, skole, daginst. og indkøb. Villaen er optimalt indrettet og indeholder i alt 4 soverum, 2 badeværelser, 2 stuer den ene med nyere brændeovn samt pænt køkken/alrum. Mindre kælder med nyere fjernvarmeinstallation indrettet til hobbyformål. Til huset er der carport og en rigtig god have. Sag V3937. Udb/knt... 100.000/1.995.000 Brt/nt............ 12.665/10.448

Bolig/kld. m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 6.944/6.153

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 7.120/6.131

197/28

804

2/4

1968

1220

2/5

1852

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

20001 2/5

1903

Bemærk prisen

Vorup - Skanderborggade

264

204

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00


20 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Se boliger 24 timer i døgnet på www.nybolig.dk

Gratis vurdering Ring 70 22 86 86 INTET SALG INTET SALÆR Helsted - Ferskenvej

Vorup - Symfonivej

FLOT RENOVERET VILLA. Har i 2003/2004 gennemgået en større renovering. Moderne indretning. Køkken/alrum, god stue, kontor, stort sovevær med eget bad samt gæstetoilet. Sag V3818.

Villa med 4 soverum. Godt beliggende på lukket vej i populært område, børnevenligt med stisystemer. Nem have med gamle træer og god overdækket terrasse. Huset er godt udnyttet med 4 soverum. Sag

Solgt

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

124

955

1/2

1975

Solgt

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

123

918

1/4

1979

Kærby - Højagervej Centralt beliggende hus 15 km fra Randers og ca. 7 km fra Mariager. Huset er højt placeret med lidt udsigt over byen. Indeh.: Bl.a. badevær., spisekøkken, stue, bryggers og 3 disp. rum. Sag V4102AR.

Solgt

Romalt - Nøddelunden

Nordbyen - Markskellet

Caspersen & Krogh udsigtsvilla! EN FLOT BOLIG MED EN FANTASTISK UDSIGT OVER RANDERS SAMT FJORDEN - HER ER UTROLIGT MANGE SPÆNDENDE OG EKSKLUSIVE LØSNINGER! Caspersen & Krogh udsigtsvilla! EN FLOT BOLIG MED EN FANBolig/kld. Grund Stuer/ Opført

Klyngevilla/rækkehus. Kvt. er nabo til åbne marker og ligger nær: E45, indkøb, børnepasning samt bus til Rds midtby. Herudover er der skønne fællesarealer med bl.a. legeplads. En velindrettet bolig. Sag

Solgt

vær.

231/71

917

1/4

Solgt

2005

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

150

217

1/3

1989

Bolig/kld. m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

87/87

1326

1/1

1961

Vi har køberne vi sælger din bolig!

Vestbyen

Vorup

Harridslev

Kristrup

Flot storvilla i godt område. Fra huset er der kort afstand til indkøbscenter, skole, daginst., sportsplads, Randers C samt til E45. En flot storvilla hvor kvaliteten har været i højsæde fra starten. Sag V3687.

Klassisk murermester villa, Villaen er attraktiv beliggende tæt ved skole, daginst., indkøb, E45. Til villaen er der dejlig have og garage med værksted. Sag V3940.

Ejendom med mange muligheder. Ejendom med store funktionelle udhusbygninger. Boligen trænger generelt til modernisering. Mulighed for at få en praktisk indrettet bolig med store soverum. Sag V4084PR.

I Kristrup med kort afstand til skole, børnepasning, indkøb, bussen, Randers Storcenter og Randers City ligger denne gode bolig. En velholdt villa med bl.a. 2 badeværelser og mulighed for køkken/alrum Sag

Solgt

Bolig/kld. m²

Grund Stuer/ m² vær.

151/84 1010 3/4

Solgt

Solgt

Opført

Bolig/kld. m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Bolig/kld. m²

Grund Stuer/ m² vær.

1966

124/20

945 1/3

1928

158/10 1816 2/4

Solgt

Opført

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

1915

127

801 1/4

1963

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

Mangler du at få solgt? Så ring 7022 8686 for en gratis uforpligtende vurdering fra din lokale mægler.


BYENSBOLIG Randers & omegn 21

Uge 39 · 2009

Gratis og uforpligtende salgsvurdering - Ring 7022 8686

Vestbyen - Rødkløvervej

Kristrup - Fredensvej

Helsted - Egegårdsvej

Flot indflytningsklar bolig - stor garage. Moderniseret villa. Her er nemt til alle faciliteter og gode indkøbsmuligheder. Motorvejen nåes på få minutter. Huset fremstår i gule sten med eternittag. Omkring huset er en stor lukket have. Stor muret garage på 40 m². Skøn terrasse. Indeholder: god fordelergang. Flot gæstetoilet. Stort køkken alrum med lyst Svanekøkken. Stor regulær stue: brændeovn og flot lysindfald og udgang til terrassen. Bryggers. Flot badeværelse med brus og kar. Stort soveværelse samt 2 børneværelser. Sag V4023. Udb/knt.... 95.000/1.895.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt.............. 12.105/9.885

Stor og flot patricia lignende villa i 3-plan på god adresse midt i den gamle del af Kristrup. Kvarteret er præget af ældre klassiske villaer. Villaen ligger centralt og med kort afstand til alle faciliteter, skole og motorvejsnettet. Villaen er moderniseret og indeholder bl.a. 2 gæstetoileter, stor spisestue, lys opholdsstue, køkken, 4 gode værelser, badeværelse. God kælder som er moderniseret med badvær., disp. rum, hyggelig gildesal med hjemmebar, vaske-/tørrerum med udgang til have. Til huset er der garage. Sag V4163AR. Udb/knt... 115.000/2.295.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt............ 14.117/11.110

Flot renoveret storvilla. Beliggende i Helsted, som er en efterspurgt forstad til Randers, her er alle faciliteter og nemt til E45. Skøn ugeneret have med stor overdækket terrase. God garage på 29 m². Flisebelagt indkørsel med plads til 3 - 4 biler. Her er en rigtig flot renoveret villa med store præsentable rum. Indeholder bla.: børneafdeling med to værelser og badeværelse. Fantastisk køkken med stor alrumsdel. Kæmpe stue med udgang til terrassen. Voksenafdeling med soveværelse, kæmpe værelse og skønt badevætelse. Sag V4174PR. Udb/knt... 130.000/2.595.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 16.140/13.041

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 6.750/5.727

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 7.632/6.074

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 8.805/7.346

148

788

1/3

1974

Nordbyen - Græshaven Godt rækkehus med egen carport og redskabsrum. Huset har kort afstand til E45, indkøb i nærliggende indkøbscenter og med bybusen lige udenfor døren. Huset er velbeliggende i en lille enklave af rækkehuse og derfor velegnet til det ældre ægtepar/enlige eller for førstegangskøberen, som alternativ til en lejlighed. Entre, bryggers, badeværelse 2001, soveværelse, lys stue med udgang til gårdhave. Stuen er åben til pænt moderniseret køkken. Til huset er der Udb/knt........ 40.000/795.000 redskabsrum og egen carport lige Brt/nt................ 5.559/4.732 udenfor døren. Sag V4116AR. Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.351/3.013

164/86

332

2/4

1928

På vej til salg hos Nybolig...

200

859

1/4

1969

-Villa på Kornagervej 7 - Begyndervilla på Vandbækvej 29 - ½ dobbelthus på Bojesvej 18A Ring til Anders på 4020 1766 for mere information...

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

62

98

1/1

1981

Nyhed

Arkivfoto

Vestbyen - Gørrilds Allé

Romalt - Lykkeshøjvej

Stevnstrup - Kælkebakken **

Vil du bo i et af byens mest populære kvarterer? Så har du nu muligheden for at komme til at bo i et hyggeligt område med nem og sikker skolevej. Endvidere er boligen beliggende i naturskønne omgivelser ved Kærsmindebadet og Doktorparken. Her er gangstier til områderne ved Svejstrup bæk. Til ejendommen hører en god carport samt et isoleret udhus/"værksted". Indeholder i stueplan: Køkken/alrum, dejlig stue med masser af lys, badeværelse holdt i lyse materialer samt bryggers. 1. salen rummer 4 soverum samt et toilet. Sag V4091SR. Udb/knt.... 85.000/1.695.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt.............. 10.804/8.891

Pæn og velholdt 3. plans villa, beliggende ud til åbne marker, hvilket giver et rigt dyreliv ved huset samt en fantastisk udsigt. I området er der indkøbscenter, handelsskole/ gymnasium, skole, nem adgang til E45 samt off. transport. Villaen indeholder: Entre, gæstetoilet, stue, spisekøkken, 1. Sal med stue, depotrum/værelse(mulighed for etablering af badeværelse), soveværelse. Kælderen er med 2. disp. rum, fyrrum, badeværelse med bruseniche, Til ejendommen er der ugenert have, garage samt dobbelt garage med værksted. Sag V4215AR. Udb/knt.... 65.000/1.300.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt................ 8.247/6.680

Helt ny bolig på 127 kvm. beliggende i ny udstykning midt i Stevnstrup. Tæt ved skole, idrætshal, indkøb mv. Alt er indrettet til mindste kvm. og du får 4 soverum og 2 badeværelser. Boligen opføres i teglsten med betonsten på taget. Det er byggefirmaet FM-Søkjær som opfører huset og du kan være med til at bestemme materialer mv. Nemt og bekvemt med lave varmeudgifter og et minimum af vedligeholdelse de næste mange år. Billederne er arkivfotos. Ring og forhør nærmere. Sag V3961. Udb/knt.... 90.000/1.795.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 12.669/11.648

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 6.078/5.214

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 4.611/3.852

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 7.596/7.708

172

717

1/4

1962

112/30

1264

1/2

1945

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

127

1065

1/4

2009


22 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Se boliger 24 timer i døgnet på www.nybolig.dk

Nyhed

2 lokale elever til Nybolig Randers

Spentrup - Skjoldsvej

Vi har travlt... Og byder i den anledning velkommen til 2 nye elever, Camilla Julie Skov Hansen og Simone Knøsgaard Hansen. De er begge lokale Randerspiger, og kommer fra Vorup. De startede 1. september - Camilla Julie i forretningen på Østervold og Simone i Lejlighedsbutikken på Hobrovej. Velkommen til Camilla Julie og Simone.

Centralt i Spentrup med kort afstand til skole, børnepasning, indkøb, offentlig transport samt gode indkøbsmuligheder ligger denne villa. Turen til Randers samt E45 klares nemt og fra du sætter dig i bilen til du er fremme går der ca. 10 min. Her er en optimal indretning til den pladskrævende familie eller parret der går med børn i tankerne. Boligen indeholder: 2 værelser, soveværelse, gæstetoilet, badevær, spisekøkken, entre samt bryggers. Til huset er der en god garage og værksted samt en god solret have. Sag V4211AR. Udb/knt.... 70.000/1.375.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 44.211/42.680 Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 40.326/39.664

601

1/3

1974

Helsted

Tebbestrup

Vestbyen

Krebsen Sag V4062CR.

Kærgade Sag V3954.

Buntmagervej Sag V3858.

Solgt

Nyere velholdt villa i børnevenligt område.

Nyhed

127

Solgt

Solgt

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

116

270 1/3

2007

422

2953 2/6

1975

147

967 1/4

1973

Nyhed

Stevnstrup - Løvetandsvej

Nordbyen - Nyvangsvej

Nyere velholdt villa i børnevenligt område. I det populære og attraktive Stevnstrup - ca. 10 km. fra Randers ligger denne flotte villa fra 1998. Villaen ligger som et af de sidste huse i et lukket område i rolige og børnevenlige omgivelser og med kort afstand til alle faciliteter. Skøn have med udsigt. Garage og vognly. Indeholder bla.: Flot badeværelse. Stort soveværelse og 2 gode værelser. Flot spisekøkken, stor vinkelstue med udgang til terrasse / have. En villa med en god indretning og med mange muligheder. Sag V4225AR. Udb/knt... 100.000/1.995.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 12.684/10.462

Rødstensvilla med garage. Smuk beliggenhed på hjørnet af Nyvangsvej og Nordvestvej op mod Statsskolens smukke arealer. Populært område. Huset er opført i røde mursten med hvide termovinduer i trærammer. Til huset er en god lukket have. Garage, udhus og drivhus. Huset er i 3 plan med kælderplan, stueplan samt 1. sal. Kælderen er på 20 m² og bruges til hobbyrum / værksted. Indeholder i øvrigt 2 stuer, køkken, badeværelse, 2 soverum. Generelt trænger huset til en kærlig hånd. PERFEKT BEGYNDERHUS TIL EN GOD PRIS. Sag Udb/knt.... 70.000/1.395.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt................ 9.169/7.573

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 7.002/6.054

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 5.282/4.548

123

744

1/3

1998

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

138/20

800

2/2

1928


BYENSBOLIG Randers & omegn 23

Uge 39 · 2009

Gratis og uforpligtende salgsvurdering - Ring 7022 8686

Oplevelsen starter når du kører af asfaltvejen.

Tånum - Viborgvej EN UNIK EJENDOM. Du kører ca. 1 km. af en god grusvej hvor kulisserne rummer marker, skov og generelt en smuk natur. Ejendommen er en tidligere planteskole hvorfor du på ejendommen mødes af en flot park med masser af rhodondendron, smukke græsplæner og plads til heste, får eller..... UDVENDIGT: Ejendommen er tegnet af arkitekt Bjarne Bang Madsen og er smukt passet ind i omgivelserne. Taget er med græs, ydervæggene er hhv. vandskurede samt klinkbeklædning i lærk udført med høj trempel. Gode terrasser flere steder på ejendommen. En passende mængde udbygninger der i dag benyttes som carport, værksted o.lign. Det gl. stuehus er stadig at finde på ejendommen og medfølger møbleret. INDVENDIGT: Stueplan rummer bad, entre, godt alrum/stue, godt køkken, bryggers, værelse/kontor. 1. salen rummer en stor stue med en pragtfuld udsigt - her kan nemt etableres yderligere et værelse. Soveværelse, badeværelse samt et værelse. SE MERE PÅ www.nybolig.dk Sag V4146SR.

Udb/knt... 265.000/5.250.000 Brt/nt............ 32.351/25.456

Bolig m²

Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 19.316/15.330

238

Grund m²

Stuer/ vær.

50653 2/4

Opført

1999

Bemærk prisen

Stilfuld patriciervilla. Bemærk prisen

Romalt - Daddellunden

Dronningborg - Udbyhøjvej

Stor gedigen villa i børnevenligt kvarter. Roligt og børnevenligt kvarter i den "nye" del af Romalt. Området bindes sammen af gode lukkede stisystemer og grønne fællesarealer. Nem adgang til Randers midtby og motorvejsnettet. Gedigen fuldmuret villa opført i rosa facadesten. Dobbelt integreret carport. Dejlig lukket og flot anlagt have. Rigtig god indretning med fantastisk køkken alrum, her kan man virkelig tale om husets hjerte. Herudover 3 værelser og soveværelse samt to badeværelser. Stor stue med flot lysindfald. Sag V3840. Udb/knt... 120.000/2.395.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 14.798/12.264

Stilfuld patriciervilla. Ønsker du en central beliggenhed med hele Randers centrum i gåafstand? Nær skole, indkøb, fritidsfaciliteter og skov/Bækkestien. Lystbådehavnen og de skønne arealer langs fjorden er i gåafstand fra boligen. Her er alt hvad der hører en sådan villa til - stuklofter, plankegulve, glaseret tegltag, 2 badeværelser, hall med svungen trappe mv. God have bag ejendommen samt flot ankomstareal foran ejendommen. KORT SAGT - EN EJENDOM HVOR ORD IKKE SLÅR TIL - DEN SKAL OPLEVES! Sag V3737. Udb/knt... 165.000/3.295.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt............ 20.421/15.844

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 8.097/7.051

Alternativ finansiering: Pauselån® F1.......... 11.229/8.688

168

947

1/4

1999

205/98

985

3/4

1932

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00


24 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Se boliger 24 timer i døgnet på www.nybolig.dk

Fantastisk naturejendom med unik beliggenhed

Nyhed

Tebbestrup - Kildehusvej Charmerende "skov-villa" med unik beliggenhed. at man har mulighed for at erhverve sig en af de attraktive "skov-villaer" beliggende i det skønne område omkring Tebbestrup Bakker - ja man kan nærmest sige, at det hører til blandt sjældenhederne. Men en gang i mellem har man vel lov at være heldig !!! Nu sælges denne flotte arkitekttegnede kvalitetsvilla, som oser af flotte arkitektoniske detaljer udført i de bedste materialer. Dette, krydret med en fantastisk og ugeneret beliggenhed midt i skønne naturomgivelser med grønne skov- og markarealer, giver en helt unik ejendom - ideel for det kræsne liebhaverklientel. Ejendommen indeholder bl.a.: Præsentabel hall med loft i kip. Spisestue med sepr. afdeling velegnet til bibliotek. Åben forbindelse til dejlig opholdsstue med pejs og udgang til stor terrasse/balkon med skøn ugenert udsyn til de smukke naturarealer. Pænt MultiForm køkken med nedsænket spiseafdeling. 4 gode soverum. 3 pæne badeværelser alle med gulvvarme og det ene med mulighed for etabl. af sauna. Stort aktivitetsrum/stue med mange gode anvendelsesmuligheder. Godt disp.rum som p.t. anvendes til hjemmebar. Stort vaskerum/bryggers samt viktualierum og depotrum. Sag V4195SR.

Udb/knt..................... 260.000/5.200.000 Brt/nt.............................. 31.191/23.964 Alternativ finansiering: Pauselån® F1....................... 16.635/12.639

Bolig/kld. m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

248/60

8985

3/4

1974

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00


BYENSBOLIG Randers & omegn 25

Uge 39 · 2009

Se boliger 24 timer i døgnet på www.nybolig.dk

En god begyndervilla i dejligt kvarter

Storvilla med lækre detaljer

Nyhed

Nyhed

Kristrup - Rensdyrvej

Kristrup - Gazellevej

I det populære Dyrekvarter. Villaen fremstår i pæn stand og rummer mange muligheder. Entre/fordelingsgang med tæppe og træloft. Kammer, værelse samt soveværelse ligeledes med tæppe og træloft. God vinkelstue med godt lysindfald, udg. til udestue og tæppe og træloft. Køkkenet er "omkranset" af stue således, at der er gode muligheder for, at åbne op mellem stue og køkken. Køkkenet fremstår med lyse låger. Badeværelse med bruseplads. Depotrum med fj.varmeinstall. - kan evt. lægges til badet. Garage, udestue & carport. Sag V4228SR. Udb/knt.... 65.000/1.295.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt................ 8.638/7.155

I det populære Dyrekvarter. Et eftertragtet område i Randers. Villaen er renoveret med praktisk, lys og åben indretning. Indeholder: Entré med klinkegulv med gulvvarme. Stort soveværelse, flot forældrebad. Stor lys vinkelstue med flot parketgulv og franske døre til stort køkken/alrum med moderne køkken med hvide låger - her er ligeledes gulvvarme, og udgang til haven. Børneafdeling med 4 børneværelser med gulvvarme og renoveret bad i lyse farver med gulvvarme. Bryggers er under renovering - dette færdiggøres af sælger Sag V4184SR. Udb/knt... 125.000/2.495.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt............ 15.715/12.603

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 5.016/4.337

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 8.735/7.172

101

956

1/3

1966

193

858

1/5

1971

Naturskøn beliggenhed.

Nyhed

Fårup - Hobrovej Naturskøn beliggenhed. Flot gennemrenoveret villa i Fårup, ligger ugeneret med kig til skov og hestefold. Her er blot 5 min. kørsel til motorvejen. Flot have. Stor nyere terrasse. Stor garage på 37 m². Indeholder: Entre med mange skabe. Soveafdeling med 2 store børneværelser (oprindelig 3) og skønt soveværelse. Husets hjerte er det kæmpe store køkken, alrum og stue ud i et her er et fantastisk lys og udgang til terrassen. En super flot bolig som er lige til at flytte ind i. Sag V3754.

Ring for fremvisning 70 22 86 86

Kristrup

Vorup

Helsted

U-villa med fantastisk gårdhave. I populært område. Skøn ugeneret have. God garage. Boligen indeholder: flot entre, gæstetoilet, køkken, alrum. stor stue, pejsestue samt 4 gode soverum og badeværelse. Sag

Hyggelig pudset villa. Klassisk med pudsede facader. Hyggelig have med gamle frugttræer. God garage med tagterrasse ovenpå med kig over Randers. Indeh. nyere køkken, to gode stuer og 3 soverum. Sag V4107.

Hus med mange muligheder. Nemt til alle faciliteter. Gulstensvilla med carport. Flot have, hyggelige terasser. Stor vinkelstue. Køkken med spiseplads. Soveværelse og to børneværelser og to badevær. Sag V4054PR.

Solgt

Solgt

Solgt

Udb/knt.... 80.000/1.575.000 Brt/nt.............. 10.007/8.163

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Bolig/kld. m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Bolig m²

Grund Stuer/ m² vær.

Opført

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 5.495/4.667

142

1000

1/4

1973

190

979 2/4

1973

113/18

739 2/3

1910

135

752 1/3

1973

Nybolig Randers v/Bjørn & Ankersen Østervold 47 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00


26 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Se boliger 24 timer i døgnet på www.nybolig.dk Bemærk prisen

Nyhed

Midtbyen

Midtbyen

Nordbyen

Midtbyen

Herskabelig 3`er. BBR 105 kvm. Er du til stuk og plankegulve - så er lejligheden her. Flot køkken og bad. 2 store stuer ensuite. Sovevær med fransk altan. Storslået udsigt over Gudenådalens vande. Sag LL1065. Udb/knt.... 75.000/1.425.000 Brt/nt................ 9.391/7.596

Indflytningsklar 2`er! Her er den idelle lejlighed for det unge par eller singlen som ønsker en lejlighed til direkte indflytning. Her er FLOT køkken og badevær. samt skøn altan med god udsigt! Sag LL87. Udb/knt........ 30.000/545.000 Brt/nt................ 4.049/3.445

3 Lejligheden indeholder, entré, garderoberum, værelse, soveværelse, KVIK køkken fra 2001, rummelig stue samt udgang til altan! Sag LT1061.

Udb/knt........ 40.000/795.000 Brt/nt................ 5.883/4.928

Eksklusiv penthousebolig. Boligen indeholder bl.a. 2 store vær., flot badeværelse, gæstetoilet med vaskeafdeling, flot HTH-køkken i åben forbindelse til alrumsdel samt stor stue med fransk altan. Sag TS269. Udb/knt... 175.000/3.500.000 Brt/nt............ 22.974/18.332

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 5.416/4.501

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.536/2.266

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.641/3.182

Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 13.312/10.758

Bolig m²

Etage/ vær. plan

89

3

Opført

1911

Bolig m²

Etage

49

vær.

4

2

Opført

1972

Midtbyen - Nyvangsvej Flot 2`er med lille have. Centralt beliggende med få min. gang til Handelsskolen, Statsskolen, Tekn. skole mv. Indeholder stue og soveværelse med plankegulv, flot køkken og bad. P-pladser! Sag L1218L. Udb/knt........ 30.000/575.000 Bolig m² Etage Stuer/ Opført vær. Brt/nt................ 5.240/4.525 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.639/3.278

44

st.

1/2

1908

Bolig/kld. m²

Etage

vær.

Opført

Bolig m²

Etage

vær.

Opført

83/3

2

3

1972

139

2. sal

4

2006

Nyhed

Vorup

Nordbyen

Fin lejl. Her en entré med indb. skab. Pænt lyst bøgetræskøkken, sovevær. med indb. skab, flot badevær. med niche og vaskearr., stor stue og skøn lukket altan med udsigt ind over byen. Sag LL1091. Udb/knt........ 45.000/898.000 Brt/nt................ 6.365/5.300

SÅ ER DET NU DER SKAL HANDLES! Lejligheden indeholder bl.a. flot køkken fra 2007, 3 gode vær., stue, badevær, gæstetoilet samt altan! Sag LT843.

Solgt

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.863/3.353 Bolig/kld. Etage/ vær. m² plan

81/4

st/4

2

Opført

Bolig/kld. m²

Etage

vær.

Opført

1973

94/3

1

4

1972

Midtbyen - Mølletoften

Midtbyen - Vestertorv 4

Stor 2`er med udsigt. Beliggende i det populære Mølletoften. Her en entré. Pænt spisekøkken. Rummelig sovevær. Opr. badeværelse med kar samt stue med udgang til skøn altan med udsigt Sag L1221L. Udb/knt........ 40.000/798.000 Bolig m² Grund Stuer/ Opført m² vær. Brt/nt................ 5.796/4.903

Totalistandsat 2`er. Beliggende på det nyanlagte Vestertorv kun ca. 2 min. gang fra Randers City. Lejligheden bliver totalistandsat fra a-z nymalet, afh. plankegulve, nyt køkken og bad. Super flot! Sag LL934. Udb/knt........ 50.000/985.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 6.937/5.636

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.580/3.177

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 4.157/3.471

81

81

Bemærk pris

1/2

1973

56

Bemærk pris

st

2

1940

Bemærk prisen

Østbyen - Asser Rigs Vej

Midtbyen - Gl. Hobrovej

Midtbyen - Slyngborggade

Oprindelig 3 Beliggende i det populære Solhøj i Kristrup i flot, velholdt rødstensejendom med elevator, finder vi denne 3.værelses. Lejligheden har fri udsigt fra stue/vær. Lejligheden har en optimal indretning med fordelingsgang. Oprindeligt køkken med god plads til spiseplads. Godt soveværelse med indb. skabe, oprindeligt badeværelse med kar og lyseblå klinker. Endvidere stor stue med mulighed for reetablering af ekstra værelse, herfra direkte udgang til hyggelig altan. Lejligheden trænger til istandsættelse! Sag LL1100. Udb/knt........ 45.000/895.000 Bolig/kld. Etage vær. Opført m² Brt/nt................ 6.370/5.366

PERFEKT BEGYNDER LEJLIGHED. Beliggende ved boulevarderne i pæn ejendom med nyere tag og vinduer. Nemt til indkøb, bybus, motorvej samt gåafstand til city. Her er entré/fordelingsgang i åben forbindelse til køkken med hvide elementer. Pænt badeværelse med lyse klinker, bruseplads og hvidt arrangement. Rummeligt soveværelse med god plads til kontor samt skøn stue med plads til såvel sofaafsnit og spisebord. Fyrretræsplanker overalt. Indflytningsklar. Skøn fælles have. Sag L1130T. Udb/knt........ 35.000/650.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 4.734/4.033

Eftertragtet Andelsbolig. Skøn lejlighed i det populære Slyngborggade kvarter. Lejligheden er beliggende i hyggelig og vedlholdt ejd. med sprossevinduer i trærammer og med kun kort afstand til Rds. C. Lejligheden indeholder entré, 3 skønne stuer ensuite med plankegulv og stuk loft, adskilt af franske døre med fine gamle detaljer. Desuden skønt åbent køkken med dejlig udsigt over byen, badevær. m. niche, sovevær. samt udgang til stor altan. Vand, varme, el og kabeltv er med i den samlede boligafgift på kr. 6.124,00 Sag LT861. Udb/knt...... 350.000/350.000 Bolig m² Etage/ vær. Opført plan Brt/nt................ 5.291/5.291

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.907/3.442

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.926/2.625

Alternativ finansiering: Tilp.lån F1.............................. 0/0

78/3

1

3

1968

58

1

2

1932

Nybolig Randers Lejligheder v/Bjørn & Ankersen Hobrovej 4a 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

96

2/4

3

1898


BYENSBOLIG Randers & omegn 27

Uge 39 · 2009

Gratis og uforpligtende salgsvurdering - Ring 7022 8686

Vi har fokus på salg af din lejlighed

Nybolig Lejlighedsbutikken Vi sælger din lejlighed Nyhed

Louise Juhl Statsaut. ejd.mægler, MDE dir. tlf. 8915 2211 luj@nybolig.dk

Byens Boligavis nu på nettet: Klik dig ind på www.byensbolig-randers.dk og se denne uges udgave i flot PDF-udgave.

Nyhed Tania Bøgh Rasmussen Statsaut. ejd.mægler, MDE dir. tlf. 8915 2212 tbr@nybolig.dk

Midtbyen - Vestergrave 8A Nyt og gammelt i skøn forening! I hjertet af Randers ligger denne skønne lejlighed i ejendom som er totalistandsat i 2006. Lejligheden er præget, af skønne små detaljer som vandskurede vægge og opfindsomme rumindelinger. Lejligheden er istandsat med lækre kvalitetsmaterialer og sans for alle de detaljer som en rigtig midtby lejlighed skal have, her tænkes bl.a. på stor altan med maghoni planker, gode samværs-rum samt egen parkering. Vil du bo i city i indflytningsklar lejlighed så står vi klar til fremvisning! Sag L1199T. Udb/knt.... 90.000/1.745.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt.............. 11.086/8.845 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 6.162/5.021

101

1

4

1887

Åbent hus Lørdag d. 26 september - Kl.: 12.15 - 12.45

Thomas Ankersen Indehaver Statsaut. ejd.mægler, MDE

Midtbyen - Flintebjerg Alle Herskabelig 2`er. Her er entré. FLOT bad fra 08. Godt køkken. Sovevær. med plads til kontor. Skøn stue med planker og stuk samt godt lysindfald. HURTIG INDFLYTNING MULIG. Sag LT940. Udb/knt........ 40.000/775.000 Bolig/kld. Etage vær. Opført m² Brt/nt................ 5.416/4.477 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.263/2.800

57/4

2

2

1922

Nyhed

Christian Bjørn Indehaver Statsaut. ejd.mægler, MDE, Valuar

Gratis vurdering Intet salg intet salær

Bemærk prisen

Midtbyen - Toldbodgade 23 1. Eksklusiv 4 vær. i tøjhusparken. Beliggende i stort atmosfærefyldt parkområde med direkte udsigt til lystbådehavnen .Udført i kvalitetsmaterialer. Entré med flot indbygget skab. Stilrent grebsfrit Mondulia køkken med granitbordplade og alt i Siemens hvidevarer. Sovevær. med indb. skabe. 2 gode værelser.Lækkert badevær. med Mondulia inventar, stor brusenice og vaskemaskine/tørretumbler samt rummelig stue/spisestue med et skønt lysindfald og udgang til dejlig altan med udsigt til spejlbassinet samt lystbådehavnen. Sag L1146L. Udb/knt... 140.000/2.748.000 Bolig m² Etage Stuer/ Opført vær. Brt/nt............ 17.210/13.810

Skøn 2'er i roligt område. Lejligheden er en stor 2'er med flot køkken og lettere renoveret badeværelse. Lejligheden har desuden stor altan. Velfungerende ejerforening, samt gode parkeringsforhold. Sag L1227T. Udb/knt........ 45.000/845.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 4.936/3.963

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 9.612/7.884

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.539/2.101

117

1

1/4

Midtbyen - Rindsvej

2008

Nybolig Randers Lejligheder v/Bjørn & Ankersen Hobrovej 4a 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

76

1

2

1972


28 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Gratis og uforpligtende salgsvurdering - Ring 7022 8686 Bemærk prisen

Bemærk prisen

Nyhed

Midtbyen - Vestergade

Midtbyen - Storegade

Midtbyen - Vester Altanvej

Flot og indflytningsklar 2`er. Centralt beliggende få min gang fra Centrum samt Banegården. Her er entré, flot badeværelse, pænt køkken, soveværelse samt stor stue med skønt lysindfald. Sag LL1010. Udb/knt........ 35.000/674.000 Bolig/kld. Etage vær. Opført m² Brt/nt................ 4.593/3.769

Totalrenoveret 2´er. Beliggende i midtbyen tilbagetrukket i skønt gårdmiljø. Lækkert køkken og skønt badeværelse. Flotte trægulve og glatte gipslofter overalt. Vaskesøjle. Porttelefon. Fed stil! Sag LT706. Udb/knt........ 45.000/873.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 6.193/5.177

Charmerende udsigtslejlighed. Centralt beliggende i populært kvarter. Originalt køkken, moderniseret badevær, hyggelig stue, vær/kontor samt stort sovevær.Skøn udsigt over Gudenådalens vande. Sag L1217L. Udb/knt.... 55.000/1.095.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 7.649/6.230

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.776/2.345

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.792/3.302

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 4.675/3.914

76

Midtbyen

Vestbyen

Midtbyen

Fredensgade Sag LL1012.

Parkboulevarden Sag LL887.

Niels Ebbesens Gade Sag V3756.

51/7

2

2

1901

61

1

2

1881

4

3

1932

BOLIG TIL LEJE RING FOR FREMVISNING!

lig Lejebo

•Husleje: kr. 9.500 •A conto forbrug: kr. 1.500 •Depositum: kr. 28.500 •Forudbetalt leje: kr. 28.500 Lige midt i gågademilj!et "nder vi denne 21# kvm. store taglejlighed. Lejligheden er indrettet med éntre, 2 stuer ensuite, 2 franske altaner, 2 badeværelser, værelse, endvidere garderoberum, stor mellemgang og soveværelse. Desuden spisestue i forlængelse af k!kken og slutteligt 2 sk!nne stuer i charmerende vinkler og med synlige hanebånd. Loft til kip i alle rum og gode lysdetaljer. Lejligheden er netop nymalet og er ind$ytningsklar.

Pauselån® F1............ 2.539/2.101

Bolig m²

Etage

vær.

Opført

76

1

2

1972

Solgt

Bolig m²

Etage

vær.

Opført

Bolig m²

Etage

vær.

Opført

89

st.

3

1965

56

1

2

1971

Nyhed

Midtbyen - Rindsvej Stor 2`er med skøn altan. Populært beliggende på blind vej i roligt område. Lejligheden er beliggende i solid gulstensejendomog er en del af en velfungerende ejerforening med fine fællesfaciliteter. Lejligheden fremstår lys og indflytningsklar med rummelig fordelingsentré. Lyst moderniseret badeværelse med kar, væghængt toilet samt pænt arrangement. Soveværelse med 2 fløjet skab. Lyst og dejligt køkken med spiseplads samt stor, skøn stue med direkte udgang til stor altan, Udb/knt........ 45.000/845.000 hvor man kan nyde solen i fuld drag. Brt/nt................ 4.936/3.963 Sag L1227T. Alternativ finansiering:

Solgt

På vej til salg hos Nybolig...

Solgt

Bolig/kld. m²

Grund Stuer/ m² vær.

204/119 495 2/5

Opført

1882

- Torvegade 12 A, 2. tv. - Sjællandsgade 1, 1. tv. - Asser Rigs Vej 39 C, 1. mf. Ring til Tania og Louise og hør nærmere på 7022 8686

Midtbyen - Jernbanegade

Vorup - Århusvej

Midtbyen - Jyllandsgade

Lejlighed i to plan. Centralt beliggende lejl. i 2 plan og indeholder entré, sovevær, køkken, alrum, badevær samt kombineret stue/arb.vær på 1. sal. Sag LL845. Udb/knt........ 45.000/825.000 Bolig m² Etage/ vær. Opført plan Brt/nt................ 6.107/5.168

Skøn 3. vær. lejlighed. Med god beliggenhed tæt på E45, samt City finder vi denne lyse og indbydende 3.vær. lejlighed. Lejligheden indh. entré, bad(07), køkken(07), sovevær, stue og spisestue. Altan! Sag LL846. Udb/knt........ 40.000/795.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 6.077/5.139

Charmerende 2`er. Populært beliggende i banegårdskvarteret i solid rødstensejendom. Velfungerende ejerforening. Fælles have. Lejligheden har den helt rigtige stil med planker og stuk. Sag LL847. Udb/knt........ 40.000/765.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 5.422/4.511

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.779/3.355

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.835/3.393

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.264/2.830

74

3.

3

1940

72

3

3

1952

Nybolig Randers Lejligheder v/Bjørn & Ankersen Hobrovej 4a 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

59

st.

2

1934


BYENSBOLIG Randers & omegn 29

Uge 39 · 2009

Se boliger 24 timer i døgnet på www.nybolig.dk Bemærk prisen

INTET SALG INTET SALÆR Kristrup - Engboulevarden Indflytningsklar 3 Lejligheden inde; entré, moderniseret køkken med lyse låger, stålgreb, træbordplade samt alt i hårde hvidevarer, 2. vær. m/skabe, badevær., vaskerum, god stue samt altan! Sag LT944. Udb/knt........ 35.000/699.000 Bolig/kld. Etage vær. Opført m² Brt/nt................ 5.506/4.750 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.562/3.235

74/2

1

3

1970

Nordbyen - Mariagervej

Totalistandsat 3 Lejligheden er netop sat i stand og har en fantastisk udsigt over byen og havnemiljøet. Mulighed for medbestemmelse på badevær. ved hurtig henvendelse! Sag LT1098. Udb/knt........ 50.000/995.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 6.774/5.454

Lejlighed med fokus på samvær! Beliggende i gulstensejendom, tæt på Randers C, finder vi denne unikke lejlighed. Her er netop sket renovering af foreningens fælles gårdhave, maling af opgange, samt etablering af parkering til hver lejlighed. Her er lagt vægt på de ting som den moderne bolig i dag skal indeholde, med entré, lækkert badevær(06) med granitklinker samt boblebad og dampbruser. Endvidere lækkert køkken/alrum(06) og alt i hvidevarer samt spiseplads. Endvidere rummelig stue, samt godt sovevær. Sag LT1106. Udb/knt........ 45.000/899.000 Bolig/kld. Etage/ vær. Opført m² plan Brt/nt................ 6.013/4.998

City-lejlighed med p-plads og altan. Super flot lejlighed der er indrettet i 2004. Køkken og bad fra JKE-design. Stor lys stue. Vær/kontor samt sovevær. Lav fællesudgift. Sag L1118L. Udb/knt......75.000/1.495.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 9.349/7.470

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 4.012/3.296

60

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.517/3.055

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 5.061/4.148

Nordbyen

Midtbyen

Østbyen

Midtbyen

Indflytningsklar 2`er! Lys og indbydende lejlighed i rolige omgivelser. Her er entré, pænt køkken fra 2004. Pænt lyst badevær. Sovevær med skab samt hyggelig stue. Parkering. Sag L1124L. Udb/knt........ 30.000/545.000 Brt/nt................ 4.265/3.629

Herskabslejlighed! Sjældent velbevaret stil m plankegulve, skøn loftshøjde, stuk og flotte detaljer. Yderst velfungerende ejerforening med rigitg gode fællesfaciliteter. Sag L1143L.

Oprindelig 2 God 2.vær. på Løvenholmvej. Her er entré, opr. køkken, stue, godt vær. mellemgang samt opr. men pænt badevær. Skynd dig og ring! Sag L1151T.

Udb/knt... 125.000/2.495.000 Brt/nt............ 16.088/12.858

Udb/knt........ 25.000/370.000 Brt/nt................ 2.768/2.409

Byens mest imponerende udsigt! Beliggende i stort atmosfærefyldt parkområde ved lystbådehavnen. Ekslusiv lejlighed udført i kvalitetsmaterialer. Stor altan. 2 parkeringspladser. Sag L1163L. Udb/knt... 195.000/3.848.000 Brt/nt............ 24.209/19.551

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.786/2.472

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 9.042/7.371

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 1.729/1.599

Alternativ finansiering: Pauselån® F1........ 13.343/11.089

Strømmen - Grenåvej

Bolig/kld. m²

46/7

Etage

st

vær.

2

Opført

1956

3

Bolig m²

151

3

Etage

3

1964

vær.

4

Opført

1907

72/19

1./3

2

1964

Midtbyen - Vester Altanvej Gudenådalen ind i stuen? Skøn 2'er med nyere tag. Her er godt badevær., køkken, sovevær. med skab, altan med udsigt over parken, samt stue med udsigt over Gudenådalen. Egen garage! Sag L1148T. Udb/knt.... 55.000/1.045.000 Bolig m² Etage vær. Opført Brt/nt................ 6.810/5.434 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.968/3.213

56

4

2

1936

Midtbyen - Østergade

100

2

3

1897

Bolig m²

Etage

vær.

Opført

Bolig/kld. m²

Etage

vær.

Opført

46

st

2

1975

123/5

3

4

2005

Nordbyen

Midtbyen

Nordbyen

Vorup

Nordbyen

Kristrup

Superflot 3`er. Den flotteste 3`er på Skelvangen. Her er super lækkert køkken og badeværelse med lækre detaljer. Stor, lys stue. Soveværelse, gaderoberum og kontor. Fantastisk udsigt. Ugenert altan. Sag LL954. Udb/knt........ 45.000/850.000 Brt/nt................ 6.198/5.157

Super flot 3`er. Lys og indflytningsklar. Central beliggenhed tæt på alt. Optimalt indrettet med bl.a køkken og bad fra 2007, stue 2 vær samt hyggelig altan. Nemt at parkere. Fælles have. Sag LL1007. Udb/knt........ 50.000/995.000 Brt/nt................ 6.580/5.295

1 vær. med udsigt. Hyggelig 1'er med fantastisk udsigt over Randers. Lejligheden giver mulighed for eget præg, men er ellers i god stand med pæne gulve, godt badeværelse og rummelig stue/vær./køkken. Sag Udb/knt........ 25.000/295.000 Brt/nt................ 2.154/1.843

God beliggenhed. Dejlig 3 vær. med plankegulve. Her er Entré, badevær. med bruseplads, oprindeligt køkken fra 2005. Soveværelse. Værelse/kontor samt stue med udgang til altan. Sag LT1050. Udb/knt........ 40.000/775.000 Brt/nt................ 5.792/4.853

Super flot 3`er. Optimal indrettet lejlighed i roligt område i den nordelige del af Randers. Virkelig flot og gennemført lejlighed med 2 skønne stuer og køkken fra 2005. Altan og gratis parkering. Sag LL1081. Udb/knt........ 30.000/525.000 Brt/nt................ 4.526/3.964

Flot lejlighed med egen have! Skøn lejlighed med 2. vær., god stue, hyggeligt køkken/alrum, p-plads, kælderrum, vaskeri med egne vaskefaciliteter samt brugsret til egen have! Sag LT1072. Udb/knt........ 50.000/995.000 Brt/nt................ 7.321/6.107

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.800/3.289

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.772/3.109

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 1.326/1.198

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.534/3.104

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 3.047/2.812

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 4.514/3.920

Bolig/kld. m²

Etage

vær.

Opført

Bolig m²

Etage

vær.

Opført

Bolig/kld. m²

Etage

vær.

Opført

Bolig m²

Etage

vær.

Opført

83/3

1

3

1972

66

1

3

1961

34/3

3

1

1967

65

st

3

1952

Nybolig Randers Lejligheder v/Bjørn & Ankersen Hobrovej 4a 8900 Randers Tlf. 7022 8686

Åbningstider: Mandag-torsdag ... 10.00-17.00 Fredag................ 10.00-16.00 Lørdag ............... 10.00-12.00

Bolig/kld. Etage/ vær. m² plan

67/3

2/3

3

Opført

Bolig/kld. m²

Etage

vær.

Opført

1968

67/7

1

3

1950


30 BYENSBOLIG Randers & omegn

Fritidslandbrug

4,7 ha

Knejsted Ejendom med attraktiv beliggenhed i Knejsted med 2 km. til Ø. Tørslev. Alt jorden der er tilsået med græs ligger lige bag ejendommens bygninger. Bygningerne består af god stor 2. plans rødstensbolig på 235 kvm. Hvidmalede staldbygninger der er indrettet med dobb. garage, værksted og fyrrum m. stokerfyr. Lade med værksted, gl. svinestald der er velegnet til indretning med hesteboxe - gode solide og velholdte bygninger. Der er et helt lukket og veltilplantet haveanlæg med terrasse og flisebelagte gangarealer. Absolut fin ejd. til en attraktiv pris, god bolig, et godt jorareal skal ses. Sag LS9253.

Uge 39 · 2009

Fritidslandbrug

3,2 ha

Årslev Randers syd/Årslev. Rigtig dejlig hobby landbrug med 5,8 tdl jord med bedste beliggenhed i skøn natur og med 8 km. til Randers og 5 km til Motervej E45. Spændende moderniseret bindingsværksbeboelse på 210 kvm. Gode anvendelige staldbygninger med lejeindtægt.Boligen er i rigtig god stand og er løbende moderniseret. Staldbygningerne er fordelt og indrettet således: Garage og værksted på 162 kvm. Staldbygning på 151 kvm. Udlejet bygning på 360 kvm. Maskinhus på 240 kvm. Jorden er beligg.helt op til bygningerne og er opdelt i 2 folde til heste og fårehold. Sag LS9210.

Kontantpris i kr.

2.125.000

Kontantpris i kr.

3.250.000

Boligareal i kvm

235

Boligareal i kvm

210

Fritidslandbrug

15 tdl

Randers SØ Med bedste beliggehed på Clausholmvej få km fra Randers. Rødstensbeboelse på 211 kvm i 2 plan. Der er dejlig stor lukket have. Boligen er indrettet m/bryggers, køkken, spisekammer, opholdsstue, fjernsynsstue, sovevær., brusebadevær. og entre, på 1. sal er der 3 store vær. Du må påregne udgifter til modernisering af boligen. Staldbygn. består af et udhus m. fastbrændselsfyr og rum til brænde, værksted og depotrum.Udhus og større redskabsskur. De øvrige staldbygn. er de oprindelige bygninger der kar været anvendt som kvæg og svinestalde samt lade. Sag LU9283.

Fritidslandbrug

3,2 ha

Kontantpris i kr.

2.700.000

Boligareal i kvm

229

Boligareal i kvm

211

Kontantpris i kr.

2.395.000

Fritidslandbrug

20,37 ha

Nimtofte Al jorden ligger ved og omkring ejd., op til Løvenholmskoven. Der er udført skovrejsning i 2008 på ca. 12 ha med tilskud i 10 år fra 2008. Der er yderligere ca. 2 ha skov - resten af arealet er udlagt med græs. Der er til ejd. en stor flot præsentabel bolig i 2 plan på 243 kvm. Den er løbende moderniseret gennem de seneste år. Driftsbygn. består af fedesvinestald m. 1200 stipladser. Maskinhus indrettet med mindre værksted, 3 hestebokse og god fold lige uden for døren . FANTASTISK DEJLIG EJD. SOM ER YDERST VELTRIMMET OVERALT. HER ER GOD JAGT PÅ BL.A. KRONDYR Sag LU9285.

Kontantpris i kr.

7.500.000

Boligareal i kvm

243

Fritidslandbrug

5 ha

Ørsted - Magdasminde. ligger kun 3 km udenfor Ørsted by og 10 km fra Udbyhøj fjord, 6 km. til strand og fjord. Selve ejd. er opført i år 1800 i en 3 længet bindingsværksejd. med stråtag. Den har fået et flot løft i 1992, og efterfølgende moderniseret gennemgribende. Ejendommen er desuden godkendt til hytteby og erhverv. Selve stuehuset er på 269 kvm. Jordtillægget på de 5 ha er anlagt med stor indkørsel, Derforuden 4 gode store folde som pt. bliver brugt til afgræsning af heste, stor skov med jagt. Desuden kan nævens 2 ældre hestestalde m. 5 boxe. Derforuden nyt udhus/værksted samt skovhytte. Sag LS9287.

Kontantpris i kr.

3.345.000

Boligareal i kvm

269

Indehaver Statsaut.ejd.mgl. Tommi Henriksen

NYHED

Fritidslandbrug - evt. bytte m. villa i Randers 1,5 ha Nørbæk - NEDSAT 225.000,- Ejd.bygninger består af en fritliggende 2. pl. rødstensbolig fra 1921. Boligen er løbende fra 1992 og frem væsentlig moderniseret. Vinkelbygget staldbygninger opført i 1942 og 1921. Maskinhus fra 2000.God lukket have med bl.a syd og vestvendt terrasser, køkkenhave mv. Sag LU9233. Kontantpris i kr.

NYHED

Daglig leder Statsaut.ejd.mgl. Holger Bjerre

Nybolig Landbrug Randers/Djursland Østervold 47, 1. sal 8900 Randers Tlf. 86424454 8963@nybolig.dk

NYHED

Auning - Ejd. m. attraktiv beliggenhed i Tårup by med stor fritliggende rødstensbolig på 229 kvm, opdelt i 2 lejligheder. Staldlængerne er ældre men solide bygninger. Den ene længe bliver indrettet med stokerfyr. Den anden længe er indrettet med hesteboxe, der kan opdeles i 6 små boxe eller 3 store boxe. Der er til ejd. en helt lukket og ugeneret have. Der ligger ca 2 tdl jord bag ejd. bygn. Resten ligger ca 2 km fra ejd. Der er p.t. lejet 4 tdl jord ekstra- der ligger v. bygn., lejemålet kan evt. overtages. Der er indrettet ridebane med belysning.Billig ejendom til 2 familier og mulighed for hestehold Sag LS9277.

1.850.000

Boligareal i kvm

151

Vil du sælge dit landbrug? Professionel og seriøs rådgivning fra en specialiseret landbrugsmægler. Ring til Holger Bjerre på 8642 4454 og få en snak om dine salgsmuligheder.


BYENSBOLIG Randers & omegn 31

Uge 39 · 2009

De rette beskærersakse til enhver opgave Der er altid noget der skal klippes et eller andet sted i haven: blomster til vaser, ranker og frugttræer på espalierer, prydbuske, og formning af buksbom. Et beskærerredskab er altid nødvendigt. Nu kan GARDENA tilbyde den rigtige saks til en hvilken som helst opgave med de nye komfort beskærersakse. GARDENA Comfort buksbom beskærersaks er også ny og beregnet til nøjagtig formning af buksbomtræer og buske. Alle nye produkter i GARDENA Comfort beskærersakse-serien er noget særligt på grund af deres perfekte ergonomiske og særligt nemme håndteringsegenskaber. Således har komfortgrebet med de bløde plastikkomponenter to optimale positioner til hurtig klipning (f.eks. blomster, rosenbuske, unge skud) og kraftig klipning (f.eks. tykke grene). Alle modeller har ligeledes en praktisk sikkerhedslås til én hånd og visse komfort beskærersakse kan også justeres i bredden til små eller store hænder. Det store udvalg hos GARDENA i den nye Comfort beskærersaks-serie gør det nemt at vælge den rette beskærersaks til enhver opgave i haven. Bypass-modellerne med præcisionsslebne, antiklæbebehandlede blade og saftspor, er ideelle til præcis og uproblematisk beskæring af

unge, grønne planter og fugtigt træ. Amboltmodellerne anbefales til ældre, tykkere grene. Med amboltmodellerne støtter ambolten grenen for at beskytte barken og det tynde, præcisionsslebne øvre blad skærer rent gennem grenen. De nye GARDENA Comfort Buksbomsaxsakse på kun 615 g er lette med stor skæreevne og en høj skærepræcision og helt enkelt ideelle til formning af buksbomtræer og buske. De lange blade er præcisionsslebne og antiklæbebehandlede for nem, ren beskæring. De ergonomisk formede greb med bløde plastikkomponenter og integrerede gelepuder samt yderligere stødpuder for optimal stødabsorption sikrer en behagelig oplevelse ved anvendelse uden anstrengelser. Endvidere er der en integreret beskæreranordning til individuelle, tykkere grene. Alle nye GARDENA beskærersakse har 25 års garanti. Hvis du er interesseret, kan du få flere oplysninger på www. gardena.dk på internettet.

Blomster, rosenbuske, unge skud fra prydbuske og grene fra frugttræer – der er altid noget at gøre for en beskærersaks i haven. Nu kan GARDENA tilbyde de rigtige beskærerredskaber til en hvilken som helst opgave med de nye komfort beskærersakse. Det ergonomiske komfortgreb har bløde plastikkomponenter og håndtagspositioner til hurtig klipning (f.eks. blomster, rosenbuske, unge skud) og kraftig klipning (f.eks. tykke grene). Breddejusteringen af grebet til små og store hænder er også særligt praktisk. (Billede: GARDENA)

Nu kommer æblerne! De første æbler er høstet, og forbrugerne kan forvente æbler og pærer med masser af smag. De er mindre og flottere end sidste år, og så er der flere af dem. Vejret har nemlig vist sig fra sin bedste side. nogle saftige æbler og pærer, der smager ekstra godt i år. I størrelse er æblerne en smule mindre end dem fra sidste års høst, men det er faktisk en god nyhed! ”Når de er mindre, er smagen til gengæld kraftigere. Ud over at æblerne har mere smag, så er der også flere af dem i år. Alene for pærerne er der dobbelt så mange,” siger Laurits Balle, formand for Gartneribruget Afsætningsudvalg for frugt og bær. Vejret spiller en vigtig rolle for æblers og pærers udseende og smag. For frugterne bliver bedst, hvis de udsættes for både kulde og varme under modningen, forklarer Laurids Balle. ”Når vejret skiftevis er koldt og varmt, møder æbletræerne hele tiden modstand, fordi de skal bruge lang tid på modningen. Det resulterer i mindre æbler, som så til gengæld har mere aroma og bliver mere intensive i smagen.” Vejret var perfekt, da æble- og pæretræerne skulle blomstre. Da bierne kom forbi for at bestøve frugterne, skinnede solen, og under modningen fik æblerne og

pærerne al den kulde og varme, de havde brug for. Kort sagt, årets æbler og pærer har haft de bedste betingelser. For den kølige juni og varme juli har nemlig skabt

Mariehøns hjælper til Sommerens landeplage, de mange små mariehøns, har været en stor hjælp for

æble- og pæreavlerne. De har nemlig fortæret en del af de mange skadedyr, som går i frugterne. ”Og det er vi glade for, både fordi vi har undgået at sprøjte, men også fordi vi har fået nogle flotte, glatte æbler og pærer, der ikke er ødelagt af skadedyr,” siger Laurits Balle. Mariehønsene kommer på arbejde lidt endnu. Høsten strækker sig nemlig over 10 uger fra 12. august til starten af november. Om sorter og sæsoner Æblerne plukkes på forskellige tidspunkter i løbet af perioden august til november, hvor Discovery sorten er den første til at plukkes, og de røde Jonagold er de sidste. Sæsonmæssigt strækker æblerne sig fra august til april, og man taler derfor om de tre sæsoner, sommeræblerne, efterårsæblerne og vinteræblerne. I år spår avlerne om en høst på 26 mio. kilo æbler og 7 mio. kilo pærer, hvilket svarer til henholdsvis 170 mio. stk. æbler og 40 mio. stk. pærer.


32 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

INTET SALG - INTET SALÆR RANDERS

RING 8710 4100

RANDERS Sjællandsgade

Århusvej

RANDERS

RANDERS Sjællandsgade

SAG: DB051392

Lervangen

SAG: DB051422

SAG: R9357

SAG: DB051482

NYHED

SOLGT

SOLGT

KNT./UDB. ...................... 375.000/25.000 BRT./NT. ................................ 3.180/2.799

KNT./UDB. ...................... 595.000/30.000 BRT./NT. ................................ 5.273/4.610

EJERLEJLIGHED Ejerlejlighed som trænger til renovering/modernisering! Lejligheden har følgende indretning: Entré, ældre badeværelse med hvide fliser og vægbruser, soveværelse, ældre køkken samt stue med udgang til altan.

EJERLEJLIGHED Beliggende i rødstensejendom med dørtelefon lige Nord for boulevarden og med kort afstand til diverse indkøb, bybus m.v. Indretning: Entré, køkken, badeværelse, soveværelse, værelse/kontor samt stue.

Tinglyst m².......... 47 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1964 Placering..... 2. SAL

KNT./UDB. ...................... 845.000/45.000 BRT./NT. ................................ 5.939/4.742

Tinglyst m².......... 63 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1972 Placering.... STUEN Altan.................. JA

EJERLEJLIGHED 10 min. gang til Randers midtby. Der er følgende indretning: Entre med to indbyggede skabe, flot lyst HTH-køkken med spiseplads, stor lys stue med udgang til vestvendt altan, rummeligt soveværelse med 2-fløjet skab og god plads til PCbord/arbejdsplads samt lækkert badeværelse, gulvvarme (el) samt vaskemaskine.

RANDERS Hasselvej

KNT./UDB. ...................... 595.000/30.000 BRT./NT. ................................ 4.512/3.877

SAG: DB051470

Tinglyst m²............. 79 Stuer/Vær............. 1/1 Etager...................... 1

RANDERS Toldbodgade

NYHED

Tinglyst m²........ 130 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

Byggeår......... 2006 Placering..... 2. SAL Kælder m²............ 0

EJERLEJLIGHED Stor luksuslejlighed beliggende i "Tøjhusparken". Lejligheden indeholder: Soveværelse og 2 ekstra værelser, lækkert badeværelse med bruseniche samt flot køkken i åben forbindelse til meget lækker og lys stue med skøn udsigt og udgang til den store altan. En super lækker 4 værelses lejlighed med en fantastisk beliggenhed.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Byggeår......... 1936 Placering.... STUEN Altan.................. JA

FANTASTISK UDSIGT! VESTBYEN

ROMALT

Nålemagervej

Rasmusminde SAG: DB051106

SOLGT

KNT./UDB. ................. 2.850.000/145.000 BRT./NT. ............................ 17.668/15.279

Tinglyst m².............0 Stuer/Vær.......... 2/2 Etager.................... 1

EJERLEJLIGHED v/Banegården/Super flot 5-værelses lejlighed med bræddegulve, stuklofter, charme og sjæl samt nyere Kvik køkken. Indeholder fordelingsentre med adgang til 2 stuer en suite. Fra spisestue er der åben forbindelse til værelse/stue. Hertil kommer nyere køkken. Dejligt stort soveværelse med udgang til mindre altan, værelse samt badeværelse. En super flot lejlighed, der oser af charme og sjæl, med en suveræn udsigt og central beliggenhed. Kom selv og oplev denne flotte lejlighed.

SAG: DB051436

SUPER LÆKKER 4 VÆRELSES LEJLIGHED

Byggeår......... 1957 Placering..... 1. SAL

SAG: DB051440

SAG: DB051487

KNT./UDB. ................... 1.395.000/70.000 BRT./NT. ................................ 9.594/7.906

gende indretning: Entré, flot hvidt køkken fra 2000, badeværelse med bruser, stort Byggeår......... 1936 soveværelse med trægulv og indb. skab, lys Placering.... STUEN spisestue med trægulv samt lys og rummelig opholdsstue med trægulv.

Tinglyst m².......... 72 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 1

RANDERS Fjordgade

NYHED

KNT./UDB. ........................ 970.000/50.000 EJERLEJLIGHED Lys og velholdt lejBRT./NT. .................................. 6.816/5.693 lighed på 85 kvm. Ejerlejligheden har føl-

Byggeår......... 1972 Placering.... STUEN Altan ................. JA

EJERLEJLIGHED Attraktiv beliggende 2 værelses stuelejlighed med altan! Lejligheden har følgende indretning: Entré med parketgulv, ældre køkken med god spiseplads, soveværelse med parketgulv og indb. skabe, ældre flisebadeværelse med badekar samt god regulær stue tæppebelagt parketgulv og udgang til altan.

RANDERS Vilh. Thomsens Plads

NYHED

Tinglyst m².......... 64 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

SAG: DB051299

SAG: DB051389

SOLGT

KNT./UDB. ................... 1.395.000/70.000 BRT./NT. ................................ 9.141/7.490

RÆKKEHUS Rækkehus med lille have. Indretning: Vindfang, entre, køkken, badeværelse, stue. 1. salen: soveværelse, opbevaringsrum, to værelser. Flot og velholdt rækkehus i attraktivt kvarter.

VILLA Dette klynge hus er i rigtig god stand og indflytningsklar. Indretning: Tre værelser, stue, køkken alrum, bryggers, badeværelse samt entré. Hyggelig ugenert have med gode lækroge, samt garage og redskabsrum.

Bolig m²............... 92 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 2

Bolig m²............... 95 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

Casper Roensbech Salgstrainee

Tinglyst m²........... 116 Stuer/Vær............. 1/3 Etager...................... 1

dretning: Entre/fordelingsgang, stue, soveværelse, to værelser hvoraf det ene Byggeår1907/1980 har et ekstra lille pulterrum til opbevaPlacering..... 2. SAL ring, spisekøkken med hivde elementer og rigtig god spiseplads samt badeværelse.

RANDERS Steen Blichers Gade

KNT./UDB. ................... 1.195.000/60.000 BRT./NT. ................................ 8.483/6.518

Byggeår......... 1963 Grund m²......... 111

KNT./UDB. .....................1.195.000/60.000 EJERLEJLIGHED Stor 4-værelses lejligBRT./NT. .................................. 8.249/6.865 hed ved Tøjhushaven. Der er følgende in-

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Byggeår......... 1990 Grund m²......... 250 Garage m².......... 18

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

4-VÆRELSES MIDTBY-LEJLIGHED KNT./UDB. ................... 1.495.000/75.000 BRT./NT. .............................. 10.620/8.731

Tinglyst m²........ 103 Stuer/Vær.......... 2/3 Etager.................... 1

Byggeår......... 1913 Placering..... 1. SAL Altan ................. JA

EJERLEJLIGHED 4-værelses Midtby-lejlighed. Lejligheden har følgende indretning: Entre, flisebadeværelse, opholdsstue med adgang til depotrum (tidligere altan), spisestue, soveværelse samt værelse/kontor med udgang til sydvendt altan. Flot hvidt Svanekøkken fra 2007.

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00


BYENSBOLIG Randers & omegn 33

Uge 39 · 2009

NYHED HOS DANBOLIG "SÆLGER SIGER" RANDERS Gethersvej

RANDERS Østergade

RANDERS Snerlevej

SAG: DB051432

KNT./UDB. ...................... 645.000/35.000 BRT./NT. ................................ 4.860/4.084

Tinglyst m².......... 52 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1963 Placering..... 3. SAL Altan.................. JA

EJERLEJLIGHED 2 vær. lejlighed med egen parkering i parkeringskælder. Lejligheden har følgende indretning: Entré med klinkegulv, nyere køkken med hvide skabe, badeværelse med hvide fliser og vægbruser, opholdsstue med parketgulv samt mindre soveværelse.

SAG: DB051418

KNT./UDB. ...................... 490.000/25.000 BRT./NT. ................................ 3.455/2.976

Tinglyst m².......... 52 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår1834/1977 Placering..... 2. SAL

EJERLEJLIGHED Bo i hyggelig "City-lejlighed" til ca. kr. 3.000,- netto pr. md.! Lejligheden har følgende indretning: Stor entré med plads til skrivebord m.v., hyggelig mindre stue, soveværelse, pænt lyst køkken som er modernisret med bl.a. nye låger i 2008 samt godt badeværelse med bruseniche.

VORUP Elmevej

SAG: DB051368

KNT./UDB. ...................... 585.000/30.000 BRT./NT. ................................ 5.015/4.356

Tinglyst m².......... 62 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1954 Placering.... STUEN Altan.................. JA

EJERLEJLIGHED Flot moderniseret lejlighed! Lejligheden indeholder: Entré, Nyt og superflot køkken, pænt badeværelse med bruseniche, nye vægfliser og nyt skabsmiljø, soveværelse med skab samt lys og dejlig stue med nye vinduer og ny dør til fransk altan.

RANDERS Flintebjerg alle SAG: DB051298

SAG: DB051396

HER I BUTIKKEN

INTET SALG INTET SALÆR KNT./UDB. ...................... 645.000/35.000 BRT./NT. ................................ 4.833/4.056

Tinglyst m².......... 49 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1966 Placering..... 2. SAL Altan.................. JA

EJERLEJLIGHED Lejligheden har gennemgået en større renovering. Køkkenet og badeværelset er fra 2007. Der er pudsede lofter i stue, gipslofter i køkken, gang og soveværelse, og listeloft i badeværelset. Gulvene er skiftet i 2007 til askeparket. Det er tilladt at have husdyr i ejerforeningen. Lejligheden kan overtages hurtigt.

RANDERS Skelvangsvej

SCCHHYY! EKSAMEN *Gælder dog ikke dokumentationsomkostninger og udgifter til standard fotopakke samt eventuelle udgifter til tilstandsrapport og energimærke

RANDERS Skelvangsvej

Tinglyst m².......... 58 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1973 Placering..... 2. SAL Altan.................. JA

Tinglyst m².......... 83 Stuer/Vær.......... 2/1 Etager.................... 1

EJERLEJLIGHED SUPERFLOT 3 værelses stuelejlighed nær Centrum! Lejligheden har følgende indretning: Entré, lækkert flisebadeværelse fra 2004 med bruseniche, nyere HTH-køkken, 2 flotte herskablige stuer med bræddegulve og flot stukloft samt stort soveværelse med stor skabsvæg.

SAG: R9372-A

KNT./UDB. ...................... 760.000/40.000 BRT./NT. ................................ 5.811/4.923

Byggeår......... 1922 Placering.... STUEN

RANDERS Skelvangsvej

SAG: R9318

KNT./UDB. ...................... 420.000/25.000 BRT./NT. ................................ 3.321/2.874

KNT./UDB. ................... 1.295.000/65.000 BRT./NT. ................................ 8.730/7.061

Tinglyst m².......... 86 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 1

Byggeår......... 1971 Placering..... 1. SAL Altan ................. JA

SAG: DB051369

KNT./UDB. ...................... 475.000/25.000 BRT./NT. ................................ 3.864/3.334

Tinglyst m².......... 63 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1973 Placering..... 1. SAL Altan.................. JA

EJERLEJLIGHED God regulær 2 vær. lejlighed med nyere lyst køkken. Lejligheden har følgende indretning: Entré, pænt lyst elementkøkken fra 2000, flisebadeværelse m/badekar, rummeligt soveværelse m/parketgulv samt god regulær stue m/parketgulv samt altan.

EJERLEJLIGHED Indehld: Velholdt lyst køkken masser af skabs- og spiseplads, 2 regulære værelser flot badevær. med bruseniche, stor stue med udg. til altan. Nyrenoveret ejendom med nye vinduer og døre i plast.

EJERLEJLIGHED Lejligheden ligger i den yderste blok mod Skelvangsvej. Der er følgende indretning: entre med indbyggede skabe, stort køkken med lyse elementer og god skabsplads, soveværelse mod øst med faste skabe samt indretningsvenlig stue med udgang til solrig altan. Der er endvidere lyst badeværelse med bruseniche med glaslåge.

RANDERS Platanvej

RANDERS Skelvangsvej

RANDERS Skelvangsvej

SAG: DB051342

SAG: DB051234

SAG: DB051382

GIV BUD

KNT./UDB. ...................... 825.000/45.000 BRT./NT. ................................ 6.324/5.412

Tinglyst m².......... 92 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 1

Byggeår......... 1971 Placering..... 1. SAL Altan ................. JA

EJERLEJLIGHED God ejerlejlighed på 92 kvm. med solrig altan. Lejligheden her følgende indretning: Entré, ældre køkken, spisestue med parketgulv, opholdsstue med parketgulv og udgang til altan, soveværelse og værelse samt badeværelse med badekar. Mulighed for hurtig overtagelse.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

KNT./UDB. ...................... 885.000/45.000 BRT./NT. ................................ 6.778/5.724

Tinglyst m².......... 97 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

Byggeår......... 1971 Placering..... 2. SAL Altan.................. JA

EJERLEJLIGHED 4-værelses lejlighed med nye vinduer. Indretning: Entré, køkken, stor lys stue med fin udsigt både fra stue og altan, soveværelse, to værelser, badeværelse samt bryggers/gæstetoilet. Lejligheden har en rigtig god indretning, hvor der er god plads også til den lidt større familie.

Casper Roensbech Salgstrainee

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

KNT./UDB. ...................... 420.000/25.000 BRT./NT. ................................ 3.413/2.991

Tinglyst m².......... 66 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår1972/1996 Placering.... STUEN Altan .............. NEJ

EJERLEJLIGHED Dejlig 2-værelses stuelejlighed. Lejligheden er indrettet med entré, køkken med spiseplads, lys stue med tæppe, soveværelse med trefløjet skab samt badeværelse med badekar og brus og vaskemaskine.

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00


34 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

INTET SALG - INTET SALÆR

RING 8710 4100 RANDERS

RANDERS Frejasvej

RANDERS Hermodsvej

Nørrebrogade SAG: DB051351

SAG: DB051452

SAG: DB051207

"UDESTUEN BENYTTES HELE ÅRET"

KNT./UDB. ................... 1.425.000/75.000 BRT./NT. ................................ 9.238/7.644

KNT./UDB. ................... 1.295.000/65.000 BRT./NT. ................................ 8.508/7.248

Bolig m².............142 Stuer/Vær.......... 2/2 Etager.................... 1

Byggeår......... 1943 Grund m²......... 533 Kælder m².......... 89

VILLA Rødstensvilla med muligheder og god beliggenhed! Villaen har følgende indretning i stueplan: Entré, ældre køkken, opholdsstue og spisestue samt gl. gæstetoilet. 1.sal indeholder: Soveværelse og værelse, badeværelse samt gl. køkken. Kælderen indeholder: Stort disp.rum, værksted, vaskerum samt gl. badeværelse.

VILLA Renoveret og flot vedligeholdt 1½ plans villa. Stueplan består af entre, badeværelse, spisekøkken, stue med trappe til 1. salen og udgang til udestue 1. salen består af soveværelse samt to værelser. Bolig m².............117 Stuer/Vær.......... 2/3 Etager.................... 3

KNT./UDB. ................... 1.595.000/80.000 BRT./NT. .............................. 10.206/8.283

BOLIGSALG. NU MED SJÆL

Byggeår1926/1980 Grund m²......... 983 Kælder m².......... 50

SE ”SÆLGER SIGER” PÅ DANBOLIG.DK

Bolig m².............112 Stuer/Vær.......... 1/4 Etager.................... 1

Byggeår......... 1961 Grund m²......... 851 Garage m².......... 28

VILLA Ejendommen ligger i et dejligt og roligt villakvarter. Boligarealet er rigtig godt disponeret, og er indrettet således: Vindfang, bryggers. Fra bryggerset er der udgang til haven. Der er endvidere flot lyst Designa-køkken fra 2006, lys vinkelstue med udgang til haven, to børneværelser, stort soveværelse samt badeværelse. Fordelingsgang.

RANDERS Sleipnervej

HVIS DISSE VÆGGE KUNNE TALE ...

SAG: DB051486

NYHED

DET KAN DE NU! SE ”SÆLGER SIGER” PÅ DANBOLIG.DK RANDERS

HELSTED

Sjællandsgde

Tyttebærvej SAG: DB051387

SAG: DB051315

KNT./UDB. ................... 1.845.000/95.000 BRT./NT. .............................. 11.717/9.724

SOLGT

Byggeår......... 1988 Grund m²......... 759 Carport m²......... 25

SOLGT

KNT./UDB. ...................... 695.000/35.000 BRT./NT. ................................ 5.167/4.356

KNT./UDB. ................... 1.895.000/95.000 BRT./NT. .............................. 12.108/9.910

EJERLEJLIGHED Lejligheden har følgende indretning: Entré, lyst spisekøkken, badeværelse med bruseniche og lyse vægfliser, stort soveværelse med parketgulv og skabe samt dejlig lys og rummelig stue med udgang til altan.

VILLA Moderniseret vinkelvilla med børnevenlig beliggenhed. Villaen har følgende indretning: Entré, HTH-køkken/alrum, stue, soveværelse og flisebadeværelse. Værelsesafdeling med 3 værelser, badeværelse samt bryggers.

Tinglyst m².......... 64 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Bolig m².............162 Stuer/Vær.......... 4/1 Etager.................... 1

Byggeår......... 1972 Placering..... 1. SAL Altan.................. JA

Bolig m².............130 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

Byggeår1969/2001 Grund m²...... 1.000 Garage m².......... 33

VILLA 1-plans villa fra 1988 med central beliggenhed! 1-plans villa fra 1988 beliggende på lukket grund i roligt kvarter tæt ved alt... * Skøn tilbagetrukket beliggenhed på stille lukket vej. * Rødstensvilla med rødt tegltag. * Meget specielt og anderledes haveanlæg som en "lille oase". * Beliggende tæt ved alt man behøver i hverdagen. Villaen har følgende indretning: Entré med rødt klinkegulv, Godt spisekøkken med hvide elementer, badeværelse med bruseniche, soveværelse og 2 gode børneværelser, bryggers med klinkegulv samt dejlig stue med udgang til haven. En dejlig villa med en rigtig god og central beliggenhed.

NEDER HORNBÆK Vestvej

RANDERS Stubvangen

RANDERS Øster Allé

SAG: DB051421

SAG: DB051329

SAG: DB051443

MEGET BILLIG JORDVARME. CA. KR. 6.000,- PR.ÅR. KNT./UDB. ................... 1.495.000/75.000 BRT./NT. .............................. 10.048/8.460

Bolig m².............143 Stuer/Vær.......... 1/4 Etager.................... 1

Byggeår......... 1972 Grund m²......... 790 Garage m².......... 35

VILLA Etplansvilla med genial indretning. Indeholder entre, køkken, spisestue/slyngelstue, opholdsstue, 3 værelser, soveværelse, badeværelse, gæstetoilet samt godt bryggers med bord/vask. Fra stuen er der udgang til en sydvendt og delvis overdækket terrasse. Haven er flot anlagt og opvokset. Endvidere er der stor garage.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

KNT./UDB. ................... 1.695.000/85.000 BRT./NT. .............................. 10.644/8.680

Bolig m².............128 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 1

Byggeår......... 1971 Grund m²...... 1.351 Udhus m²........... 20

VILLA Velholdt 1-plans villa med nye vinduer!Beliggende med udsigt til naturskønne omgivelser. Villaen har følgende indretning: Bryggers, fordelergang, oprindeligt spisekøkken, soveværelse og stort værelse (kan nemt deles i 2 værelser), lille kontor/kammer, badeværelse, gæstetoilet samt stue med store vinduespartier.

Casper Roensbech Salgstrainee

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

KNT./UDB. ................... 1.595.000/80.000 BRT./NT. .............................. 10.045/8.112

Bolig m².............137 Stuer/Vær.......... 1/4 Etager.................... 1

Byggeår1932/1977 Grund m²......... 603 Kælder m².......... 10

VILLA Stille kvarter tæt på byen. Der er følgende indretning: Entre, opholdsstue, køkken alrum, god spiseplads. Endvidere er der et flot bryggers, udgang til garage og til haven.!. sal er indrettet med stort soveværelse, to børneværelser samt mindre værelse. Der er kælder med varmerum. Kælderen kan ikke indrettes til beboelse.

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00


BYENSBOLIG Randers & omegn 35

Uge 39 · 2009

NYHED HOS DANBOLIG "SÆLGER SIGER" VORUP Fløjtevej

VORUP Bøsbrovej SAG: DB051272

KNT./UDB. ................... 1.395.000/70.000 BRT./NT. ................................ 9.066/7.563

Bolig m².............115 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

SAG: DB051136

KNT./UDB. ................... 1.595.000/80.000 BRT./NT. .............................. 10.195/8.406

Byggeår......... 1976 Grund m²......... 918 Carport m²......... 21

VILLA 1-plansvilla på 115 kvm. med attraktiv beliggenhed... Villaen har følgende indretning: Entré, ældre elementkøkken med god spiseplads, bryggers, badeværelse med badekar og bruseniche, soveværelse og 2 børneværelser samt lys og rummelig stue med udgang til haven. En rigtig god og regulær mindre 1-plansvilla.

Bolig m².............119 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 2

Byggeår......... 1932 Grund m²......... 857 Kælder m².......... 56

VILLA Superflot moderniseret villa med skøn lukket have. Lyst og lækkert overalt i boligen. God central beliggenhed tæt ved alt. Indretning: Entré, gæstetoilet, køkken/alrum samt lys stue. 1.sal: Soveværelse og stort værelse. Kælder: Disp. rum, vaskerum samt badeværelse. En flot og præcentabel villa med en god og central beliggenhed.

VORUP Kærparken SAG: DB051480

“SÆLGER SIGER„ NU KAN DU SE SÆLGERS EGNE ORD OG BILLEDER PÅ BOLIGPRÆSENTATIONEN

NYHED

GJERLEV J

HADSTEN

Vestergade

Vestergade SAG: DB051122

KNT./UDB. ................... 1.595.000/80.000 BRT./NT. ................................ 9.959/7.901

Bolig m²............... 94 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 1

Byggeår......... 1966 Grund m²......... 253

SOLGT

VILLA Sjældent udbudt 1-plans enderækkehus med garage og hyggelig mindre have! * Fremstår meget flot og velholdt overalt. * Spændende udnyttelse af loftrum med hems/stort kontor etc. * Central beliggenhed i trygge omgivelser. * Tæt ved diverse indkøb, bybus m.v. Rækkehuset har følgende indretning: Entré med klinkegulv, stort bryggers med klinkegulv, dejligt lyst spisekøkken med hvide skabe, hyggelig stue og udgang til terrassen/ haven, badeværelse med bruseniche, soveværelse og ekstra værelse/kontor. Fra værelse er der opgang til hyggelig indrettet stor hems med mange anvendelsesmuligheder.

KRISTRUP Absalonsvej

KNT./UDB. ................... 1.745.000/90.000 BRT./NT. .............................. 11.418/9.408

VILLA Hyggeligt mindre hus i Gjerlev! Her er 72 kvm. hyggelig beboelse + 60 kvm. kælder som trænger til istandsættelse. Indretning: Entré, badeværelse, køkken samt stue. 1.sal: Soveværelse og værelse.

VILLA Murermester villa. Villaen har følgende indretning: Stor entre med opgang til 1-salen. Stort spisekøkken med udgang til haven. Stue med trælofter. 1salen har to værelser og badeværelse. Kælder der byder på: Badeværelse.

Bolig m²............... 95 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 3

Bolig m².............123 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 3

Byggeår......... 1880 Grund m²......... 437 Kælder m².......... 60

KRISTRUP Præstemarken

Bolig m².............194 Stuer/Vær.......... 1/5 Etager.................... 2

SAG: DB051291

KNT./UDB. ................... 1.695.000/85.000 BRT./NT. .............................. 10.978/9.076

Byggeår1970/1977 Grund m²......... 855 Carport m²......... 57

VILLA Ejendommen ligger med en perfekt. Der er følgende indretning: Entre, stue, pejsestue, køkken, 4 børneværelser, soveværelse, flisebadeværelse, gæstetoilet samt bryggers. Til ejendommen hører 36 kvm kælder. Dobbelt carport med redskabsrum. Der er en dejlig terrasse.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

SOLGT

KNT./UDB. ...................... 445.000/25.000 BRT./NT. ................................ 3.297/2.900

SAG: DB051370

KNT./UDB. ................. 2.095.000/105.000 BRT./NT. ............................ 13.179/10.741

SAG: DB211165

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Bolig m².............136 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

Byggeår......... 1973 Grund m²......... 959 Carport m²......... 39

VILLA Indretning: Entré, pænt lyst køkken ("TVIS"-køkken fra 1997) i delvis åben forbindelse til skøn lys stue med udgang til haven, værelsesafdeling med soveværelse og 2 værelser, flot badeværelse med badekar og bruseniche, gæstetoilet samt bryggers. En særdeles flot villa med eventuel mulighed for hurtig overtagelse hvis det ønskes...

Casper Roensbech Salgstrainee

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00

Byggeår1930/1983 Grund m²......... 695 Kælder m².......... 72


36 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

INTET SALG - INTET SALÆR

RING 8710 4100 ASSENTOFT Skolevej

ROMALT Lenesminde

SAG: DB051212

SAG: DB051401

KNT./UDB. ................... 1.495.000/75.000 BRT./NT. ................................ 9.680/8.025

Bolig m².............121 Stuer/Vær.......... 2/3 Etager.................... 2

Byggeår......... 1962 Grund m²...... 1.042 Kælder m².......... 53

VILLA Et lyst hus i forskudte plan og god kælder og med en helt fantastisk udsigt. Indretning: Entré, opholdsstue, spisestue, køkken, badeværelse, soveværelse, 2 børneværelser samt pulterrum. Kælder med værkstedsrum samt baderum/vaskerum. God garage med vand og el indlagt og en nem og overkommelig have.

ASSENTOFT Klostervej SAG: DB051157

KNT./UDB. ................... 1.395.000/70.000 BRT./NT. ................................ 8.993/7.401

Bolig m²............... 89 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 1

Byggeår......... 1988 Grund m²......... 461 Carport m²......... 19

VILLA Indflytningsklar etplanshus. Dette etplanshus er i rigtig god stand og indflytningsklart. Der er næsten ingen vedligeholdelse. Huset er supergodt indrettet, uden nogen form for spildplads. Når du er inde i huset, vil du opleve, at boligarealet føles betydeligt større end de faktiske kvm. Huset indeholder: To værelser, god stue, køkken/ alrum med franske døre til stuen, bryggers, lyst badeværelse med bruser samt entré. Der er mulighed for at etablere et værelse mere, således at alrummet bliver lidt mindre. Der er mulighed for at bygge til, hvis det bliver behovet senere. Til ejendommen hører en hyggelig ugenert have med gode lækroge, samt carport. Der er stisystemer rundt i hele området.

MODERNISERET TRÆHUS KNT./UDB. ................. 2.095.000/105.000 BRT./NT. ............................ 13.058/10.419

Bolig m².............152 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

Byggeår......... 1977 Grund m²...... 1.994 Garage m².......... 72

VILLA SUPERFLOT træhus beliggende i spændende og naturskønt kuperet område. Total renoveret indvendigt indenfor de seneste 5 år. Tæt ved indkøb, skole, idrætshaller, daginstitutioner m.v. Indretning stueplan: Entré, køkken/alrum/stue, 2 værelser, badeværelse samt bryggers. 1. sal: Soveværelse, badeværelse samt stue.

ASSENTOFT Bøgevej

ROMALT Ceciliesminde SAG: DB051407

SAG: DB051168

PERFEKT TIL BØRNEFAMILIEN KNT./UDB. ................. 2.395.000/120.000 BRT./NT. ............................ 15.270/12.629

Bolig m².............169 Stuer/Vær.......... 1/4 Etager.................... 1

Byggeår......... 1988 Grund m²...... 1.140 Garage m².......... 32

VILLA FLOT moderniseret 1-plans villa med tilbygning fra år 2000! Villaen har følgende indretning: Entré/bryggers, 2 store børneværelser med hemse, køkken/alrum med udgang til terrassen/haven, værelse/kontor, badeværelse/gæstetoilet, skøn lys stue med udgang til haven, soveværelse med direkte adgang til badeværelse.

ASSENTOFT Lærkevej SAG: DB051356

KNT./UDB. ................. 1.995.000/100.000 BRT./NT. ............................ 12.417/10.346

Bolig m².............150 Stuer/Vær.......... 1/4 Etager.................... 1

Byggeår1986/1996 Grund m²......... 819

SÆLGES KR. 400.000 UNDER OFF. VURDERING

KNT./UDB. ................... 1.850.000/95.000 BRT./NT. .............................. 11.947/9.819

Bolig m².............169 Stuer/Vær.......... 2/2 Etager.................... 1

VILLA 1 -plans villa i børnevenlige omgivelser! SUPERFLOT nyt køkken med bl.a. amerikaner køleskab. 4 værelser og 2 flotte badeværelser. Skøn lukket have med "luft omkring". Børnevenligt kvarter med mange lege kammerater, stisystemer og gode fællesarealer. Villaen følgende indretning: Entré med lyst klinkegulv, flot nyt køkken, lækker bordplade i egetræ samt bl.a. indbygget cappucino maskine, skøn stue med lyst fyrtræsgulv, soveværelse og 3 værelser, lækkert badeværelse med spabad og bruseniche, lyst flisebadeværelse med bruseniche samt bryggers. Herudover carport samt isoleret udhus.

Byggeår......... 1972 Grund m²...... 1.090 Carport m²......... 36

VILLA Perfekt beliggenhed... For enden af lukket villavej! Villaen har følgende indretning: Entré, "multirum", soveværelse og værelse med udgang til teresse. Badeværelse, gæstetoilet, elementkøkken, opholdsstue, pejs med brændeovnsindsats samt store vinduespartier og terrassedør med udgang til haven. Bryggers.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Casper Roensbech Salgstrainee

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00


BYENSBOLIG Randers & omegn 37

Uge 39 · 2009

NYHED HOS DANBOLIG "SÆLGER SIGER" O. HORNBÆK Verdisvej

RANDERS Hadsundvej

ASSENTOFT Dybdalen

SAG: DB051374

SAG: DB051219

KNT./UDB. ................... 1.795.000/90.000 BRT./NT. .............................. 11.613/9.128

Bolig m².............163 Stuer/Vær.......... 2/4 Etager.................... 2

SAG: DB051428

Byggeår......... 1910 Grund m².... 30.000 Udhus m²......... 507

LANDEJENDOM Rigtig landejendom med plads til heste. Der er følgende indretning: Bryggers med klinkegulv, køkken med spiseplads, spisestue, opholdsstue, soveværelse samt kontor (tidligere hovedindgang) samt flisebadeværelse med bruseniche og gulvvarme. 1. salen er indrettet med 2 værelser samt disp. rum (tidligere køkken).

KNT./UDB. .................. 3.600.000/180.000 VILLA Villaen har følgende indretning: BRT./NT. ............................. 23.209/22.107 Entré, bryggers, køkken/alrum. Fra køk-

Bolig m²............... 210 Stuer/Vær............. 1/5 Etager...................... 1

ken/alrum er der udgang til terrassen/haven. Værelsesafdeling med 3 børneværelByggeår......... 2008 ser og badeværelse, stue med udgang til Grund m²...... 1.001 haven, værelse/kontor samt soveværelse med indgang til badeværelse.

KNT./UDB. .................. 2.995.000/150.000 VILLA Fuldmuret 1-plans villa fra 2007! BRT./NT. ............................. 18.515/14.047 Villaen har følgende indretning: Entré,

“Sælger siger„ Nu kan du se sælgers egne ord og billeder på boligpræsentationen

GJERLEV Fosevej

Bolig m²............... 176 Stuer/Vær............. 1/4 Etager...................... 1

lækkert køkken/alrum, børneafdeling med 3 børneværelser, badeværelse og bryggers. Byggeår......... 2008 nedsænket stue, soveværelse samt badevæGrund m²...... 1.080 relse. Herudover 43 kvm. carport. Carport m²......... 43

VRANGSTRUP Vranstrupvej SAG: DB051473

NYHED

KNT./UDB. ...................... 895.000/45.000 BRT./NT. ................................ 5.847/4.891

NYHED

Bolig m².............111 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

KNT./UDB. ...................... 850.000/45.000 BRT./NT. ................................ 5.546/4.500

Byggeår......... 1880 Grund m²...... 4.856 Udhus m²......... 236

VILLA Mindre landejendom med udbygninger 4.856 kvm. grund. Lidt uden for Enslev (ved Gjerlev) er denne mindre landejendom med stråtag (fra 2000/2002) beliggende.

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Bolig m².............129 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 2

Byggeår......... 1827 Grund m²......... 557 Carport m²......... 26

VILLA Lille hyggeligt landsbyhus midt i naturområde. I smørhullet mellem Silkeborg, Århus og Hadsten ligger dette meget velfungerende landhus omgivet af smuk natur, tæt ved Frisenborgskoven, godt naboskab med masser af børn. Huset byder på det hyggeligste landkøkken med spiseplads og udgang til smuk delvist overdækket gårdhave med lille dam. Lys stue med synlige bjælker. Badeværelse med bruseniche. Mellemgang samt værelse/kontor. Første salen er indrettet med soveværelse og loft til kip, påklædningsrum samt mindre stue. Til huset hører have med vandbassin med åkander, og små hyggekroge. Huset til dig der drømmer om fred og idyl!

* 4.856 kvm. grund med evt. plads til et par heste, får el. lignende. * Gode udbygninger ialt 236 kvm. med bl.a. gildesal. * Beliggende med fin udsigt til de åbne marker. * Opvarmes primært med koks (ca. kr. 12.000,- årligt). Det bemærkes at ejendommens stuehus har forholdsvis lav lofthøjde (ca. 1,85 m)... Stuehuset har følgende indretning: Entré, stort soveværelse, badeværelse med bruser, køkken/alrum og nyere brændeovn, opholdsstue med udgang til haven, værelse samt mindre værelse/kontor.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

SAG: DB211142

Casper Roensbech Salgstrainee

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00


38 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

INTET SALG - INTET SALÆR

RING 8710 4100

UGGELHUSE Vandbækvej

ASFERG Kirketoften SAG: DB051308

SAG: DB051391 NY PRIS

NY PRIS FLOT TILSTANDSRAPPORT KNT./UDB. ................... 1.125.000/60.000 BRT./NT. ................................ 7.165/5.953

Bolig m².............151 Stuer/Vær.......... 1/4 Etager.................... 1

Byggeår......... 1970 Grund m²...... 1.396 Garage m².......... 35

VILLA Villaen fremstår meget velholdt og indflytningsklar. Huset indeholder: Stor vinkel stue med gode lysindfald, god plads til spisestue og sofagruppe. Nyere køkken med udsigt ud over marken. Badeværelse, gæstetoilet, nyt vask arrangement og gulvvarme. Der er tre værelser. Soveværelse med god skabsplads.Stort bryggers med vaskemaskine.

RANDERS

“... en vandretur i ”vores egen

Skelvangsvej

lille skov” [er] obligatorisk ... „

SAG: DB051243

KNT./UDB. ................................... 195.000 BRT./NT. ........................................... 4.841

Bolig m²............... 92 Stuer/Vær.......... 0/0 Etager.................... 1

Byggeår......... 1991 Placering.... STUEN

SOLGT

KNT./UDB. ...................... 425.000/25.000 BRT./NT. ................................ 3.344/2.913

EJERLEJLIGHED Flot og indflytningsklar 2 vær. med frit udsyn til grønne arealer.Lejligheden fremstår overalt pæn og velholdt og har følgende indretning: Entré, køkken med spiseplads, badeværelse, soveværelse samt lys stue. Tinglyst m².......... 67 Stuer/Vær.......... 1/1 Etager.................... 1

Byggeår1972/1996 Placering.... STUEN

“Sælger siger„ Nu kan du se sælgers egne ord og billeder på boligpræsentationen

MARIAGER Klostergade

ANDELSBOLIG Andelsbolig i 1-plan på 92 kvm. opført i 1991. Vedligeholdelsesnem andelsbolig med carport og lille have i Asferg. * Boligerne er opført i 1991. * Lys og velholdt bolig i 1-plan. * Hyggeligt og trygt miljø i andelsboligforeningen Kirketoften II * Billigt andelsbevis og lav boligafgift. Boligen har følgende indretning: Entré med lyst klinkegulv, Lyst elementkøkken, dejlig stue med udgang til have, badeværelse med lyst flisegulv og bruseniche, soveværelse og værelse samt bryggers med lyst klinkegulv. Boligerne opvarmes med naturgas.

RANDERS

RANDERS

Markedspladsen

Nørrebrogade SAG: DB051463

Ø. BJERREGRAV Bøgevej SAG: DB051156

SAG: DB051352

SAG: DB051386

SOLGT

SOLGT

SOLGT

KNT./UDB. ...................... 375.000/25.000 BRT./NT. ................................ 2.957/2.470

KNT./UDB. ................. 2.195.000/110.000 BRT./NT. ............................ 13.723/10.840

KNT./UDB. ...................... 775.000/40.000 BRT./NT. ................................ 5.017/4.171

EJERLEJLIGHED Spændende lejlighed ved Værket med udsigts-altan.Lejligheden er en rummerlig et-værelseslejlighed med en sådan indretning, at der kan laves et sove-rum. Der er et godt ældre køkken med malede elementer og badeværelse

VILLA Der er følgende indretning: entre med opgang til 1. sal, opholdsstue, værelse, stort køkken/alrum køkken, bryggers/ grovkøkken. Gæstetoilet. 1.salen indeholder opholdsrum, 3 værelser samt stort badeværelse.

VILLA Indeholder: Entre, vinkelstue, badeværelse samt køkken. Fra køkkenet er der udgang til den tidligere frisørsalon og til baggang, værksted, viktualierum samt garage. 1. salen er indrettet med et soveværelse og værelse.

Tinglyst m².......... 40 Stuer/Vær.......... 0/1 Etager.................... 1

Bolig m².............167 Stuer/Vær.......... 2/4 Etager.................... 2

Bolig m².............134 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 2

Byggeår......... 1959 Placering..... 2. SAL Altan ................. JA

Byggeår1900/1980 Grund m²......... 661

MARIAGER Hybenvej SAG: DB051403

KNT./UDB. ...................... 995.000/50.000 BRT./NT. ................................ 6.377/5.542

Bolig m².............121 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 2

Byggeår......... 1997 Grund m²......... 287 Carport m²......... 20

NY PRIS

VILLA Vedligeholdelsesnem rødstensvilla med stor altan og lille have. * 121 kvm. rødstensvilla. * Med tilhørende carport og nem lille have. * Her er en fantastisk god udsigt fra 1. sal/ altanen. * Beliggende centralt i Mariager. Villaen har følgende indretning i stueplan: Kombineret entré/bryggers, badeværelse med muret bruseniche og skabsmiljø, TVIS køkken med lyse skabe og i åben forbindelse til stort alrum med trappe til 1.salen som indeholder: hyggelig stue med flot udsigt og udgang til altan samt 2 værelser.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

NATURSKØN BELIGGENHED OG UDSIGT! KNT./UDB. ................... 1.545.000/80.000 BRT./NT. ................................ 9.904/7.967

Bolig m²............... 84 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 1

Byggeår......... 1960 Grund m²......... 872 Kælder m².......... 84

VILLA Villaen ligger på en skråning og er indrettet med stue med udgang til træterrasse. Der er soveværelse og et værelse. Køkkenet er fra 2009. Badeværelset er oprindelig, men velholdt. Der er et isoleret og opvarmet disp. rum i kælderen. Den fulde kælder med indgang fra niveau i gavlen, byder på mange muligheder.

Casper Roensbech Salgstrainee

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00

Byggeår1893/1959 Grund m²......... 634 Garage m².......... 56


BYENSBOLIG Randers & omegn 39

Uge 39 · 2009

NYHED HOS DANBOLIG "SÆLGER SIGER" ALLINGÅBRO Pilevænget

FLOES Grundvej

RANDERS Clausholmvej

SAG: DB051417

KNT./UDB. ................... 1.200.000/60.000 BRT./NT. ................................ 7.770/5.977

Bolig m².............143 Stuer/Vær.......... 1/5 Etager.................... 1

Byggeår......... 2006 Grund m²......... 865 Kælder m²............ 0

VILLA Indretning: bryggers med hvide ekementer, lille fordelingsgang, 2 børneværelser, 1 kammer, soveværelse, to badeværelser med bruseniche samt køkken i åben forbindelse med stue med lofter til kip. Fra stuen er der udgang til have, der er anlagt med græs. Der er integreret garage på 41 m2 i bygningsarealet.

SAG: DB051264

KNT./UDB. ................. 2.395.000/120.000 BRT./NT. ............................ 15.209/11.844

Bolig m².............176 Stuer/Vær.......... 1/6 Etager.................... 1

Byggeår......... 1887 Grund m².... 17.064

VILLA Indretning: Bryggers, lækkert køkken, 2 badeværelser, soveværelse, tre gode børneværelser samt lille værelse. Denne ejendom er en oplagt mulighed for familien, der gerne vil have lidt plads og jord omkring sig, men som også skal have hverdagen med eventuelle skolebørn til at kunne fungere.

LINDE Lindegårdvej

SAG: DB051471

KNT./UDB. ................... 1.075.000/55.000 BRT./NT. ................................ 7.097/5.836

Bolig m².............130 Stuer/Vær.......... 1/3 Etager.................... 1

Byggeår1934/1976 Grund m²...... 1.587 Kælder m².......... 72

VILLA 1½ - plans villa med 60 kvm. isoleret værksted/garage! Villaen har følgende indretning i stueplan: Entré, gæstetoilet, elementkøkken, spisestue samt opholdsstue. Fra stuen er der udgang til haven. 1.sal indeholder: Soveværelse og 2 værelser samt badeværelse. Kælderen indeholder: Vaskerum, viktualierum samt disp.rum.

LEM Tjørnelundsvej SAG: DB051322

SAG: DB051251

GIV BUD

KNT./UDB. ...................... 200.000/25.000 BRT./NT. ................................ 1.601/1.644

Bolig m².............160 Stuer/Vær.......... 1/2 Etager.................... 3

KNT./UDB. ................. 1.995.000/100.000 BRT./NT. .............................. 12.235/9.689

Byggeår......... 1900 Grund m²......... 559 Kælder m².......... 15

Bolig m².............159 Stuer/Vær.......... 2/2 Etager.................... 2

Byggeår1827/2007 Grund m²......... 659 Udhus m²........... 25

KOM & BYD DEN SKAL SÆLGES NU! VILLA HÅNDVÆRKERTILBUD.... ca. 10 km. Nord-øst for Randers. Ejendommen er en ældre ejendom fra år 1900 med pudset facade og tag af bølgeeternit. Fremstår generelt i meget dårlig stand overalt og en total renovering er nødvendig. Alternativt helt eller delvist nedrivning af ejendommen. Ejendommen har i stueplan et boligareal på 140 kvm. med følgende indretning: entré, køkken fra 1970'erne, soveværelse og værelse, spisestue og opholdsstue, badeværelse med badekar samt bryggers. 1.sal indeholder: disp.rum med lav lofthøjde samt stort uudnyttet loftrum. Ejendommen opvarmes med naturgas. BILLIGT HÅNDVÆRKERTILBUD BELIGGENDE I HYGGELIG MINDRE LANDSBY...

HALD Tvedevej

VILLA Landlig idyl med masser af sjæl, charme og naboer Kun få km. fra Randers ligger dette utroligt flotte bindingsværkshus med nyere stråtag, er gennemgribende renoveret i 2004/2005. Ejendommen ligger i et meget velfungerende bysamfund, hvor alle kommer hinanden ved på den gode måde. Ejendommen er indrettet som en "egoist bolig" og egner sig bedst til Jer som vil have noget lækkert til at starte på, eller til Jer som vil, slutte med noget super lækkert. Indretningen kan for få midler ændres til to værelser mere, ved at lave en kvist. Stueetagen indeholder: Entré, kontor, stort badeværelse, åbent køkken med stuen, overalt synlige bjælker. Plankegulv med gulvvarme. 1.salen er til kip og indeholder: Stort soveværelse med udgang til nyere altan med udsigt over området, samt stor stue.

SEM Semvej

HALD Tvedevej SAG: DB051317

SAG: DB051365

EVT. BYTTE MED VILLA KNT./UDB. ................. 2.095.000/105.000 BRT./NT. ............................ 12.839/10.117

JORD KAN TILKØBES Bolig m².............247 Stuer/Vær.......... 2/5 Etager.................... 2

Byggeår1866/1975 Grund m²...... 7.944 Udhus m²...... 1.477

LANDEJENDOM Moderniseret for kr. 200.000,- siden den er sat til salg. Ejendommen er højt beliggende med en fantastisk udsigt, bl.a til fjorden. Stuehuset er på 227 kvm i et plan, renoveret og indflytningsklar. Stokerfyr. solfangere. Lille lejlighed med eget badeværelse i en længe. Øvrige udbygninger kan bruges til værksted, gårdbutik etc.

Helle Gade Indehaver, Statsaut. ejd. mægl., MDE

SAG: DB051460

Klaus Larsen Salgschef, Statsaut. ejd. mægl., MDE

Joan Lind Salg & Vurdering, Statsaut. ejd. mægl., MDE

KNT./UDB. ................... 1.195.000/60.000 BRT./NT. ................................ 8.180/6.883

Bolig m².............200 Stuer/Vær.......... 1/6 Etager.................... 1

Byggeår1830/1956 Grund m²...... 5.797

LANDEJENDOM Her er 200 kvm. bolig, 930 kvm. udbygning samt 8000 kvm. grund. Ejendommens stuehus Indeholder: Entré med brændefyr og oliefyr, ældre køkken, skøn nyrenoveret stue, flisebadeværelse med badekar, ældre gæstetoilet, soveværelse samt ialt 5 ekstra værelser af forskellige størrelser.

Casper Roensbech Salgstrainee

Betina Lund Nielsen Butiksmægler

Camilla Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler

KNT./UDB. ................... 1.295.000/65.000 BRT./NT. ................................ 8.728/7.435

Bolig m².............263 Stuer/Vær.......... 2/3 Etager.................... 1

Byggeår1919/1978 Grund m²...... 1.579

VILLA Stor villa med naturskøn beliggenhed. Indretningen er med køkken/alrum. Værelse/spisestue lige op til køkkenet. Bryggers med nedgang til viktualie kælder. Stue med pejsestue nedsænket med to trin. Hall og badeværelse. 1-salen er indrettet med tre værelser en stue og et gæstetoilet.

DanBolig Randers V/HELLE GADE RANDERS • PROVSTEGADE 15 MAIL: RANDERS@DANBOLIG.DK • RING: 87 10 41 00


40 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

AROS Ivan Hedegaard

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Jesper Hedegaard

Camilla J. Rasmussen

Lonni Gregersen

RANDERS

Peter Laursen

Hanne Vinther

edc-aros.dk Sdr. Onsild

DEJLIGT RÆKKEHUS

Privatrådgiveren

Har du det billigste lån? Ring for et GRATIS lånetjek. Tlf. 86 42 70 65 - Mobil 21 37 88 54 E-mail: hrv@edc.dk Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Din lokale

Frederiksberg Rækkehus med tilhørende carport på ca. 30 kvm. og redskabsrum. og grovplaneret have - Byggeriet er opført midt i Sdr. Onsild by. I byen findes bl. a. slagter, skole, børnehave, tankstation med dagligvarehandel, mejeri m.v. Byen ligger tæt ved E45.

Hanne R. Vinther

Vi er absolut blandt de billigste! Rentetilpasning F1 Rentetilpasning F10 Kassekredit 0-60%*

*Af EDC vurderingen

RANDERS SØ

Pris/Udb. 895.000/45.000 Brt./Nt. 6.763/5.758 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.282/3.830 Rum/Vær. 3/2 Areal 84 m² Etage 1. sal Opført 1913 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151943

ASSENTOFT

KLOSTERVEJ Dejlig og solid rødstensvilla med stor dobbelt garage. Centralt beliggende i Assentoft by, lige ved indkøbsmuligheder, off. transport og med lukket stisystem til skole og idrætshal mv. Her er hele 162 kvm. bolig samt 122 kvm. kælder/garage.

Århusvej 91 8940 Randers SV Autoriseret låneformidler for BRFkredit

SØNDERMARKEN Lækker nyopført villa, beliggende i nyt kvarter ud til marker og åbent grønt areal. Stor sydvendt terrasse. Huset er opført i rigtig gode materialer med spændende og nytænkte detaljer samt central støvsuger. Kort afstand til skole, dagpleje, indkøb og motorvej

86 42 70 65

VINTERGÆKVEJ Hyggelig villa, kun ca. 5 km. fra Randers og motorvej. Her er indkøb, skole, idrætsfaciliteter og off.transport. Dejlig lukket have. Boligen er på lukket villavej med minimal trafik. Flot badevær, Stor stue med brændeovn og åben forbindelse til køkkenafsnit.

Pris/Udb. 1.395.000/70.000 Brt./Nt. 8.836/6.996 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.973/3.994 Rum/Vær. 5/3 Bolig 145 m² Grund 1610 m² Opf./omb. 1938/75 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151804

FLOT UDSIGT

Pris/Udb. 3.100.000/155.000 Brt./Nt. 18.629/13.868 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 10.028/7.188 Rum/Vær. 5/4 Bolig 146 m² Grund 1148 m² Opført 2008 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151926

MØLLETOFTEN Lejlighed beliggende i vorup, tæt på indkøb mm. Nyrenoveret og særdeles moderne. Indeh. entré, nyt badevær. Nyt køkken, stue, som er rummelig og lys. udgang til stor altan, hvor der er en rigtig lækker udsigt. Sovevær. med stort indbygget skab.

Pris/Udb. 798.000/40.000 Brt./Nt. 6.331/5.405 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.528/4.450 Rum/Vær. 2/1 Areal 71 m² Etage 3. sal Opført 1973 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151975

RANDERS SØ

BEMÆRK NY PRIS!

Pris/Udb. 1.498.000/75.000 Brt./Nt. 9.567/7.943 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.412/4.715 6/5 Bo./kld. 162/122 m² Rum/Vær. Grund 1107 m² Opf./omb. 1959/75 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151994

TOFTEVEJ Flot moderniseret ejd, for enden af en stille vej. Div. indkøb, skole idrætshal mv. findes i Assentoft. Flot entrè, nyere badevær. Stort nyere køkken og god spisestue med udg til haven. Stue med brændeovn. 1. sal er indrettet med 2 vær og sovevær.

VORUP

RANDERS NV

DOBBELT GARAGE

BEMÆRK NY PRIS!

Kassekredit 60-80%* 4,04% Kassekredit 80-95%* 5,04%

LÆKKERT NYBYGGERI

STEEN BLICHERS GADE Flot lejlighed i den "rigtige stil" i en flot ejendom. Badeværelse med klinkegulv. Stort køkken, 2 store stuer med stuklofter, karnap og fransk altan. Til lejligheden hører eget loftsrum og kælderrum. Her er tale om en virkelig god 3 værelses lejlighed.

LANGKASTRUP

1,67% 4,19% 3,29%

Privatrådgiver er klar til at rådgive dig

RANDERS C

Pris/Udb. 1.395.000/70.000 Brt./Nt. 8.991/7.881 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.120/4.883 Rum/Vær. 4/3 Bolig 102 m² Grund 505 m² Opført 2007 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151718

KIG TIL FJORDEN

Pris/Udb. 845.000/45.000 Brt./Nt. 5.480/4.494 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.195/2.715 Rum/Vær. 4/3 Bolig 124 m² Grund 483 m² Opf./omb. 1777/98 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151989

KOGLEVEJ Flot villa med stor garage og flot anlagt have. Her er bla. bryggers, stort spisekøk. Fordelergang med adg. til vær., gæstetoilet. Stor vinkelstue med udg. til havestue. Stort sovevær, stort nyere badevær. 1. sal med stue, 3 store vær. samt badevær.

Pris/Udb. 1.795.000/90.000 Brt./Nt. 11.183/9.187 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.208/5.321 Rum/Vær. 6/4 Bolig 267 m² Grund 879 m² Opf./omb. 1973/84 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152010


BYENSBOLIG Randers & omegn 41

Uge 39 · 2009

AROS Ivan Hedegaard

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Jesper Hedegaard

Camilla J. Rasmussen

Lonni Gregersen

RANDERS

Hanne Vinther

edc-aros.dk

RANDERS NV

GJERLEV J

STØVRING

HESTEHOLD

UUDNYTTET 1. SAL

BORUP BYVEJ Borup`s gamle skole er en stilfuld og charmerende ejendom. Huset har stor opholdsstue med indmuret pejs. Stort køkken-alrum. Flot nyere badeværelse og 2 store soveværelser, samt dejlig lukket have og stor terrasse. Tæt på skole, indkøb og adgang til motorvej.

Peter Laursen

Pris/Udb. 1.375.000/70.000 Brt./Nt. 8.858/7.336 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.048/4.376 Rum/Vær. 4/3 Bolig 180 m² Grund 1194 m² Opført 1730 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152016

HASLUND

STOUBYVEJ lækkert nedlagt landbrug i den rigtige bondehusstil. Stuehuset er løbende renoveret og ombygget. Nyere stråtag, bondehusvinduer og pudsede facader. Udenoms-arealerne er anlagt med stor hestefold og med flot "amerikansk" dobb.indkørsel. En alletiders ejendom.

SJÆL OG CHARME

Pris/Udb. 2.395.000/120.000 Brt./Nt. 15.249/12.011 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.609/6.852 Rum/Vær. 6/5 Bolig 247 m² Grund 13706 m² Opf./omb. 1880/95 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152028

RANDERS SV

KRONJYDEVEJ Charmerende landvilla i Støvring, nær Randers. Med skov, golfbane, indkøb og idrætsfac. lige i nærheden. Her er spisestue, opholdsstue, lyst køkken, mindre baggang og badevær.1. Sal er med tre vær. Her er velholdt have, og masser af muligheder i udbygningen.

Pris/Udb. 785.000/40.000 Brt./Nt. 5.053/4.165 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 2.778/2.408 Rum/Vær. 5/3 Bolig 116 m² Grund 764 m² Opført 1880 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152048

RANDERS SV

UNDER SALG!

GRENVÆNGET Villa på rolig villavej. Fremstår original og i pæn og særdelses velholdt stand. Indeh. badevær., mindre toilet. tre vær., stor og lys stue sammenhængende med mindre spisestue. Stort køkken, baggang og garage, samt fyrrum/pulterum.

Pris/Udb. 1.495.000/75.000 Brt./Nt. 9.753/8.161 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.262/4.704 Rum/Vær. 4/3 Bolig 135 m² Grund 963 m² Opført 1977 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152052

ALLINGÅBRO

SKANSE ALLÉ Yderst velholdt villa med fuld kælder. Villaen er løbende renoveret. Her er stor entrè. 2 gode vær, badevær. Spisekøkken og stor stue. Udg. til udestue med udg. til haven. Kælderen indeh. 3 disp rum. Værkstedsrum med installationer og viktualierum

Pris/Udb. 1.284.900/65.000 Brt./Nt. 8.395/6.896 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.552/3.938 Rum/Vær. 3/2 Bolig 83 m² Grund 932 m² Opført 1953 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152054

ASSENTOFT

BASTRUPS ALLÉ Stort og attraktivt rækkehus i 2 plan nær skole, indkøb, off.transport og nem adgang til motorvejsnettet i Randers S. Hyggelig forhave og indgangsparti med lille overdække. Der er anlagt sivedræn i haven i 2001 og udskiftet vandrør i 2004.

Pris/Udb. 1.250.000/65.000 Brt./Nt. 8.120/6.917 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.656/4.226 Rum/Vær. 6/4 Bo./kld. 161/24 m² Grund 483 m² Opf./omb. 1956/81 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151942

SOLGT

KRISTRUP

SKØN UDSIGT

Jernbanegade Dejlig beliggenhed med Allingåbro by til den ene side og til den anden side naturen med skøn udsigt ud over markerne! Ejendommen har gennemgået en flot modernisering hvor gamle detaljer er bevaret. Nævnes kan synlige bjælker og utrolig charmerende pejs.

Pris/Udb. 1.325.000/70.000 Brt./Nt. 8.294/6.802 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.009/3.531 Rum/Vær. 4/3 Bolig 142 m² Grund 705 m² Opf./omb. 1900/98 Kontakt 86494444 Sag 89026265

ASSENTOFT

NATTERGALEVEJ Præsentabel et-plansvilla centralt beliggende i Assentoft. Totalmoderniseret de seneste 2-3 år med bla. skiffergulve, askeparket, gulvvarme, spotbelysning i loftet, varmepumpe, nye vinduer/døre - og fremstår i dag som en moderne, lys og velindrettet villa.

Pris/Udb. 1.995.000/100.000 Brt./Nt. 12.488/10.054 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.037/5.172 Rum/Vær. 4/3 Bolig 145 m² Grund 947 m² Opført 1969 Kontakt 86494444 Sag 89028178

GRØNVANG Totalrenoveret rækkehus/ejerlejlighed beliggende i Kristrup med kort afstand til alle byens faciliteter. Der er i 2007 bl.a. lagt nye trægulve, etableret nyt køkken med alt i hårde hvidevarer samt nyt badeværelse. Beliggende på egen grund med have og parkering.

Pris/Udb. 945.000/50.000 Brt./Nt. 6.141/5.012 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.086/2.700 Rum/Vær. 3/2 Areal 57 m² Etage Stuen Opf./omb. 1962/01 Kontakt 86494444 Sag 89028164

LANGÅ

FLØJSTRUP V/ RANDERS SØ

? BYTTE BOLIG? Byttes gerne med ejerlejlighed eller mindre landsbyhus.

VOLKMØLLEVEJ Solid murermestervilla, beliggende i det attraktive Assentoft. Der er dejlig muret garage på 42 kvm. En virkelig dejlig ejendom for den som ligger vægt på solidt bygningsværk med mange muligheder. Specielt bør også nævnes den centrale beliggenhed.

Århusvej 91 8940 Randers SV Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Pris/Udb. 1.495.000/75.000 Brt./Nt. 9.950/8.248 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.093/4.576 Rum/Vær. 4/2 Bo./kld. 155/72 m² Grund 842 m² Opf./omb. 1952/74 Kontakt 86494444 Sag 89028044

86 42 70 65

RÆVEBROVEJ Med åen i forhaven og skoven i baghaven ligger denne skønne liebhaverejendom i et utroligt smukt naturområde med både eng, å, skove, bakker og et rigt dyreliv. Den midterste længe er ombygget i 1995, og udhuset er med nyere tag fra 2002. SKAL SES!

Pris/Udb. 2.750.000/140.000 Brt./Nt. 17.157/13.719 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.253/6.982 Rum/Vær. 6/4 Bolig 321 m² Grund 20574 m² Opf./omb. 1900/92 Kontakt 86494444 Sag 89028137

VINKELVEJ Villa beliggende i Langå, omgivet af skøn natur. Med indkøb skole mv lige i nærheden Indeholder bl.a stor dobbelt stue med indmuret kamin. Køkken-alrum´med nyere køkken. To store børnevær. og sovevær. Kælder med flere disp. rum.

Pris/Udb. 1.350.000/70.000 Brt./Nt. 8.458/6.838 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.234/3.609 Rum/Vær. 5/3 Bo./kld. 155/40 m² Grund 348 m² Opført 1910 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152051


42 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

AROS Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE

Ivan Hedegaard

Jesper Hedegaard

Camilla J. Rasmussen

Lonni Gregersen

Peter Laursen

RANDERS

Hanne Vinther

edc-aros.dk

ALLINGÅBRO

RANDERS C

KRISTRUP

RANDERS NV

MANGE

LIEBHAVER

MULIGHEDER

VED FJORDEN

NYVANGSVEJ Enfamilieshus nær indkøb, off. transport og skole. Moderniseret med respekt for husets oprindelige stil. Kælderen indeholder vaskerum, værksted og 3 disp. rum. Pris/Udb. 2.200.000/110.000 Brt./Nt. 13.463/10.931 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.399/6.216 Rum/Vær. 7/6 Bo./kld. 212/93 m² Grund 290 m² Opf./omb. 1924/81 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152009

OLUFSVEJ Villa i original og god stand. Beliggende i roligt villakvarter i kristrup. Nær børnehave, skole og legeplads, indkøb mm. Huset ligger på en hyggelig grund, med ro og læ. Huset indeh. bl.a stor lys stue. Pris/Udb. 1.350.000/70.000 Brt./Nt. 8.918/7.487 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.308/4.661 Rum/Vær. 5/4 Bolig 132 m² Grund 794 m² Opført 1965 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152030

GÆRDETOFTEN Flot vinkel-villa. Med nyt tag, tagrender og gavle. Stort køkken-alrum med plads til spiseplads. Vinkelstue med brændeovn og udg til terrasse. Kælderen er med gildesal, bryggers mm. Dejlig lukket have. Pris/Udb. 2.095.000/105.000 Brt./Nt. 13.059/10.722 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.250/6.208 5/3 Bo./kld. 159/151 m² Rum/Vær. Grund 762 m² Opført 1973 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151993

Ø. Tørslev

Ø. BJERREGRAV

VORUP

DEJLIG VILLA

JORDRAMPEN Skøn liebhaver ejendom med 3,2 HA naturskøn jord, fiskeret ved Allingå, og adg. til hyggeligt bådelag. 20 min. kørsel til Randers C og ca. 40 min. til Århus C. Indkøb og skole mv. er i en radius af ca. 3-4 km. Indeh.: Stor entrè med adg. til bryggers. Stort lyst badevær. Stort vær. med parketgulv og udg. til terrasse og have. Stort åbent køkken alrum også med udgang til terrasse/have. I stueplan er der 2 store vær. med tilhørende badevær. 1.Sal er med flot opholdsstue, kviste og loft til kip. Samt to store værelser. Garagen er med støbt gulv, vand og el.

Pris/Udb. 2.795.000/140.000 Brt./Nt. 17.075/13.877 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 9.322/7.808 Bolig 211 m² Rum/Vær. 7/5 Grund 32405 m² Opført 2008 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151929

Udbyhøjvej Dejlig gulstensvilla, beliggende i Ø. Tørslev. Ø. Tørslev er en landsby fuld af liv og aktiviteter. Her er både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Huset indeh. bl.a. dejligt køkken-alrum Pris/Udb. 1.095.000/55.000 Brt./Nt. 7.123/5.944 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.028/3.540 Rum/Vær. 4/2 Bolig 125 m² Grund 800 m² Opført 1965 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152046

RANDERS C

RANDERS NV

RANDERS SV

RANDERS SØ

BOLIG OG ERHVERV

STALDGÅRDSGADE Lejl. centralt belig. på lukket vej, tæt på Randers C. Gode parkeringsforhold. flot og velholdt i lyse farver og indeh. bl.a. spisekøkken, stue, entré, flot badevær. 2 vær og sovevær. Udg. til fælles gårdhave. Pris/Udb. 1.350.000/70.000 Brt./Nt. 9.474/7.865 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.734/4.959 Rum/Vær. 4/3 Areal 90 m² Etage Stuen Opf./omb. 1880/85 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152005

RANDERS NV

STRØMMEN Spændende ejd tæt på centrum. Nær bla. indkøb, skole, børnepasning o.s.v. I ejd er der mulighed for erhvervslokale. Her er virkelig mange gode muligheder.

Århusvej 91 8940 Randers SV Autoriseret låneformidler for BRFkredit

MØLLETOFTEN Lejlighed med gode rum og potentiale Indeh: stor entré med adg til de øvrige rum. Herunder et stort køkken. Sovevær. badevær. Rummelig stue med udg. til altanen og dejlig udsigt med glimt til ådalen. Pris/Udb. 675.000/35.000 Brt./Nt. 6.059/5.351 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.031/3.791 Rum/Vær. 2/1 Areal 71 m² Etage 1. sal Opført 1973 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89152055

Nørbæk v/Fårup

LANGÅ

BILLIG HUSLEJE!

ANDELSBOLIG

Pris/Udb. 1.400.000/70.000 Brt./Nt. 9.179/7.702 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.301/4.688 Rum/Vær. 5/4 Bolig 211 m² Grund 242 m² Opført 1889 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151998

HELSTEDVEJ Beliggende i den nordlige del af Randers nær motorvej og indkøb. Indeh bl.a. nyere køkken og rummelig stue, tre gode vær og sovevær. Samt badevær, bryggers og lukket have med flot terrasse Pris/Udb. 1.775.000/90.000 Brt./Nt. 11.228/9.232 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.312/5.412 Rum/Vær. 5/4 Bolig 141 m² Grund 720 m² Opf./omb. 1964/07 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151992

KARLSBERGVEJ Mulighed for hobbyværksted eller for at kombinere bolig og erhverv. Nær E45, indkøb, skole, off.transport mv. En stor solid bolig, med god kælder. Udhusdelen er på 518 etagemeter. Pris/Udb. 1.845.000/95.000 Brt./Nt. 11.879/9.847 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.826/5.917 Rum/Vær. 6/3 Bo./kld. 202/48 m² Grund 1665 m² Opført 1962 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151990

SMALLEGADE I Nørbæk ved Fårup med let til motorvej. Åbne marker mod nordvest, og regulær have med frugttræer. Huset er i ældre/oprindelig stand. Desuden er 1.salen uudnyttet. Her får du en meget billig husleje. Pris/Udb. 350.000/25.000 Brt./Nt. 2.408/2.134 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 1.438/1.380 Rum/Vær. 2/1 Bolig 94 m² Grund 690 m² Opf./omb. 1915/66 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151986

LØVETANDSVEJ Andelsbolig med dejlig have, terrasse og udg. til fællesareal. nyt køkken, stort badeværelse, god vinkelstue m. udg til have/terrasse. 1. sal med stort repos. Stort værelse og soveværelse. Pris 623.270 Boligafgift 3.400 Anvendelsesudgifter 0

RANDERS NV

RANDERS C

HARRIDSLEV

Randers C

RANDERS SV

SKAL SES

DEJLIG VILLA

MIMERSVEJ Villa på lukket vej. Nær skole, div. indkøb og E45. Med lukket have og terrasse. Indeh. entrè, badevær, sovevær, vær, stue med udg til overdæk. terrasse. Stort køkken. Kælder med flere disp rum og toilet. Pris/Udb. 1.995.000/100.000 Brt./Nt. 12.588/10.151 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.055/5.853 4/3 Bo./kld. 110/110 m² Rum/Vær. Grund 768 m² Opført 1963 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151971

FASANVEJ Skøn villa med let adg til E45. Nær skole, indkøb og aktiviter. Indeh. bl. a Entré med adg. til køkken/alrum, Spisestue med pejs og udg til terrasse. 3 gode vær og stort sovevær, samt to badevær. Pris/Udb. 1.745.000/90.000 Brt./Nt. 10.877/8.820 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.915/6.937 Rum/Vær. 6/5 Bolig 166 m² Grund 844 m² Opf./omb. 1969/76 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151902

GENVEJEN Velholdt villa med garage, samt udhus/hestestald. Nær golfklub, indkøb, skole, og motorvej. Stor vinkelstue og tilbygget stue med udg. til terrasse. I underetagen er bl.a. stor gildesal. Pris/Udb. 1.450.000/75.000 Brt./Nt. 9.220/7.570 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.779/4.819 Rum/Vær. 5/4 Bolig 172 m² Grund 1030 m² Opf./omb. 1962/74 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151936

86 42 70 65

NØRREBROGADE Super dejlig patricier villa i Randers C. Her har du alt indenfor rækkevidde. Flot og ugeneret prydhave. Til dem som ønsker en indflytningsklar villa med mulighed for selv at sætte sit præg med tiden. Pris/Udb. 2.295.000/115.000 Brt./Nt. 14.057/11.071 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.732/6.154 Rum/Vær. 7/3 Bo./kld. 152/80 m² Grund 537 m² Opf./omb. 1921/60 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151933

UDSIGT

BÆKKEVEJ Villa Beliggende på en stille vej i børne- venligt kvarter. Stor stue med udsigt over dalen på den anden side af Randers fjord. Køkkenalrum med udg. til stor terrasse. Børneafd med 2 gode vær. Pris/Udb. 2.198.000/110.000 Brt./Nt. 13.569/11.324 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.478/6.591 Rum/Vær. 5/4 Bolig 162 m² Grund 742 m² Opført 1998 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151910

Bolig Grund Kontakt Sag

96 m² 0 m²

Rum/Vær. 3/2 Opført 1986 86 42 70 65 89151985

LIEBHAVER

KIRKEGADE Liebhaver lejlighed i særklasse. En del af en fredet ejendom med renoverede facader i Randers C. Lejl. består p.t. af 2 selvstændige lejligheder, men er slået sammen, som én samlet lejlighed. Pris/Udb. 2.995.000/150.000 Brt./Nt. 18.629/14.999 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 10.334/8.553 Rum/Vær. 8/8 Areal 345 m² Etage Stuen Opf./omb. 1626/87 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151875

ÅRHUSVEJ Dejlig og funktionel 3-vær. lejlighed i Randers Syd med nem adg. til centrum eller direkte busforbindelse til Århus. Ejer-foreningen står for at skulle renovere bygningen for ca. kr. 3 mio. hvilket er inkl. i prisen. Pris/Udb. 750.000/40.000 Brt./Nt. 5.558/4.699 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.480/3.084 Rum/Vær. 3/2 Areal 66 m² Etage Stuen Opført 1952 Kontakt 86 42 70 65 Sag 89151970


BYENSBOLIG Randers & omegn 43

Uge 39 · 2009

Danebo tættere på

Randers Søren Hauge

Maja Jørgensen

Gitte Haagensen

Lars Petersen

Henrik Lang

Privatrådgiver

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Statsaut. ejd.mægler

Statsaut. ejd.mægler Indehaver

Kom godt videre

edc-danebo.dk Skøn stråtækt ejendom

Topmoderne villa i attraktivt kvarter

NYHED

Hevringvej - Hevring Denne skønne, utraditionnel ejendom er pt. inddelt som 2 boliger med mulighed for udlejning. Kan nemt omdannes til èn. Bolig 1: Gang, stue, thekøkken, soveværelse og bad. Bolig 2: Gang, bad, soveværelse, åbent køkkenalrum, stue med loft til kip og en super masseovn, hems.

Pris/Udb. 1.998.000/100.000 Brt./Nt. 12.701/10.152 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.927/5.650 Bolig 180 m² Rum/Vær. 6/8 Opført 1777 Grund 2950 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519152

Med fantastisk udsigt

Højvangsvej - Vestbyen Liebhavervilla beliggende i èt af Randers' mest populære villakvarterer. Villaen har gennemgået en totalrenovering inde som ude, så den i dag fremstår indflytningsklar med nyrenoverede facader, gulvvarme overalt, Velfac vinduer og døre, gipslofter - bl.a. til kip i køkken/alrum samt flotte hvidolierede egegulve gennem hele boligen - alt i alt en meget gennemført villa. Udover en særdeles velindrettet og topmoderne bolig får du fritliggende garage ( pt. under renovering) samt en nem have anlagt med græs. SKAL SES!

Totalrenoveret liebhaverbolig

Skelvangsvej - Nordbyen Totalrenoveret og helt gennemført liebhavervilla med masser af plads. Husets 2 etager rummer alt, hvad du behøver - hvad enten du er småbørns-familie, har teenagebørn eller du vil ha` mulighed for liberalt erhverv. Ring og hør nærmere.

Fuglsangsgade - Mariager

Randers 86 42 70 55 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Frugthaven - Albæk Her får du: Bryggers, hall med ovnlys, 2 værelser, soveværelse, 2 badeværelser, alrum med kvalitetskøkken i åben forbindelse med spisestuen og den nedsænkede stue. Kæmpestor træterrasse med 180 graders udsigt. Garage med automatisk port og plads til 2 biler.

Pris/Udb. 3.995.000/200.000 Brt./Nt. 24.016/17.928 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 11.738/8.576 Bolig 191 m² Rum/Vær. 5/3 Opført 2005 Grund 2100 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519233

Totalmoderniseret lystejendom

Pris/Udb. 4.250.000/215.000 Brt./Nt. 25.777/20.134 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 11.989/9.671 Bo./kld. 319/238 m² Rum/Vær. 7/5 Opført 1975 Grund 1042 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519040

Spændende liebhaverejendom

Spændende liebhaverejendom, beliggende i hjertet af Mariager By med udsigt og et ocean af muligheder. Ejendommen har gennem mange år fungeret som Præstegård og er opført i 3 plan med nyere vinduer. Sælger ønsker at bevare kælderen samt enkelte flotte historiske træer.

Pris/Udb. 3.495.000/175.000 Brt./Nt. 21.740/17.168 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 10.684/8.787 Rum/Vær. 6/4 Bolig 187 m² Grund 1325 m² Opf./omb. 1957/73 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519224

Solvangsvej - Vorup Denne flotte og præsentable ejendom har hestestald med 4 nye bokse, værksted, halmloft, vognly og dejlig lukket have med 120 m² stor vestvendt terrasse. Gennemmoderniseret beboelse med bl.a. 2 flotte badeværelser, køkken/alrum, 3 soverum og meget mere. Skal opleves!

Pris/Udb. 3.795.000/190.000 Brt./Nt. 23.192/16.991 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 11.191/7.862 Bolig 250 m² Rum/Vær. 5/3 Opført 1970 Grund 36606 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519221

Totalmoderniseret

Pris/Udb. 6.998.000/350.000 Brt./Nt. 43.934/34.520 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 22.280/18.097 Bo./kld. 238/152 m² Rum/Vær. 10/10 Opført 1934 Grund 9444 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519104

Ærtevej - Nordbyen Moderniseret villa beliggende i Nordbyen tæt på indkøb og E45. Huset indeholder: Køkken fra 1996, nyt bryggers, og badeværelse fra 2003. Stor stue og spisestue. 1 stort værelse, soveværelse og nyt gæstetoilet. Stor garage samt dejlig have.

Pris/Udb. 1.950.000/100.000 Brt./Nt. 12.523/10.199 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.369/6.921 Bolig 136 m² Rum/Vær. 4/3 Opført 1972 Grund 1032 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519245

Kom godt videre


44 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Danebo tættere på

Randers Søren Hauge

Maja Jørgensen

Gitte Haagensen

Lars Petersen

Henrik Lang

Privatrådgiver

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Statsaut. ejd.mægler

Statsaut. ejd.mægler Indehaver

Kom godt videre

edc-danebo.dk

Spændende andelsbolig

plans gulstensvilla

Vinkelvilla med udsigt

ÅBENT HUS

Nedsat kr. 100.000

Søndag 27/9 kl. 14.00-15.00

ANDELSBOLIG

Midtvejs - Råsted Indeholder: Entrè, vaskerum med teknikskab og vaskesøjle, soveværelse, to værelser, rummeligt badeværelse med bruseniche samt køkken og stue i èt - fra stuen er der udgang til stor flisebelagt terrasse samt mindre græsareal. God garage og redskabsrum.

Pris Boligafgift Anvendelsesudgifter Bolig Grund Kontakt Sag

101 m² 250 m²

398.000 5.805 3 Rum/Vær. 4/3 Opført 2006 86 42 70 55 85519228

Rummelig villa

Rødkløvervej - Randers NV

Ternevej - Stevnstrup

Gulstensvilla, der siden 2001 er gennemgribende moderniseret. Indeholder: Nyt bryggers, 4 værelser, soveværelse med god Pris/Udb. 2.195.000/110.000 skabsplads, ba- Brt./Nt. 14.158/11.488 deværelse m. Alternativt finansieringsforslag: gulvvarme, nyt Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.106/6.135 køkken med ad- Bolig Rum/Vær. 7/5 168 m² gang til vikt.rum Grund 805 m² Opf./omb. 1972/02 og stue med ny Kontakt 86 42 70 55 brændeovn. Sag 85519168

Velbeliggende vinkelvilla med god udsigt fra både stue og have. Villaen er beliggende på lukket villavej i børnevenligt område, Pris/Udb. 2.095.000/105.000 tæt ved naturen Brt./Nt. 13.378/10.947 omkring Gudenå- Alternativt finansieringsforslag: en, E45 og Ran- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.984/6.073 ders midtby. Kort Bolig Rum/Vær. 5/4 171 m² afstand til skole, Grund 1135 m² Opf./omb. 1975/88 indkøb og børne- Kontakt 86 42 70 55 have. Sag 85519177

Rækkehus med udsigt

Jyttesminde - Romalt Dejlig villa i 1 plan beliggende i børnevenlige omgivelser med lukkede vej- og stisystemer. Villaen er totalrenoveret indvendigt og i 2008 blev der tilbygget en ny skøn garage på 54 m² samt et stort bryggers med direkte adgang til garagen.

Jens Baggesens Vej - Neder Hornbæk

Pris/Udb. 2.495.000/125.000 Brt./Nt. 15.590/12.512 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.574/6.428 Bolig 184 m² Rum/Vær. 5/4 Opf./omb. 1980/08 Grund 814 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519198

Dejligt enderækkehus beliggende i Neder Hornbæk med let adgang til E45. Til huset hører en hyggelig stue med brædeovn, 2 værelser og et soveværelse. Mellemgang, renoveret bryggers (HTH). Pænt køkken samt org. badeværelse med badekar.

Håndværkertilbud

Pris/Udb. 1.450.000/75.000 Brt./Nt. 9.281/7.538 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.059/4.275 Bolig 102 m² Rum/Vær. 4/3 Opført 1960 Grund 782 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519219

Rødstensvilla med flot udsigt

VALGET ER LET !

HOS EDC DANE

L SO

BO FÅR DU:

Hovedvejen - Terp Håndværkertilbud til køberen der har hænderne skruet rigtigt på! Der er tale om en pudset landejendom med eternittag. Her er tilhørende garage, udhus, fyrrum med fastbrændselsfyr samt muret udbygning med et etageareal på hele 585 kvm. Skal ses.

• • • •• •• • • •••• •• • • • • •• • • •• ••• • ••• •• • ••••••••• • • •• • • •••• • • • ••••••••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • ••••••• •••••••• • • • • •• •••• • •• •• • •• • • • • • • • • • Pris/Udb. 1.598.000/80.000 Rasmusminde - Romalt • •••••••••• • • • • ••••• •• ••• 10.139/8.384 Attraktiv rødstensvilla i 1½ plan med Brt./Nt. • ••• • • • • • • • • • • • ••••••••••• storslået udsigt over mark og fjord. In- Alternativt finansieringsforslag: • • • •• •••• • • • •• • ••• •• • • • • • • • • 5.659/4.960 deholder: Nyt flot køkken i åben for- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 ••••••••••••• • • • • • ••• •• • ••• • Rum/Vær. 5/4 150 m² bindelse med stue, badeværelse, 2 Bolig ••••••••••••• • Grund 266 m² • ••••••••••• Opf./omb. 1987/92 værelser, gang samt disp. rum. 1. sal: • • • •• ••• •• • •• • ••• • •••• • •• • • • soveværelse samt stue. HusCarport/ Kontakt 86 42 70 55 •••••••••••• • • • •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • udshus og en nem have Sag 85518813 •••• •• • •• •••••••••••• •• ••• ••• •••••• • • • •• ••• • •• • • ••• ••• • •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • •• •• ••• • •• ••• • • • • • • • • • • G• • • Roligt beliggende ved Bækkestien •• •• ••• • •• ••••••••• L •••••• •••••••••••••••••• SO

Pris/Udb. 1.195.000/60.000 Brt./Nt. 7.226/5.573 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.521/2.754 Rum/Vær. 5/3 Bo./kld. 159/12 m² Grund 3161 m² Opført 1900 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519256

Udsigtsvilla på blind vej

Netop nedsat!

Frisenborgvej - Dronningborg For enden af lukket villavej med alletiders udsigt over byen og Randers Fjord og i gåafstand til skole, indkøb og sportsfaciliteter. Du får bl.a. 2 stuer, gæstetoilet, bad, køkken og bryggers. Kom og kig denne dejlige villa.

Randers 86 42 70 55 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Netop nedsat!

S

Pris/Udb. 1.795.000/90.000 Brt./Nt. 11.196/8.680 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.493/4.360 Rum/Vær. 4/3 Bolig 149 m² Grund 986 m² Opført 1972 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518587

T

LG

SO

Bækkelundsvej - Nordøstbyen Beliggende på blind villavej med få meter til Bækkestien og let adgang til skole, indkøb m.m. Indretning: Stor hall, lyst køkken med spiseplads, stor stue, pænt toilet, bad, forgang, 2 værelser samt soveværelse. Sydvestvendt terrasse, carport og udhus.

Pris/Udb. 1.735.000/90.000 Brt./Nt. 11.063/9.176 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.583/5.022 Rum/Vær. 5/4 Bolig 163 m² Grund 845 m² Opf./omb. 1973/84 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519083

Kom godt videre


BYENSBOLIG Randers & omegn 45

Uge 39 · 2009

Danebo tættere på

Randers Søren Hauge

Maja Jørgensen

Gitte Haagensen

Lars Petersen

Henrik Lang

Privatrådgiver

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Statsaut. ejd.mægler

Statsaut. ejd.mægler Indehaver

Kom godt videre

edc-danebo.dk

Totalmoderniseret

60`er villa med kælder

ÅBENT HUS

Nedsat kr. 125.000

Lørdag 26/9 kl. 12.15-12.45

Nedsat kr. 100.000

Lille Voldgade - Centrum Totalmoderniseret byhus med nye indvendige murstenvægge, køkken i åben forbindelse til stuen, nyrenoveret toilet med granitklinker, soveværelse med synlige bjælker og loft til kip, spændende badeværelse, stor flisebelagt terrasse.

Askevej 2 - Ø. Bjerregrav

Pris/Udb. 1.475.000/75.000 Brt./Nt. 9.140/7.377 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.553/3.893 Bolig 83 m² Rum/Vær. 3/1 Opført 1860 Grund 110 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519111

Arkitektens egen villa!

I denne reelle villa får du spisekøkken, værelse, soveværelse, stor stue, badeværelse og entré. Anvendelig kælder med fyrrum, vaskerum, viktualierum, toilet og 3 gode disp. rum. Carport, garage med el-port, værksted og overdækket terrasse. Tæt på skole og indkøb.

Pris/Udb. 995.000/50.000 Brt./Nt. 6.424/4.828 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.383/2.510 Bo./kld. 96/73 m² Rum/Vær. 3/2 Opf./omb. 1965/84 Grund 838 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519055

Delvist moderniseret villa i 3 plan

Vi låner stadig penge ud! Parkboulevarden - Vestbyen Denne velbeliggende, arkitekttegnede villa, blev solgt efter budrunde. 3 købere gik forgæves. Lignende villa søges til ventende købere.

Rummelig villa

Pris/Udb. 1.995.000/100.000 Brt./Nt. 12.833/10.478 Alternativt finansieringsforslag: I BUDRUNDE Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.741/5.835 Rum/Vær. 5/3 Bo./kld. 140/70 m² Grund 760 m² Opført 1956 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519021

Niels Ebbesends Vej - Hornbæk Dejlig villa i 3 plan. Villaen er moderniseret med nyere stort spisekøkken og nyere badeværelse med varme i gulv. 1. salen står helt original og der er pt. 3 værelser. Kælderen har stort moderniseret vaske/bryggers og 3 disp. rum samt toilet.

Pris/Udb. 1.495.000/75.000 Brt./Nt. 9.416/7.615 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.789/4.095 Rum/Vær. 5/3 Bo./kld. 140/80 m² Grund 260 m² Opført 1928 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519246

Velholdt i et plan

Optimal indretning

Villa med muligheder

SOLGT

Det er blevet sværere at låne til forbedring af boligen - vi finder en løsning Autoriseret låneformidler for BRFkredit Skønt beliggende lystejendom

Jordvarme

Olivenvej - Helsted Flot villa med med renoveret eternittag og nyere tagrender. Indretning: entre, 5 soverum, bryggers, hobbyrum, gæstetoilet, nyere køkken og bad, 2 stuer. Tør kælder med mange gode rum. Carport/udhus. Pris/Udb. 2.325.000/120.000 Brt./Nt. 15.187/12.524 Alternativt finansieringsforslag: LIGNENDE SØGES Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.970/7.030 Rum/Vær. 7/5 Bo./kld. 214/82 m² Grund 1221 m² Opf./omb. 1967/74 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85500130

SOLGT

Zeniavej - Værum Velholdt villa med i naturskønne omgivelser. Du får: entré, gæstetoilet, badeværelse, 3 soverum, stue og køkken/alrum, vaskerum, hobbyrum og baggang. Nyere træterrasse. Garage og haveskur. Pris/Udb. 1.595.000/80.000 Brt./Nt. 10.144/8.194 Alternativt finansieringsforslag: LIGNENDE SØGES Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.093/4.354 Rum/Vær. 4/3 Bolig 175 m² Grund 758 m² Opført 1970 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518867

SOLGT

Nyopført 1-plansvilla

Kobbersmedevej - Vestbyen 1-plansvilla beliggende i attraktivt kvarter i Vestbyen tæt på skole, sportsanlæg og parker. Villaen har en god indretning med et minimum af spildplads og flot egeparket overalt. Pris/Udb. 1.645.000/85.000 Brt./Nt. 10.541/8.830 Alternativt finansieringsforslag: LIGNENDE SØGES Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.479/4.975 Rum/Vær. 6/4 Bolig 155 m² Grund 850 m² Opført 1970 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518515

Udsigten - Uggelhuse 2 plans villa der evt. kan laves til 2 lejligheder. Med udsigt over marker og tæt på fjorden finder du denne rummelige villa, som trænger til istandsættelse. Udover stue, bryggers og køkken/alrum er der bl.a. 6 Pris/Udb. 1.100.000/55.000 Brt./Nt. 7.317/6.225 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.107/3.778 8/4 Bo./kld. 264/132 m² Rum/Vær. Grund 981 m² Opført 1972 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518865

Udbyhøjvej - Tvede Lystejendom med 7.566 m2 grund på hovedejendommen og 6.1 ha jord hovedsageligt agerjord beliggende 5 min. kørsel fra ejendommen i et dejligt skovområde med rigt dyreliv. Her er fritliggende stuehus, lade, "festsal", mindre stald og fyrrum med stokerfyr.

Istandsat landsbyhus

Skøn lystejendom

Landlig idyl

SOLGT

Evt. bytte

Vesterskoven - Mariager Nyopført 1-plansvilla, beliggende attraktivt i udkanten af Mariager By med Vesterskoven som nærmeste nabo. Sælger, som er murer, har opført et hus med flotte detaljer og godt materialevalg samt en god funktionel indretning. Kort sagt: En villa, der skal ses.

Randers 86 42 70 55 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Pris/Udb. 2.595.000/130.000 Brt./Nt. 15.758/12.841 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.806/6.799 Rum/Vær. 5/4 Bolig 163 m² Grund 831 m² Opført 2008 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519124

Stationsvej - Spentrup Hus med charmerende gårdmiljø. Indretning: entre, opbevaringsrum, nyere bad og spisekøkken, soveværelse, lys vinkelstue. Overetagen med repos og værelse - ellers uunyttet. Nyere carport. Pris/Udb. 898.000/45.000 Brt./Nt. 5.893/4.696 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.028/2.520 Rum/Vær. 3/2 Bolig 88 m² Grund 481 m² Opf./omb. 1900/69 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518978

Hastrupholmvej - Hastrup Superskøn lystejendom med beboelse fra 1992. Ejendommen kan benyttes til liberalt erhvev, 2 familieshus el.lign. Foruden en rummelig beboelse er her swimmingpool, garage og en fantastisk have. Pris/Udb. 2.895.000/145.000 Brt./Nt. 18.232/14.798 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 9.766/8.345 Rum/Vær. 6/4 Bolig 235 m² Grund 3930 m² Opført 1992 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518878

Pris/Udb. 2.395.000/120.000 Brt./Nt. 16.492/12.292 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.430/6.105 Rum/Vær. 7/5 Bolig 383 m² Grund 68882 m² Opf./omb. 1900/03 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519173

Giv et bud!

Landsbygaden - Stevnstrup Charmerende lystejendom med mindre stald, garage og udhus (indeholdende festsal). Moderniseret stuehus med god plads. En mulighed for den, som ønsker lidt landlig idyl, men stadig med indkøbsmulighed, skole, idrætshal o.s.v. indenfor rækkevidde.

Pris/Udb. 2.165.000/110.000 Brt./Nt. 13.982/10.901 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.675/6.091 Rum/Vær. 6/6 Bolig 156 m² Grund 6300 m² Opført 1771 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518655

Kom godt videre


46 BYENSBOLIG Randers & omegn

Danebo tættere på

Uge 39 · 2009

Randers Søren Hauge

Maja Jørgensen

Gitte Haagensen

Lars Petersen

Henrik Lang

Privatrådgiver

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Statsaut. ejd.mægler

Statsaut. ejd.mægler Indehaver

Kom godt videre

edc-danebo.dk

Velholdt villa i rolige omgivelser

Hyggelig bindingsværksejendom

ÅBENT HUS

NYHED

Lørdag 3/10 kl. 12.45-13.15

ÅBENT HUS Lørdag 26/9 kl. 13.15-14.00

Gl. Vinkelvej 9 - Havndal Velholdt villa beliggende tilbagetrukket i meget rolige omgivelser og med en pragtfuld udsigt ned over Trudsholm Plantage. Du får: Entre, nyere badeværelse, lys stue med udgang til træterrasse, spisekøkken og soveværelse. Kælder: Værelse og vaskerum. Carport.

Pris/Udb. 850.000/45.000 Brt./Nt. 5.569/4.532 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 2.947/2.539 Bo./kld. 132/30 m² Rum/Vær. 5/2 Opf./omb. 1900/73 Grund 1524 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519071

Træhus fra 2000 med vandudsigt

NYHED

Digtervænget - Mariager Attraktivt træhus fra 2000 med vandudsigt beliggende i udkanten af Mariager. Huset indeholder god entré med klinkegulv, stort køkken/alrum og stue. Soveværelse, badeværelse og 3 værelser samt gæstebadeværelse. Endvidere to dejlige terrasser og redskabsrum.

Tvedevej 19 - Hald Charmerende bindingsværksejendom med dejlig gårdhave med havebassin m.v. Ejendommen er løbende renoveret og fremtræder i dag velholdt - bl.a. er både køkken, stue og badeværelse renoveret. Indretning: Invita-køkken fra '02 i direkte forbindelse med rummelig stue med brændeovn og flotte Trip-Trap trægulve, værelse, soveværelse og badeværelse med gulvvarme, bryggers/fyrrum, "havestue" med udsigt over markerne, gæstetoilet samt separat afdeling med fordelergang og to store værelser. Endvidere værksted/hobbyrum og carport.

Pris/Udb. 2.395.000/120.000 Brt./Nt. 14.646/11.745 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 7.338/6.191 Bolig 174 m² Rum/Vær. 5/4 Opført 2000 Grund 871 m² Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519248

Her er masser af plads

Gennemført kvalitet

Pris/Udb. 1.695.000/85.000 Brt./Nt. 11.440/9.693 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.419/5.824 Rum/Vær. 6/4 Bolig 242 m² Grund 2324 m² Opf./omb. 1770/77 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518676

Attraktiv murermestervilla i 2 plan

NYHED

Bolsbjergvej - True Indeholder: Hall, 2 nyere badeværelser og køkken, soveværelse, værelse og stue med brændeovn. Mindre kælder med adgang fra lem i stuen. 1. sal har 3 værelser, repos og mellemgang. Udbygning med fastbrændselsfyr. Boligen mangler generelt færdiggørelse.

Vesterskoven - Mariager Gedigen villa opført i den gamle stil med muret gesims, lofter i kip, synlige bjælker og lign. Villaen grænser op til fredet område og fællesareal og ligger tæt ved daginstitutioner m.v. og med få minutters gang til Vesterskoven og Mariager Fjord.

Pris/Udb. 2.995.000/150.000 Brt./Nt. 18.541/15.039 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.904/7.738 Rum/Vær. 6/4 Bolig 224 m² Grund 938 m² Opført 2008 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519213

Stadion Alle - Fårup Murermestervilla i 2 plan, der nænsomt er moderniseret med b.la nyere stort kombineret badeværelse/vaskerum (2003). Pænt nyere Ikea køkken med spiseplads. Hyggelig opholdsstue og spisestue. På 1. salen er der 4 værelser.

Tømrermesterens privat bolig

Moderniseret

Velholdt storvilla

Delvist moderniseret murermestervilla

Bystien - Valsgård Her er ikke sparet på materialerne og udbudsprisen er langt under, hvad opførelse koster. Her er 6 værelser, 2 lækre badeværelser, super køkkenalrum, vikt. rum, skøn stue. Arbejdsværelse på 1. sal. Stor garage med støbt bund og høj elport.

Bakkevej - Gassum Moderniseret vlla med lækkert bad, stue med brændeovn, nyt køkken med spiseplads. Kælder: 4 disp. rum og toilet. 1. sal: 3 værelser, nyere bad, mellemgang. Udestue, garage, db. garage med elektrisk port. Pris/Udb. 1.498.000/75.000 Brt./Nt. 9.629/7.775 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.768/4.072 Rum/Vær. 6/3 Bo./kld. 142/70 m² Grund 1227 m² Opf./omb. 1906/86 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518794

Hobrovej - Fårup Velholdt villa med bl.a. køkken fra `02, bryggers, bad med sauna, gæstetoilet, 3 stuer og 4 soverum. Garage med el-port og god opbevaringsplads, værksted, nyistandsat udhus, overdækket terrasse. Pris/Udb. 1.845.000/95.000 Brt./Nt. 11.653/9.349 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.728/4.851 Rum/Vær. 7/5 Bolig 215 m² Grund 1000 m² Opf./omb. 1969/75 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519008

Tværgade - Fårup Villaen fremstår med tag fra 2005, men trænger generelt til istandsættelse, herunder døre og vinduer. Indeh.: entré, mindre bad, nyere køkken og stor stue med brændeovn og udgang til træterrasse fra 2008. 1. sal har 3 soverum. Brugbar kælder.

Randers 86 42 70 55 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Pris/Udb. 1.595.000/80.000 Brt./Nt. 9.593/7.934 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.720/4.230 Rum/Vær. 6/5 Bo./kld. 240/10 m² Grund 8483 m² Opf./omb. 1929/04 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519226

Pris/Udb. 3.895.000/195.000 Brt./Nt. 23.633/17.229 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 11.002/7.676 Rum/Vær. 6/3 Bolig 357 m² Grund 2859 m² Opført 2003 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519203

Pris/Udb. 1.095.000/55.000 Brt./Nt. 6.917/5.652 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.538/3.082 Rum/Vær. 5/4 Bolig 140 m² Grund 440 m² Opf./omb. 1933/75 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519207

Pris/Udb. 795.000/40.000 Brt./Nt. 5.363/4.467 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 2.809/2.528 Rum/Vær. 4/3 Bo./kld. 92/65 m² Grund 1143 m² Opført 1942 Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519047

Kom godt videre


BYENSBOLIG Randers & omegn 47

Uge 39 · 2009

Danebo tættere på

Randers Søren Hauge

Maja Jørgensen

Gitte Haagensen

Lars Petersen

Henrik Lang

Privatrådgiver

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Statsaut. ejd.mægler

Statsaut. ejd.mægler Indehaver

Kom godt videre

edc-danebo.dk

Pæn og velholdt

Lathyrusvej Beliggende på 2. sal med en pæn udsigt. Indretning: Finerkøkken, renoveret i 1990`erne, soveværelse med stort klædeskab, værelse, lyst bad og stue med pæne trægulve. Gode p-forhold, eget kælderrum, fælles terrasse og grønne arealer.

2`er med stor altan

Rindsvej

Pris/Udb. 675.000/35.000 Brt./Nt. 5.129/4.357 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.168/2.861 Areal 75 m² Rum/Vær. 3/2 Opført 1955 Etage 2. sal Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518882

Indeholder: Entre med masser af skabsplads samt lyst badeværelse. Soveværelse, køkken fra 2000, rummelige stue med parketgulve - her er rigelig plads til både spiseplads og sofaarrangement. Fra stuen er der desuden udgang til en rigtig god altan.

I hyggelig sidegade

Med tagterrasse

Apotekerstræde

Vestergade

Attraktiv stuelejlighed med få skridt til gågade og alle midtbyens indkøbsmuligheder, busforbindelser o.lign. Indretning: RummePris/Udb. 875.000/45.000 lig opholdsstue, Brt./Nt. 6.135/5.118 stort soveværelse, Alternativt finansieringsforslag: pænt 80`er køk- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.367/3.012 ken, nyere lyst Areal Rum/Vær. 2/1 63 m² badeværelse med Etage Stuen Opf./omb. 1802/86 gulvvarme, disp. Kontakt 86 42 70 55 rum/vaskerum. Sag 85519160

Lækker lejlighed med loft til kip, synlige hanebånd og renoveret tagterrasse. Indeholder: entré, soveværelse, badeværelse med Pris/Udb. 998.000/50.000 bruseniche og Brt./Nt. 6.749/5.608 plads til vaskema- Alternativt finansieringsforslag: skine/tørre-tumbBrt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.652/3.251 ler, køkken i di- Areal Rum/Vær. 2/1 96 m² rekte forbindelse Etage 3. sal Opf./omb. 1901/87 med stue samt Kontakt 86 42 70 55 disp. loftrum. Sag 85519251

Nyistandsat 2'er

Super 3`er

Giv et bud!

Pris/Udb. 629.000/35.000 Brt./Nt. 4.720/3.942 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 2.939/2.579 Areal 50 m² Rum/Vær. 2/1 Opført 1972 Etage Stuen Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519163

Intet salg Intet salær

Nymalet 2`er m/altan

Nørrebrogade Beliggende i roligt område med kun 5 minutters gang til centrum. Velindrettet med entré, soveværelse, ældre bad og køkken samt Pris/Udb. 475.000/25.000 stue med udgang Brt./Nt. 3.679/3.151 til god altan med Alternativt finansieringsforslag: kig til fælleshaven. Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 2.174/2.006 Parketgulve og Areal Rum/Vær. 2/1 55 m² nymalede vægge Etage Stuen Opført 1969 overalt. Kontakt 86 42 70 55 Sag 85519010

Dejlig lejlighed med altan

Med altan og skøn udsigt

Fælles tagterrasse

Bækkelundsvej

Vester Altanvej

Engboulevarden

Mølletoften

I roligt boligkvarter tæt ved det dejlige område omkring Bækkestien finder du denne lejlighed, som på det seneste har gennemPris/Udb. 498.000/25.000 gået en gennem- Brt./Nt. 4.047/3.469 gribende renove- Alternativt finansieringsforslag: ring. Desuden vel- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 2.593/2.361 fungerende ejer- Areal Rum/Vær. 2/1 54 m² forening med go- Etage 1. sal Opf./omb. 1962/81 de fællesarealer. Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518730

Du får: entré med indb. skab, køkken, badeværelse med vaskesøjle, soveværelse med udgang til lille altan, opholdsstue med Pris/Udb. 1.295.000/65.000 stuk, spisestue. Brt./Nt. 8.802/7.278 Adgang til fælles Alternativt finansieringsforslag: tagterrasse med Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.865/4.278 udsigt over byen Areal Rum/Vær. 3/1 98 m² og Gudenådalen. Etage 3. sal Opført 1933 Nymalet opgang Kontakt 86 42 70 55 og dørtlf. Sag 85519236

Meget attraktiv ejerlejlighed med nem adgang til Randers Centrum, E45, indkøb, bus, daginstitution, skole m.m. Du får en dejlig Pris/Udb. 650.000/35.000 stue med altan, Brt./Nt. 5.166/4.524 køkken med par- Alternativt finansieringsforslag: ketgulv, badevæ- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.118/2.967 relse med bruser Areal Rum/Vær. 3/2 80 m² og kar samt sove- Etage 1. sal Opført 1971 værelse med ska- Kontakt 86 42 70 55 be. Sag 85519239

Med kanon udsigt over byen. Flot moderniseret med køkken fra 2005 med spiseplads, soveværelse, lækkert badeværelse ( Pris/Udb. 895.000/45.000 2005) med bl.a. Brt./Nt. 6.361/5.308 vaskesøjle, stor Alternativt finansieringsforslag: stue med en skøn Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.645/3.242 altan. Tilhørende Areal Rum/Vær. 2/1 80 m² kælderrum, fælles Etage 2. sal Opført 1973 vaskeri og cykel- Kontakt 86 42 70 55 rum. Sag 85519255

Nyanlagt terrasse

Pæn og lys 3`er

Lys og lækker

Lervangen

Vestergrave

Dejlig ejerlejlighed med brugsret til egen nyanlagt terrasse og egen parkering. Indretning: Gang, køkken, renoveret i 2007, lyst sovePris/Udb. 665.000/35.000 værelse med ska- Brt./Nt. 5.126/4.362 be, værelse, pænt Alternativt finansieringsforslag: badeværelse og Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.053/2.786 en dejlig stue. Areal 72 m² Rum/Vær. 3/2 Trægulve overalt. Etage Stuen Opført 1957 Husdyr tilladt. Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518943

Indretning: Åben entré, køkken i åben forbindelse med stor stue, hvorfra der er udgang til rummelig altan, elegant bad med vaPris/Udb. 1.495.000/75.000 skesøjle, 2 gode Brt./Nt. 9.667/8.344 værelser. Alt i alt Alternativt finansieringsforslag: en moderne lej- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 4.937/4.746 lighed, indrettet Areal 83 m² Rum/Vær. 3/2 med kvalitetsma- Etage 1. sal Opf./omb. 1887/06 terialer. Tilhørende Kontakt 86 42 70 55 p-plads. Sag 85519089

Randers 86 42 70 55 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Platanvej Dejlig 3`er, beliggende i stueplan med altan og gode p-forhold. Velfungerende ejerforening og gode fællesfaciliteter. Hundehold tilladt. Indretning: 2 stuer, der nemt kan laves til værelser - soveværelse med skab, pænt lyst køkken samt badeværelse.

Pris/Udb. 675.000/35.000 Brt./Nt. 5.068/4.319 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 3.004/2.748 Areal 79 m² Rum/Vær. 2/1 Opført 1969 Etage Stuen Kontakt 86 42 70 55 Sag 85518929

Kom godt videre


48 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

NY MOTORSAV GØR ARBEJDET LEGENDE LET Jonsered har gjort det igen. Med den nye motorsav CS 2240 S har man skabt den ideelle sav til landmanden, haveejeren og folk med sankekort. Den vejer mindre, og så er den nemmere både at starte, bruge og vedligeholde. Uden sværd og kæde vejer denne motorsav kun 4,4 kilo. optimale fordeling af vægten. Sværd og kæde op til 18” kan eftermonteres. Indbygget starthjælp Takket være Airpurge-systemet er det slut med de indledende træk i snoren før start. Ved tryk på Airpurge-knappen tømmes karburatoren for luft og fyldes med benzin. Den fjederstøttede starter er ligeledes medvirkende til, at der nu kun skal bruges halvt så mange kræfter i trækket af startsnoren. Efter at være aktiveret vender stopkontakten tilbage til startpositionen.

Til den lave vægt kommer den ergonomiske udformning, perfekte balance og en effektiv vibrationsdæmpning, der tå-

ler sammenligning med de motorsave, professionelle anvender. Leveres med 13” sværd og kæde for at opnå den

Større effekt, mindre forurening Clean Power er en ny motorteknologi, som, i forhold til savens lave vægt, arbejder med en så høj effekt, at det vil overraske de fleste. Resultatet af Clean Power er et renere miljø både for brugeren og naturen, idet der udledes 60% lavere emissioner (forurening)

samt opnås en reduktion på op mod 20% af benzinforbruget set i forhold til en konventionel motor med samme kapacitet. Det giver selvsagt færre påfyldninger. Nem at vedligeholde Takket være Turboluftrens-ningssystemet udskilles op til 97 procent af savstøvet, inden det når luftfilteret. Derfor skal filteret ikke renses så ofte som normalt, og den høje effekt opretholdes i længere tid. Snaplåse på cylinderdækslet gør det nemt og hurtigt at komme til at rense motor og luftfilter. Stramning af kæden uden værktøj Aldrig har det været nemmere at stramme kæden på en motorsav. I stedet for værktøj sker det her ganske enkelt ved hjælp af den kædestrammer, der er fastmonteret på siden af saven.

TrendyStickers gør dine vægge en smule klogere De fleste har nok hørt om WallStickers men nu tilbyder TrendyStickers unikke WallStickers ud fra en stor samling citater. 22.156 unikke citater for at være helt præcis. Denne enorme samling citater kombineret med TrendyStickers smarte designer system hvor kunden kan vælge imellem 19 farver og 6 størrelser betyder at der er nærmest uendelige muligheder for at få et unikt udtryk på din væg. ”Værende den førende Wall Stickers virksomhed i Danmark da føler vi at vi har et vist ansvar med hensyn til innovation og nyskabelse. En wallsticker er jo i bund og grund en meget personlig ting, og derfor er vi glade for at kunne tilbyde denne enorme samling citater som kan give dit hjem det unikke udtryk og særpræg du har gået og ledt efter.” Sagde Babak Azadali, Direktør for TrendyStickers. Med det nye citatsystem da kan kunden endda skrive sin egen tekst eller citat som vil blive lavet til en højkvalitets WallSticker fra TrendyStickers. Så mulighederne er vitterlig nærmest uendelige. Det er nemt og hurtigt at sætte en wallsticker op på sin væg, og dette er med til at gøre wallstickers til et attraktivt alternativ til at male eller tapetsere en kedelig væg. Man slipper for ny og lugtende

maling, der er ingen påføring af klistrende lim og et minimum af forberedelse. Alt hvad der kræves er en ren overflade. Wallstickers kan sættes op på næsten alle overflader og man kan bruge wallstickers på væggen, køleskabet, vinduet, skabe, døre, borde, fliser, stole, eller hvad man nu har lyst til at udsmykke. TrendyStickers tilbyder udover wallstickers til boligen og børneværelset en lang række erhvervsprodukter og B2B løsninger. Endvidere kan udførlig instruktion samt en instruktionsvideo ses på TrendyStickers.dk som gør det nemt at komme igang med opsætning af din nye wallsticker. TrendyStickers.dk blev lanceret i begyndelsen af januar 2008 og har hurtigt udvidet sit sortiment tilat omfatte mere end 500 unikke designs udover vores nye store citatdatabase – og der kommer nye designs til hver dag. Dette har betydet at TrendyStickers er det absolut førende wallstickers website i Danmark, og dette har danskerne også hurtigt fundet ud af. Væksten har været nærmesteksplosiv, og vi ser en utrolig vækst I kundetilgangen.

TrendyStickers har, grundet den hurtige succes, allerede udvidet forretningen tl de øvrige nordiske lande, og vil snart også

blive lanceret i Holland samt et internationalt site på engelsk.


BYENSBOLIG Randers & omegn 49

Uge 39 · 2009

Ny garantiordning for vinduer Branchen rydder op i de gamle ordninger og lancerer ny og enkel garanti på vinduer og yderdøre. Den danske vinduesbranche indfører nu en helt ny og landsdækkende garantiordning. Den afløser flere forskellige gamle ordninger, som efterhånden gjorde det svært for forbrugerne at gennemskue, hvordan de var dækket. Den nye ordning løber over fem år og omfatter alle fejl og mangler på vinduer og yderdøre, og uanset om det er vinduer af træ, plast, træ/alu eller en helt anden materialekombination. Indenfor de fem år er vinduesproducenten forpligtet til enten at reparere eller udskifte de fejlbehæftede vinduer eller døre. Opstår der uenighed mellem køber og sælger overlades det til Byggeriets Ankenævn at træffe beslutning. Byggeriets Ankenævn er et offentligt godkendt ankenævn med erfarne syns- og skønsmænd. Skulle fabrikanten i mellemtiden være gået konkurs - eller nægte at anerkende afgørelsen – så risikerer forbrugeren ikke at skulle ud i en langstrakt og dyr retssag. I de tilfælde overtager brancheorganisationen garantiforpligtelsen. Til sikkerhed herfor er der deponeret en garantikapital på kr. 25 mio. Det er en forudsætning for at garantien er gyldig, at man har handlet med et medlem af VinduesIndustrien, og at de købte vinduer eller døre er DVC-certificerede. Det skulle imidlertid også være enkelt, idet over 90 pct. af alle danske vinduesfabrikanter er tilsluttet brancheforeningen – og det i brancheforeningen er et krav, for at man kan blive medlem, at alle produkter kan certificeres. Når man har valgt en 5-årig garantiperiode hænger det sammen med, at al erfaring viser, at fejl og mangler normalt

STØVSUGER SKÅNER MILJØET Extreme er topserien i Nilfisk støvsugere til hjemmet og samtidig et stærkt tilbud til den miljøbevidste bruger. Her sparer man på forbruget af strøm sammenlignet med en almindelig støvsuger, og ikke nok med det. Mere end 95 procent af maskinen vil kunne genbruges, når den efter mange år bliver udskiftet. Det samme gælder emballagen. Fuld effekt, mindre støj Den nye støvsuger bruger mindre strøm og støjer mindre, uden at det er gået ud over sugekraften. Noget af forklaringen finder man i den nye motor.

Den udgør en helt ny konstruktion, hvor den indsugede luft møder langt mindre modstand end sædvanligt for støvsugere. Støv ind, ren luft ud Når støvet forsvinder op i støvsugeren, så bliver det her takket være HEPA filteret. Som en af de første virksomheder, der introducerede HEPA, er Nilfisk stadig førende med denne teknologi. Extreme Eco er derfor også fuldstændig tæt. Ind kommer støv, men ud kommer ren luft, og det vil sige renere end den luft, der almindeligvis findes i boligen. En god ting for

allergikere og alle dem, som lider af problemer med luftvejene. Omfattende tilbehør Også her leverer Nilfisk som standard alt det, der gør arbejdet nemmere. For eksempel justerbart teleskoprør, ergonomisk håndtag og letløbende hjul. Dertil et omfattende tilbehør bestående af fire forskellige mundstykker foruden kombinationsmundstykke til både hårde gulve og tæpper.

Nilfisk Extreme Eco gør arbejdet nemmere og luften renere.

påvises indenfor denne periode. Herefter er der tale om almindelig slid og ælde, som man naturligvis ikke kan garantere mod. Her spiller forhold som beliggenhed, vedligeholdelse og materialevalg en stor rolle, men branchen skønner, at levetiden for et vindue ligger mellem 30 og 50 år. Kæmpe fremskridt ”Den nye ordning er et kæmpe fremskridt både for producenterne og for forbrugerne. Den er enkel og gennemskuelig, og omfatter ca. 95 pct. af alle vinduer og døre, der sælges i Danmark. Tilbage er kun en lille restgruppe af producenter som har valgt at stå udenfor branchefællesskabet. Det er de naturligvis velkomne til, men det er påfaldende, at af de 22 klagesager, som Ankenævnet afgjorde i 2008, var de 20 rettet mod producenter udenfor organisationen”, siger Johny H. Jensen, direktør for VinduesIndustrien. For at blive DVC-certificeret skal vinduer og yderdøre opfylde en lang række kvalitetskrav og bestemmelser, som bl.a. tager afsæt i det danske klima med stærk blæst, slagregn og vekslende temperaturer. Herudover skal produkterne leve op til specifikke miljø- og energikrav. Alle vinduesproducenter – som er tilsluttet ordningen – forpligter sig desuden til mindst et par gange om året, at åbne dørene for uvildige kontrollanter, der sikrer at certificeringskravene overholdes. VinduesIndustrien omfatter ca. 60 virksomheder. Den beskæftiger 6.000 personer og omsætter for ca. 6 mia. kr. 20 pct. af de producerede elementer eksporters.


50 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Nybolig Erhverv

Produktion / lager til leje

oline.dk

Sag 7302

Randers NV, Thomas Edisons Vej 3. Større lager og værkstedsejendom med kontorbygning til udbydes til leje samlet og med mulighed for opdeling. Lejemålet er centralt placeret i forhold til adgangsveje. Lejemålet består af følgende: Værksted/produktion + overdækning (300 + 200 kvm). 2 alu-porte til værkstedet. Kontor + lille garage (117 + 19 kvm), kontor, møderum, entré med vindfang, køkken med spiseplads, toiletter, omklædningrum med badefaciliteter og et opholdsrum/frokostrum. Lejemålet fremstår præsentabelt, og er placeret separat fra de øvrige lejemål, hvorved det ville kunne benyttes af øvrige lejemål. Lager (895 kvm). Lejemålet er en større højloftet lagerhal på 895 kvm, uisoleret og delvis med SF-belægning, flere ovenlys samt en skydeport. Hallen er uopvarmet. Lager (241 kvm). Lejemålet består af ca. 241 kvm, uisoleret lager med fastbund og en skydeport.

Årlig leje kr. 352.825 Etageareal m² 1.753

Kontor til leje

Sag 7178

Randers C, Tøjhushavevej 2. I den tidligere dommerbolig udlejes 2 kontorlejemål i totalrenoveret stand. Lejemålet på 204 kvm er beliggende på 2. sal i ejendommens tagetage. Lejemålet på 150 kvm er beliggende på 1. sal. Begge flotte og præsentable lejemål. Køkken og kantine findes i ejendommens stueetage, og deles med ejendommens øvrige lejemål. Til ejendommen hører i alt 30 parkeringspladser. Leje 1. år pr. m² kr. 600-650 Etageareal 150 m² og 204 m² Gode parkeringsmuligheder

Jesper Fangel

Morten Lundhøj Morten Nielsen

Mette Sørensen

Kontor til leje

Sag 7310

Randers NV, Agerskellet 46. Kontorlejemål beliggende i veludbygget erhvervsområde i Randers NV med parkeringsmulighed lige ved døren. Stueetagen indeholder en entré med adgang til to kontorer, et større konferencerum, frokostrum med køkkenniche og et velfærdsrum til omklædning samt bade og toiletfaciliteter. Førstesalen indeholder et stort åbent kontormiljø med mulighed for opdeling. Årlig leje kr. 140.400 Etageareal m² 312

Jane Sørensen

Nybolig Erhverv Randers Østervold 47 • 8900 Randers C Tlf.: 7022 8686 • 8903@nybolig.dk

En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer


BYENSBOLIG Randers & omegn 51

Uge 39 · 2009

Nybolig Erhverv

• Produktion / lager til leje

oline.dk Sag 7272

Randers NV, Industrivej 10, lejemål 1. 364 kvm regulært lagerlejemål i industribyen ved Hvidemøllevej. Lejemålet indeholder et større lager/produktionslokale, tre kontor/møderum, entré og to toiletter samt et baderum. Lejemålet har indgang fra gavlen af bygningen, samt flere vinduer og mulighed for facadeskiltning.

Årlig leje kr. 100.100 Etageareal m² 364

Butik og beboelse til salg/ leje

Nyopført kontor- og forretning i Brygmestergården til salg

Sag 5504

Randers C, Thorsgade 16-18. Attraktiv kontor og forretning under opførelse. Der er tale om en 5-etagers bygning, der udstykkes i ejerlejligheder med egen parkering i aflåst gård og synlig beliggenhed i Randers midtby. Ejerlejlighederne er velegnet til alle former for kontor/klinikformål og liberalt erhverv. Stueetagen er specielt velegnet til pengeinstitut o. lign.

Sag 5535

Randers NV, Hobrovej 339, Råsted. Butik og beboelse i Råsted. Bestående af en sammenhængende bygning med 160 kvm bolig og 354 kvm erhverv. Erhvervsdelen er indrettet med grill, butik og lager. Ejendommen har facade mod Hobrovej tæt ved motorvej og med ca. 7 km til Randers. Ejendommen er til ejer/lejers fulde disposition. Mange anvendelsesmuligheder. Kontantpris kr. 1.500.000 Etageareal m² 579 Kan lejes for kr. 12.000/ md

Kontantpris kr. 17.000 pr. kvm Etageareal fra 215 - 2.500 kvm

Butik / Detailhandel til salg

Sag 7311

Produktion / lager til leje

Sag 7276

Kontor til leje

Sag 7286

Randers C, Adelgade 4, st. th. Præsentabelt og lyst butikslejemål beliggende i nyrenoveret bygning med facade ud mod Adelgade i Randers centrum. Lejemålet består af et større butiksareal med trægulv samt et mindre baglokale. Derudover er der en kælder.

Randers SØ, Virkevangen 54, Assentoft. Nyere højloftet lager i udbygget industriområde i Assentoft. Opdelt i to via en brandadskillelse: Et større uisoleret åbent værksted/lagerhal med ca. 7 meter til kip samt et isoleret og opvarmet kontor og en velfærdsdel.

kontorog Randers C, Slotsgade 4, 2. Velbeliggende undervisningslokaler på 2. sal i slotscenteret, med udsigt over gågademiljøet og Slotspladsen. Lejemålet er, med sin rumfordeling og lokalestørrelserne, specielt ideelt til undervisningsformål.

Årlig leje kr. 60.000 Etageareal m² 110

Årlig leje kr. 220.550 Etageareal m² 722

Årlig leje kr. 121.000 Etageareal m² 242

Lager/ produktion/ kontor til leje

Sag 7206-B

Randers SV, Bogensevej 13B. Rigtig god placering i Vorup - tæt ved motorvejsnettet og med mange anvendelsesmuligheder. Stort åbent produktions/lagerlokale, kontor, frokoststue, toiletter samt 2-delt "sluse"-rum med aluport til gården. Årlig leje kr. 85.250 Etageareal m² 310 Mulighed for yderligere 400 m²

Jesper Fangel

Morten Lundhøj Morten Nielsen

Mette Sørensen

Produktion / lager til leje

Sag 7274

Kontor til leje

Sag 7200

Randers SØ, Virkevangen 48. Nyere højloftet lagerlejemål ved omfartsvejen i Assentoft med nem adgang til motorvejsnettet. To sammenhængende og isolerede haller med porte. Mulighed for kontor og velfærdsafsnit. Gode udenomsarealer. Kan opdeles.

Randers C, Østergade 1, 1, 2. Lyse kontorlokaler i Randers centrum. 1. sal indeholder et større kontorareal, tre mindre kontorer, et kopirum, køkken og toiletter. 2. sal indeholder konference-/møderum, tre enkeltmandskontorer og to større kontorer.

Årlig leje kr. 260.000 Etageareal m² 800

Årlig leje kr. 256.750 Etageareal m² 395

Jane Sørensen

Nybolig Erhverv Randers Østervold 47 • 8900 Randers C Tlf.: 7022 8686 • 8903@nybolig.dk

En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer


52 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 ¡ 2009

AKTIVE KUNDER 1))!.1*;H.).B.!*+901)J+*01)1H ' #>

F #4'' #>

  

 " '## )# ?#

 F #4' '$ <  )# ?#

B' > 34' '$ < G " '?#

1'' #>

 ' #>

''>

  

  

  

34' '$ < 54' < )# ?#

 '$ <  7 ; )# 0+A02

 '$ < >' )# <

!:)+;.1-).01)<

.*+,-).01)0+

!:)+;.1-).01)<

Erhvervslejligheder  = . % >' 3'#'?# 7 ' = 

 #'> #  =   % !"7? $ *#@' 84 '4' & '$  (

3'' $?    .   >' 3'#'?# & '$  (

&)89+,-).01)2

)*+,-).01)2

;;&)1+,-).01)0+

VĂŚrksted/lagerejendom         !"# $% & '$  (

Investering    ' "4 :76> 'A

 B '7 C - D 7 ' % 

JE

LE

34'$# 5'       '6 & 4$ Udvidelsesmuligheder 7 '  

Erhverv Danebo Vestergade 9 ¡ Randers ¡ 892@edc.dk ¡ Tlf. 70 28 88 30

www.edc-danebo.dk/erhverv


BYENSBOLIG Randers & omegn 53

Uge 39 · 2009

Spændende projekt i Klarup HARALDSHUS OVERVEJER DU AT FLYTTE I NYE LOKALER?

Buffet

Du bestemmer selv størrelsen på dine nye lokaler

Café

Nu har du muligheden for at få helt nye lokaler, indrettet efter eget ønske og behov. Faciliteterne er helt i top, naturligvis med moderne klimaanlæg, glaselevator, fælles kantine m.m. De første virksomheder er allerede flyttet ind. Haraldshus har ca. 100 meter facade langs Århusvej i Randers, og kan dermed tilbyde en fornem eksponering af din virksomhed mod al den trafik der er på Århusvej. Der er ganske kort afstand til motorvejen, ligesom midtbyen kun er få minutters kørsel derfra. Der er gode Parkeringsforhold med både pladser rundt om ejendommen og P-kælder. Årlig leje: Kr. 850 pr. kvm.

FAKTA   

Sagsnr.: 89251193 Nyt og lækkert Gode P-forhold 20 minutter fra Århus N Lejepris: kr. 850 pr. kvm. Indflytningsklar!

Erhverv Danebo Vestergade 9 · Randers · 892@edc.dk · Tlf. 70 28 88 30

www.edc-danebo.dk/erhverv


54 BYENSBOLIG Randers & omegn

Uge 39 · 2009

Stuk på facaden med nye profiler Domostyl letvægtsprofiler giver facaden på ældre og nye huse både liv og dybde. Siden firmaet J. M. Hedegaard for fem år siden kunne tilbyde de første nye Domostyl facadeprofiler, er det gået stærkt. Flere steder i landet finder man i dag etagejendomme og parcelhuse, der har fået tilført nyt liv på facaden. Store, kedelige flader har hidtil været det normale efter en renovering eller i forbindelse med udvendig isolering. I stedet ser man dem i dag forsynet med rammer og strukturer på en sådan måde, at de nu med respekt for bygningens arkitektur tilfører den ægte liv og en markant karakter. Fem gange hurtigere Også håndværkerne er glade for denne nye form for facadeprofiler. De er meget nemmere at arbejde med end fiberbeton eller gips, kvaliteten er den samme, men arbejdstimerne er op til fem gange færre, og det vil selvfølgelig kunne måles på omkostningerne. Og så vejer de nye profiler næsten intet, hvad der ikke mindst har betydning for håndværkeren, der arbejder i højden. Materialet er polyurethan, som

foruden at være let også er modstandsdygtigt over for slag og stød. Overfladen er belagt med en tynd folieplast grundet med grovkornet vandbaseret udendørs maling. Opsætning af profilerne sker ganske enkelt ved klæbning, hvorefter de males over med en facademaling. Også efter mål Domostyl serien består af forskellige former for profiler til dør- og vinduesrammer, sålbænke og udhæng samt diverse topbuer, rosetter, slutsten og et stort søjleprogram. Domostyl profilerne leveres i længder på to meter, som skæres til og limes op i henhold til opgaven. Som seneste skud på stammen kan J. M. Hedegaard levere specialfremstillede profiler efter måltegning. Produkterne forhandles over hele landet af førende tømmerhandlere, byggemarkeder og farvehandlere. Ring for nærmeste forhandler. Brochure og nærmere oplysninger fås ved henvendelse på tlf. 45 85 40 66 eller www.jmhedegaard.dk

Facade fra Nytorv i Aalborg er renoveret med Domostyl profiler efter foto af den oprindelige bygning fra 1910. Over vinduerne på førstesalen er monteret specialfremstillede profiler og omkring vinduerne en rammeprofil. Under vinduerne på hver af de to etager og under tagudhænget er monteret i alt 100 meter vandret profil.

Vi vil være Danmarks største jobdatabase For iværksættervirksomheden Halibut ApS handler det om en ting, nemlig at revolutionere det etablerede elektroniske jobmarked, og gøre Arbot til Danmarks største jobdatabase inden udgangen af marts 2010. Umiddelbart kan det lyde som en stor mundfuld, men virksomheden, der står bag Arbot, er allerede godt på vej. Antallet af jobannoncer på sitet stiger forsat til trods for et ellers tilbageholdende jobmarked, og flere virksomheder har opdaget mulighederne for at tegne virksomhedsprofiler på Arbot. Derfor er målet om at blive Danmarks største jobdatabase inden Arbots 1 års fødselsdag, den 9. marts, inden for rækkevidde. ”I krisetider er man nødt til at sparke nogle døre ind, gå nye veje og tage store chancer. Det er det, vi har gjort med Arbot, og man må sige at det indtil videre har været en god investe-

ring. Vi er da klar over, at vores køreplan er ambitiøs, men til gengæld ved vi, at vi har et godt produkt, som er et stærkt alternativ til de gængse jobportaler”, fortæller Helle Manscher, der er administrerende direktør i Halibut ApS. Et alternativ til de gængse jobdatabaser Med lanceringen af Arbot udfordrer Halibut såvel finanskrise som en del vægtige konkurrenter på det etablerede jobmarked. Dette har virksomheden valgt ved at lade Arbot tilbyde en ny og anderledes indgangsvinkel til de ledige stillinger. Arbot gennemgår nu som den eneste jobdatabase i Danmark dagligt over 1.000 firma-hjemmesider for ledige stillinger, og

giver derfor de jobsøgende en større og mere varieret pulje at søge i. I dag er der mange jobs, der ikke bliver annonceret på de gængse jobportaler, men udelukkende slås op på virksomhedernes hjemmesider. Det er der god økonomi i, for på den måde kommer de automatisk og helt gratis med i Arbot. ”Arbot har fået mange positive tilkendegivelser fra sine brugere, og vi kan se, at den videre udvikling følges med stor interesse. Flere jobsøgende har givet udtryk for, at Arbot indeholder jobannoncer, som ikke kan findes i andre jobbaser. Dét er vi jo rigtig glade for at høre, for det er jo et af vores delmål. Vi ønsker til hver en tid at dække jobmarkedet både bredere og dybere end de gængse jobbaser”, lyder det fra en glad Helle Manscher. Til trods for den, i Danmark, nye tankegang med gratis jobannoncering, har de fleste virksomheder taget rigtig godt imod

Arbot, og Helle Manscher kan konstatere at der er meget stor interesse for at få jobannoncer med i Arbot. ”Vi har fået en god modtagelse på markedet, og er overbeviste om, at vi når vores mål om at være Danmarks største jobdatabase, inden Arbot fylder 1 år d. 9. marts 2010”, slutter direktøren. Om Arbot Arbot (www.arbot.dk) er en gratis jobdatabase på nettet, som samler de ledige stillinger, der annonceres på danske hjemmesider, dvs. som en slags Google© på jobmarkedet. Arbot er reklamefinansieret og al jobannoncering er derfor gratis. Arbot har siden lanceringen i marts 2009 haft en konstant vækst i antallet af jobannoncer, og er på få måneder blevet en af Danmarks største jobbaser.


BYENSBOLIG Randers & omegn 55

Uge 39 · 2009

ERHVERV BANKPLADSEN

Hadsund LEJE

HAVNEGADE Hadsund

STOREGADE Hadsund

SALG

LEJE

KONTOR/KLINIKLOKALER I HADSUND

BYFORNYET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM

FLOTTE KONTORLOKALER CENTRALT I HADSUND

Lejemålet har tidligere været anvendt til lægepraksis, og indeholder forgang med teknikrum/depot, handicaptoilet, centralt større lokale på ca. 50 m², 2 mindre klinikrum med tilhørende håndvaske, mindre lokale og køkken med spiseplads.

Totalt renoveret ejendom, opført i røde mursten med rødt tegltag, tæt ved Mariager Fjord. Indeholder 6 pænt istandsatte lejemål, som alle er udlejede. Bygningen er opført i 1905 og byfornyet i år 2000. Kælderen er på i 170 m². Et grundareal er udlejet til udstilling for en bilforhandler.

Lejemålet indeholder butiks/kontorlokale og mindre bagrum samt adgang til den oprindelige gamle boks. Herudover findes mellemgang, garderobe og toilet, der er fælles med det andet lejemål i stueetagen. Lejemålet fremstår i rigtig flot stand med bl.a. pudsede lofter med stuk og rosetter.

I gåafstand fra gågade og Mariagerfjord Velegnet til kontor og/eller klinik

Årlig leje + moms Areal Sagsnr.

TRONHOLMEN

- home Randers

kr. 81.250 130 m2 601E1483

Randers LEJE

6 pænt istandsatte boliglejemål Inkl. grundareal udlejet til bilforhandler

Kontantpris 1. års forrentning: Boligareal Grundareal Sagsnr.

Flot og præsentabelt lejemål Centralt i Hadsund i nærheden af fjorden God indretning

kr. 5.250.000 5,04 % 474 m² 1.020 m² 601E0116

Årlig leje +moms Erhversareal Sagsnr.

TORVET

PROVSTEGADE Randers LEJE

Bælum

kr. 78.650 143 m2 601E1044

SALG

SKØNNE KONTORLOKALER I RANDERS MIDTBY 118 m² velindrettede kontorlokaler i Beliggende i rolige omgivelser i Randers rolige omgivelser i Randers midtby. centrum Lejemålet er indrettet med 4 konFlotte lyse lokaler torer, garderobe, køkken/spisestue og toilet. Lokalerne er meget lyse med store vinduer og flotte afhøvlede gulve. Lokalerne er særdeles egnede til kontorer for liberale erhverv eller klinik. I gåafstand til gode offentlige Årlig leje + moms kr. 59.000 118 m2 transportforbindelser og til parke- Areal Sagsnr. 601E1786 ringshuset.

BYENS FLOTTESTE FORRETNINGSLOKALER – FRA KUN KR. 850,- PR M2

BEBOELSES- OG ERHVERVSEJENDOM PÅ TORVET I BÆLIM V/HADSUND

BRØDREGADE Randers LEJE

Pæn ejendom indeholdende ca. 190 m² erhverv i bunden med indgangsparti m/trappe til 1. sal, stort kontorlokale m/3 gode vinduer ud mod torvet, bankboks m/arkiv, mindre kontor og EDB-kabling. På 1. sal god stor beboelseslejlighed på ca. 156 m² bl.a. med dejlig stor altan med udsigt ud over torvet. Herudover kælder med lille te-køkken, toilet, 3 kælderrum, vaskerum, stort forrum m/udgang til haven og god garage.

I markant ejendom ved Gudenåen i byens centrum udlejes i alt 2.428 m² kontor- og forretningslokaler. Der er tale om en særdeles velbeliggende ejendom med mulighed for opdeling i flere spændende lejemål. Stueetage med tilbagetrukket facade i glas særdeles velegnet til kundeorienteret virksomhed og 1. sal indrettet som mere traditionelt kontor.

ATTRAKTIVT OG HYGGELIGT LEJEMÅL I CENTRUM (FRISØR) Mulighed for opdeling i flere spændende lejemål Skøn beliggenhed på Tronholmens grønne område Parkeringspladser kan lejes efter behov

Årlig leje pr. m2 + moms fra kr. 850 Areal fra 754 m2 til 2.428m2 Sagsnr. 601E1661

Godt butikslokale beliggende midt i INGEN AFSTÅELSE den mest attraktive gågade i Randers. Bedste beliggenhed i Randers Centrum Lejemålet er beliggende i stueplan i hyggelig bindingsværksejendom, og er på ca. 34 m². Lejemålet er senest anvendt til frisørsalon. Der er fælles indgang, baggang og toilet med nabolejemål. Fra lejemålet er der udgang til fælles aflåst gårdhave. Årlig leje + moms kr. 61.608 Areal 34 m2 Sagsnr. 601E1770

Spændende ejendom til investering eller eget brug 190 m² erhverv / 156 m² bolig

Kontantpris Bebygget areal Boligareal Erhvervsareal Sagsnr.

kr. 1.750.000 178 m2 156 m2 190 m2 601E1933

RANDERS P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Østervold 24, 8900 Randers Randers@home.dk

Tlf. 86 42 38 00

Peder Jakobsen Dorthe Christensen

Poul Runo

Tom Pedersen EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


EDC AROS Århusvej 91, 8940 Randers SV Tlf.: 86 42 70 65, fax: 86 42 70 67 www.edc.dk 891@edc.dk

EDC Danebo Vestergade 9, 8900 Randers Tlf.: 86 42 70 55, fax: 86 42 70 09 www.edc.dk 855@edc.dk

P. Jakobsen, L. Rytter & T. Pedersen Østervold 24, 8900 Randers Tlf.: 86 42 38 00, fax: 86 42 38 63 www.home.dk randers@home.dk

Nybolig Randers Østervold 47, 8900 Randers Tlf.: 70 22 86 86, fax: 86 42 76 00 www.nybolig.dk, 8901@nybolig.dk Nybolig Lejlighedsbutikken Hobrovej 4 A, 8900 Randers Tlf.: 7022 8686, fax: 8642 4296 www.nybolig.dk, 8902@nybolig.dk Nybolig Landbrug Randers/Djursland Østervold 47, 1. sal, 8900 Randers Tlf.: 8642 4454, fax: 8642 4754 www.nyboliglandbrug.dk, 8963@nybolig.dk

– hvis du skal sælge…

DanBolig Randers Provstegade 15, 8900 Randers Tlf.: 87 10 41 00, fax: 87 10 41 09 www.danbolig.dk randers@danbolig.dk


Byens Boligavis uge 39