Issuu on Google+

danbolig Erhverv Johnny Hallas

danbolig Erhverv Johnny Hallas Statsaut. ejendomsmæglere, valuar, MDE · Helsingørsgade 41 A, 3400 Hillerød · Tlf. 7022 8595 · erhverv.nordsjaelland@danbolig.dk · www.danbolig.dk


ERHVERV

Hos danbolig Erhverv har vi fokus på at skabe resultater. Med 20 års erfaring ved vi, hvad der skal til. Vi har et stærkt landsdækkende netværk, og vi kender også dit lokalområde. Alt dette nyder du godt af i samarbejdet med os. Kontakt danbolig Erhverv og hør, hvordan vi kan hjælpe dig

2


ERHVERV

Velkommen hos

danbolig Erhverv Johnny Hallas

danbolig Erhverv Johnny Hallas er specialiseret i at sælge, udleje og værdisætte erhvervs- og projektejendomme i det nordsjællandske og storkøbenhavnske område. Som team har vi i en årrække løst mange og meget forskelligartede opgaver, og derfor har vi et godt og veldokumenteret kendskab til hele regionen. Vi ligger midt i Hillerød, Hovedstadsregionens ’hovedstad’ / Kongernes Nordsjælland. Gennem de senere år har vi set en markant vækst på erhvervsejendomsmarkedet i regionen med mange spændende nybyggerier, og vi har været med til at præge udviklingen via rådgivning, vurdering, salg og udlejning til erhvervslivet.

Vi trækker på et omfattende netværk af advokater, investorer, revisorer og arkitekter, som alle er en del af den løsning, vi kan tilbyde dig.

ber os på at præsentere de bedste muligheder både for dig og for potentielle købere - eller lejere - af din ejendom.

Vi lægger vægt på kvalitet, markedskendskab og at give vores kunder personlig betjening. Det giver nemlig en række fordele - større tryghed, kortere salgstider og et hurtigere sagsforløb.

danbolig Erhverv har ydermere et nært samarbejde med Nordea, hvilket giver interesserede mulighed for at få finansieringstilbud via Nordea Bank eller Nordea Kredit. Vi respekterer naturligvis dine eventuelle ønsker om at vælge egen rådgiver og/eller finansieringsform.

Vi trækker på 20 års erfaring. Og vores samarbejde med 150 boligbutikker giver desuden et unikt netværk, der hjælper os til at nå vores målsætning. Undervejs orienterer vi dig om forløbet af netop din sag. Hvem har set din erhvervsejendom? Hvad er udsigterne for salg eller leje? Vi bestræ-

Vi inviterer dig hermed til at kontakte os for en uforpligtende dialog omkring pris- eller lejefastsættelse af din erhvervsejendom.

3


ERHVERV

Vi kender markedet for erhvervsejendomme i dit lokalområde. Det gør man efter 20 år.

danbolig er mere end bolig Tilbage i 1989 blev danbolig stiftet som en kæde af selvstændige ejendomsmæglere med fokus på det private boligmarked. Siden er kæden vokset eksplosivt, og vi er i dag 150 butikker herunder en række erhvervsmæglere.

solid løsning, og vi kan vurdere, hvad der kræves i hver enkelt erhvervsejendomssag.

I over 20 år har danbolig Erhverv indgået som en del af kæden. Vi opererer i princippet selvstændigt, men samarbejder naturligvis i dagligdagen. Bolig- og erhvervsmæglere supplerer hinanden, hvilket vores kunder drager fordel af.

Som erfarne erhvervsmæglere kender vi til alle de udfordringer, der måtte opstå, og vores rådgivning bygger på, hvordan de kan undgås også hvis det kræver, at vi involverer andre kompetencer fra vores netværk. Eksempelvis kan vi gennem vores samarbejde med Nordea henvise til finansielle eksperter, der kan bistå med en detaljeret rådgivning.

Vi trækker i trådene og tilbyder den bedste service. danbolig Erhverv er et team af erfarne statsautoriserede ejendomsmæglere og valuarer alle med en høj grad af faglighed og mange års erfaring i branchen. Vi er garant for en god og

Vores erfaring og knowhow - opbygget gennem en lang årrække - har skabt en solid platform. Det er et godt udgangspunkt for de kunder, der ønsker at vide sig trygge og komme godt og sikkert gennem en sag – hver eneste gang.

4

danbolig Erhverv er en erfaren og respekteret kapacitet med stor markedsforståelse. Derfor er vi en flittigt benyttet samarbejdspartner for advokater, revisorer m.fl. og flittigt anvendt af retten i syns- og skønssager. Men på trods af mange års erfaring læner vi os ikke tilbage. Vi tror på hårdt arbejde og ved, at det gælder om at være godt forberedt - altid. Vi går gerne de ekstra skridt, der gør, at vi leverer målrettede løsninger af høj kvalitet - uanset sagens størrelse. Vi vil overraske positivt - hver gang. Det er dét, der kendetegner danbolig Erhverv.


ERHVERV

Fra kirke til fitnesscenter Din ejendom er en levende organisme, der kan skabe værdi gennem hele sin levetid – ofte på meget forskellige måder. danbolig Erhverv hjælper dig med at se nye muligheder.

Kan en kirke blive til et fitnesscenter? Kreativiteten trives på ejendomsmarkedet, og det er vigtigt at tænke ud af boksen, når man arbejder med at udnytte bygninger bedst muligt.

bet fra mange ejendomme. Derfor er det vigtigt, at man ikke tager udgangspunkt i den funktion og indretning, en ejendom har i dag. Man skal se fremad og turde tænke ud af boksen.

Nær Holbæk centrum er en kirke f.eks. blevet omdannet til et moderne fitnesscenter med store spejle i den ene ende. Kirkerummet er ideelt til holdtræning af meget forskellig art.

danbolig Erhverv har mange års erfaring med at se nye muligheder i gamle bygninger over hele landet, og det kommer vores kunder til gode. Vi ser på ejendommens indretning og beliggenhed. Hvad vil det koste at omdanne en bygning til andre formål? Er det rentabelt? Kan området bære det?

I danbolig Erhverv er vi vant til at tænke kreativt, når gamle bygninger skal have nyt liv. Tiden er lø-

Ofte er de lidt skæve løsninger de rigtige. Vi har bidraget til at omdanne en produktionshal til et kommunalt center, en frysehal til en biograf og en kirke til et fitness center - skæve løsninger med bærekraft. Dette er muligt for danbolig Erhverv, fordi vi sparrer med ejerne og vores store netværk af bygningseksperter. Over hele landet har vi bidraget til at skabe ny værdi til gamle ejendomme, fordi vi hos danbolig Erhverv ser muligheder og tør tænke utraditionelt. 5


ERHVERV

Vi kvalitetssikrer og styrer din sag Under hele forløbet fungerer vi som din eksterne projektleder, som er klar til at tage hånd om hele processen fra A til Å. Naturligvis inddrages du i det omfang, du selv ønsker.

Vi har erfaringen, vi har velafprøvede koncepter, og vi har målrettede administrative værktøjer, der tilsammen er hjørnestenene i vores løbende kvalitetssikring.

Imidlertid skal mange praktiske ting løses i forbindelse med en erhvervshandel eller erhvervsudlejning, og vi tilbyder, at du kan bruge vores ekspertise. Men hvordan sikrer vi så, at virkeligheden svarer til de flotte ord?

I forbindelse med markedsføring af ejendommen kommer vores store netværk i spil. Vi trækker på hundredevis af kontakter, bl.a. via 150 butikker under danbolig-paraplyen, ligesom vi trækker på vores nære samarbejde med Nordea og andre samarbejdspartnere. Dette unikke netværk - opbygget igennem årtier - giver optimale betingelser for at finde en kunde eller en lejer til din ejendom.

Vi laver en projektplan og følger løbende op via dialog eller formelle statusmøder, hvilket sikrer dig et overblik over - og indsigt i - processen. 6

Følgende opskrift vil blive fulgt:

1. Vi underskriver en aftale

2. Vi aftaler en plan for markedsføring

3. Vi hjælper med at tilvejebringe energimærke

4. Vi sørger for fotografering af din ejendom

5. Vi hjælper med at fremskaffe dokumenter

6. Vi præsenterer en salgs- eller lejeopstilling

7. Vi lægger din ejendom på nettet

8. Vi fremsender opstillingen til emnerne i vores kundedatabase

9. Vi annoncerer og fremviser

10. Vi aftaler statusmøder og informerer løbende om, hvordan processen skrider frem


ERHVERV

Find os på nettet

www.danbolig.dk/erhverv

www.oline.dk

Du er nok ikke overrasket over, at danbolig Erhverv er på nettet. Forhåbentlig har du allerede været inde på vores hjemmeside www.danbolig. dk/erhverv, og så er du måske alligevel blevet overrasket. Vi har nemlig konstant over 500 erhvervsejendomme til salg og udlejning præsenteret online, og sitet giver et væld af muligheder for at

præsentere bygningerne i detaljer. Vi forsøger at gøre det let for købere og lejere at navigere rundt mellem de mange ejendomme i cyberspace - og vi arbejder løbende på at optimere sitet. Når din erhvervsejendom præsenteres på www. danbolig.dk/erhverv, så præsenteres den samtidig på Danmarks største portal for erhvervsejendomme og erhvervslokaler, oline.dk. Det

betyder, at ejendommen får den maksimale eksponering overfor potentielle købere og lejere. Oline.dk er en dynamisk og velbesøgt portal, der konstant har over 10.000 ejendomme til både salg og udlejning fra over 130 af landets erhvervsmæglere, der alle er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Vi præsenterer potentialet i din erhvervsejendom Fremvisning af en erhvervsejendom er vigtig. Hvordan tager den sig ud? Hvilke muligheder rummer bygningerne? Hvordan imødegår man kritik? Vi er vant til at tage mulige købere med rundt. Vi kan fortælle om muligheder, vi kan fortælle om projekter, og vi kan hjælpe interesserede, som klager over eventuelle mangler. Det lader vi os nemlig ikke slå ud af - vi forsøger derimod at finde en løsning. Og når handlen er i hus, hjælper vi også med overdragelsen af ejendommen. Det skaber nemlig tryghed – både for køber og sælger. Al vores erfaring viser, at det bedste resultat opnås, når en ejendomsmægler fremviser ejendommen på vegne af ejeren. Potentielle kunder

er simpelthen mere ærlige over for en ejendomsmægler, og det giver en fortrolig dialog. Vi imødekommer kritik fra en potentiel køber på en konstruktiv, ærlig og realistisk facon – til gavn for alle parter. Vi kender dit lokalområde, og vi sætter os altid grundigt ind i den pågældende bygnings historie. Det er imidlertid vigtigt, at man efterlader sin erhvervsejendom på den bedste mulige måde inden en fremvisning. Det lyder banalt, men det første indtryk er utrolig vigtigt for en kunde. En tommelfingerregel er, at man som sælger skal forestille sig selv at have lyst til at købe - eller leje - ejendommen. Vi er altid klar til en dialog om, hvad du med fordel kan gøre i den konkrete situation - også de utraditionelle muligheder.

Otte konkrete råd, der optimerer chancen for salg eller udlejning:

1. Slå græs og klip alle hække – eller tag hånd om snerydning

2. Tøm postkassen og fjern gamle reklamer

3. Ryd indkørslen og ryd op på lagerpladser

4. Gør rent i kantiner og i baderum

5. Sørg for, at der er rengjort - også i store haller og på kontorerne

6. Vask vinduer. Det pynter på udsigten

7. Reparer småskader og husk: lidt maling pynter

8. Fjern maskiner

7


ERHVERV

Vi lærer af kædens erfaringer danbolig har indsamlet over 20.000 besvarelser fra kunder over hele landet. De udgør et erfaringsgrundlag, der kommer hele kæden til gode. Vi har fokus på at lære af hinanden. danbolig Erhverv har et simpelt princip: Vi måler, hvem der er bedst på et givet område, og så kopierer erhvervscentrene deres metode. Den systematiske opfølgning på kundetilfredshed er et godt eksempel på vidensdelingen - den er kopieret fra danbolig-butikkerne. danbolig Erhverv har løbende en tæt dialog med både køber og sælger for at finde frem til de positive sider af samarbejdet, der skal styrkes, og de områder, der skal strammes op på. Cirka seks uger inde i salgs- eller udlejningsforløbet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse - er der noget, der halter? I så fald bliver det rettet med det samme. På den måde sikrer vi, at forventningerne til resten af forløbet bliver afstemt så tidligt som muligt. Både sælger og udlejer er glade for, at de jævnligt bliver orienteret om sagsforløbet, og efter overdragelsen spørger vi igen til deres tilfredshed - denne gang også for at tage ved lære af erfaringerne og være en del af vores løbende kvalitetssikring. Målet er klart – hos danbolig Erhverv arbejder vi konstant på at blive bedre, og tilfredshedsmålingerne fra kunderne er et værdifuldt værktøj. 8

Hvad skal du kigge efter hos en erhvervsmægler? - resultater, resultater, resultater.


ERHVERV

Et netværk til forskel danbolig Erhverv har et stort og omfattende netværk såvel nationalt som lokalt. Det kan bidrage til løsningen af netop din sag. danbolig er en af de toneangivende mæglerkæder i Danmark og er et brand, der står for kvalitet. Synergien med de over 150 boligmæglerforretninger skaber et fintmasket netværk over hele landet. Overalt er vi aktive i det lokale erhvervsliv og engagerede i den lokale erhvervsudvikling. Vi har et nært samarbejde med Nordea - det sætter vi pris på. Vores netværk i banken gør, at vi altid kan formidle en kontakt. Det giver vores kunder adgang til en kompetent rådgivning omkring mulighederne for finansiering via Nordea Bank eller Nordea Kredit.

Det skal slås fast, at vi fuldt ud respekterer retten til at vælge sin egen rådgiver, finansieringsform og forsikring - såfremt en kunde ønsker dette.

Det er lettere at se potentialet i en ejendom, når man har 20 års erfaring.

Gode lokale samarbejdspartnere er værdifulde i ethvert sagsforløb. Vi sætter pris på det store netværk af advokater, revisorer, bygningseksperter og lokale beslutningstagere, som vi har et løbende samarbejde med. En vigtig del af netværket er vores kunder. Det er købere og investorer, der ønsker at blive kon-

taktet, når den rette ejendom bliver udbudt. Kendskabet til, hvad de helt præcist ønsker, gør, at vi kan formidle et salg helt diskret.

Spar penge - bestil en vurdering En professionel valuarvurdering kan potentielt spare dig for mange penge. Den offentlige vurdering af din bygning er nemlig ikke altid korrekt, og mange betaler derfor for meget i skat. Fristen for at klage over vurderingen er som udgangspunkt d. 1. juli hvert år - dvs. at du skal betale skat af vurderingsbeløbet hele det følgende år. danbolig Erhverv ser sagsdokumenterne igennem for at vurdere, om der er basis for at dykke ned i substansen, og det er ganske ofte tilfældet. Problemet er grundlæggende, at den offentlige vurdering ikke er foretaget via en besigtigelse af ejendommen, men via en skrivebordsvurdering, der bygger på statistik over et givet område.

En vurdering kan desuden omfatte en lejepris på en erhvervsejendom og således være et validt redskab til brug for fastsættelse af markedslejen over for lejeren. danbolig Erhverv har mange års erfaring med at gennemgå forudsætningerne for offentlig vurdering af erhvervsejendomme, og med en veldokumenteret klage giver det ofte besparelser for vores kunder. Særligt skal andelsboligforeninger være opmærksomme på, om ejendommen er vurderet efter dagens markedsforhold. Andelsboligforeningens bestyrelse anvender nemlig vurderingen til at fastsætte værdien af andelskronen korrekt, hvilket er uhyre vigtigt ved handel med andelslejligheder. 9


ERHVERV

Fra vision til virkelighed

Mange store visioner starter med en idé og nogle hurtige streger på et stykke papir. Visionen kan være opbygningen af en hel ny bydel eller det kan være at omdanne en ejendom et helt nyt liv. En kirke, der bliver til et fitnessrum, et produktionslokale, der bliver til et kommunalt center eller et stykke mark, der bliver til en helt ny økologisk landsby. Fra starten sætter danbolig det stærkeste hold af kompetencer indenfor erhvervsejendomsmarkedet og privat markedet. Samarbejdet med Nordea giver mulighed for også at sikre en stærk finansiel kompetence. På det tidspunkt at visionen bliver til virkelighed, om det er udvikling for ejeren af ejendommen eller på henblik på en ny Investorer

10

der skal køber den ny renoverede ejendom, eller via salg/udlejning af private boliger handler, kan danbolig klar hele processen. Vi ser potentialet i projektet og kan rådgive konkret om, hvad lokalplaner giver/kan give muligheder for, hvad markedet sætter pris på og ikke mindst, hvad slutbrugeren ønsker. Vores stærke netværk af arkitekter, ingeniører, advokater og revisorer udbygger muligheden for at være værdiskabende helt fra den første streg og det første spadestik. Under hele processen er danbolig den værdiskabende partner, som forbereder og gennemfører salget. Prospekter til potentielle investorer udarbejdes og en samlet markedsføringsplan for at skaffe private købere forberedes. Samlet er danbolig kæden nok en af de stærkeste samarbejdspartnere for projektudvikleren – og målet er klart. Vi skaber resultater ved at formidle underskrevne kontrakter.


ERHVERV

Johnny Hallas HD Partner/ Direktør, Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE

Susanne Vang Pedersen Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE

Dorthe Mills Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Cecilie Mikkelsen Salgstrainee

Kontakte os på tlf. 7022 8595 for en uforpligtende dialog omkring pris- eller lejefastsættelse af din erhvervsejendom. Palle Andersen Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE

Bjarne Vistrup Salg & vurdering

Christina Quottrup Kliim Markedsføringskoordinator

11


danbolig Aabenraa Erhverv · Nørreport 1 · 6200 Aabenraa · Tlf. 73 61 11 00 danbolig Aarhus Erhverv · M.P. Bruuns Gade 11-13 · 8000 Århus C · Tlf. 86 76 03 00 danbolig Erhverv Johnny Hallas · Helsingørgade 41 A · 3400 Hillerød · Tlf. 70 22 85 95 danbolig Erhvervscenter Syd · Skippergården, Buen 12 · 6000 Kolding · Tlf. 70 26 28 00 danbolig Erhverv København · Dronningens Tværgade 26 · 1302 København K · Tlf. 32 83 06 10 danbolig Holbæk Henrik Larsen a/s · Ahlgade 24 · 4300 Holbæk · Tlf. 59 44 11 12


danbolig Erhverv profibrochure