Page 1

TYPOGRAFIMAGASIN FOR TYPOFRIKER OG ANDRE DESIGN- NERDER

NOV2012

KREATIV FORMSATS KLASSISK DEKORATIV


“SIMPLICITY IS THE ULTIMATE FORM OF SOPHISTICATION” Leonardo Da Vinci


orord Typografi

er utforming og behandling av skrift, bokstaver og alle andre grafiske elementer i trykkerfaget og i grafisk design. Begrepet brukes også om den visuelle formen på trykt tekst. Typografi er et håndverk som oppstod med boktrykkerkunsten på 1500-tallet med setting og trykking av tekst ved hjelp av ulike teknikker. Faget omfatter kunnskap om leselighet, form og innhold, skrifttyper og -størrelser, linjelengde og -avstand, formater, papir, formgivning, farge og ulike trykkteknikker, og utføres i dag ved hjelp av digitale ombrekningseller tekstbehandlingsprogrammer. Fagpersoner med typografisk utdannelse kalles typografer..

4

Begrepet τυπογραφία (tipografía) er en gresk sammensetning av τύπος (típos), dvs. slag, figur eller avtrykk og γράφειν (gráfein), som kommer fra «å male, skrive eller risse». Ordet kom i bruk gjennom det franske typographie, som oppsto i det sekstende århundre og dengang betegnet trykkerier som brukte sats av løse typer. Omtrent hundre år senere ble begrepet lånt til engelsk, hvor det imidlertid har antatt en noe annen betydning enn det har på norsk. I dette magasinet skal vi stifte nærmere bekjentskap med 4 store designere som bruker typografi som et virkemiddel i sitt design.


nnhold EKSPERIMENTELL ............................. s. 6-7 Stefan Sagmeister FORMSATS ............................................ s. 8-9 Karel Martens KLASSISK............................................... s. 10-11 Claude Garamond DEKORATIV ......................................... s. 12-13 Marian Bantjes

LAGET AV: HEIDI AALERUD - GRAF 2.2.D - 2013

5


TYPO EKSPERIMENTELL 2012

Stefan Sagmeister

6


TYPO EKSPERIMENTELL 2012

“Having guts always works out for me.” Stefan Sagmeister

STEFAN SAGMEISTER (født 1962, Bergenz, Østerike) er en grafisk designer og typograf bosatt i New York. Han driver og eier firmaet Sagmeister & Walsh Inc og har bl.a designet album cover for Lou Reed, OK Go, The Rolling Stones, David Byrne, Aerosmith og Pat Methney.

Sagmeister begynte å studere grafisk design på “Universitet for anvendt kunst” i Wien. Han fikk etter det et stipend til å studere på Pratt Instituttet i New York. Han startet opp sin proffesjonelle designkarriere da han var rundt 15 år hos «Alphorn», et østeriksk ungdomssmagasin. I 1991 flyttet han til Hong Kong for å jobbe for Leo Burnett sin designgruppe. I 1993 returnerte han til New York or å jobbe sammen med Tibor Kalman’s M&Co designbyrå. Hans

karriere i M&Co ble kortvarig da Kalman etter kort tid besluttet å legge ned firmaet og slutte helt med grafisk design. Stefan begynte nå arbeidet med å danne Sagmeister Inc og har siden 1993 designet blandt annet merkevare, grafikk, og emballasje for forskjellige klienter som The Rolling Stones, HBO, the Guggenheim Museum og Time Warner. Sagmeister Inc har hatt kjente designere som Martin Woodtli, og Hjalti Karlsson på lønningslisten. Verker av Sagmeister er stilt ut i Wien, Zürich, New York, Berlin, Japan, Osaka, Praha, Cologne og Seoul. Han underviser og holder foredreag på avgangsåret på Skolen for visuell kunst i New York. Hvert syvende år tar Sagmesiter et sabbat-år hvor han ikke jobber med noen klienter overhodet. ><

7


TYPO FORMSATS 2012

8


TYPO FORMSATS 2012

“I have always marvelled at the fact that with the three primary colours, you can make all the colours in the world” KAREL MARTENS

er en Nederlandsk lærer og designer. Etter at han ble uteksaminert fra Kunstskolen i Arnhem har han jobbet som en freelance grafisk designer med typografi som spesialitet. Hans design varierer fra frimerke og bøker til skilt på bygninger. Martens har under vist i grafisk design siden 1977 og hadde et engasjement på Kunstskolen i Arnhem som varte fram til 1994. Etter det jobbet han for Jan Van Eyk Akademiet i Maastricht og fra 1997 har han vært foreleser på avdelingen for grafisk design på Yale Universitet. I det siste har han også startet egen skole i Arnhem hvor han under viser i dag. Arbeidet til Martens har en spennende plass i det europeiske designlandskapet, og han blir ofte tilknyttet nederlandsk modernisme. Designet hans blir betegnet som både personlig, eksperimentellt og samtidig meget publikumsvennlig.

9


TYPO KLASSISK 2012

10


TYPO KLASSISK 2012

“Isn’t a Garamond such a beautiful thing!” PETER GABOR

G

aramond var lærling i Simon de Colines, senere var han assistent for Geoffroy Tory, som hadde interesser i humanistisk typografi og den gamle greske hovedstaden bokstavformer eller majuskler, og kan ha influert Garamonds senere arbeid. Garamond ble kjent i 1541, da tre av hans greske skrifttyper ble benyttet til en kongelig-organisert bokserie av Robert Estienne. Garamond baserte disse på håndskrift av Angelo Vergecio, Kongens Bibliotekar ved Fontainebleau, samt at hans ti år gamle elev, Henri Estienne. Ifølge Arthur Tilley, ble de

resulterende bøkene “blant de mest ferdige eksemplarer av typografi som finnes.” Kort tid etterpå, skapte Garamond de antikva fontene som han vil bli mest husket for, og hans innflytelse spredte seg raskt gjennom og utover Frankrike under 1500- tallet. Garamond sine bokstavformer formidler en følelse av flyt og konsistens. Noen unike egenskaper i sine bokstaver er den lille «bollen» på a-en og det lille øye på e-en. Garamond regnes for å være blant de mest lesbare og lesbar serif fontene for bruk i trykk. Den har også blitt kjent for å være en av de mest miljøvennlige store fonter når det kommer til blekkforbruket. ><

11


TYPO DEKORATIV 2012

12


TYPO DEKORATIV 2012

“No, I will not design your tattoo!” MARIAN BANTJES

M

arian Bantjes ble født i 1963 og er en kanadisk designer, kunstner, illustratør, typograf og forfatter. Hun begynte å jobbe med visuell kommunikasjon i 1983 og jobbet som typograf i bokbransjen fra 1984 til 1994. Hun ble kjent som en talentfull grafisk designer i perioden 1994 – 2003 da hun jobbet som partner og senior designer i Digitopolis i Vancouver , BC, Kanada, hvor hun skapte identiteter og kommunikasjonsdesign for en rekke selskaper, utdanningsinstitutt og kunstgallerier. I 2003 forlot Bantjes firmaet og «strategisk design» for å jobbe videre med det hun i ettertid har blitt anerkjent for,

nemlig dekorativ typografi og grafisk kunst. Bantjes personlige, intense og noen ganger merkelige grafiske arbeider har bragt henne anerkjennelse verden over som designer. Designkollega og kunde Stefan Sagmeister kaller Marian Bantjes en av nåtidens mest innovative typografer, og i 2005 ble Bantjes kåret til en av 25 designere å se opp for i årene som kom. Bantjes sine kunder er bl.a. Stefan Sagmeister, Saks Fifth Avenue, Young and Rubicam Chicago, WIRED og The New York Times for å nevne noen. Hun har fått utallige priser og hennes verker er en del av en fast utstilling på CopperWhitt National Design Museum. Bantjes jobber internasjonalt, men har sin base på Bowen Island, på vestkysten av Kanada, nær storbyen Vancouver. ><

13


â&#x20AC;&#x153;Geometry

can produce legible letter burt art alone makes them beautiful.

-------------------------

Art

begins where geometry ends, and imparts to letters a character transcending mere mearsurementâ&#x20AC;? Paul Standard


HEIDI AALERUD . GRAF 2.1.D . NORGES KREATIVE FAGSKOLE . 2012©

Typo Magazine  

Typographic magazine. School Project.