Page 1

Re su lt a t e r for m 책 lin ge r n e N ove m be r - D e ce m be r 2 0 0 7


Butikken - Var facaden og vinduesdekorationen pæn og velholdt? - Var gulve og gangarealer pæne og ryddelige? - Var produkterne i butikken pænt præsenteret? - Var der produkter nok på hylderne? - Var kasseområdet ryddeligt og rent? - Var der opryddet bag kasseområdet?


Velkomst - Brugte medarbejderen velkomsthilsen (nik el. kort hilsen)? - Var medarbejderen opsøgende og fik du tilbudt hjÌlp?


Imødekommenhed - Var medarbejderen engageret, positiv og smilende? - Var der øjenkontakt under salget? - Var medarbejderen prÌsentabel og velsoigneret?


Salgsteknik - Udviste medarbejderen begejstring ved prÌsentation af varen? - Udviste medarbejderen interesse og evne til at aflÌse dit behov? - Viste medarbejderen flere modeller af den ønskede vare?


Produktkendskab - Fortalte medarbejderen pü eget initiativ om produktet? - Kunne medarbejderen svare pü de spørgsmül, som blev stillet omkring produktet? - Fik du indtryk af, at medarbejderen generelt var i stand til at finde et produkt der passede til dine behov?


Fordeling af svar på spørgsmålet: Har Serviceniveauet i denne butik, givet dig lyst til at besøge butikken igen? 4%

24%

0: Indtrykket af servicen skuffede og derfor har jeg ikke udmiddelbart planer om, at besøge butikken igen. 3: Indtrykket af servicen var i orden, men besøget har ikke skabt præference for denne butik.

72%

6: Indrykket af servicen var rigtig godt og besøget har gjort, at jeg gerne kommer tilbage til forretningen.

For de lin g a f sva r på spør gsm å le t : Har Faciliteterne i denne butik, givet dig lyst til at besøge butikken igen? 0%

19%

0: Indtrykket af faciliteterne skuffede og derfor har jeg ikke udmiddelbart planer om, at besøge butikken igen. 3: Indtrykket af faciliteterne var i orden, men besøget har ikke skabt præference for denne butik.

81%

6: Indrykket af faciliteterne var rigtig godt og besøget har gjort, at jeg gerne kommer tilbage til forretningen.


GENNEMSNIT Udvikling af samlet gennemsnit Fordelt på runde 100,00%

90,23%

90,00% 86,97% 82,57% 80,08%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00% 1

2

3

4

Samlet gennemsnit for alle observationer Fordelt på afsnit

93,94

BUTIKKEN

72,22

VELKOMST

IMØDEKOMMENHED

94,07

SALGSTEKNIK

86,57

PRODUKTKENDSKAB

88,33

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00


TOP 10 Liste over de ti butikker med den bedste samlede score (%)

Samlede resultater - KØB ODDER  
Samlede resultater - KØB ODDER  

Køb Odder projekt i nov og dec 2007 i detailhandlen