Page 1

Kva kan uteområdet brukast til?

AKTIVITETSKART

Kven kan vi samarbeide med?

Grillplass, leikeområde, gapahuk...

M

ÅL

4H, Bygdekvinnelag, Idrettslag, musikklaget...

START

Klubblokale for motorsportklubb, øvingslokale for koret...

Kva ynskjer vi å bruke huset til?

Kva vert huset brukt til? Korleis ser huset ut?

Ungdomsklubb, kafe, møtelokale, bygdakvelder..

Store rom, godt lydutstyr, koseleg kjellar, dårleg kjøkken...

Ligg midt i bygda, har stort uteområde, har mange rom..

Kva saknar vi i bygda vår? Ein møteplass, leikeplass, motorsportklubb, kor...

Konsertar, teater, selskap, festar, bryllaup, barnedåp, kafe...

Kva er positivt med huset?

Kan huset brukast til noko av dette?

Kva er negativt med huset?

Korleis kan vi tilrettelegge for meir aktivitet? Har dårleg sanitærforhold, kaldt om vinteren, uryddige rom..

Lage lett tilgjengeleg informasjon, rydde loftet til møterom..

Aktivitetskart, Huset i bygda  

Plakat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you