Page 1


2008. Urteko Txostena

Aurkibidea

1. Aurkezpena ……………………………. 3 2. Antolamendua ………………………….. 4 3. HEGANeko jardueren laburpena ……… 6 3.1 Barne esparrua ……………………… 8 3.2 Kanpo esparrua …………………….. 9 3.3 Zeharkako esparruak ………………… 11

4. Enpresa elkartuen jardueren laburpena 4.1 Aire egiturak ……………………… 12       4.1.1 Aireontzi handiak …………... 14 4.1.2 Eskualdeko hegazkinak ……... 17 4.1.3 Abiazio orokorra eta negozio hegazkinak ………………….. 18 4.1.4 Defentsako hegazkinak……… 18 4.1.5 Helikopteroak ……………… 19 4.2 Motorrak ………………………….. 20      4.2.1 Motor zibilak …..…………… 21 4.2.2 Defentsako motorrak ………… 23 4.3 Sistemak eta ekipoak …………….. 24 4.4 Mantentze lanak ………………….. 27 4.5 Espazioa …………………………... 29 4.6 I+G proiektuak ……………………. 32 5. Estatistikak ………………………….. 38 6. Gaitasunak eta balio katea ……….... 40 7. Enpresa elkartuen programa eta bezero nagusiak ……………………… 42

Diseinua: SORTUZ Komunikazioa©

8. Esker onez ………………………..….. 44


2

hegan honako elkarte honen bazkide atxikia da

hegan elkarte honetako kide da

hegan elkarte honetako kide da

hegan honako elkarte honen fundatzaile da

Argitalpen honen babesleak


3

1 Aurkezpena HEGANen Urteko Txostenaren bertsio berri, eskematikoago eta, gure ustez, praktikoago honen aurkezpenean, bidezkoa iruditzen zait gure elkartearen eta Euskadiko industria aeronautiko eta espazialaren errealitatearen hamargarren urteurrena ospatzea ahalbidetu zuten guztiei eskerrak ematea berriro ere. 2008. urtea harrigarria izan zen benetan. Bazkide guztiei −kluster osoaren % 100− dagokien fakturazioa 1200 milioi eurotik gorakoa den arren, eta, beraz, iazkoa baino % 10 handiagoa den arren, hurrengo urteetarako planifikatutako lan karga aldatu egin da behin eta berriro. Fakturazio datu horien ondoan, industria aeronautiko eta espazialean enplegua % 15 handitu dela esan dezakegu, eta munduko geografia osoan sakabanatutako lantegietan 9055 pertsonek egiten dute lan. Euskadin 4035 pertsonek egiten dute lan sektore honetan –% 5 handitu da−, Estatuko gainerako inguruetan 3788 pertsonek, eta 1232 pertsonek atzerrian. Gure enpresen jarduerari dagokionez, 2008. urteko gertaerarik garrantzitsuenetako bat ITPk Rolls-Royce etxearekin egindako hitzarmena da, Trent XWB programan arrisku eta onurako bazkide gisa parte hartzeko; behe presioko turbina diseinatzeko eta fabrikatzeko ardura izango du. Etxe horrekin, HEGAN elkarteko fundatzaileetako bat izan zen enpresa hau Trent motorren sorta guztiaren modulu honen arduradun gisa finkatzen da eta, behin kontratatutako programak ekoizten hasitakoan, korridore bikoitzeko hegazkinetarako behe presioko turbinen merkatuan ITPk duen mundu mailako kuota % 50ean kokatuko da; kuota hori aurrekaririk gabeko mugarria da industrian, are gehiago 20 urte baino ez dituen konpainia baten kasuan. Gure enpresen beste mugarri handi bat AERNNOVA −HEGAN elkarteko fundatzaileetako bat−, ALESTIS eta Aries Complex −honen bazkide maioritarioa ACITURRI taldea da− enpresek AIRBUSen A350 XWB programaren barnean −Trent XWB motorra duena− lortutako pakete handien esleipena da; programa horrek 5.000 milioi euro inguruko balioa du. Kontratu horiek 600 milioi euroko inbertsioa eskatuko dute, garapeningeniaritzan, prototipoetan eta industri instalazioetan banatutakoak, eta lantegietan 4.000 enplegu inguru sortuko dira, 5-10 urteetan proiektua finkatzen denean.

Bestalde, SENER-en kokapen ona ere azpimarratu behar dugu, elkarteko hirugarren enpresa fundatzailearena; eta enpresa talde ertain eta txiki berrien sorrera; sistemen eta ekipoen jardueraren sendotzea, eta atzerriko ezarpenena; bezeroen dibertsifikazioa; eta, azkenik, I+Gn egindako inbertsioaren ehunekoari fakturazioaren % 10ean eustea ere azpimarratu behar da. Hala ere, epe luzera begira etorkizunean itxaropena izaten laguntzen diguten albiste horien aurrean, 2008. urteko bigarren erdian merkatuaren gainbehera hasi zen. 2009. urtean ere joera horrek jarraitzen du eta oso egoera konplexua ekarri du: aireko linea batzuek entregak atzeratzeko edo eskaerak bertan behera uzteko eskatu dute, beste batzuek porrot egin dute; horren guztiaren ondorioz, fabrikatzaileek beren fabrikazio programak murriztu dituzte, eta murrizketa horiek hornitzaileengana iristen dira gero, lehengaien stock handiak, bideratutako produktu eta/edo amaitutako produktuen inbentario asko sortuz; gainera, lan soberakinak eta likidezia falta ere eragiten ditu egoera horrek. Horrez gain, hegazkin berrien (A380, 787 eta A400M) integrazioa amaitzeko orduan gertatutako atzerapenak, edo programatutako jardueraren erritmo motelagoak 2009ko fakturazio globala nabarmen zailtzen dute, eta hornitzaileen kateak ezin ditu egindako inbertsio handiak berreskuratu. Zaila da aurreikustea jardueraren erritmoa noiz suspertuko den, eta badirudi 2010. urte amaiera arte behintzat ez dela gertatuko. Errealitate horri aurre egitea egokitu zaigu, eta HEGANen bildutako erakundeek sakon aztertu dugu azken seihilekoan gai hori, 2009-2012 urteetako gogoeta estrategikoan; duela gutxi aurkeztu genituen gogoeta horren emaitzak. Kluster honek, beraz, hainbat erronkari egin behar die aurre eta, industria honek garatzen jarraitzea nahi dugun eragile guztiok elkarrekin egingo diegu aurre erronka horiei. Zeregin honetan lan handia egin duten pertsona askoren ereduak gogor lan egiten jarraitzera bultzatzen gaitu, gure gizartearen aurrerapena ekarriko duen historia eraikitzen jarraitzeko.

José Luis OSORO HEGANeko Lehendakaria


4

2

Elkartearen antolamendua

2.1 Helburuak

Euskadiko Aeronautika eta Espazioko Kluster Elkarteak –HEGAN– honako helburu hau du: munduko merkatu aeroespaziala ondasunez, produktuez eta zerbitzuez hornitu ahal izateko ehun industrial, profesional, teknologiko eta ikertzaile baten garapena sustatuko eta indartuko duten ekintzak aurrera eramatea. Bertan parte hartzen duten eragileen artean ahalik eta koordinazio eta sinergia handiena lortu nahi du, eta nazioartean euskal azpisektore estrategiko aeroespaziala indartu nahi du, gure ekonomia sustatuz eta espezializazio handiko lanpostuen sorrera, gure gizartearen garapen zientifikoa eta teknikoa nahiz gure industriaren birmoldaketa areagotuz, etorkizun hobea izango duten eta balio erantsi handiagoa ekarriko duten jardueretara jotzeko.

2.2 Antolamendua Biltzar Nagusia Hauxe da Elkarteko organo gorena. Bazkide guztiek osatzen dute, eta beraz, bazkideen asmo eta gogoak adierazteko foroa da.

Zuzendaritza Batzordea Administrazioko eta Zuzendaritzako Taldeko Organoa da. Biltzar Nagusiak izendatzen ditu bertako kideak, eta honako hauek dira: - José Luis Osoro -Lehendakaria- AERNNOVA - Ignacio Mataix -Lehendakariordea eta Diruzaina- ITP - Borja Belandia -Batzordekidea- Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila - Juan Antonio Alberdi -Batzordekidea- NUTER - Jorge Unda -Idazkaria- SENER - Manuel Arrieta -Batzordekidea- SPRI - Carlos Olabe -Batzordekidea- PCB - Alfredo Esquisabel -Batzorde Betearazleko Lehendakaria eta hori ordezkatuz- AERNNOVA - José Juez Langara, eko Lehendakaria HEGAN

Batzorde betearazlea Zuzendaritza Batzordearen ordezkari den talde hau organo betearazlea da klusterraren jardueretan, bi hilean behin batzen da, eta hauek ditu kide: - Alfredo Esquisabel –Lehendakaria- AERNNOVA - Juan José Martín, AEROMEC - Juan Miguel López Uría, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila - Xabier Berasategi, Grupo TTT - Plácido Márquez, ITP - Juan Antonio Alberdi, NUTER - Carlos Olabe, PCB - Javier Viñals, SENER - Javier Gabilondo, SPRI - José Juez Langara, HEGANeko Zuzendaria - Martín Fdez. Loizaga, HEGANeko Zuzendari Laguntzailea

HEGANeko Biltzar Nagusia, 2008

Lan taldeak

2005. urtetik aurrera HEGANeko batzorde iraunkorrak berregituratu egin ziren, eta horien ordez behinbehineko lan talde malguak, ekintza puntualetara zuzendutakoak, sortu ziren, Batzorde Betearazlearekin lotuta. Lan talde horiek bazkideen nahierara sortzen eta desagertzen dira, eta unean uneko behar berezien arabera. Aurten I+G+b lan taldeak, Pertsona eta Prestakuntza taldea eta Finantziazio taldea aritu dira lanean, eta beste talde batzuk ere planteatu dira, hala nola Ingurumen taldea eta Eraginkortasun taldea.

Heganeko taldea

Elkarteko talde iraunkorra honako hauek osatzen dute: - Mentxu Díaz -Administrazioa - Martín Fernández -Zuzendari Laguntzailea - José Juez Langara -Zuzendari - Ana Rodríguez -Komunikazioa, Kalitatea eta Ekintzak


Enpresa elkartuak

Zentro teknologiko elkartuak


6

3

HEGANen jardueren laburpena


7

8. orrialdea

3.1 Barne esparrua 3.1.1 Lehiakortasuna

9. orrialdea

3.2 Kanpo esparrua 3.2.1 Merkatua

11. orrialdea

3.3 Zeharkako esparruak 3.3.1 Informazioa eta kudeaketa

3.3.2 Merkatua


8

3.1 Barne esparrua HEGANek, 2008. urtean, 2005-2008ko Gogoeta Estrategikoan aurreikusitako zereginak eta jarduerak garatu zituen, eta eguneroko lanean pixkana Euskadiko sektore aeroespazialerako interesgarritzat jotzen ziren jarduerak txertatu zituen. Elkarteak 2008. urtean gauzatutako jarduera garrantzitsuenen laburpena duzue ondoren.

3.1.1 Lehiakortasuna Teknologia eta berrikuntza arloetako koordinazioa

Esparru teknologiko aeroespazialean koordinatzaile lekua betetzen ahalegintzen da HEGAN, eta sektoreko informazioa kudeatzen eta hedapen teknologikoa egiten du, maila guztietan: I+G arloko laguntzei buruzko informazioa, lankidetza proiektuak abiarazteko akuilatze-lanak, edo bazkideen maila teknologikoaren sustapena. Hala, bada, gure elkarteak jardunaldi teknologikoetan parte hartu du, I+G aeroespazialean punta-puntako nazioarteko eragileen arteko bilerak kudeatu ditu, interes komuneko lerro teknologikoetan aditu taldeak koordinatu ditu, abionikaren azpisektorean aukeren azterketa bat egin du, adimen lehiakorrarekin lotutako zereginekin jarraitu du eta, batez ere, I+G arloa sustatzeko zereginarekin jarraitu du, klusterreko I+G arloko lan taldearen (GTID) koordinazioaren bitartez. Foro hori I+G arloko lankidetzako proiektuak sortzeko eta bilatzeko diseinatu da, eta, ondorioz, maila guztietako laguntza deialdietara joateko, bereziki Europako 7PMaren deialdietara.

Kudeaketaren kalitatea eta berrikuntza, pertsonak eta faktoreak Sektorean nahitaezkoak diren egiaztagiriak sustatzeko azken urteetan egin den lanarekin jarraituz, erakunde elkartuen % 100 homologatuta daude EN9100 nazioarteko egiaztagiri aeroespazialean eta horren NADCAPeko prozesu berezietan. Prozesu horrek guztiak kalitatea euskal sektore aeroespazialeko zati izatea ahalbidetu du. Euskal industriak kalitatearekin duen konpromiso horren adibide bat HEGAN elkarteak EAQG (European Aeroespace Quality Group) taldean, ITP bazkidearen bitartez, eskubide osoko kide gisa duen parte hartzea da. Modu berean, 2008. urtean, bazkideak ingurumenaren aurrean sentiberatzeko eta orientatzeko sinatutako Sektoreko Ingurumen Hitzarmenaren jarraipen bat egin da –2006ko azaroan sinatu zen hitzarmen hori. Bilboko Ingeniaritzako Goi Mailako Eskolak ematen duen Aeronautikako Teknologiatan Sakontzeko Ikastaroan laguntzen jarraitu du HEGANek, programa akademikoaren berrikuntza prozesuaren bitartez, izan ere, ikastaro honen bereizgarritasun garrantzitsuenetako bat enpresen errealitatetik gertukoa izatea baita, enpresak etengabe eta azkar garatzen direla kontuan hartuta, gertutasun hori eskatzen baitzuten. Horrez gain, Lanbide Heziketako hainbat zentrorekin batera sektoreko zenbait ziklo akademiko ezartzeko ere lan egin du, gaur egungo prestakuntza hobetzeko bilerak egin ditu, eta prestakuntza taldekatuko ikastaroak antolatzen jarraitu du. Ekintza horien guztien helburua sektorerako beharrezko prestakuntza espektroaren zatirik handiena hartzea da, profesional gaituen beharra etengabea baita arlo horretan.


9

3.2 Kanpo esparrua

3.2.1 Merkatua

Gure elkartea nazioartean duen presentzia indartzen ahalegindu da bilera, azoka, misio eta bisiten bidez; topaketa eta ekitaldietan parte hartu du, merkatuko informazio kopuru handi bat kudeatu du, eta bere web orrialdean bazkideen zerbitzura jarri du, intranet sarearen bidez. Gainera, ahalegin handia egin du euskal sektore aeroespazialerako estrategikotzat jotzen diren eskualdeetako ordezkariekin harremanak ezartzeko eta sakontzeko.

Aerotrends 2008

HEGANek, Bilbao Exhibition Centre-ekin (BEC) batera, AEROTRENDS 2008 bi irizpideak bilduz antolatu zuen, sektoreko joeren kongresuarena eta negozio bilerarena. Bi irizpide horiek bilduta, AEROTRENDS Estatuan maila profesionalean egiten den ekitaldi aeroespazial garrantzitsuena da. Ekitaldi honen helburua, Euskadi sektore aeroespazialaren barnean erreferentzia puntutzat hartzeaz gain, industriari lehiarako prestatzeko azken joera aeronautikoak ezagutzeko aukera ematea da, eta bestalde, Europako sektore aeroespazialeko bezero garrantzitsuenen erosleekin negozio bilerak eta topaketak ezartzea, metodologia praktiko eta profesional baten bitartez. Aerotrends 2008. Agintariak eta Zuzendaritza Batzordea

1 2

1,3 irud.- Aerotrends 2008 Aerospace Business Meetings 2,4 irud.- Aerotrends 2008 Aerospace Conferences 3


10

HEGANen 10. urteurrena AEROTRENDSera joaten diren nazioarteko ikusleak baliatuz, 2008ko ekainaren 4an HEGANek hamargarren urteurreneko ospakizuna antolatu zuen. 1997ko abenduan sinatu ziren HEGAN, irabazi asmorik gabeko eta izaera profesionaleko elkartea, eratzeko eskriturak, sektore aeroespazialaren garapen iraunkorrean lan egiteko helburuarekin; aurretik beste bost urtez bilerak egiten aritu zen Klusterreko Teknologia Batzordea. Ekitaldi hartan Europa osoko 300 pertsona baino gehiago elkartu ziren, eta Embraer, Rolls Royce eta Eusko Jaurlaritzako Industria Saila omendu zituzten etorkizun handiko sektore berri harekin hartutako konpromisoarengatik.

Basque Aerospace Awards: ROLLS-ROYCE, EMBRAER, EUSKO JAURLARITZA

1- 1., 2., 3., 4. irud. HEGANen 10. urteurreneko ospakizunak

2

3

4

Aeromart 2008

6 bazkidek talde moduan hartu zuten parte, HEGANekin batera, Tolosan (Frantzia) egindako negozioen topaketa hauetan. Topaketa hauen arrakastetako bat AEROTRENDSekin partekatzen dugun parte hartzeko mekanikan −kontratisten eta azpikontratisten artean aurrez ezarritako bileren agendak− oinarritzen da. Klusterreko kideentzat jarduera honen emaitzak onak izan ziren, eta horixe egiaztatzen dute horien eta bezero aeroespazial desberdinen artean egindako bilera dokumentatuek nahiz bat-batekoek, 110 bilera baino gehiago egin baitzituzten.

Aeromart 2008


11

3.3 Zeharkako esparruak 3.3.1 Informazioa eta kudeaketa 2008. urtean denbora luze eskaini zaio bazkideei zuzendutako informazio foro itxia hobetzeari, mantentzeari eta eguneratzeari; foro hori HEGANen intraneten sortu zen, bazkideei sektoreko adimen lehiakorreko informazio gune bat eskaintzeko. Aurreko ataletan informazio teknologikoa eta merkatuarekin lotutakoa txertatu dela adierazi da. Gainera, astero-astero hainbat berrikuntza txertatzen dira: sektoreko albisteak, ekitaldi eta jardunaldien agenda, ikerketak eta argitalpenak, enplegu poltsa eta interesgarria izan daitekeen bestelako informazioa. Bazkide berriei dagokienez, 2008. urtean bi bazkide berri onartu ziren: SISTEPLANT, produkzio edo muntaketa prozesuetarako nahiz antolamenduarekin, logistikarekin, kudeaketarekin eta mantentze lanekin lotutako optimizazio irtenbideak eskaintzeko ingeniaritza; eta SK10, aire egituretarako azpisistema handiak ekoizten eta muntatzen lan egiten duena. Grupo TTT bazkide izatera pasa zen, bere hiru negozio-unitateetako azaleko tratamenduen jarduera aeronautiko osoa bilduz: Tratamientos térmicos TTT, Iontech eta Ikan-Kronitek.

AIS eta RE0912

2008. urteko uztailaren bukaeran, HEGANek Sektoreko Berrikuntza Agendaren lehenengo bertsioa (AIS v1.0) aurkeztu zuen. Agenda hori klusterren estrategiaren ekintza plana da berrikuntzaren ardatzean, eta identifikatutako eremu estrategiko bakoitzean garatutako lankidetza proiektuen bidez zehazten da. Bestalde, 2009-2012. urteetako HEGANen Gogoeta Estrategikoa (RE0912) abiarazi zen, eta, horretarako, 2008. urte bukaeran sektorearen diagnosi zehatza egin zen. RE0912ren lehenengo fase hau funtsezkoa izan zen 2009-2012. urteetako HEGANen Plan Estrategikoa egituratzeko beharrezko jarraibideak definitzeko.

3.3.2 Ordezkaritza eta sustapena 2008. urtean ere hainbat jarduera egin dira ordezkaritzaren, komunikazioaren, sustapenaren eta erakundeen arteko erlazioen esparruetan; jarduera horien helburua Euskadiko sektore aeroespazialaren irudia sendotzea, sektorean pisu handia duten eragileekin harreman estuak izatea, eta munduko inguru aeroespazialari eta gizarteko gainerako taldeei honen guztiaren berri ematea da. Helburu horiek sektorearen edozein mailatan −eskualde mailan, estatu mailan edo nazioarte mailan− erakunde publiko nahiz pribatuekin ezarritako harremanei eutsiz lortu dira. Halaber, ahalegin berezia egin da komunikazio plan eraginkorra abiarazteko, klusterreko prentsa oharrak argitaratzeko nahiz HEGANen eta horren bazkideen jarduketak prentsan, irratian eta telebistan agertzeko, hala, munduko sektore aeroespazialari eta gizarteari sektore honek ekonomiaren garapen lehiakorrean dituen ondorio positiboen berri sistematikoki emateko. Bestalde, gure web orriaren mantentze lanak ere egin dira –www.hegan.aero−, klusterraren nazioarteko erakusleihoa baita, eta HEGAN 1997-2007 memoria argitaratu da; memoria horretan elkartearen hamar urteen eta Euskadiko sektore aeronautiko eta espazialaren historiaren errepasoa egiten da.


12

4

Enpresa elkartuen jardueren laburpena 14. orrialdea

4.1 Aire egiturak

4.1.1 Aireontzi handiak

4.1.2 Eskualdeko hegazkinak

4.1.3 Abiazio orokorra eta negozio hegazkinak 4.1.4 Defentsako hegazkinak

4.1.5 Helikopteroak


20. orrialdea

4.2 Motorrak      4.2.1 Zibileko motorrak

4.2.2 Defentsako motorrak

24. orrialdea

4.3 Sistemak eta ekipoak 27. orrialdea

4.4 Mantentze lanak 29. orrialdea

4.5 Espazioa 32. orrialdea

4.6 I+G proiektuak


14

4.1 Aire egiturak 4.1.1 Aireontzi handiak AERNNOVA

ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EREDUA

AERNNOVA

Tren nagusiaren ateak / altuera lema / erasorako ertza / S18 estalkiak/ HTPren kaxaren langaluzeak (konpositea)

AIRBUS

AIRBUS

A320

BURULAN

Osagaien mekanizazioa, tratamendua eta muntaketa

AERNNOVA

AIRBUS

A320

CTA

Bizia luzatzeko entseguak (ESG): MLG DOOR, NLG DOOR ELEVATOR eta HTTP CENTER JOINT

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A320

CTA

Bizia luzatzeko entseguak (ESG): OUTB-FLAP

AIRBUS ALEMANIA

AIRBUS

A320

METRALTEC

Oinarrizkoen fabrikazioa eta muntaketa (txapa, mekanizazioa, tratamendu termikoak eta azalekoak, pintura)

FIBERTECNIC

AIRBUS

A320

SENER

Irteerako ertzeko tartekiak kentzea.

AIRBUS

AIRBUS

A320

SK10

TIP's HTP

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A320

SK10

BBAA HTP & VTP

ARIES COMPLEX

AIRBUS

A320

SK10

18. sekzioko panelak

EADS-CASA

AIRBUS

A320

SK10

18. sekzioko formeroak

EADS-CASA

AIRBUS

A320

SK10

HTP Box

EADS-CASA

AIRBUS

A320

SK10

TTP's

AERNNOVA

AIRBUS

A320

AERNNOVA

HTPren erasorako ertzen panelak / Karman bularkak/ altuera lemaren estaldurak (konpositea)

AIRBUS

AIRBUS

A330-340

SENER

Neke eta kalterako tolerantzia azterketak

AIRBUS

AIRBUS

A340/600

SK10

TIP's HTTP

EADS-CASA

AIRBUS

A330/340

SK10

PAX Door

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A330/340

SK10

Fan Cowl

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A340/500-600

AERNNOVA

Kontzeptuzko eta xehetasunezko diseinua, eta egonkorgailu horizontalaren eta horren igogailuaren fabrikazioa

AIRBUS

AIRBUS

A350 XWB

ALTRAN

Pisuak eta masak

AIRBUS

AIRBUS

A350 XWB

AYZAR

Tratamendu termikoak

TALLERES ARATZ

AIRBUS

A350 XWB

AYZAR

Tratamendu termikoak

BURDINBERRI

AIRBUS

A350 XWB

BURDINBERRI

Hegoko langetarako moldeak

AIRBUS UK

AIRBUS

A350 XWB

BURDINBERRI

Hegoko estaldurarako moldeak

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A350 XWB

BURDINBERRI

Fuselajeko estaldurarako moldeak

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A350 XWB

BURDINBERRI

Stringers moldeak

AIRBUS

AIRBUS

A350 XWB

SENER

Karbono zuntzezko laminatuak egiten diren lan sistemaren diseinua, eraikuntza, instalazioa, garraioa eta abiarazpena.

AIRBUS

AIRBUS

A350 XWB

SENER

Erdiko bularkaren edo Belly Fairing-aren kontzeptuzko diseinua.

AIRBUS

AIRBUS

A350 XWB

SENER

Belly Fairing-aren aurreko aldeko ingeniaritza, eta 19.1 sekzioaren preplateau fasea

ALESTIS

AIRBUS

A350 XWB

SENER

Lurreratzeko trenaren tranparen kontzeptuzko diseinua. Preplateau fasea.

AIRBUS

AIRBUS

A350 XWB

SK10

Belly Fairing

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A350 XWB

SK10

19.1 sekzioa

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A350 XWB


ACITURRI

ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EREDUA

ACITURRI

Ti profilak eta burdineriak

EADS-CASA

AIRBUS

A380

AERNNOVA

19. sekzioko barneko egitura metalikoaren diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

AIRBUS

AIRBUS

A380

AERNNOVA

Erasorako ertzaren eta egonkorgailu horizontalaren irteeraren nahiz kaxen arteko loturen diseinua –arrisku bazkidea-

AIRBUS

AIRBUS

A380

AERNNOVA

HTP-ren erasorako ertza / 19.1 sekzioko zurrungarriak eta angeluarrak / HTP-ren irteera ertzeko estalkiak (konpositea)

AIRBUS

AIRBUS

A380

AYZAR

Tratamendu termikoak

ACITURRI

AIRBUS

A380

BURULAN

Osagaien mekanizazioa, tratamendua eta muntaketa

AERNNOVA

AIRBUS

A380

CTA

Egiaztapen entseguak: VTP FITTING,CUT OUT eta SCREW JACK

AERNNOVA

AIRBUS

A380

CTA

Egiaztapen entseguak: Pylon Engine Rear Attachment

AIRBUS

AIRBUS

A380

CTA

Egiaztapen entseguak: MID FLAP

AIRBUS ALEMANIA

AIRBUS

A380

CTA

Rudder Upper Rib-en entsegua

ARIES COMPLEX

AIRBUS

A380

CTA

Egiaztapen entseguak: NLG DOOR

SOCATA

AIRBUS

A380

NOVALTI

Lurreratzeko trenaren tranpak

AIRBUS

AIRBUS

A380

NOVALTI

Belly Fairing-en osagaiak

AIRBUS

AIRBUS

A380

NUTER

Egiturazko osagaiak

AERNNOVA

AIRBUS

A380

SENER

Lurreratzeko tren nagusiaren tranpen garapena: hegaldiko kargen loop berrien erresistentziaren justifikazioa, entseguetara arte.

AIRBUS

AIRBUS

A380

SENER

Erdiko bularkaren edo Belly Fairing-aren garapena, eta euskarri lanak.

AIRBUS

AIRBUS

A380

SENER

Hainbat piezaren diseinu zehatza, adibidez, karga bertsiorako sakonera lema.

AIRBUS

AIRBUS

A380

SISTEPLANT

Fabrikazio, manipulazio eta mihiztatze prozesuen berringeniaritza

EADS-MTA

AIRBUS

A380

SK10

MLGD

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A380

SK10

19.1 sekzioa

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A380

SK10

Rear Fairing

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS

A380

SK10

Belly Fairing

EADS-CASA

AIRBUS

A380

WEC

19.1 sekziorako txapazko egitura piezak

ITD

AIRBUS

A380

WEC

Motorren nacelleen piezak

AIRCELLE

AIRBUS

A380

AIRBUS A350XWB

AIRBUS A320 family


16

4.1.1 Aireontzi handiak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EREDUA

ARATZ

Tresneria

AIRBUS

HAINBAT

AIRBUS Familiak

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak.

AERONÁUTICA DE GESTIÓN

HAINBAT

AIREKO LINEAK

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak.

MAZEL INGENIEROS

HAINBAT

AIREKO LINEAK

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak.

L&L

HAINBAT

AIREKO LINEAK

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak.

JCB AERO

HAINBAT

AIREKO LINEAK

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak.

VON PETERFY

HAINBAT

AIREKO LINEAK

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak.

IACOBUCHI

HAINBAT

AIREKO LINEAK

QAES

Serieko programen hornitzaileen berrikuspena

AIRBUS

AIRBUS

AIRBUS Familiak

QAES

Doitzeen hornitzaileen berrikuspena

AIRBUS

AIRBUS

AIRBUS Familiak

AERNNOVA

"SWING ZONE"ren kontzeptuzko ingeniaritza

BOEING

BOEING

747-LCF

AERNNOVA

WING INSPAR RIBS-en kontzeptuzko ingeniaritza eta 11, 12 eta 42. sekzioetako egiturak

BOEING

BOEING

747-8

AERNNOVA

Kontzeptuzko ingeniaritza, 12. sekzioa, WING

BOEING

BOEING

787

AEROTEAM

Fan Cowl-en tresneria

ALENIA

BOEING

787

ALTRAN

Diseinua eta egiturazko azterketa

AERNNOVA

BOEING

787

ALTRAN

Diseinua eta egiturazko azterketa

AERNNOVA

BOEING

747

SENER

Erregaien sarbideen estalkiak (FTAC)

BOEING

BOEING

787

SENER

HTPren kaxa

BOEING

BOEING

787

SISTEPLANT

Fabrikazio, manipulazio eta mihiztatze prozesuen berringeniaritza. Rudder

EADS-MTA

BOEING

737

BOEING 747 Dreamlifter

BOEING 787 Dreamliner


17

4.1.2 Eskualdeko hegazkinak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EREDUA

AERNNOVA

Spolier / barnealdeak (konpositea)

EADS-SOGERMA

ATR

ATR42

AERNNOVA

Enpenaje osoaren (egonkorgailu bertikalak eta horizontalak) eta igogailuen fabrikazioa

BOMBARDIER

BOMBARDIER

CRJ700/900

BURULAN

Osagaien mekanizazioa, tratamendua eta muntaketa

AERNNOVA

BOMBARDIER

CRJ700/900

METRALTEC

Oinarrizkoen fabrikazioa eta muntaketak (txapa, mekanizazioa, tratamendu termikoak eta azalekoak, pintura)

AERNNOVA

BOMBARDIER

CRJ700/900

NUTER

Osagaiak

AERNNOVA

BOMBARDIER

CRJ700/900

AERNNOVA

Hego osoen diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

EMBRAER

EMBRAER

ERJ145/135/140

AERNNOVA

Nacelleen diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

EMBRAER

EMBRAER

ERJ145/135/140

AERNNOVA

Hegotik fuselajerako bularken diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

EMBRAER

EMBRAER

ERJ145/135/140

METRALTEC

Oinarrizkoen fabrikazioa eta muntaketak (txapa, mekanizazioa, tratamendu termikoak eta azalekoak, pintura)

AERNNOVA

EMBRAER

ERJ145

NUTER

Hegorako egiturazko osagaiak

AERNNOVA

EMBRAER

ERJ145

SK10

Wing's 4th Station

AERNNOVA

EMBRAER

ERJ145

AERNNOVA

Enpenaje osoaren diseinua eta fabrikazioa (egonkorgailu bertikalak seta horizontalak), rudder eta igogailuak –arrisku bazkidea-

EMBRAER

EMBRAER

170/190

AERNNOVA

Atzeko fuselajearen diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

EMBRAER

EMBRAER

170/190

ACITURRI

Errotuladun egiturazko burdineriak

AERNNOVA

EMBRAER

170/190

BURULAN

Osagaien mekanizazioa, tratamendua eta muntaketa

AERNNOVA

EMBRAER

170/190

CTA

Egonkorgailu horizontalaren, rudder-aren eta igogailuaren egiaztapen entseguak

AERNNOVA

EMBRAER

170/190

METRALTEC

Oinarrizkoen fabrikazioa eta muntaketak (txapa, mekanizazioa, tratamendu termikoak eta azalekoak, pintura)

AERNNOVA

EMBRAER

170/190

METRALTEC

Oinarrizkoen fabrikazioa eta muntaketak (txapa, mekanizazioa, tratamendu termikoak eta azalekoak, pintura)

AERNNOVA

EMBRAER

170/190

NUTER

Enpenajerako osagaiak

AERNNOVA

EMBRAER

170/190

SK10

Winglet

EMBRAER

EMBRAER

170/190

SK10

Wingstub

EMBRAER

EMBRAER

170/190

ASTORKIA

Egiturazko piezak

AERNNOVA

EMBRAER

EMBRAER Familiak

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak

AERNNOVA

EMBRAER

EMBRAER Familiak

Grupo TTT

Tratamendu termikoak eta azalekoak

AERNNOVA

EMBRAER

EMBRAER Familiak

QAES

Hornitzaileen auditoriak

AERNNOVA

EMBRAER

EMBRAER Familiak

QAES

Materialaren harreraren egiaztapena

AERNNOVA

EMBRAER

EMBRAER Familiak

BURULAN

NUTER

AERNNOVA


18

4.1.3 Abiazio orokorra eta negozio hegazkinak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EREDUA

ALTRAN

Diseinua eta egiturazko azterketa

BOMBARDIER

BOMBARDIER

GLOBAL EXPRESS XRS

AEROMEC

Aurreko sekzioaren egiturazko osagaiak

LATECOERE

DASSAULT

FALCON 7X

SISTEPLANT

Fabrikazio, manipulazio eta mihiztatze berringeniaritza: HTTP

EADS-MTA

DASSAULT

FALCON 7X

SK10

BBAA HTP

EADS-CASA

DASSAULT

FALCON 7X

AERNNOVA

Enpenaje osoaren (egonkorgailu bertikalak eta horizontalak), rudder eta igogailuen diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

EMBRAER

EMBRAER

LINEAGE 1000

AERNNOVA

Atzeko fuselajearen diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

EMBRAER

EMBRAER

LINEAGE 1000

SK10

Assemblies Set

EMBRAER

EMBRAER

PHENOM 100/300

EMBRAER LINEAGE 1000

AEROMEC

AERNNOVA

4.1.4 Defentsako hegazkinak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EREDUA

ACITURRI

Sponsons

EADS-SOCATA

AIRBUS

A400M

AERNNOVA

Langaluze txikiak / HTTP tip / wing stringers (konpositea)

EADS-CASA

AIRBUS

A400M

ALTRAN

Diseinua eta egiturazko azterketa

AIRBUS

AIRBUS

A400M

CTA

NLG DOOR-en egiaztapen entsegua

AIRBUS

AIRBUS

A400M

CTA

Probeta entseguak(Sringer run-out,Stringer Compression,Tai/Cai eta Ribtruss Bar)

AIRBUS ESPAINIA

AIRBUS

A400M

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak

INDRA

AIRBUS

A400M

SENER

Erregaien sarbideen estalkiak (FTAC)

AIRBUS

AIRBUS

A400M

SENER

Erregaien sarbideen estalkien diseinu berriaren definizioa (FTAC)

AIRBUS

AIRBUS

A400M

SENER

HTPren kaxa

AIRBUS

AIRBUS

A400M

SK10

BBAA HTP

EADS-CASA

AIRBUS

A400M

SK10

Rear Cones

EADS-CASA

AIRBUS

A400M

QAES

Hornitzaileak ikuskatzea

EADS-CASA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

QAES

Konfigurazioaren kudeaketa

EADS-CASA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

QAES

Flight Test Center-en konfigurazioa

EADS-CASA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

QAES

Pre-FAL egiaztapena

EADS-CASA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

QAES

Kalitateari buruzko dokumentazioa ematea

EADS-CASA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

QAES

IPAs kudeaketa

EADS-CASA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

QAES

Produktua egiaztatzea

EADS-CASA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

SISTEPLANT

Lean Academy

AIRBUS ESPAINIA

AIRBUS

A400M, C295, EFA

SISTEPLANT

Fabrikazio, manipulazio eta mihiztatze prozesuen berringeniaritza, fluxu jarraitua eta ikus-kudeaketa – 2. linea, xafla lana + amaierako prozesuak

EADS-MTA

AIRBUS

A400M, C295, EFA


19

ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EREDUA

AERNNOVA

Aurreko trenaren tranpak / Motorrerako estalkiak (konpositeak)

EADS-CASA

EADS-CASA

C295

AERNNOVA

Aurreko trenaren tranpak / Motorrerako estalkiak (konpositeak)

EADS-CASA

EADS-CASA

CN235

SISTEPLANT

Mihiztatze eragiketen berringeniaritza: sekzioen integrazioa

EADS-MTA

EADS-CASA

C295/CN235

SK10

Center Wing

EADS-CASA

EADS-CASA

C212

SK10

Rear fuselajea

EADS-CASA

EADS-CASA

C295/CN235

SK10

Central fuselajea

EADS-CASA

EADS-CASA

C295/CN235

SK10

HTP / VTP

EADS-CASA

EADS-CASA

C295/CN235

SK10

Cockpit

EADS-CASA

EADS-CASA

C295/CN235

SK10

Sponsons

EADS-CASA

EADS-CASA

C295/CN235

SK10

Baggage Compartment

EADS-CASA

EADS-CASA

C295/CN235

AERNNOVA

Bularka estalkiak eta hegoaren hodiak (konpositea)

AIRBUS

EUROFIGHTER

TYPHOON

SISTEPLANT

Fabrikazio, manipulazioa eta mihiztatze prozesuen berringeniaritza

EADS-MTA

EUROFIGHTER

TYPHOON

SISTEPLANT

Fabrikazio, manipulazioa eta mihiztatze prozesuen berringeniaritza: Dass Pod osagaiak

EADS MTA

EUROFIGHTER

TYPHOON

ACITURRI

Pylon

FLIGHT REFUELLING

SUKHOI

SU-30

AIRBUS A400M

ACITURRI AERONAUTICA

EADS-CASA C295

4.1.5 Helikopteroak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

AERNNOVA

Akaberako konoa(konpositea)

EUROCOPTER

EUROCOPTER

EC135

AERNNOVA

Atzeko fuselajea / HTTP muntaketa (konpositea)

EUROCOPTER

EUROCOPTER

TIGRE

AERNNOVA

Ekipatutako trantsizioaren sekzioaren eta akaberako konoaren diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkideaErrotore nagusiaren gabiaren, fairing-en eta engine cowling-en diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

SIKORSKY

SIKORSKY

S92

SIKORSKY

SIKORSKY

S92

AERNNOVA

Barneen diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

SIKORSKY

SIKORSKY

S92

BURULAN

Osagaien mekanizazioa, tratamendua eta muntaketa

AERNNOVA

SIKORSKY

S92

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak.

AERNNOVA

SIKORSKY

S92

METRALTEC

Oinarrizkoen fabrikazioa eta muntaketa (xafla lanak, mekanizazioa, tratamendu termikoak eta gainazalen tratamenduak, pintura lanak)

AERNNOVA

SIKORSKY

S92

NUTER

Egiturazko osagaiak eta barneko osagaiak

AERNNOVA

SIKORSKY

S92

AERNNOVA

SIKORSKY S92

ZUZENEKO BEZEROA

INTEGRATZAILEA

EUROCOPTER EC135

EREDUA

AERNNOVA


20

4.2 Motorrak     4.2.1 Motor zibilak

4.2.2 Defentsako motorrak


21

4.2 Motorrak 4.2.1 Motor zibilak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

MOTOR MARKA

PLATAFORMAK

MOTOR EREDUA

ITP

Behe presioko turbinaren (LPT) diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A350XWB

Trent XWB

ITP

Rear Frame-ren diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A350XWB

Trent XWB

ITP

Behe presioko turbinaren (LPT) diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

ITP

Rear Frame-ren diseinua eta fabrikazioa -arrisku bazkideaNGVak fabrikatzeko tresneria

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

ITP

ROLLS ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

Diseinu mekanikoa, egiturazko azterketa eta azterketa termikoa LE, TE, baoen ertzak lantzea, Bottom Core, Thick Subassy, pletinak

ITP

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

ITP

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

NOVALTI

LPTrako osagaiak

ITP

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

NUTER

Fitting-ak

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak LPTrako

ITP

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

PCB

Presio ertaineko turbinarako mikrofusio bidezko superaleazioak

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

SIEGEL

Osagaiak

ITP

ROLLS-ROYCE

BOEING 787

Trent 1000

ITP

Behe presioko turbinaren (LPT) diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

ITP

-Rear Frame-ren diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

ACITURRI

Lug-ak eta baoak

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

ALTRAN

Diseinu mekanikoa, egiturazko azterketa eta azterketa termikoa

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

ELECTROHILO

HUB zulagailua, Top Core Vane bereizketa, baoen higadura

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

NOVALTI

LPTrako osagaiak

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

NUTER

Fitting-ak

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak LPTrako

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak presio ertaineko turbinarako

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

SIEGEL

Osagaiak

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

WEC

Galandaren piezak

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A380

Trent 900

ITP

LPTren muntaketa eta osagaien fabrikazioa

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A330

Trent 700

ACITURRI

Karkasak

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A330

Trent 700

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak presio ertaineko turbinarako

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A330

Trent 700

ITP

Behe presioko turbinaren (LPT) diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A340

Trent 500

ITP

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A340

Trent 500

ACITURRI

Rear Frame-ren diseinua eta fabrikazioa -arrisku bazkideaKarkasak

ITP

ROLLS ROYCE

AIRBUS A340

Trent 500

NOVALTI

Osagaiak

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS 340

Trent 500

NUTER

Fitting-ak

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

AIRBUS 340

Trent 500

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak LPTrako

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A340

Trent 500

SIEGEL

Osagaiak

ITP

ROLLS-ROYCE

AIRBUS A340

Trent 500

AIBE ALTRAN ELECTROHILO


22

4.2.1 Motor zibilak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ITP

Motorraren kanpoko elementuen fabrikazioa

ACITURRI

End fitting-ak

ZUZENEKO BEZEROA

MOTOR MARKA

PLATAFORMAK

MOTOR EREDUA

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

BR725

RMDG Aerospace Ltd

ROLLS-ROYCE

ESKUALDE IZAERAKO JETAK HAINBAT

ASKOTARIKOAK

AYZAR

Tratamendu termikoak

ACITURRI

ROLLS-ROYCE

HAINBAT

ASKOTARIKOAK

Grupo TTT

ITP

ROLLS-ROYCE

HAINBAT

ASKOTARIKOAK

MESIMA

Tratamendu termikoak eta gainazalen tratamenduak Kudeaketa eta materialen hornidura

ITP

ROLLS-ROYCE

HAINBAT

ASKOTARIKOAK

ACITURRI

Strut-ak

ITP

GENERAL ELECTRIC

BOEING 777

GE90

AIBE

Prozesu berezietarako tresneria

ITP

GENERAL ELECTRIC

BOEING 777

GE90

ALTRAN

Osagaien diseinua

PRATT & WHITNEY

PRATT & WHITNEY

BOEING 747

JT9D

DMP

Curvic-Coupling transmisioko ardatzak

TURBOMECA

TURBOMECA

EUROCOPTER EC135

ARRIUS

DMP

Curvic-Coupling transmisioko ardatzak

TURBOMECA

TURBOMECA

EUROCOPTER DAUPHIN/SUPERPUMA

ARRIEL / MAKILA

DMP

HP turbina diskoak

AEROTECH

TURBOMECA

EUROCOPTER DAUPHIN/SUPERPUMA

ARRIEL / MAKILA

DMP

HP turbina diskoak

AEROTECH

TURBOMECA

EUROCOPTER EC135

ARRIUS

ITP

Osagaiak

GENERAL ELECTRIC

GENERAL ELECTRIC

EMBRAER 190/ LINAJE 1000

CF34-10

ITP

Turbinaren atzeko egituraren fabrikazioa

GENERAL ELECTRIC

GENERAL ELECTRIC

BOEING 777

GE90-115

ITP

Egiturazko osagaiak

HONEYWELL

HONEYWELL

BOMBARDIER CHALLENGER 300

HTF7000

ITP

Osagaien fabrikazioa

P&W CANADA

PRATT & WHITNEY

EMBRAER PHENOM 300

PW535E

ITP

LPTren diseinua eta fabrikazioa –arrisku bazkidea-

P&W CANADA

PRATT & WHITNEY

CESSNA COLUMBUS

PW810

PCB PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioa turbinarako Mikrofusio bidezko superaleazioa turbinarako

MTU SNECMA

ALLIANCE CFM

AIRBUS A380 A320 / 737

GP7000 CFM56

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak – turbina

SNECMA

POWERJET

SUKHOI SUPERJET 100

SaM146

SIEGEL

Osagaiak

ITP

IAE

AIRBUS A320

V2500

WEC

Motorraren kanpoko ekipamenduetarako piezak

SNECMA

CFM

A320 / 737

CFM56

WEC

Motorraren kanpoko ekipamenduetarako piezak

SNECMA

GENERAL ELECTRIC

BOEING 777

GE90-115

ITP

ITP

Grupo TTT

ROLLS-ROYCE Trent XWB

ROLLS-ROYCE Trent 900


23

4.2.2 Defentsako motorrak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ITP

Behe presioko turbinaren (LPT) diseinua eta fabrikazioa.-EPI partzuergoko kidea-

AIRBUS MILITARY

EPI

A400M

TP400

ITP

Front Frame eta Exhaust System-en diseinua eta fabrikazioa.-EPI partzuergoko kidea-

AIRBUS MILITARY

EPI

A400M

TP400

ITP

AIRBUS MILITARY

EPI

A400M

TP400

AIRBUS MILITARY

EPI

A400M

TP400

ACITURRI

External-en fabrikazioa –EPI partzuergoko kideaMotorraren azken muntaketak -EPI partzuergoko kideaLug eta baoak

ITP

EPI

A400M

TP400

AIBE

NGVen fabrikaziorako tresneria

ITP

EPI

A400M

TP400

CTA

FBS Fire Protection Test

TEI

EPI

A400M

TP400

ELECTROHILO

Inner baoen higadura

ITP

EPI

A400M

TP400

NOVALTI

LPTrako osagaiak

ITP

EPI

A400M

TP400

NUTER

Fitting-ak

ITP

EPI

A400M

TP400

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak presio ertaineko turbinarako

ROLLS-ROYCE

EPI

A400M

TP400

SENER

Entsegu portalea

ITP

EPI

A400M

TP400

ITP

Kono difusorearen eta by-pass moduluaren fabrikazioa.-EUROJET partzuergoko kidea-

NETMA

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

ITP

NETMA

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

NETMA

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

NETMA

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

ACITURRI

Erregailu osteko hodiaren eta tobera aldakorraren diseinua eta fabrikazioa –EUROJET partzuergoko kideaExternal-en fabrikazioa –EUROJET partzuergoko kideaMotorraren azken muntaketa –EUROJET partzuergoko kideaMounting Rings, Thermals eta burdineria

ITP

EUROJET

ACITURRI

Osagaiak

WEC

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200 EJ200

AEROMEC

LPT eraztunak

ITP

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

AIMT-TEY ELECTROHILO

Gainazalen tratamenduak TEC segmentazioa

ITP ITP

EUROJET EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

NOVALTI

Osagaiak

ITP

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

NUTER

Fitting-ak

ITP

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak - Tobera

ITP

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

PCB

ITP

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

SIEGEL

Mikrofusio bidezko superaleazioak - Behe presioko turbina Osagaiak

ITP

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

WEC

Ihes toberaren piezak

ITP

EUROJET

EUROFIGHTER TYPHOON

EJ200

ITP

EUROCOPTER

MTRI

EUCOPTER TIGRE

MTR390-E

EUROCOPTER

MTRI

EUCOPTER TIGRE

MTR390-E

ELECTROHILO

LPTren diseinua eta fabrikazioa eta motorraren amaierako muntaketa –MTRI partzuergoko kideaMotorraren amaierako muntaketa –MTRI partzuergoko kideaSTRUT-en fabrikazioa

ITP

MTRI

EUCOPTER TIGRE

MTR-390E

NOVALTI

Motorrerako osagaiak

ITP

MTRI

EUCOPTER TIGRE

MTR-390E

PCB

Mikrofusio bidezko superaleazioak –behe presioko turbina

ITP

MTRI

EUCOPTER TIGRE

MTR-390E

ITP

ROLL POST-aren diseinua eta balidazioa

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE

LOCKHEED MARTIN F-35

F136

CTA

ROLL POST-aren egiaztatze entsegua

ITP

ROLLS-ROYCE

LOCKHEED MARTIN F-35

F136

ITP

ITP ITP

ITP

NUTER

ZUZENEKO BEZEROA

MOTOR MARKA

ITP

PLATAFORMAK

MOTOR EREDUA

EPI TP400 Flying Test Bed


24

4.3 Sistemak eta ekipoak


25

4.3 Sistemak eta ekipoak ENPRESA ELKARTUA ACITURRI

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra Depositu hidraulikoak

ACITURRI

ZUZENEKO BEZEROA

SISTEMA / EKIPOA

PLATAFORMAK

CESA

AIRBUS A380

AIRBUS A380

Eragingailu hidraulikoa

CESA

AIRBUS A400M

AIRBUS A400M

AIMT-TEY

Gainazalen tratamenduak

CESA

ALTRAN

Lurreratzeko trenaren egituraren diseinua

EADS CASA

ALTRAN

Boom egituraren diseinua

EADS CASA

AIRBUS A330-MRTT

CTA

Lurreratzeko trenaren eragingailuen prestakuntza entsegua (NLG eta CLG)

CESA

AIRBUS A340/600

CTA

Lurreratzeko trenaren eragingailuen prestakuntza entsegua (NLG)

CESA

AIRBUS A400M

CTA

Lurreratzeko trenaren 4 eragingailuren eta arrapala sistemaren 6 eragingailuaren prestakuntza entsegua.

CESA

AIRBUS A400M

AIRBUS Familiak AIRBUS A330-MRTT

AIRBUS A330-MRTT

NUTER

Osagaiak

CESA

AIRBUS A330

NUTER

Osagaiak

CESA

AIRBUS A400M

AIRBUS A330 AIRBUS A400M

WEC

AIR BLEED ekipamendu piezak

HONEYWELL

AIRBUS A320

AIRBUS A320

WEC

Thrust Reverser-aren piezak

AIRCELLE

AIRBUS A380

AIRBUS A380

AERNNOVA

Misil jaurtigailuen hodiak (konpositeak)

MBDA

MILAN / MISTRAL

Defentsa hegazkinak

AERNNOVA

Edukiontzi logistikoa (konpositea)

DBGT

IRIS T

Defentsa hegazkinak

AERNNOVA

Antenak eta radar estalkiak (konpositea)

INDRA

Defentsa hegazkinak

SENER

Kontrol sekzioa eta hegoak (aire-aire bertsioa)

DBGT

IRIS-T

Defentsa hegazkinak

SENER

Hegal aerodinamikoen jarduketa eta kontrolerako FASS azpisistemak Irudiak kudeatzeko unitatea, ezagutza taktikoko bi sistematarako (Pods RecceLite edo Litening)

MALOG

TAURUS KEPD350

Defentsa hegazkinak

ZEISS OPTRONICS / RAFAEL

IPU 2 / IPU 3

Defentsa hegazkinak

SENER TECNASA

O-RINGS

MARTIN-BAKER

Jaurti daitezkeen eserlekukak

Defentsa hegazkinak

TECNASA

JAURTIGAILUA

MARTIN-BAKER

Jaurti daitezkeen eserlekukak

Defentsa hegazkinak

TECNASA

JIGS

MARTIN-BAKER

Jaurti daitezkeen eserlekukak

Defentsa hegazkinak

WEC

Egonkortzeko hegalak

SENER

IRIS-T

Defentsa hegazkinak

DMP

NLG kita

MESSIER DOWTY

BOEING 787

BOEING 787

BOEING 747-8

WEC

AIR BLEED ekipamendu piezak

LIEBHERR

ACITURRI

Ekipatutako oinarrizkoak

RATIER FIGEAC

ASKOTARIKOAK

ACITURRI

Armairu elektrikoak

SOGEMASA

ASKOTARIKOAK

AYZAR

TRATAMENDU TERMIKOAK

ACITURRI

EUVE

Gizaki Makina Interfazeak egitea, AIRBUSenak PUERTO REALen eta EADSenak SEVILLAn

AIRBUS ESPAÑA

ASKOTARIKOAK

EUVE

Zulatu eta zapaltzeko roboten autokalibraziorako softwareak egitea.

AIRBUS ESPAÑA

ASKOTARIKOAK

MICROFUSIÓN DE ALUMINIO

Txartel eta osagai elektrikoak kokatzeko kaxak

VARIOS

HAINBAT

ASKOTARIKOAK

MICROFUSIÓN DE ALUMINIO

Irrati bidezko komunikaziorako eta abionikako kokapen-kaxak

VARIOS

HAINBAT

ASKOTARIKOAK

HAINBAT

BOEING 747-8

ASKOTARIKOAK


26

4.3 Sistemak eta ekipoak

ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

SISTEMA / EKIPOA

PLATAFORMAK

AEROMEC

Lurreratzeko tren nagusiaren osagaiak

CESA

EADS-CASA C295

EADS-CASA C295

PGE

Lurreko ekipoak

AIMT-TEY

Gainazalen tratamendua

EADS CASA

CTA

PGE ekipoaren bibrazioaren HALT entseguak

TECNOBIT

EADS-CASA Familiak

CTA

Perseo ekipoaren bibrazioaren HALT entseguak

TECNOBIT

PERSEO

Lurreko ekipoak

SENER

Kontrol sekzioa (lur – aire bertsioa)

DBGT

IRIS-T SL

Lurreko ekipoak

SENER

Amaierako gidatze-azpisistema osoa, laser erdi-aktiboa (SALS) eta amaierako gidatzerako prozesaketa (softwarea eta hardwarea)

OTO MELARA

VULCANO

Lurreko ekipoak

SENER

Jarduketa eta kontrol sistema

Kongsberg Defence & Aerospace AS

NSM

Itsasontzietako ekipoak

DMP

Errotor nagusiaren kit serboagingailua

GOODRICH

EUROCOPTER DAUPHIN

EUROCOPTER DAUPHIN

DMP

Errotor nagusiaren kit serboagingailua

GOODRICH

EUROCOPTER ECUREUIL

EUROCOPTER ECUREUIL

DMP

Balancier équipé

MESSIER DOWTY

EUROCOPTER SUPER PUMA

EUROCOPTER SUPER PUMA

AERNNOVA

Hegoaren hodiak (konpositea)

ALENIA

EUROFIGHTER TYPHOON

EUROFIGHTER TYPHOON

AERNNOVA

Bengala jaurtigailua (konpositea)

ALENIA

EUROFIGHTER TYPHOON

EUROFIGHTER TYPHOON

AERNNOVA

Munizio kaxa (konpostea)

MAUSER

EUROFIGHTER TYPHOON

EUROFIGHTER TYPHOON

NUTER

Osagaiak

CESA

EUROFIGHTER TYPHOON

EUROFIGHTER TYPHOON

ASD

Sistema elektrikoa eta elektronikoa

CTA

UAV HADA

UAV HADA

AEROMEC

SENER

MARTIN-BAKER

EUROFIGHTER TYPHOON

AIRBUS A330 MRTT


27

4.4 Mantentze lanak


28

4.4 Mantentze lanak ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

SISTEMA / EKIPOA

PLATAFORMAK

ALTRAN

ILSren mantentze lanen kudeaketa

EADS-CASA

MRO

AIRBUS A320

TAMOIN POWER SERVICES

Motorrak desmuntatu eta berrikustea

IBERIA

CMF56

AIRBUS A320 / BOEING 737

ITP

M250 mantentzea

US Army

RR M250

BELL OH-58D Kiowa

ITP

F404 mantentzea

Defentsa Ministerioa

GE F404

BOEING F-18

SISTEPLANT

Lean MRO – MRO eragiketen berringeniaritza

EADS-CASA

Lean MRO

BOEING F-18

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

Bombardier & Operadoreak

Tip-ak, karinatuak, etab

CRJ700/900

AERNNOVA

Ikuskapenak, prozesu bereziak eta eguneratze eta prestakuntzak

Operadoreak

Hainbat

BOMBARDIER / EMBRAER Familiak

AERNNOVA

Metalezko egituren konponketak

Operadoreak

Hegoak, egonkorgailuak, fuselajeak,etab.

BOMBARDIER / EMBRAER Familiak

AERNNOVA AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak EMBRAER & Operadoreak

Igogailuak Norabide lemak

EMB170/190 EMB170/190

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak

Flap-ak

ERJ145/135/Legacy

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak

Aleroiak

ERJ145/135/Legacy

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak

Wing tip-ak

ERJ145/135/Legacy

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak

Winglet-ak

ERJ145/135/Legacy

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak

Lurreratzeko trenaren ateak

ERJ145/135/Legacy

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak

Spoiler-ak

ERJ145/135/Legacy

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

EMBRAER & Operadoreak

Karinatuak

ERJ145/135/Legacy

AERNNOVA

Egitura konposatuen konponketak

SIKORSKY

Ateak, cowling-ak, egonkorgailuak

S-92

ITP ITP

PW206 mantentzea

Hainbat

P&W PW206

EUROCOPTER EC135

EJ200 mantentzea

Defentsa Ministerioa

Eurojet EJ200

EUROFIGHTER TYPHOON

ITP ITP

ATAR mantentzea T56 mantentzea

Defentsa Ministerioa Defentsa Ministerioa

SNECMA ATAR RR T56

MIRAGE Familiak LOOCKHEED MARTIN P3 / C130

ITP

J85 mantentzea

Defentsa Ministerioa

GE J85

NORTHROP F-5

TAMOIN POWER SERVICES

Motorrak desmuntatu eta berrikustea

IBERIA

JT8D

McDONNELL DOUGLAS MD-80 Series

AERNNOVA

Laguntza teknikoa

Operadoreak

Hainbat

ASKOTARIKOAK

AERNNOVA

24H/365d ordezkoen salmenta

Operadoreak

Hainbat

ASKOTARIKOAK

AEROSPACE ENGINEERING GROUP

Osagai elektromekanikoak eta errotazio ekipoak eta LRUak berrikusi eta konpontzea

Operadoreak

Sistema elektrikoak

ASKOTARIKOAK

AEROSPACE ENGINEERING GROUP

Osagai elektromekanikoak eta errotazio ekipoak eta LRUak berrikusi eta konpontzea

Airelineak

Sistema elektrikoak

ASKOTARIKOAK

AEROSPACE ENGINEERING GROUP ITP

Osagai elektromekanikoak eta errotazio ekipoak eta LRUak berrikusi eta konpontzea

Defentsa Ministerioa

Sistema elektrikoak

ASKOTARIKOAK

Intzidentziei konponbidea aurkitzea

ROLLS-ROYCE

Trent 500 / Trent 700 / BR715

ASKOTARIKOAK

SISTEPLANT

Lean MRO, Aire Armadako Maestranzan – MRO eragiketen berringeniaritza

Defentsa Ministerioa

Lean MRO

ASKOTARIKOAK

ITP

ROLLS-ROYCE T56


29

4.5 Espazioa


30

4.5 Espazioa ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

PRODUKTU MOTA / EREDUA

AIMT-TEY

Tratamendu termikoak

EADS CASA ESPACIO

Anezka

ARIANE 5

AIMT-TEY

Tratamendu termikoak

EADS CASA ESPACIO

ASKOTARIKOAK

CRSS2624

AIMT-TEY

Tratamendu termikoak

EADS CASA ESPACIO

ASKOTARIKOAK

ERS-1

AIMT-TEY

Tratamendu termikoak

EADS CASA ESPACIO

ASKOTARIKOA

EUTELSAL II

AIMT-TEY

Tratamendu termikoak

INDRA

METEOR

METEOR

ALTRAN

Egiturazko azterketa

MIER

Ontziratutako ekipoak

ALPHABUS

ALTRAN

Entseguak

EADS ASTRIUM

Erreflektoreak

AMAZONAS2

ALTRAN

Egiturazko azterketa

RYMSA

Antenak

AMAZONAS2

ALTRAN

Diseinu mekanikoa eta egiturazkoa

EADS

Anezka

ARIANE 5

ALTRAN

Diseinu mekanikoa eta egiturazkoa

EADS

-Posizionamendu sistema-

GALILEO

ALTRAN

Egiturazko azterketa

EADS ASTRIUM

Erreflektoreak eta antenak

KA-SAT/HISPASAT1E/

AMAZONAS2

Calidad

EADS ASTRIUM

Carga de pago

SMOS

ALTRAN

Kalitatea

EADS ASTRIUM

Ordainketa karga

SMOS

ALTRAN

Diseinu mekanikoa

THALES

Imuxes

YAH-SAT

AYZAR CTA

ARATZ SENER

ASKOTARIKOAK Misio zientifikoa

ASKOTARIKOAK GAIA

NOVALTI NOVALTI

Tratamendu termikoak Ingurumen eta bibrazio entseguak GAIA satelitearen eguzkitakoan Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak

THALES ALENIA SPACE THALES ALENIA SPACE

AMOS 4 EUTELSAT W3B

AMOS 4 EUTELSAT W3B

NOVALTI

Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak

Posizionamendu sistema

GALILEO

NOVALTI NOVALTI

Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak

GLOBALSTAR 2 HISPASAT 1E

GLOBALSTAR 2 HISPASAT 1E

NOVALTI NOVALTI

Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak

EUROPEAN SPACE AGENCY THALES ALENIA SPACE SPACE SYSTEMS/ LORAL THALES ALENIA SPACE THALES ALENIA SPACE

KAZSAT NILESAT

KAZSAT NILESAT

NOVALTI

Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak

ASTRIUM

YAHSAT

YAHSAT

NOVALTI

Ontziratutako osagai eta sistema mekanikoak

THALES ALENIA SPACE

PALAPA-D

PALAPA-D

NUTER

Osagaiak

SENER

Misio zientifikoa

GAIA

PCB

Anezka espazialaren motorrerako superaleazioen osagaiak

SNECMA

Anezka

ARIANE 5

SENER

Ibilgailu planetarioak lurreratzeko trenerako aukeren azterketa

ESA

Planeta esploratzeko ontzia -misio zientifikoa-

AURORA – Mars Sample Return (MSR)

SENER

Magnetometroak satelitearen asaldu magnetikoetatik eta honek berarekin daraman beso mugikorretik bereizteko mekanismoak

ESA / JAXA

SENER

Rover-aren (SES) euskarri den egituraren eta Marteko gainazalera irteteko sistema laguntzailearen kontratista nagusia eta arduraduna

ESA

Planeta esploratzeko ontzia -misio zientifikoa-

SENER

Raman LIBS tresna

INTA / CAB

EXOMARS

SENER

Zabal daitekeen eguzkitakoa, sistema optikoaren M2MM ispiluaren hiru ardatzeko eta bi biraketako doitasunezko zuzentze mekanismoa.

ASTRIUM SAS

Planeta esploratzeko ontzia -misio zientifikoaBehaketarako satelitea –misio zientifikoa-

SENER

Ispilu baten edo FMD (Flip Mirror Device) baten mekanismo kulunkaria diseinatu eta egiaztatzea

JENA OPTRONIK

Behaketarako satelitea -Sentinel 3-

GMES

SENER

Jarrera eta orbitaren kontrolerako sistema osoa (AOCS/GNC)

ESA / THALES ALENIA SPACE Italy & France

Behaketarako satelitea –misio zientifikoa-

HERSCHEL - PLANCK

SENER

Gidatze, nabigazio eta kontroleko (GNC) mekanismo eta sistemaren funtzio guztien hegaldiko erakusketaren azterketa

ESA - ESTEC

Ahokatu eta batzeko mekanismoa –nabigazioa-

IBDM (International Berthing and Docking Mechanism)

SENER

Rover-aren irabazi altuko (HGAG) antenaren zuzentze mekanismoa

NASA

Planetarako behaketarako ontzia –misio zientifikoa-

MARS SCIENCE LABORATORY

SENER

Kamera ikusgarriaren eskanerraren garapen eredua

EADS ASTRIUM

Behaketarako satelitea

METEOSAT Hirugarren Belaunaldia (MTG)

SENER

Jarrera zehazteko eta kontrolatzeko sistema (ADCS)

INTA

Pikosatelitea –nabigazioa-

OPTOS

SENER

Formazioko Hegaldiko sistema osoa (FF)

ESA

Satelite txikien multoza –nabigazioa-

PROBA 3

Planeta esploratzeko ontzia -misio zientifikoa-

PLATAFORMAK

BEPICOLOMBO

EXOMARS

GAIA


31

4.5 Espazioa ENPRESA ELKARTUA

Produktuaren/Zerbitzuaren deskribapen orokorra

ZUZENEKO BEZEROA

PRODUKTU MOTA / EREDUA

PLATAFORMAK

SENER

Tresna optikoa: sistemen ingeniaritza lanak eta diseinu optikoa eta termo-egiturazkoa.

CDTI

Tresna optikoa –behaketa satelitea-

SEOSAT / INGENIO

SENER

Gidatze, nabigazio eta kontrol sistema osoa (GNC)

OSSL

Sateliteen bizitza luzatzeko orbita zerbitzuko ibilgailua –nabigazioa-

SMART – OLEV

SENER

ISSIS (Imaging and Slitless Spectroscopy Instrument for Surveys) tresnaren bideragarritasun azterketa

CDTI

Tresna optikoa - behaketa satelitea

World Space Observatory Ultra Violet (WSO-UV)

SISTEPLANT

Lean Design UK eta Frantziako plantetan

ASTRIUM

Satelitea

HISPASAT 1E

SISTEPLANT

Lean Design UK eta Frantziako plantetan

ASTRIUM

Satelitea

SENTINEL 2

SISTEPLANT

Lean Design UK eta Frantziako plantetan

ASTRIUM

Satelitea

SENTINEL 3

SISTEPLANT

Lean Design UK eta Frantziako plantetan

ASTRIUM

Satelitea

SEOSAT

TECNALIA

Kaxa elektronikoak konpositean, satelite ekipoetarako

ASTRIUM

CFRP-K-Multifunctional estructures

A5

TECNALIA

Teknologia espazialaren transferentzia

ESA

Aholkularitza

ASKOTARIKOAK

TECNALIA

Potentzia osagaien kapsulatzea

MIER/TAS

Posizionamendu sistema

GALILEO

TECNALIA

Propultsio elektrikoko motorretarako propultsio kamerak

SNECMA

BN/SIO2 -SPT1350-

SMART1, PROBA, ALFABUS

TECNALIA

Lubrifikatzaile solidoak

CNES, ADR

SiMO2-IVAD

TROBOLAB ISS

SENER

ADS

GALILEO

SENER


32

4.6 I+G Proiektuak


33

4.6 I+G Proiektuak

ENPRESA ELKARTUA

PROIEKTUAREN AKRONIMOA eta/edo IZENA eta deskribapen laburra

PROIEKTUAREN LABURPENA / DATU GARRANTZITSUAK/ PATZUERGOAK

DEIALDIA

IKERKETA ARLOA

ALTRAN

SOLAR IMPULSE: eguzki plakez soilik bulkatuta 2010ean munduari bira emango dion prototipo baten garapena

SOLAR IMPULSE proiektuak eguzki plakez soilik bulkatutako hegazkin bat garatzea du helburu. Erabat material konposatuez eskifatu eta fabrikatutako hegazkina izango da. ALTRAN teknologia arloko bazkidea da. Proiektua Suitzan ari da gauzatzen, eta ALTRAN taldea misioaren azterketan, hegaldiaren simulazioan, osagaien diseinuan, bizitzaren egitura kalkuluan, entseguetan eta fabrikazioaren euskarri lanetan ari da lanean. Lehen prototipoaren roll-out ekitaldia 2009aren amaieran egingo da.

TECNALIA

NANOMULFUN - Improvemente of electrical conductivity of composite laminates by adding nanomaterials

Eroankortasuna duten material konposatuen garapena,elektrizitatearen disipaziorako nanoteknologia erabiliz / AIRBUS ESPAÑA; UCIII

LIA CENTROS

Nanokonposite eroaleen garapena

CTA

AELNIV ALF

SAIOTEK Regional SAIOTEK Regional

Entseguak

CTA

Entsegu aeroelastikoen garapena behe presioko turbinetan, intrusiozkoak ez diren neurtzeko sistemen bidez Bizitza azkarreko entseguetarako tresneriaren optimizazioa eta garapena.

CTA

Barneko materialen suaren aurreko egiaztapen entseguak

BOEING R&T

Entseguak

CTA

SPACECAP

Espazio teknologien garpena

SAIOTEK Regional

Entseguak

NOVALTI

Turbinen alabeak entsegu RIGetarako

PTB4++, PTB8, PTB9

SENER

Proba Banku Generikoa gidatze, nabigazio eta kontrol sistemetarako (GNC/AOCS)

Proba bankua

SK10

Leading Edge A400M

Bird Impact Composites

TECNALIA

PREMECCY - predictive methods for combined cycle fatigue in gas turbine blades

Neke entseguaren rig-aren garapena 850ºC arte, eta titanio eta nikel oinarriko entsegua / Rolls Royce, Turbomeca, SNECMA, ITP, etab.…

FP6 - European

Motorren materialen neke entseguak

TECNALIA

Pneumostatic linear motion systems with structure based on new generation materials

Mugimendu linealeko sistema baten garapena, mekanizazio sistema baterako / INTEK proiektua, MNT ERANETek onartutakoa/ IDECek kontratatutakoa

INTEK Regional

Piezen entseguak konposatuetan

TECNALIA

Assesment of Cr-free bicide fuel tank paints according a new biocide activity immersion test

Entseguen protokoloen garapena, kromorik gabeko pinturen efektu biozida ebaluatzeko / AIRBUS ESPAÑA

ALTRAN

ATLANTIDA: Teknologia Liderren Aplikazioa UAVetan, Aire Garraioaren Kudeaketaren (ATM) Ikerketarako eta Garapenerako

Atlantida proiektuak (2007-2010) aire espazioen etorkizuneko kudeaketan automatizazio maila gorena txertatzeko beharrezkoak diren erronka zientifikoak eta teknologikoak lantzen ditu. Atlantida proiektuak 28,9 milioi euroko aurrekontua du, eta bertan sektore aeroespazialetan eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorean lider diren 17 enpresak eta 16 ikerketa erakunde publikok parte hartzen dute. BOEING da proiektu honen gidari.

CENIT - National

Aire garraioaren kudeaketa

SISTEPLANT

ICARO – aire egiturak konpositeetan

Airbus lider dela, materialen ikerketa eta aire egituretarako fabrikazio sistemak

CDTI - National

Material aurreratuen industrializazioa

ACITURRI

NICE TRIP (Novel Innovative Competitive Effective Tilt Rotor Integrated Project): hegazkin-helikoptero bihurgarria

Tilt-Rotos prototipoaren garapena

FP6 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

AERNNOVA

CESAR

Cost Effective Small Aircraft

FP7 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

AERNNOVA

FRIENDCOPTER

Integration of technoligies in support of a passenger and environmentally friendly helicopter

FP7 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

AERNNOVA

NICE TRIP (Novel Innovative Competitive Effective Tilt Rotor Integrated Project): hegazkin-helikoptero bihurgarria

Novel innovative competitive effective tilt rotor integrated project

FP6 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

Hegazkinen garapena/Energiak

Entseguak

Entseguak ESA - European

Entseguak

Entseguak

Pinturen entseguak tankeetan


34

4.6 I+G Proiektuak

ENPRESA ELKARTUA

PROIEKTUAREN AKRONIMOA eta/edo IZENA eta deskribapen laburra

PROIEKTUAREN LABURPENA / DATU GARRANTZITSUAK/ PATZUERGOAK

DEIALDIA

IKERKETA ARLOA

ASD

FASTWING – Aireontzietako ekipoen komunikazioa programatzeko,konfiguratzeko eta prestatzeko laguntza

Jausgailuak

CTA

AEROPTIC

SAIOTEK Regional

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

AIRHEM

Structural Health Monitoring sistemetarako zuntz optikoaren aplikazioen garapena eta CTA+UPV aeronautikako komunikazioak Health Monitoirng aeronautikan

ETORTEK Regional

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

AISHA II

Aicraft Integrated Structural Health Assesment II

FP7 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

DREAM

Validation of Radical Engine Architecture

FP7 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

FANTOM II

Full field Aeronautical Non destructive Technique for On-line and Maintenence applications

FP7 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

TEMBACO

Kontsumo txikiko motorretarako neurtzeko teknologien garapena

PROFIT National

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

TINVITEN

TI eszitazioko (termoinduktiboa eta vibroti) NDT teknika aurreratuen garapena

LIA CENTROS

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

VITAL

Environmentaly Friendly Aero Engine

FP6 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

CTA

COMPOFIRE

Aeronautikan erabiltzen diren egiturazko konposite aurreratuek suaren aurrean duten jarreraren azterketa

LIA CENTROS

Ingeniaritza eta prozesuak

EUVE

Hego birakaria duen aireontzi baten modelizazio matematikoa eta jarreraren simulazioa inguru birtualean

EUVE

PLATINO - COBOR

Komunikazioen simulazioa UAVn

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

EUVE

PLATINO - HADA

UAVren ibilbidearen bistaratzea inguru sintetikoan

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

SENER

Beso robotikoa ibilgailuetatik kanpo espazioan egiten diren jardueretarako

Beso robotikoa

SENER

HDR Kalifikazioa potentziometroekin

SENER

HISAC (Environmentally Friendly High Speed Aircraft)

SENER

Irudi bidezko nabigazioa

SENER

NICE TRIP (Novel Innovative Competitive Effective Tilt Rotor Integrated Project): hegazkin-helikoptero bihurgarria

SENERek egiten du errotorearen osagaien, jarduketa sistemaren eta saskiaren (edo gondolaren) diseinua

FP6 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

SENER

NOESIS - Aerospace nanotube hybrid composite structures with sensing and actuating capabilities

Aplikazio aeronautikoetarako karbonozko nanotutuekin konposatutako materialaren garapena, gaitasun sentsoriala eta bakarrik jarduteko gaitasuna duena.

FP6 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

SENER

OPENAER

Etorkizuneko aire garraio sistemarako hegazkinen eta motoreen konfigurazio berriak aztertzea.

CENIT - National

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

SENER

VULCAN - Vulnerability analysis and new materials and design approaches for aircraft stengthening against fire and blast due to accident or terrorist attacks

Azpiegituren diseinu hobetuaren garapena, suaren eta leherketaren aurrean energia xurgatzeko gaitasun handiarekin.

FP6 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

SISTEPLANT

PLATINO - HADA - UAV hegazkin helikopteroa

INTA lider dela, SISTEPLANTek health monitoring sistemaren ekarpena egiten du

CDTI - National

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

SISTEPLANT

SIMAP - UAV healthmonitoring system

Health monitoring sistemaren diseinua UAVrako

CDTI - National

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

SK10

360Âş Fabric Composite

Konpositeen garapena

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

Aireontzi eta espazio ingeniaritza

ESA - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza Aireontzi eta espazio ingeniaritza

Ingurumena errespetatuko duen eta ekonomikoki bideragarria izango den neurri txikiko garraio supersonikoko hegazkin baten bideragarritasuna ebaluatzea

FP6 - European

Aireontzi eta espazio ingeniaritza Aireontzi eta espazio ingeniaritza

Ingeniaritza, prozesuak eta entseguak


35

4.6 I+G Proiektuak

ENPRESA ELKARTUA

PROIEKTUAREN AKRONIMOA eta/edo IZENA eta deskribapen laburra

PROIEKTUAREN LABURPENA / DATU GARRANTZITSUAK/ PATZUERGOAK

DEIALDIA

IKERKETA ARLOA

CTA

OPENAER

Etorkizuneko aire garraio sistemarako hegazkinen eta motoreen konfigurazio berriak.

CENIT - National

Gaitasun autosentsorea duten materialak

TECNALIA

AGAPAC- Cu-D eta Cu-CNT oinarriko kapsulatzeak GaN gailuetarako

GaN-n oinarritutako potentzia elektronikako kapsulatzeetarako materialak / Thales Alcatel, Egide, Plansee…

FP7 - European

Materialak

TECNALIA

AMFSS – Funtzio anitzeko egiturak

Sandwich konposite materialak txertatutako elektronikarekin eta disipazio termikorako gaitasun handiarekin

ESA GSTP European

Materialak

TECNALIA

EXPERT- Ibilgailu jaurtitzaileetarako babesgarri termikoak

Material intermetalikoen garapena, EXPERT berrabiapuntuko kapsula esperimentalean erabiltzeko

ESA GSTP European

Materialak

TECNALIA

HIPER – Etorkizuneko propultsio sistema espazialen ikerketa

Thruster-etarako zeramikazko materialak / SNECMA

FP7 - European

Materialak

TECNALIA

ADVITAC - Advanced integrated composite tail cone

Material eta teknologia berrien garapena, etorkizuneko eskualdeko hegazkinen isatsaren konorako / DAHER Aerospace, Coriolis, FRT, Univ. Cranfield…

FP7 - European

Konposite materialak

TECNALIA

IAPETUS - Innovative repair of aerospace structures with curing optimization & life cycle monitoring abilities

Material eta teknologia berrien bidez egitura konpositeen konponketa prozesuen garapena / Huntsman, Inasco, HAI, DAHER, Univ. Patras…

FP7 - European

Konposite materialak

TECNALIA

ICARO – Berrikuntza konposite aurretatuetan eta rear-end optimizazioa

Etorkizuneko aireontzietarako teknologia berrien garapena konpositeetan / AIRBUS, AERNNOVA,CASA ESPACIO, IDEC, SISTEPLANT enpresekin lankidetza

CENIT - National

Konposite materialak

TECNALIA

LAYSA - Multifunctional layer for safer aircraft composite strutures

Funtzio anitzeko material konposatu laminatuen garapena / Aernnova, Aries Complex, Inasco, HAI, Univ. Patras, etc.…

FP7 - European

Konposite materialak

TECNALIA

VULCAN - Vulnerability analysis and new materials and design approaches for aircraft stengthening against fire and blast due to accident or terrorist attacks

Leherketen eta suaren kontrako erresistentzia duten material konposatuen garapena / Inasco, Sener, HAI, Univ. Patras, etab.

FP6 - European

Konposite materialak

TECNALIA

SENARIO - Advanced sensors and novel concepts for intelligent and reliable processing in bonded repairs

Sentsore dielektrikoak RTM moldeetan, konpositeen betetze eta ontzeen monitorizaziorako / Inasco, Bombardier, etab.

FP6 - European

Konposite materialak RTM bidez

TECNALIA

NOESIS - Aerospace nanotube hybrid composite structures with sensing and actuating capabilities

Gaitasun autosentsorea duten material konposatuen garapena karbonozko nanotutuekin / Inasco, Sener, HAI, Univ. Patras, etab.…

FP6 - European

Gaitasun autosentsorea duten materialak

TECNALIA

Trechnical feasibility study of the RF technology for the curing of aeronautic grade carbon fibre matrix composite

AIRBUS ESPAÑAk kontratatutako proiektua, karbono zuntzeko konpositeak irratimaiztasun bidez ontzeko teknologiei buruzkoa

TECNALIA

NACAR - CDa ezabatzea estaldura aeronautikoetan

BOEING R&T Europe etxerako egidako proiektua

LIA CENTROS

Tratamendu berriak

TECNALIA

NACAR - Cr-fee CONVERSION COATINGSTechnologies for the elimination on non-environmentally friendly elements in the aerospace industry

BOEING R&T Europe etxerako egindako proiektua

LIA CENTROS

Aluminiorako tratamendu berriak

CTA

Ontze konposatuko prozesu berriak

ITP


36

ENPRESA ELKARTUA

PROIEKTUAREN AKRONIMOA eta/edo IZENA eta deskribapen laburra

PROIEKTUAREN LABURPENA / DATU GARRANTZITSUAK/ PATZUERGOAK

DEIALDIA

IKERKETA ARLOA

SENER

DEIMOS – Mintz polimerikoko eta oxido solidoko erregai pilen garapena eta berrikuntza

Mintz polimerikoko eta oxido solidoko erregai pilen garapena eta berrikuntza

CENIT - National

Aireontzietarako erregai pilak

TECNALIA

DEIMOS - Mintz polimerikoko eta oxido solidoko erregai pilen garapena eta berrikuntza

Erregai pilen sistemen garapena APUetarako / CESAEADS-arekin lankidetza/ Partzuergoa SENER, CASA, AIRBUS, eta abarrekin batera.

CENIT - National

Aireontzietarako erregai pilak

ACITURRI

MAFFIX

Tresneria malgua

FP6 - European

Prozesuak eta materialak

ACITURRI

RC2

Entsegu funtzionaletarako prototipoen lanketa azkarra

FP7 - European

Prozesuak eta materialak

ACITURRI

Mekanismo aeronautikoen entseguen produkziorako irtenbide malguak

Entseguen gaitasun handiagoa lortzea eta eragingailu hidraulikoen fabrikazioa, instalazioen malgutasunean oinarrituta

CDTI - National

Prozesuak eta materialak

ADS

SAGAS-150 – Eragingailu giroskopiko aurreratua duen sistema, 150 kilogramoko sateliteetarako

SAGAS-150 proiektuaren xedea 100-250 kg-ko satelite arinen jarrera kontrolatzeko AGA eragingailu giroskopiko aurreratu bat diseinatzea, garatzea eta entseguak egitea da, hegaldirako kalifikazioa barne hartuta.

PROFIT National

Jarreraren kontrol sistemak

AERNNOVA

ARTIMA

Aircraft Reliability through Intellignet Materials Application

FP7 - European

Prozesuak eta materialak

CTA

FUTURE

Flutter-Free Turbomachinery Blades

FP7 - European

Prozesuak eta materialak

EUVE

VIRTUAL TESTING

Konpositeen modelizazioa eta elementu finituen kalkuluaren bidezko simulazioa.

NOVALTI

OPENAER

ITP - WEC

NUTER

Produktuaren kudeaketa integrala

SENER

Doitasun Handiko Eragingailu Lineala (HPLA)

Doitasun Handiko Eragingailu Lineala diseinu propioan oinarritutakoa, hedapen mekanismoetan aplikagarria dena

ESA GSTP European

Prozesuak eta materialak

SENER

DATAFORM - Digitally Adjustable Tooling for manufacturing of Aircraft panels using multipoint FORMing methodology

Hegazkinaren panel metalikoak fabrikatzeko teknologia malgu baten garapena, ordenagailuz kontrolatutako puntu anitzeko tresneriaren metodologian oinarrituta.

FP7 - European

Prozesuak eta materialak

SENER

Karbono zuntzezko osagaien onargarrien definizioa eta eragin termikoak egitura hibridoen nekearen aurreko bizitzan

SENER

HEMA (Health Monitoring for Actuators)

Monitorizazio sistema baten definizioa eragingailu elektromekanikoetarako denbora errealean, funtzionamenduko akatsak eta jardute maila zehazteko, azken produktuari balio erantsi handia emanez.

SENER

Miniaturised Deployment Regulator MDR

Luzakin txikiak edo satelite txikien panelak zabaltzeko egokitutako erregulagailua

SENER

SENARIO - Advanced sensors and novel concepts for intelligent and reliable processing in bonded repairs

Adimendun kontrola duten ekipoei lotutako sistema sentsorial berritzaileen eta aire egituren mantenimendurako metodologien garapena.

SIEGEL

Prozesuak eta materialak CENIT - National

Prozesuak eta materialak Prozesuak

Prozesuak eta materialak SAE - National

Prozesuak eta materialak

Prozesuak eta materialak FP6 - European

Jarreraren kontrol sistemak

Aeronautikako materialak hari bidez ebakitzeari buruzko ikerketa

Prozesuak eta materialak

SK10

Pax Door A330

Konpositeen garapena

Prozesuak eta materialak

SK10

Window Frame A380

Konpositeen garapena

Prozesuak eta materialak

TECNALIA

SUPERSKYSENSE - Skydroll-aren andeatzea zehazteko sistema sentsorizatu baten garapena

Sentsoredun gailua, skydroll-aren andeatzea on-line zehazteko / AIRBUS, INTERLAB, CESA, etab.

FP6 - European

Sistemetarako sentsore sistema

WEC

OPENAER

Laser bidezko soldaduraren karakterizazioa motore aeronautikoetarako

CENIT - National

Prozesuak eta materialak

WEC

Laser bidez ebakitze optimizatuaren parametroen karakterizazioa aeronautikako materialetan

Prozesuak eta materialak


37

ENPRESA ELKARTUA

PROIEKTUAREN AKRONIMOA eta/edo IZENA eta deskribapen laburra

PROIEKTUAREN LABURPENA / DATU GARRANTZITSUAK/ PATZUERGOAK

DEIALDIA

IKERKETA ARLOA

ITP

ACCENT - Adaptive Control of Manufacturing Processes for a New Generation of Jet Engine Components

Turbomakinen osagaietara zuzendutako fabrikazio prozesuetarako egokitzapen kontroleko teknologien garapena.

FP7 - European

Prozesuen simulazioa

ITP

AERODINÁMICA – Turbina Aurreratuen Bideragarritasun Teknikoari buruzko Azterketa

Behe presioko turbinetan prestazio, eraginkortasun eta pisua hobetzera zuzendutako aerodinamika aurreratua

Madrid Region Calls

Aerodinamika

ITP

AIDA - Agressive Intermediate Duct Aerodynamics for Competitive and Environmentally Jet Engines

Konpresoreen arteko eta turbinen arteko igarobideen garapena,turbomakineriaren kontsumoa eta zarata murrizteko.

FP6 - European

Aerodinamika

ITP

DIALPE – Gas Turbinen Alabe Monokristalen Bibrazio Jarreraren Egiaztatzea eta Nekearen aurreko Bizitzaren Diseinua

Neurri txikiko alabe monokristalek nekearen aurrean duten jokabidea eta bizitza aztertzea, gas turbina baterako.

Madrid Region Calls

Teknologia mekanikoa

ITP

DREAM - Validation of Radical Engine Architecture Systems

Oper-rotor kontzeptuan oinarritutako propultsio plantetarako arkitektura berrien azterketa

FP7 - European

Propultsio planta aurreratuak

ITP

FANTASIA - Flexible an Near-Net-Shape Gemeratiove Manufacture Chains and Repair Techniques for Complex Shaped Aero Engine Parts

Fabrikazio eta konponketa teknika berriak, LMDn (Laser Metal Deposition) eta LDFn (Laser Direct Formig) oinarrituta

FP6 - European

Konponketa: prozesu aurreratuak

ITP

FUTURE - Flutter-Free Turbomachinery Blades

Garreztatze fenomenoa murrizteko teknologien garapena turbomakinen alabeen koroetan

FP7 - European

Aerodinamika

ITP

JTI - Clean Sky

Aireontzia propultsatzeko planten etorkizuneko belaunaldirako kontzeptu berrien garapena, ACAREk ezarritako ingurumen baldintzekin bat etorriz.

FP7 - European

Propultsio planta aurreratuak

ITP

MAGPI - Main Annulus Gas Path Interactions

Bigarren mailako fluxuen eta fluxu nagusiaren arteko interakzioa eta turbomakinerietako hutsuneetako eraginak

FP6 - European

Aerodinamika

ITP

MASIR – Zaratarik gabeko Mekanizazio Aurreratua

Doitasun piezen mekanizazioan eta soldaduran aritzen diren inguru industrialetan zarata murrizteko teknikak

National Calls

Zarata murriztea

ITP

MATERIALES – Osagai Anitzeko Siliziozko Oxikarburo Geruzak, Plasma Sprya bidezko Metalezko Aleazioen Gainazaletan

Plasma spray bidezko estalduren aplikazioaren garapena

PROFIT National

Estaldura/ materialak

ITP

MEDIDA RUIDO – Aire Erreaktorearen Zarataren Neurketa Aurreraturako Teknikak Optimizatzea eta Balioestea

Aire-erreaktore baten zarataren neurketa aurreraturako teknikak optimizatzea eta balioestea.

Madrid Region Calls

Instrumentazio aurreratua

ITP

METODOS – Turbina Aeronautikoen Diseinu Multidisziplinarioko Metodo Aurreratuen Garapena

Zenbakizko metodoen garapena, jariakinen dinamika konputazionalari aplikatuta.

Madrid Region Calls

CDF (Computer Fluid-Dynamics)

ITP

OPENAER – Etorkizuneko Aire Garraioko Sistemarako Motor eta Hegazkin Konfigurazio Berriak

“Open rotor” konfigurazioan, gas turbina aeronautiko baten gune beroaren osagaiak diseinatu eta fabrikatzeko teknologien garapena

CENIT - National

Aerodinamika, metodoak, materialak, diseinu mekanikoa, fabrikazioa eta kontrola.

ITP

PREMECCY - Protective Methods for Combined Cycle Fatigue in Gas Turbines

Mekanismoen azterketa eta nekea aurresatea turbomakinerian

FP6 - European

Nekea aurresatea

ITP

RAMPE – Metal Astunen Estaldura Alternatiboak (RAMPE)

Cr-VI ezabatzeko estaldura alternatiboen garapena

PROFIT National

Hondakinak deuseztatzea

ITP

SACMI – Kontrolerako Sistema Aurreratua eta ITPren Monitorizazioa ITP

Motor aeronautiko baten erregaien kontrol unitateari aplikatutako kontrol sistema baten garapena.

Madrid Region Calls

Kontrol sistemak

ITP

TATEF2 - Turbine Aero-Thermal External Flows 2

Eraginkortasuna hobetzea, isurpenak murriztea (kontsumoa) eta pisua murriztea.

FP6 - European

Aerodinamika

ITP

TATMO - Turbulence and Transition Modelling for Specigla Turbomachinery

Aerodinamika ez estazionarioaren azterketaren bidez eraginkortasuna hobetzea

FP6 - European

Aerodinamika

ITP

VERDI - Virtual Engineering for Robust Manufacturing with Design Integration

Garapen fasean txatarra murriztea (entsegu birtualak) eta motorraren pisua murriztea (igorpenak murriztea)

FP6 - European

Prozesuen simulazioa

ITP

VITAL - Environmentally Friendly Aero Engine

Proiektu Integratua. Igorpenen murrizketa handia (-%18 CO2), eta baita zaratarena ere (-6dB).

FP6 - European

Propultsio planta aurreratuak


38

5

Estatistikak

5.1 Fakturazio agregatua Mâ‚Ź-tan Sistemak eta ekipoak

Espazioa

Aire egiturak

Motorrak

Fakturazioa azpisektoreen arabera Munduko gainerakoak

Euskadi (*) Azken lau urteetako balioak irudikatzen dituzte grafiko hauek; 2008. urtean jasotakoekin konpara daitezke eta erosketa berriak eta atzerriko ezarpenak barne hartzen dituzte. (5.1 eta 5.2 puntuetan aplikagagarria)

Espainako gainerakoak

Fakturazioaren banaketa geografikoa

5.2 Enplegua Euskadi

Munduko gainerakoak Espainako gainerakoak

Produkzio zentroak Euskadi

Munduko gainerakoak Espainako gainerakoak

Enpleguaren banaketa geografikoa


39

Brasil

5.3 Esportazioa Mâ‚Ź-tan

5.4 I+G arloko inbertsioa Mâ‚Ź-tan (**)

Beste herrialde batzuk

EAB

Alemania

Britania Handia

(**) I+Gn egindako inbertsioaren % 91 enpresek autofinantzatzen dute


6

Gaitasunak

40


Balio katea

41


42

7

Enpresa elkartuen programa eta bezero nagusiak Aire egiturak • AIRBUS A300/ 310/ 318/ 319/ 320/ 321/ 330/ 330MRTT 340/ 350/ 350XWB/ 380 /400M • ATR 42, 72 • BOEING 737, 747-LCF, 747-8, 787, 787-8, E-3 AWACS • BOMBARDIER CRJ700/ 900, C-Series • DASSAULT FALCON 7X • EADS C101/ 212/ 295, CN235, TBM700 • EMBRAER ERJ135/ 140/ 145/ 145LR/ 145XR, LEGACY EXECUTIVE, LEGAGY SHUTTLE, EMB170/ 175/ 190/ 195 • EUROCOPTER EC135, TIGRE • SIKORSKY S92


Motorrak • EPI TP400 • EUROJET EJ200 • GENERAL ELECTRIC CF700, CT7, F404/ 414, GE90-14/ 115, J79, LM2500, T700 • HONEYWELL AS907, HTF7000, Lycoming T53/55, Garrett TPE331/TFE731, TF50 • MTRI MTR390-Enhanced • PRATT & WHITNEY F135, JT8-STD / 200, PT6 / T3, PW535 /150 • ROLLS ROYCE BR 710/715, RB211,TRENT MT30/50, TRENT-500/ 700/ 800/ 900/ 1000 • ROLLS ROYCE NORTH AMERICA A250, A601K, M250, T63 • SNECMA ATAR 9KPLUS/09C/09K50, CFM 56, SaM146 • TURBOMECA ARRIEL, MAKILA

Sistemak y ekipoak ALENIA,

EUROCOPTER,

MARTIN BAKER,

BAE Systems,

EUROFIGHTER,

MBDA,

BOMBARDIER,

GOODRICH,

MESSIER DOWTY,

CESA,

HONEYWELL,

ROLLS-ROYCE,

DIEHL-BGT,

INDRA,

SIKORSKY.

EADS,

LATECOERE,

EADS-CASA

LIEBHERR,

Espazioa ESA/NASA ARTEMIS, AURORA, CLUSTER, CX-OLEV, EGNOS, ENVISAT, EUREKA, GTAB, HERMES, HERSCHEL-PLANCK, HUBBLE SPACE TELESCOPE, HIPPARCOS, INTEGRAL, ISEE-B/COLUMBUS/ CRV, METOP, MSG, ROSETTA, SOHO, SPACELAB, ULISSES, XMM-NEWTON.

Besteak AMC21, AMOS3, ARABSAT 4A/B, ARIANESPACE, ASTRA1M, ASTRIUM, CIEL-2, CHINASAT9, EXPRESS AM33/44, GE 1i/2i, GALAXY 17, GALILEO, HELIOS I/II, HISPASAT 1C/D, KOREASAT 5, METEOSAT, MINISAT, NETLANDER, OLYMPUS, PLEIADES, SPOT-4, SYRACUSE 3B, SUPERBIRD7, SPAINSAT, TURKSAT 3A, YAMAL 200.


44

8

Esker onez

Amaitzeko, gure esker ona adierazi nahi diegu elkarte honen garapena eta gure gizartearen aurrerapenari egiten dion ekarpena posible egin duten pertsona guztiei. 2008. urtea berrikuntzaren urtea izan zen Euskadin, eta gure hamargarren urteurrena ospatu genuen; 2009. urtea, berriz, Sormenaren eta Berrikuntzaren urtea da Europan, eta egokia iruditu zaigu gure irudi berria une honetan aurkeztea: gure logoari eta hitz hauei aplikatutako berrikuntza. Gauza jakina da irudia berritzeak adorea ematen duela, indarberritu egiten duela, eta gainerako alderdi guztietan ere berrikuntza eta hobekuntza beharrezkoak direla gogorarazten digula. Gure bazkideen sentimena jaso nahian, eta aurreko hamar urtean lagun izan ditugun eta elkartearen alde eta sektorearen garapenaren alde hainbeste lan egin duten pertsona guztiak gogora ekartzen dizkigun izaera galdu gabe, horrela definitu dugu gure ‘aurpegi’ berria. Gure nortasuna jasotzen du, profil aerodinamikoa. Modernoa da, letraren tipologian nahiz formen eta koloreen leuntasunean eta soiltasunean. Dinamikoa da, lastertasunaz, fluxuaz, aireaz eta euskarriaz hitz egiten digu. Eta aurreko fluxuak beste profil batean bildu ditugunez, desberdinen, handien, ertainen, txikien... guztien arteko batasuna irudikatzen dugu. Zehaztasun horiek gure elkartearen helburua gogora ekartzeko balio dute: lankidetzaren bitartez batzea. Eskerrik asko berriro guztioi.

HEGANeko taldea

2008_EUS  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you