Page 1

“Als aandeelhouder geeft Natuurpunt een belang­ rijk signaal aan reguliere bedrijven”

Naam organisatie (facultatief) Uw functie in de organisatie (facultatief) Ik vind het belangrijk om geïnformeerd te worden over de diensten en werking van Hefboom. P ja  P nee Nut en relevantie van de cases Ik vind de cases over

uitermate nuttig en relevant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

financiering

P

P

P

P

P

advies

P

P

P

P

P

aandeelhouderschap

P

P

P

P

P

Willy Ibens is algemeen directeur van Natuurpunt. Hij legt uit waarom de organisatie onlangs aandeelhouder bij Hefboom geworden is. Natuurpunt heeft al op verschillende manieren kennis kunnen maken met Hefboom. Op dit moment via een adviesopdracht rond competentie­management, die overigens zeer goed verloopt. Eerder waren er nog contacten naar aanleiding van enkele investeringskredieten voor een van onze deelverenigingen, Natuur- en Landschapszorg. Dat is een sociaal bedrijf dat een honderdtal natuurarbeiders opleidt en tewerkstelt. We zijn trouwens heel enthousiast over het Investeringsfonds so­ciale werkplaatsen, dat Hefboom samen met de sector heeft opgericht, en hebben er al snel een beroep op gedaan. Over elke samenwerking zijn we heel tevreden. Ik vind het dan niet meer dan normaal dat we voor onze beleggingen naar Hefboom gaan.

Nut en relevantie van de achtergrondinformatie Ik vind de achtergrondinformatie over

uitermate nuttig en relevant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

financiering

P

P

P

P

P

advies

P

P

P

P

P

aandeelhouderschap

P

P

P

P

P

Hefboomnieuws in het algemeen

Bezorg uw antwoorden aan Hefboom p via de post: Hefboom, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel p via fax: 02 205 17 39 p via mail: hefboom@ hefboom.be Scan de antwoorden in en stuur als bijlage op in de mail of schrijf uw antwoorden in de mail.

Wilt u los van deze enquête uw mening over Hefboomnieuws kwijt? Stuur gerust een mail naar hefboom@hefboom.be met uw opmerkingen.

Ik vind globaal gesproken Hefboomnieuws

uitermate interessant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

P

P

P

P

P

Onderwerpen uit Hefboomnieuws die mij vooral interesseren:

Onderwerpen die ik momenteel mis in Hefboomnieuws:

Ik geef de voorkeur aan P vier nummers per jaar (zoals nu het geval is) P een digitale nieuwsbrief (verschijnt vier keer per jaar) P een andere vorm van communicatie, namelijk P geen voorkeur

Opgepikt door de pers: vraag naar micro­kredieten stijgt

Hefboom 25 jaar!

Ethisch beleggen is ook vanuit een ruimer perspectief bekeken belangrijk

Ethisch beleggen is ook vanuit een ruimer perspectief bekeken belangrijk. Het is een manier om reguliere organisaties ervan bewust te maken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ertoe doet. Als een grootbank van haar klanten te horen krijgen dat ze ethische beleggingen verkiezen boven een hoog rendement, zal ze het eigen beleid daar meer en meer op afstemmen. Reken dus maar dat wij onze huisbankier ervan op de hoogte brengen dat wij Hefboomaandeelhouder zijn.

P.B. Brussel X BC 9427

Natuurpunt geeft als aandeelhouder een belangrijk signaal aan reguliere bedrijven

P 409.298

Hefboom op donderdag – het najaarsprogramma Gevraagd: uw mening over Hefboomnieuws

Hebt u interesse om ook met uw organisatie te beleggen bij Hefboom?

financiering advies aandelen

U hebt de keuze tussen symbolisch aandeelhouderschap (vanaf € 250) en structurele investeringen (eventueel een combinatie van aandelen en een achtergestelde lening). p Vrijblijvend advies via hefboom@hefboom.be en 02 205 17 20.

Nieuwsbrief over de dienstverlening van Hefboom aan sociale en duurzame ondernemingen Editie september, oktober, november 2010

Met onze beleggingen ondersteunen we bovendien een organisatie waarmee we ons sterk verbonden weten. Zowel Natuurpunt als Hefboom zetten zich op hun manier in voor een samenleving die leefbaarheid en sociale rechtvaardigheid centraal stelt.

p www.natuurpunt.be

Dankzij het SIFO en Hefboom kan Levanto extra voor­ delig lenen

NR. 77

De organisatie realiseert dit op verschillende manieren: ze koopt natuurgebieden aan en beheert ze, biedt vorming aan (zowel voor het brede publiek als voor specialisten), organiseert wandelingen, fietstochten en voordrachten, en stelt een honderdtal langdurig werklozen tewerk als natuurarbeider. De motor van Natuurpunt zijn de duizenden vrijwilligers die zich inzetten in de diverse afdelingen en werkgroepen.

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel

Hefboom viert vanaf dit najaar zijn 25e verjaardag! Behaaglijk achteroverleunen en met een voldane glimlach herinneringen ophalen aan ‘die goeie ouwe tijd’: daar passen we voor. We blijven ons liever en­ thousiast inzetten voor de sociale economie en voor andere projecten en organisaties met een maatschap­ pelijke meerwaarde. Dat doen we met dezelfde pio­ niersmentaliteit waarmee we een kwarteeuw geleden al opvielen. Vernieuwende initiatieven die inspelen op recente maatschappelijke evoluties, en versterking van bestaande acties: dat mag u van ons verwachten. We houden u op de hoogte!

Dat de belegging ook volledig past binnen ons financiële beleid, heeft natuurlijk ook meegespeeld bij onze beslissing. Nu we over voldoende eigen middelen beschikken, willen we op een intelligente en verantwoorde manier investeren. Dat betekent: geen grote risico’s, het geld is altijd beschikbaar en ons kapitaal wordt gegarandeerd gebruikt voor ethische en maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

België – Belgique

Bewel effent het pad voor een sterk strategisch plan

Het motto van Natuurpunt luidt: ‘Natuur voor iedereen!’ Hefboom 25 jaar

Hefboom biedt al enkele jaren de Solidaire Lening aan. Dat is een voordelig microkrediet bestemd voor onvermogende kandidaat-ondernemers die een sterk project hebben, maar voor de financiering ervan niet bij gewone banken terechtkunnen. Dankzij de Solidaire Lening krijgen ze de kans om hun plannen te realiseren én om zo hun eigen leven en toekomst in handen te nemen. Hefboom stelt vast dat de vraag naar microkredieten de laatste tijd sterk gestegen is. Deze trend hebben ook de media opgepikt. Niet alleen vtm en VRT besteedden er aandacht aan, ook de gedrukte pers (waaronder De Standaard en De Tijd) brachten verslag uit. Nieuwsfragmenten en artikels vindt u terug via www.hefboom.be/microkredieten.

In dit nummer:

a andelen

Graag uw mening over Hefboom­ nieuws

Beantwoordt de communicatie vanuit Hefboom aan uw verwachtingen? Wij willen het graag weten om zo nodig bij te sturen. Geef uw mening in de korte enquête hieronder. De bevindingen leest u in het decembernummer. Dank alvast voor uw medewerking!


Dankzij het SIFO en Hefboom…

18 november – Goed bestuur “Sterke beleidskeuzes maken? Met een evenwichtige management­ rapportering komt u al een heel eind”

Herman Verhoeven neemt u mee op een verkenningstocht door de jaarlijkse budgetoefening. Velen beschouwen die als een verplicht nummer en zien de meerwaarde voor de organisatie er niet van in.

Zoals de titel aangeeft, kan goede management­ rapportering bijdragen tot sterkere beleidskeuzes. U verneemt meer over de vorm en inhoud van deze rapporten, en over de manier waarop rapportering de diverse beleidsverantwoordelijken kan ondersteunen.

Tijdens deze workshop komt u te weten hoe budgettering uw organisatie wezenlijk kan versterken. Geen theoretische beschouwingen, wel concrete praktijkvoorbeelden en werkbare tips. U verneemt ook meer over de hulpmiddelen (systemen) die op de markt zijn ter ondersteuning van de budget­ oefening. Na afloop hebt u voldoende skills en inzichten om de budgetoefening op te starten of te optimaliseren.

, De workshop is bestemd voor directeurs en financieel verantwoordelijken van ondernemingen uit de sociale economie en de ruimere social profit. U hebt een globaal zicht op uw organisatie en bent vertrouwd met financiële basisbegrippen.

De begeleider van de workshop, Herman Verhoeven, overloopt samen met u nog de diverse rollen bij het tot stand komen van strategische doelen: wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, de directie en het management? U maakt verder kennis met het principe van de bonus pater familias en verwerft technieken voor risicovermijding. , Met deze workshop richten we ons tot bestuurders, directeurs en leden van het managementteam van ondernemingen uit de sociale economie en de ruimere social profit. Deelnemers hebben bij voorkeur ervaring met strategisch en operationeel beleid en met leiding geven.

Beide workshops worden begeleid door Herman Verhoeven Herman is begin 2010 het adviesteam van Hefboom komen versterken. Daarvoor was hij aan de slag bij ASCO Industries, waar hij zowel in binnen- als buitenland leidinggevende financiële functies uitoefende. Eerder deed Herman al buitenlandse ervaring op bij Agfa-Gevaert, waar hij onder meer projecten uitvoerde voor de strategische planning bij diverse dochterondernemingen in Europa, Australië en Japan. Van opleiding is Herman landbouwkundig ingenieur.

U kunt de expertise van uw organisatie ook versterken met onze in-houseworkshops. Meer informatie via 02 205 17 20 of hefboom@hefboom.be.

Stel uw inschrijving niet te lang uit: het aantal plaatsen is beperkt. Prijs:

e 45 (inclusief broodjeslunch en infomap)

Plaats: Amazone – Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel Tijdstip: van 13 tot 17 uur (welkom vanaf 12 uur voor de broodjeslunch) Inschrijven: p bij voorkeur online met het inschrijfformulier (www.hefboom.be/donderdag_praktisch) p via mail (hefboom@hefboom.be) p telefonisch (02 205 17 20) , na een bevestigingsmail stort u het inschrijvingsgeld op 799-5236655-15

Over de beslissing om een gebouw te kopen en de activiteiten te centraliseren “Onze activiteiten zitten nu verspreid over diverse panden in de stad. Die huren we allemaal, maar binnenkort vervallen enkele huurcontracten. Tijd dus om uit te kijken naar nieuwe locaties. We vonden dit de ideale gelegenheid om eindelijk een eigen stek te verwerven en zo onze organisatie fundamenteel te versterken. Tegelijk willen we de verschillende activiteiten zo veel mogelijk samenbrengen. Om de efficiëntie van onze organisatie te verhogen, maar ook ter wille van onze doelgroepmedewerkers, die kunnen profiteren van een verbeterde dienstverlening: één gezamenlijk onthaal, de begeleidings- en bemiddelingsmethoden die beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en natuurlijk de grote diversiteit aan opleidingen en werkervaringsplaatsen op één enkele locatie. Zoals de zaken er nu voor staan, zijn de verbouwingen eind 2011 afgerond. Dan verhuist heel Levanto, op enkele afdelingen na, die op hun huidige locatie actief blijven.”

kan Levanto extra voordelig lenen Levanto is een sociaal bedrijf uit Antwerpen dat diverse opleidings- en tewerkstellingsprojecten heeft lopen voor mensen met minder kansen. Onlangs heeft de organisatie een groot pand aangekocht in Deurne, waar ze heel wat activiteiten wil centraliseren. Adjunct-directeur Hans Van Hoeydonck vertelt waarom Levanto hiervoor bij Hefboom een investeringskrediet is aangegaan.

“Toen we de kredietmarkt verkenden, werd al gauw duidelijk dat we het voordeligst zouden kunnen lenen bij Hefboom. Dat heeft onder meer te maken met het SIFO, zo legde de consulent ons uit. Omdat Hefboom erkende SIFO-financier is, kan het voor zijn leningen bijkomende middelen betrekken uit het investeringsfonds. Tegen extra voordelige voorwaarden. Daar profiteren de Hefboom­klanten dan van. Ook nog interessant: Hefboom regelt alles met het SIFO. We merken dus niet dat ons Hefboomkrediet een samengesteld krediet is. Behalve aan de lage rentevoet dan.”

Het SIFO kort p sociaal investeringsfonds opgericht door de Vlaamse overheid p operationeel sinds april 2009 p doel: de sociale economie toegang geven tot interessante kredieten p werking: kredietverstrekkers met een erkenning, zoals Hefboom, kunnen bij het SIFO tegen gunstige voorwaarden bijkomende middelen betrekken uit het sociale investeringsfonds van de Vlaamse overheid; onder meer hierdoor kan Hefboom zijn klanten scherpe rentevoeten aanbieden; de klant heeft zelf geen contact met het SIFO: Hefboom regelt alles. Niet alleen Levanto heeft in 2010 al kunnen profiteren van het interessante SIFO-krediet. In de eerste helft van dit jaar heeft Hefboom al voor meer dan 20 dossiers cofinanciering uit het SIFO aangetrokken. , www.hefboom.be/sifo

“Via de Hefboom-SIFO-constructie hebben we een belangrijk bedrag kunnen lenen. Omdat het ging over de aankoop van een groot bedrijfspand en omdat we ook nog belangrijke verbouwingen moeten uitvoeren om het gebouw bedrijfsklaar te maken, hebben we ook geleend bij onze huisbankier. Dat is Dexia Social Profit, waarmee – zo heb ik vernomen – Hefboom regelmatig samenwerkt. Op aanraden van de Hefboom­ consulent hebben we de bank voor dit bijkomende krediet een pari-passuclausule voorgesteld. Hierdoor worden alle krediet­ verstrekkers ‘op gelijke voet’ behandeld en de waarborgen gelijk verdeeld. Zo’n garantie weten banken natuurlijk wel te appreciëren.”

Levanto helpt werkzoekenden met minder kansen aan het werk via p integrale trajectbegeleiding en bemiddeling p werkervaringsprojecten p opleidingen p sociale werkplaatsen. De werkzoekenden kunnen terecht in een van de volgende activiteiten p zorg en schoonmaak (onder meer een opleiding tot logistiek assistent in ziekenhuizen) p logistiek (onder meer werkervaringsproject matroos) p bouw en milieu (onder meer patrimoniumzorg en beeldenpoets in het Middelheimpark).

Bewel effent het pad voor een sterk strategisch plan Bewel is een beschutte werkplaats met 10 vestigingen verspreid over heel Limburg. Toen de organisatie een tijdje geleden besliste om een nieuw strategisch plan op te stellen, nam ze contact op met Hefboom voor begeleiding. Consulente Tine Debaillie volgt de opdracht van a tot z op en doet verslag. Tewerkstelling blijvend garanderen Bewel is de laatste jaren sterk gegroeid en daardoor ook aanzienlijk complexer geworden. ‘Dat maakt onze organisatie moeilijker te managen’, zei voorzitter Marc Martens hierover. Om de duurzame tewerkstelling van de meer dan 1.000 doelgroepmedewerkers te blijven garanderen, werd het nodig om een nieuwe strategie uit te werken – op korte, middenlange én lange termijn. Daarom klopte

Bewel bij Hefboom aan voor begeleiding bij de opmaak van het strategisch plan. De voorzet mag dan al gegeven zijn door de voorzitter en de raad van bestuur, ook de leden van het managementteam vonden dat er actie nodig was. Ze stelden immers vast hoe ze vooral opgeslorpt werden door de operationele realiteit. Eerst operationele druk verlagen We gingen van start met een grondige analyse van Bewel en kwamen tot de conclusie dat het beter was om eerst de operationele druk te verlagen. Zo zou er meer tijd vrijkomen om over strategische vraagstukken na te denken. We legden onze bevindingen voor aan de raad van bestuur en het managementteam; daarop beslisten zij om dadelijk werk te maken van een kortlopend actieplan dat de organisatie

ADVIES

7 oktober – Budget en liquiditeit “Budgetteren en liquiditeit: terug­kerende rompslomp of boeiende uitdaging?”

donderdag

Dit najaar hebt u nog twee keer de kans om een workshop van Hefboom op donderdag bij te wonen.

op

Najaarsprogramma

financiering

Hefboom op donderdag

moest optimaliseren en de operationele druk verminderen. Deadline: eind 2011 Het actieplan heeft onder meer vorm gekregen door vier intensieve sessies waarbij het managementteam de opdracht kreeg om zich het ‘ideale’ Bewel voor te stellen. Die bevindingen hebben we daarna afgezet tegen de reële situatie. Het actieplan is inmiddels opgesteld en goedgekeurd; het bevat concrete actiepunten en strikte deadlines. Tegen eind 2011 is het helemaal afgewerkt. Dan komt er volop ruimte voor strategiebepaling op lange termijn. Tot het zover is, vindt er driemaandelijks een evaluatie plaats door het managementteam, samen met Hefboom. Zo nodig wordt er bijgestuurd.

Tine Debaillie over de multidisciplinaire aanpak “Voor deze opdracht hebben we een meerkoppig team samen­ gesteld, dat alle competenties vertegenwoordigt die vereist zijn voor deze opdracht. In de analysefase waren ikzelf en Marc Audenaert betrokken. Later heeft Kristl De Loose Marc afgelost, omdat nu niet langer specifieke boekhoudkundige en financiële expertise noodzakelijk was, maar knowhow op vlak van coaching en procesbegeleiding, de specialiteit van Kristl. Zelf ben ik de ‘constante factor’. Zo is de continuïteit verzekerd, kunnen de verschillende inzichten geïntegreerd worden en heeft Bewel een vaste contactpersoon. Ook onze coördinator, Lieve Luyten, speelt een rol: zij zorgt voor de kwaliteitsbewaking en volgt de hele opdracht met een helikopterblik. Zo blijven we gegarandeerd op koers.”

AUDIT > ADVIES COACHING

Bewel p opgericht in 1964 p 10 vestigingen over heel Limburg p 13 producten en diensten, van drukwerk tot industriële wasserij, van houtbewerking tot stikken en labelen, van hoogtechnologische verpakkingen tot groenonderhoud p 1.700 werknemers, van wie 85% doelgroep­ medewerkers p meer dan 1.000 klanten op jaarbasis p www.bewel.be

colofon Hefboomnieuws wordt uitgegeven door Hefboom cvba (ON 0428 036 254) en Hefboom vzw (BTW: BE 431 817 571) – Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel – 02 205 17 20 – hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Levanto, Toon Coussement Erkenningsnummer: P 409.298 Concept en redactie: Link Inc, Antwerpen Creatie: www.magelaan.be Drukwerk: Druk in de Weer, Gent


Dankzij het SIFO en Hefboom…

18 november – Goed bestuur “Sterke beleidskeuzes maken? Met een evenwichtige management­ rapportering komt u al een heel eind”

Herman Verhoeven neemt u mee op een verkenningstocht door de jaarlijkse budgetoefening. Velen beschouwen die als een verplicht nummer en zien de meerwaarde voor de organisatie er niet van in.

Zoals de titel aangeeft, kan goede management­ rapportering bijdragen tot sterkere beleidskeuzes. U verneemt meer over de vorm en inhoud van deze rapporten, en over de manier waarop rapportering de diverse beleidsverantwoordelijken kan ondersteunen.

Tijdens deze workshop komt u te weten hoe budgettering uw organisatie wezenlijk kan versterken. Geen theoretische beschouwingen, wel concrete praktijkvoorbeelden en werkbare tips. U verneemt ook meer over de hulpmiddelen (systemen) die op de markt zijn ter ondersteuning van de budget­ oefening. Na afloop hebt u voldoende skills en inzichten om de budgetoefening op te starten of te optimaliseren.

, De workshop is bestemd voor directeurs en financieel verantwoordelijken van ondernemingen uit de sociale economie en de ruimere social profit. U hebt een globaal zicht op uw organisatie en bent vertrouwd met financiële basisbegrippen.

De begeleider van de workshop, Herman Verhoeven, overloopt samen met u nog de diverse rollen bij het tot stand komen van strategische doelen: wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, de directie en het management? U maakt verder kennis met het principe van de bonus pater familias en verwerft technieken voor risicovermijding. , Met deze workshop richten we ons tot bestuurders, directeurs en leden van het managementteam van ondernemingen uit de sociale economie en de ruimere social profit. Deelnemers hebben bij voorkeur ervaring met strategisch en operationeel beleid en met leiding geven.

Beide workshops worden begeleid door Herman Verhoeven Herman is begin 2010 het adviesteam van Hefboom komen versterken. Daarvoor was hij aan de slag bij ASCO Industries, waar hij zowel in binnen- als buitenland leidinggevende financiële functies uitoefende. Eerder deed Herman al buitenlandse ervaring op bij Agfa-Gevaert, waar hij onder meer projecten uitvoerde voor de strategische planning bij diverse dochterondernemingen in Europa, Australië en Japan. Van opleiding is Herman landbouwkundig ingenieur.

U kunt de expertise van uw organisatie ook versterken met onze in-houseworkshops. Meer informatie via 02 205 17 20 of hefboom@hefboom.be.

Stel uw inschrijving niet te lang uit: het aantal plaatsen is beperkt. Prijs:

e 45 (inclusief broodjeslunch en infomap)

Plaats: Amazone – Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel Tijdstip: van 13 tot 17 uur (welkom vanaf 12 uur voor de broodjeslunch) Inschrijven: p bij voorkeur online met het inschrijfformulier (www.hefboom.be/donderdag_praktisch) p via mail (hefboom@hefboom.be) p telefonisch (02 205 17 20) , na een bevestigingsmail stort u het inschrijvingsgeld op 799-5236655-15

Over de beslissing om een gebouw te kopen en de activiteiten te centraliseren “Onze activiteiten zitten nu verspreid over diverse panden in de stad. Die huren we allemaal, maar binnenkort vervallen enkele huurcontracten. Tijd dus om uit te kijken naar nieuwe locaties. We vonden dit de ideale gelegenheid om eindelijk een eigen stek te verwerven en zo onze organisatie fundamenteel te versterken. Tegelijk willen we de verschillende activiteiten zo veel mogelijk samenbrengen. Om de efficiëntie van onze organisatie te verhogen, maar ook ter wille van onze doelgroepmedewerkers, die kunnen profiteren van een verbeterde dienstverlening: één gezamenlijk onthaal, de begeleidings- en bemiddelingsmethoden die beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en natuurlijk de grote diversiteit aan opleidingen en werkervaringsplaatsen op één enkele locatie. Zoals de zaken er nu voor staan, zijn de verbouwingen eind 2011 afgerond. Dan verhuist heel Levanto, op enkele afdelingen na, die op hun huidige locatie actief blijven.”

kan Levanto extra voordelig lenen Levanto is een sociaal bedrijf uit Antwerpen dat diverse opleidings- en tewerkstellingsprojecten heeft lopen voor mensen met minder kansen. Onlangs heeft de organisatie een groot pand aangekocht in Deurne, waar ze heel wat activiteiten wil centraliseren. Adjunct-directeur Hans Van Hoeydonck vertelt waarom Levanto hiervoor bij Hefboom een investeringskrediet is aangegaan.

“Toen we de kredietmarkt verkenden, werd al gauw duidelijk dat we het voordeligst zouden kunnen lenen bij Hefboom. Dat heeft onder meer te maken met het SIFO, zo legde de consulent ons uit. Omdat Hefboom erkende SIFO-financier is, kan het voor zijn leningen bijkomende middelen betrekken uit het investeringsfonds. Tegen extra voordelige voorwaarden. Daar profiteren de Hefboom­klanten dan van. Ook nog interessant: Hefboom regelt alles met het SIFO. We merken dus niet dat ons Hefboomkrediet een samengesteld krediet is. Behalve aan de lage rentevoet dan.”

Het SIFO kort p sociaal investeringsfonds opgericht door de Vlaamse overheid p operationeel sinds april 2009 p doel: de sociale economie toegang geven tot interessante kredieten p werking: kredietverstrekkers met een erkenning, zoals Hefboom, kunnen bij het SIFO tegen gunstige voorwaarden bijkomende middelen betrekken uit het sociale investeringsfonds van de Vlaamse overheid; onder meer hierdoor kan Hefboom zijn klanten scherpe rentevoeten aanbieden; de klant heeft zelf geen contact met het SIFO: Hefboom regelt alles. Niet alleen Levanto heeft in 2010 al kunnen profiteren van het interessante SIFO-krediet. In de eerste helft van dit jaar heeft Hefboom al voor meer dan 20 dossiers cofinanciering uit het SIFO aangetrokken. , www.hefboom.be/sifo

“Via de Hefboom-SIFO-constructie hebben we een belangrijk bedrag kunnen lenen. Omdat het ging over de aankoop van een groot bedrijfspand en omdat we ook nog belangrijke verbouwingen moeten uitvoeren om het gebouw bedrijfsklaar te maken, hebben we ook geleend bij onze huisbankier. Dat is Dexia Social Profit, waarmee – zo heb ik vernomen – Hefboom regelmatig samenwerkt. Op aanraden van de Hefboom­ consulent hebben we de bank voor dit bijkomende krediet een pari-passuclausule voorgesteld. Hierdoor worden alle krediet­ verstrekkers ‘op gelijke voet’ behandeld en de waarborgen gelijk verdeeld. Zo’n garantie weten banken natuurlijk wel te appreciëren.”

Levanto helpt werkzoekenden met minder kansen aan het werk via p integrale trajectbegeleiding en bemiddeling p werkervaringsprojecten p opleidingen p sociale werkplaatsen. De werkzoekenden kunnen terecht in een van de volgende activiteiten p zorg en schoonmaak (onder meer een opleiding tot logistiek assistent in ziekenhuizen) p logistiek (onder meer werkervaringsproject matroos) p bouw en milieu (onder meer patrimoniumzorg en beeldenpoets in het Middelheimpark).

Bewel effent het pad voor een sterk strategisch plan Bewel is een beschutte werkplaats met 10 vestigingen verspreid over heel Limburg. Toen de organisatie een tijdje geleden besliste om een nieuw strategisch plan op te stellen, nam ze contact op met Hefboom voor begeleiding. Consulente Tine Debaillie volgt de opdracht van a tot z op en doet verslag. Tewerkstelling blijvend garanderen Bewel is de laatste jaren sterk gegroeid en daardoor ook aanzienlijk complexer geworden. ‘Dat maakt onze organisatie moeilijker te managen’, zei voorzitter Marc Martens hierover. Om de duurzame tewerkstelling van de meer dan 1.000 doelgroepmedewerkers te blijven garanderen, werd het nodig om een nieuwe strategie uit te werken – op korte, middenlange én lange termijn. Daarom klopte

Bewel bij Hefboom aan voor begeleiding bij de opmaak van het strategisch plan. De voorzet mag dan al gegeven zijn door de voorzitter en de raad van bestuur, ook de leden van het managementteam vonden dat er actie nodig was. Ze stelden immers vast hoe ze vooral opgeslorpt werden door de operationele realiteit. Eerst operationele druk verlagen We gingen van start met een grondige analyse van Bewel en kwamen tot de conclusie dat het beter was om eerst de operationele druk te verlagen. Zo zou er meer tijd vrijkomen om over strategische vraagstukken na te denken. We legden onze bevindingen voor aan de raad van bestuur en het managementteam; daarop beslisten zij om dadelijk werk te maken van een kortlopend actieplan dat de organisatie

ADVIES

7 oktober – Budget en liquiditeit “Budgetteren en liquiditeit: terug­kerende rompslomp of boeiende uitdaging?”

donderdag

Dit najaar hebt u nog twee keer de kans om een workshop van Hefboom op donderdag bij te wonen.

op

Najaarsprogramma

financiering

Hefboom op donderdag

moest optimaliseren en de operationele druk verminderen. Deadline: eind 2011 Het actieplan heeft onder meer vorm gekregen door vier intensieve sessies waarbij het managementteam de opdracht kreeg om zich het ‘ideale’ Bewel voor te stellen. Die bevindingen hebben we daarna afgezet tegen de reële situatie. Het actieplan is inmiddels opgesteld en goedgekeurd; het bevat concrete actiepunten en strikte deadlines. Tegen eind 2011 is het helemaal afgewerkt. Dan komt er volop ruimte voor strategiebepaling op lange termijn. Tot het zover is, vindt er driemaandelijks een evaluatie plaats door het managementteam, samen met Hefboom. Zo nodig wordt er bijgestuurd.

Tine Debaillie over de multidisciplinaire aanpak “Voor deze opdracht hebben we een meerkoppig team samen­ gesteld, dat alle competenties vertegenwoordigt die vereist zijn voor deze opdracht. In de analysefase waren ikzelf en Marc Audenaert betrokken. Later heeft Kristl De Loose Marc afgelost, omdat nu niet langer specifieke boekhoudkundige en financiële expertise noodzakelijk was, maar knowhow op vlak van coaching en procesbegeleiding, de specialiteit van Kristl. Zelf ben ik de ‘constante factor’. Zo is de continuïteit verzekerd, kunnen de verschillende inzichten geïntegreerd worden en heeft Bewel een vaste contactpersoon. Ook onze coördinator, Lieve Luyten, speelt een rol: zij zorgt voor de kwaliteitsbewaking en volgt de hele opdracht met een helikopterblik. Zo blijven we gegarandeerd op koers.”

AUDIT > ADVIES COACHING

Bewel p opgericht in 1964 p 10 vestigingen over heel Limburg p 13 producten en diensten, van drukwerk tot industriële wasserij, van houtbewerking tot stikken en labelen, van hoogtechnologische verpakkingen tot groenonderhoud p 1.700 werknemers, van wie 85% doelgroep­ medewerkers p meer dan 1.000 klanten op jaarbasis p www.bewel.be

colofon Hefboomnieuws wordt uitgegeven door Hefboom cvba (ON 0428 036 254) en Hefboom vzw (BTW: BE 431 817 571) – Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel – 02 205 17 20 – hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Levanto, Toon Coussement Erkenningsnummer: P 409.298 Concept en redactie: Link Inc, Antwerpen Creatie: www.magelaan.be Drukwerk: Druk in de Weer, Gent


Dankzij het SIFO en Hefboom…

18 november – Goed bestuur “Sterke beleidskeuzes maken? Met een evenwichtige management­ rapportering komt u al een heel eind”

Herman Verhoeven neemt u mee op een verkenningstocht door de jaarlijkse budgetoefening. Velen beschouwen die als een verplicht nummer en zien de meerwaarde voor de organisatie er niet van in.

Zoals de titel aangeeft, kan goede management­ rapportering bijdragen tot sterkere beleidskeuzes. U verneemt meer over de vorm en inhoud van deze rapporten, en over de manier waarop rapportering de diverse beleidsverantwoordelijken kan ondersteunen.

Tijdens deze workshop komt u te weten hoe budgettering uw organisatie wezenlijk kan versterken. Geen theoretische beschouwingen, wel concrete praktijkvoorbeelden en werkbare tips. U verneemt ook meer over de hulpmiddelen (systemen) die op de markt zijn ter ondersteuning van de budget­ oefening. Na afloop hebt u voldoende skills en inzichten om de budgetoefening op te starten of te optimaliseren.

, De workshop is bestemd voor directeurs en financieel verantwoordelijken van ondernemingen uit de sociale economie en de ruimere social profit. U hebt een globaal zicht op uw organisatie en bent vertrouwd met financiële basisbegrippen.

De begeleider van de workshop, Herman Verhoeven, overloopt samen met u nog de diverse rollen bij het tot stand komen van strategische doelen: wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, de directie en het management? U maakt verder kennis met het principe van de bonus pater familias en verwerft technieken voor risicovermijding. , Met deze workshop richten we ons tot bestuurders, directeurs en leden van het managementteam van ondernemingen uit de sociale economie en de ruimere social profit. Deelnemers hebben bij voorkeur ervaring met strategisch en operationeel beleid en met leiding geven.

Beide workshops worden begeleid door Herman Verhoeven Herman is begin 2010 het adviesteam van Hefboom komen versterken. Daarvoor was hij aan de slag bij ASCO Industries, waar hij zowel in binnen- als buitenland leidinggevende financiële functies uitoefende. Eerder deed Herman al buitenlandse ervaring op bij Agfa-Gevaert, waar hij onder meer projecten uitvoerde voor de strategische planning bij diverse dochterondernemingen in Europa, Australië en Japan. Van opleiding is Herman landbouwkundig ingenieur.

U kunt de expertise van uw organisatie ook versterken met onze in-houseworkshops. Meer informatie via 02 205 17 20 of hefboom@hefboom.be.

Stel uw inschrijving niet te lang uit: het aantal plaatsen is beperkt. Prijs:

e 45 (inclusief broodjeslunch en infomap)

Plaats: Amazone – Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel Tijdstip: van 13 tot 17 uur (welkom vanaf 12 uur voor de broodjeslunch) Inschrijven: p bij voorkeur online met het inschrijfformulier (www.hefboom.be/donderdag_praktisch) p via mail (hefboom@hefboom.be) p telefonisch (02 205 17 20) , na een bevestigingsmail stort u het inschrijvingsgeld op 799-5236655-15

Over de beslissing om een gebouw te kopen en de activiteiten te centraliseren “Onze activiteiten zitten nu verspreid over diverse panden in de stad. Die huren we allemaal, maar binnenkort vervallen enkele huurcontracten. Tijd dus om uit te kijken naar nieuwe locaties. We vonden dit de ideale gelegenheid om eindelijk een eigen stek te verwerven en zo onze organisatie fundamenteel te versterken. Tegelijk willen we de verschillende activiteiten zo veel mogelijk samenbrengen. Om de efficiëntie van onze organisatie te verhogen, maar ook ter wille van onze doelgroepmedewerkers, die kunnen profiteren van een verbeterde dienstverlening: één gezamenlijk onthaal, de begeleidings- en bemiddelingsmethoden die beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en natuurlijk de grote diversiteit aan opleidingen en werkervaringsplaatsen op één enkele locatie. Zoals de zaken er nu voor staan, zijn de verbouwingen eind 2011 afgerond. Dan verhuist heel Levanto, op enkele afdelingen na, die op hun huidige locatie actief blijven.”

kan Levanto extra voordelig lenen Levanto is een sociaal bedrijf uit Antwerpen dat diverse opleidings- en tewerkstellingsprojecten heeft lopen voor mensen met minder kansen. Onlangs heeft de organisatie een groot pand aangekocht in Deurne, waar ze heel wat activiteiten wil centraliseren. Adjunct-directeur Hans Van Hoeydonck vertelt waarom Levanto hiervoor bij Hefboom een investeringskrediet is aangegaan.

“Toen we de kredietmarkt verkenden, werd al gauw duidelijk dat we het voordeligst zouden kunnen lenen bij Hefboom. Dat heeft onder meer te maken met het SIFO, zo legde de consulent ons uit. Omdat Hefboom erkende SIFO-financier is, kan het voor zijn leningen bijkomende middelen betrekken uit het investeringsfonds. Tegen extra voordelige voorwaarden. Daar profiteren de Hefboom­klanten dan van. Ook nog interessant: Hefboom regelt alles met het SIFO. We merken dus niet dat ons Hefboomkrediet een samengesteld krediet is. Behalve aan de lage rentevoet dan.”

Het SIFO kort p sociaal investeringsfonds opgericht door de Vlaamse overheid p operationeel sinds april 2009 p doel: de sociale economie toegang geven tot interessante kredieten p werking: kredietverstrekkers met een erkenning, zoals Hefboom, kunnen bij het SIFO tegen gunstige voorwaarden bijkomende middelen betrekken uit het sociale investeringsfonds van de Vlaamse overheid; onder meer hierdoor kan Hefboom zijn klanten scherpe rentevoeten aanbieden; de klant heeft zelf geen contact met het SIFO: Hefboom regelt alles. Niet alleen Levanto heeft in 2010 al kunnen profiteren van het interessante SIFO-krediet. In de eerste helft van dit jaar heeft Hefboom al voor meer dan 20 dossiers cofinanciering uit het SIFO aangetrokken. , www.hefboom.be/sifo

“Via de Hefboom-SIFO-constructie hebben we een belangrijk bedrag kunnen lenen. Omdat het ging over de aankoop van een groot bedrijfspand en omdat we ook nog belangrijke verbouwingen moeten uitvoeren om het gebouw bedrijfsklaar te maken, hebben we ook geleend bij onze huisbankier. Dat is Dexia Social Profit, waarmee – zo heb ik vernomen – Hefboom regelmatig samenwerkt. Op aanraden van de Hefboom­ consulent hebben we de bank voor dit bijkomende krediet een pari-passuclausule voorgesteld. Hierdoor worden alle krediet­ verstrekkers ‘op gelijke voet’ behandeld en de waarborgen gelijk verdeeld. Zo’n garantie weten banken natuurlijk wel te appreciëren.”

Levanto helpt werkzoekenden met minder kansen aan het werk via p integrale trajectbegeleiding en bemiddeling p werkervaringsprojecten p opleidingen p sociale werkplaatsen. De werkzoekenden kunnen terecht in een van de volgende activiteiten p zorg en schoonmaak (onder meer een opleiding tot logistiek assistent in ziekenhuizen) p logistiek (onder meer werkervaringsproject matroos) p bouw en milieu (onder meer patrimoniumzorg en beeldenpoets in het Middelheimpark).

Bewel effent het pad voor een sterk strategisch plan Bewel is een beschutte werkplaats met 10 vestigingen verspreid over heel Limburg. Toen de organisatie een tijdje geleden besliste om een nieuw strategisch plan op te stellen, nam ze contact op met Hefboom voor begeleiding. Consulente Tine Debaillie volgt de opdracht van a tot z op en doet verslag. Tewerkstelling blijvend garanderen Bewel is de laatste jaren sterk gegroeid en daardoor ook aanzienlijk complexer geworden. ‘Dat maakt onze organisatie moeilijker te managen’, zei voorzitter Marc Martens hierover. Om de duurzame tewerkstelling van de meer dan 1.000 doelgroepmedewerkers te blijven garanderen, werd het nodig om een nieuwe strategie uit te werken – op korte, middenlange én lange termijn. Daarom klopte

Bewel bij Hefboom aan voor begeleiding bij de opmaak van het strategisch plan. De voorzet mag dan al gegeven zijn door de voorzitter en de raad van bestuur, ook de leden van het managementteam vonden dat er actie nodig was. Ze stelden immers vast hoe ze vooral opgeslorpt werden door de operationele realiteit. Eerst operationele druk verlagen We gingen van start met een grondige analyse van Bewel en kwamen tot de conclusie dat het beter was om eerst de operationele druk te verlagen. Zo zou er meer tijd vrijkomen om over strategische vraagstukken na te denken. We legden onze bevindingen voor aan de raad van bestuur en het managementteam; daarop beslisten zij om dadelijk werk te maken van een kortlopend actieplan dat de organisatie

ADVIES

7 oktober – Budget en liquiditeit “Budgetteren en liquiditeit: terug­kerende rompslomp of boeiende uitdaging?”

donderdag

Dit najaar hebt u nog twee keer de kans om een workshop van Hefboom op donderdag bij te wonen.

op

Najaarsprogramma

financiering

Hefboom op donderdag

moest optimaliseren en de operationele druk verminderen. Deadline: eind 2011 Het actieplan heeft onder meer vorm gekregen door vier intensieve sessies waarbij het managementteam de opdracht kreeg om zich het ‘ideale’ Bewel voor te stellen. Die bevindingen hebben we daarna afgezet tegen de reële situatie. Het actieplan is inmiddels opgesteld en goedgekeurd; het bevat concrete actiepunten en strikte deadlines. Tegen eind 2011 is het helemaal afgewerkt. Dan komt er volop ruimte voor strategiebepaling op lange termijn. Tot het zover is, vindt er driemaandelijks een evaluatie plaats door het managementteam, samen met Hefboom. Zo nodig wordt er bijgestuurd.

Tine Debaillie over de multidisciplinaire aanpak “Voor deze opdracht hebben we een meerkoppig team samen­ gesteld, dat alle competenties vertegenwoordigt die vereist zijn voor deze opdracht. In de analysefase waren ikzelf en Marc Audenaert betrokken. Later heeft Kristl De Loose Marc afgelost, omdat nu niet langer specifieke boekhoudkundige en financiële expertise noodzakelijk was, maar knowhow op vlak van coaching en procesbegeleiding, de specialiteit van Kristl. Zelf ben ik de ‘constante factor’. Zo is de continuïteit verzekerd, kunnen de verschillende inzichten geïntegreerd worden en heeft Bewel een vaste contactpersoon. Ook onze coördinator, Lieve Luyten, speelt een rol: zij zorgt voor de kwaliteitsbewaking en volgt de hele opdracht met een helikopterblik. Zo blijven we gegarandeerd op koers.”

AUDIT > ADVIES COACHING

Bewel p opgericht in 1964 p 10 vestigingen over heel Limburg p 13 producten en diensten, van drukwerk tot industriële wasserij, van houtbewerking tot stikken en labelen, van hoogtechnologische verpakkingen tot groenonderhoud p 1.700 werknemers, van wie 85% doelgroep­ medewerkers p meer dan 1.000 klanten op jaarbasis p www.bewel.be

colofon Hefboomnieuws wordt uitgegeven door Hefboom cvba (ON 0428 036 254) en Hefboom vzw (BTW: BE 431 817 571) – Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel – 02 205 17 20 – hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Levanto, Toon Coussement Erkenningsnummer: P 409.298 Concept en redactie: Link Inc, Antwerpen Creatie: www.magelaan.be Drukwerk: Druk in de Weer, Gent


“Als aandeelhouder geeft Natuurpunt een belang­ rijk signaal aan reguliere bedrijven”

Naam organisatie (facultatief) Uw functie in de organisatie (facultatief) Ik vind het belangrijk om geïnformeerd te worden over de diensten en werking van Hefboom. P ja  P nee Nut en relevantie van de cases Ik vind de cases over

uitermate nuttig en relevant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

financiering

P

P

P

P

P

advies

P

P

P

P

P

aandeelhouderschap

P

P

P

P

P

Willy Ibens is algemeen directeur van Natuurpunt. Hij legt uit waarom de organisatie onlangs aandeelhouder bij Hefboom geworden is. Natuurpunt heeft al op verschillende manieren kennis kunnen maken met Hefboom. Op dit moment via een adviesopdracht rond competentie­management, die overigens zeer goed verloopt. Eerder waren er nog contacten naar aanleiding van enkele investeringskredieten voor een van onze deelverenigingen, Natuur- en Landschapszorg. Dat is een sociaal bedrijf dat een honderdtal natuurarbeiders opleidt en tewerkstelt. We zijn trouwens heel enthousiast over het Investeringsfonds so­ciale werkplaatsen, dat Hefboom samen met de sector heeft opgericht, en hebben er al snel een beroep op gedaan. Over elke samenwerking zijn we heel tevreden. Ik vind het dan niet meer dan normaal dat we voor onze beleggingen naar Hefboom gaan.

Nut en relevantie van de achtergrondinformatie Ik vind de achtergrondinformatie over

uitermate nuttig en relevant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

financiering

P

P

P

P

P

advies

P

P

P

P

P

aandeelhouderschap

P

P

P

P

P

Hefboomnieuws in het algemeen

Bezorg uw antwoorden aan Hefboom p via de post: Hefboom, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel p via fax: 02 205 17 39 p via mail: hefboom@ hefboom.be Scan de antwoorden in en stuur als bijlage op in de mail of schrijf uw antwoorden in de mail.

Wilt u los van deze enquête uw mening over Hefboomnieuws kwijt? Stuur gerust een mail naar hefboom@hefboom.be met uw opmerkingen.

Ik vind globaal gesproken Hefboomnieuws

uitermate interessant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

P

P

P

P

P

Onderwerpen uit Hefboomnieuws die mij vooral interesseren:

Onderwerpen die ik momenteel mis in Hefboomnieuws:

Ik geef de voorkeur aan P vier nummers per jaar (zoals nu het geval is) P een digitale nieuwsbrief (verschijnt vier keer per jaar) P een andere vorm van communicatie, namelijk P geen voorkeur

Opgepikt door de pers: vraag naar micro­kredieten stijgt

Hefboom 25 jaar!

Ethisch beleggen is ook vanuit een ruimer perspectief bekeken belangrijk

Ethisch beleggen is ook vanuit een ruimer perspectief bekeken belangrijk. Het is een manier om reguliere organisaties ervan bewust te maken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ertoe doet. Als een grootbank van haar klanten te horen krijgen dat ze ethische beleggingen verkiezen boven een hoog rendement, zal ze het eigen beleid daar meer en meer op afstemmen. Reken dus maar dat wij onze huisbankier ervan op de hoogte brengen dat wij Hefboomaandeelhouder zijn.

P.B. Brussel X BC 9427

Natuurpunt geeft als aandeelhouder een belangrijk signaal aan reguliere bedrijven

P 409.298

Hefboom op donderdag – het najaarsprogramma Gevraagd: uw mening over Hefboomnieuws

Hebt u interesse om ook met uw organisatie te beleggen bij Hefboom?

financiering advies aandelen

U hebt de keuze tussen symbolisch aandeelhouderschap (vanaf € 250) en structurele investeringen (eventueel een combinatie van aandelen en een achtergestelde lening). p Vrijblijvend advies via hefboom@hefboom.be en 02 205 17 20.

Nieuwsbrief over de dienstverlening van Hefboom aan sociale en duurzame ondernemingen Editie september, oktober, november 2010

Met onze beleggingen ondersteunen we bovendien een organisatie waarmee we ons sterk verbonden weten. Zowel Natuurpunt als Hefboom zetten zich op hun manier in voor een samenleving die leefbaarheid en sociale rechtvaardigheid centraal stelt.

p www.natuurpunt.be

Dankzij het SIFO en Hefboom kan Levanto extra voor­ delig lenen

NR. 77

De organisatie realiseert dit op verschillende manieren: ze koopt natuurgebieden aan en beheert ze, biedt vorming aan (zowel voor het brede publiek als voor specialisten), organiseert wandelingen, fietstochten en voordrachten, en stelt een honderdtal langdurig werklozen tewerk als natuurarbeider. De motor van Natuurpunt zijn de duizenden vrijwilligers die zich inzetten in de diverse afdelingen en werkgroepen.

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel

Hefboom viert vanaf dit najaar zijn 25e verjaardag! Behaaglijk achteroverleunen en met een voldane glimlach herinneringen ophalen aan ‘die goeie ouwe tijd’: daar passen we voor. We blijven ons liever en­ thousiast inzetten voor de sociale economie en voor andere projecten en organisaties met een maatschap­ pelijke meerwaarde. Dat doen we met dezelfde pio­ niersmentaliteit waarmee we een kwarteeuw geleden al opvielen. Vernieuwende initiatieven die inspelen op recente maatschappelijke evoluties, en versterking van bestaande acties: dat mag u van ons verwachten. We houden u op de hoogte!

Dat de belegging ook volledig past binnen ons financiële beleid, heeft natuurlijk ook meegespeeld bij onze beslissing. Nu we over voldoende eigen middelen beschikken, willen we op een intelligente en verantwoorde manier investeren. Dat betekent: geen grote risico’s, het geld is altijd beschikbaar en ons kapitaal wordt gegarandeerd gebruikt voor ethische en maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

België – Belgique

Bewel effent het pad voor een sterk strategisch plan

Het motto van Natuurpunt luidt: ‘Natuur voor iedereen!’ Hefboom 25 jaar

Hefboom biedt al enkele jaren de Solidaire Lening aan. Dat is een voordelig microkrediet bestemd voor onvermogende kandidaat-ondernemers die een sterk project hebben, maar voor de financiering ervan niet bij gewone banken terechtkunnen. Dankzij de Solidaire Lening krijgen ze de kans om hun plannen te realiseren én om zo hun eigen leven en toekomst in handen te nemen. Hefboom stelt vast dat de vraag naar microkredieten de laatste tijd sterk gestegen is. Deze trend hebben ook de media opgepikt. Niet alleen vtm en VRT besteedden er aandacht aan, ook de gedrukte pers (waaronder De Standaard en De Tijd) brachten verslag uit. Nieuwsfragmenten en artikels vindt u terug via www.hefboom.be/microkredieten.

In dit nummer:

a andelen

Graag uw mening over Hefboom­ nieuws

Beantwoordt de communicatie vanuit Hefboom aan uw verwachtingen? Wij willen het graag weten om zo nodig bij te sturen. Geef uw mening in de korte enquête hieronder. De bevindingen leest u in het decembernummer. Dank alvast voor uw medewerking!


“Als aandeelhouder geeft Natuurpunt een belang­ rijk signaal aan reguliere bedrijven”

Naam organisatie (facultatief) Uw functie in de organisatie (facultatief) Ik vind het belangrijk om geïnformeerd te worden over de diensten en werking van Hefboom. P ja  P nee Nut en relevantie van de cases Ik vind de cases over

uitermate nuttig en relevant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

financiering

P

P

P

P

P

advies

P

P

P

P

P

aandeelhouderschap

P

P

P

P

P

Willy Ibens is algemeen directeur van Natuurpunt. Hij legt uit waarom de organisatie onlangs aandeelhouder bij Hefboom geworden is. Natuurpunt heeft al op verschillende manieren kennis kunnen maken met Hefboom. Op dit moment via een adviesopdracht rond competentie­management, die overigens zeer goed verloopt. Eerder waren er nog contacten naar aanleiding van enkele investeringskredieten voor een van onze deelverenigingen, Natuur- en Landschapszorg. Dat is een sociaal bedrijf dat een honderdtal natuurarbeiders opleidt en tewerkstelt. We zijn trouwens heel enthousiast over het Investeringsfonds so­ciale werkplaatsen, dat Hefboom samen met de sector heeft opgericht, en hebben er al snel een beroep op gedaan. Over elke samenwerking zijn we heel tevreden. Ik vind het dan niet meer dan normaal dat we voor onze beleggingen naar Hefboom gaan.

Nut en relevantie van de achtergrondinformatie Ik vind de achtergrondinformatie over

uitermate nuttig en relevant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

financiering

P

P

P

P

P

advies

P

P

P

P

P

aandeelhouderschap

P

P

P

P

P

Hefboomnieuws in het algemeen

Bezorg uw antwoorden aan Hefboom p via de post: Hefboom, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel p via fax: 02 205 17 39 p via mail: hefboom@ hefboom.be Scan de antwoorden in en stuur als bijlage op in de mail of schrijf uw antwoorden in de mail.

Wilt u los van deze enquête uw mening over Hefboomnieuws kwijt? Stuur gerust een mail naar hefboom@hefboom.be met uw opmerkingen.

Ik vind globaal gesproken Hefboomnieuws

uitermate interessant

volstrekt niet

1

2

3

4

5

P

P

P

P

P

Onderwerpen uit Hefboomnieuws die mij vooral interesseren:

Onderwerpen die ik momenteel mis in Hefboomnieuws:

Ik geef de voorkeur aan P vier nummers per jaar (zoals nu het geval is) P een digitale nieuwsbrief (verschijnt vier keer per jaar) P een andere vorm van communicatie, namelijk P geen voorkeur

Opgepikt door de pers: vraag naar micro­kredieten stijgt

Hefboom 25 jaar!

Ethisch beleggen is ook vanuit een ruimer perspectief bekeken belangrijk

Ethisch beleggen is ook vanuit een ruimer perspectief bekeken belangrijk. Het is een manier om reguliere organisaties ervan bewust te maken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ertoe doet. Als een grootbank van haar klanten te horen krijgen dat ze ethische beleggingen verkiezen boven een hoog rendement, zal ze het eigen beleid daar meer en meer op afstemmen. Reken dus maar dat wij onze huisbankier ervan op de hoogte brengen dat wij Hefboomaandeelhouder zijn.

P.B. Brussel X BC 9427

Natuurpunt geeft als aandeelhouder een belangrijk signaal aan reguliere bedrijven

P 409.298

Hefboom op donderdag – het najaarsprogramma Gevraagd: uw mening over Hefboomnieuws

Hebt u interesse om ook met uw organisatie te beleggen bij Hefboom?

financiering advies aandelen

U hebt de keuze tussen symbolisch aandeelhouderschap (vanaf € 250) en structurele investeringen (eventueel een combinatie van aandelen en een achtergestelde lening). p Vrijblijvend advies via hefboom@hefboom.be en 02 205 17 20.

Nieuwsbrief over de dienstverlening van Hefboom aan sociale en duurzame ondernemingen Editie september, oktober, november 2010

Met onze beleggingen ondersteunen we bovendien een organisatie waarmee we ons sterk verbonden weten. Zowel Natuurpunt als Hefboom zetten zich op hun manier in voor een samenleving die leefbaarheid en sociale rechtvaardigheid centraal stelt.

p www.natuurpunt.be

Dankzij het SIFO en Hefboom kan Levanto extra voor­ delig lenen

NR. 77

De organisatie realiseert dit op verschillende manieren: ze koopt natuurgebieden aan en beheert ze, biedt vorming aan (zowel voor het brede publiek als voor specialisten), organiseert wandelingen, fietstochten en voordrachten, en stelt een honderdtal langdurig werklozen tewerk als natuurarbeider. De motor van Natuurpunt zijn de duizenden vrijwilligers die zich inzetten in de diverse afdelingen en werkgroepen.

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel

Hefboom viert vanaf dit najaar zijn 25e verjaardag! Behaaglijk achteroverleunen en met een voldane glimlach herinneringen ophalen aan ‘die goeie ouwe tijd’: daar passen we voor. We blijven ons liever en­ thousiast inzetten voor de sociale economie en voor andere projecten en organisaties met een maatschap­ pelijke meerwaarde. Dat doen we met dezelfde pio­ niersmentaliteit waarmee we een kwarteeuw geleden al opvielen. Vernieuwende initiatieven die inspelen op recente maatschappelijke evoluties, en versterking van bestaande acties: dat mag u van ons verwachten. We houden u op de hoogte!

Dat de belegging ook volledig past binnen ons financiële beleid, heeft natuurlijk ook meegespeeld bij onze beslissing. Nu we over voldoende eigen middelen beschikken, willen we op een intelligente en verantwoorde manier investeren. Dat betekent: geen grote risico’s, het geld is altijd beschikbaar en ons kapitaal wordt gegarandeerd gebruikt voor ethische en maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

België – Belgique

Bewel effent het pad voor een sterk strategisch plan

Het motto van Natuurpunt luidt: ‘Natuur voor iedereen!’ Hefboom 25 jaar

Hefboom biedt al enkele jaren de Solidaire Lening aan. Dat is een voordelig microkrediet bestemd voor onvermogende kandidaat-ondernemers die een sterk project hebben, maar voor de financiering ervan niet bij gewone banken terechtkunnen. Dankzij de Solidaire Lening krijgen ze de kans om hun plannen te realiseren én om zo hun eigen leven en toekomst in handen te nemen. Hefboom stelt vast dat de vraag naar microkredieten de laatste tijd sterk gestegen is. Deze trend hebben ook de media opgepikt. Niet alleen vtm en VRT besteedden er aandacht aan, ook de gedrukte pers (waaronder De Standaard en De Tijd) brachten verslag uit. Nieuwsfragmenten en artikels vindt u terug via www.hefboom.be/microkredieten.

In dit nummer:

a andelen

Graag uw mening over Hefboom­ nieuws

Beantwoordt de communicatie vanuit Hefboom aan uw verwachtingen? Wij willen het graag weten om zo nodig bij te sturen. Geef uw mening in de korte enquête hieronder. De bevindingen leest u in het decembernummer. Dank alvast voor uw medewerking!

Hefboomnieuws september2010  

Trimesteriële nieuwsbrief van Hefboom vzw/cvba - financier en adviseur van de sociale economie in Vlaanderen en Brussel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you