Page 1

Hier in Lovendegem & Vinderhoute Windenergie van bij ons Openbare dienstverlening Gezocht: m/v voor repair-café

‘Sterk dossier kan CO2doelstellingen dichterbij brengen. Niet alles aan Europa overlaten. Lovendegem is aan zet !

© Christof Van Hulle

GROEN LICHT VOOR TWEE WINDMOLENS LANGS N9 Lovendegem en Zomergem ontvingen elk een aanvraag voor het bouwen van een windmolen langs de N9, ter hoogte van het tuincentrum. De molens worden maximaal 180m hoog (punthoogte) en zijn elk goed voor een jaarproductie van 3,5 kW. Sylma Plugplants bvba en Van Hulle Tuincentrum leggen met dit particulier initiatief een sterk technisch dossier op tafel. Het is in

onze gemeente voorlopig het eerste en het meest grootschalige initiatief om zelf hernieuwbare energie te produceren. Tijdens de informatievergadering medio augustus toonden de initiatiefnemers aan dat aan alle technische en milieuvoorschriften is voldaan. Als er al normen worden overschreden, dan zullen zij de turbines onmiddellijk uitschakelen. Onze gemeente mag over dit dossier slechts een advies verstrekken. Het

besluit zelf wordt op provinciaal niveau genomen.

BUURTBEWONERS KUNNEN PARTICIPEREN De bouwers gingen aan tafel zitten met een aantal coöperatieven om na te gaan hoe burgers in de financiering kunnen participeren. Ze zijn alvast bereid om minstens 20% aan het publiek ter beschikking te stellen. Als Vlaanderen van fossiele brandstoffen

af wil, is het aan de Vlaming om in de eigen energieproductie te investeren. Om het draagvlak nog te vergroten, werd voor buurtbewoners een uitstap naar een turbine in Evergem georganiseerd. Daar konden omwonenden zelf vaststellen hoe het is om in de buurt van een windmolen te wonen. Hoog tijd om ons energielot in eigen handen te nemen. Lees het volledige dossier op http://groenlovendegem.be/


HIER

De post, De Lijn, het spoor

AFBOUW OPENBARE DIENSTVERLENING EEN HALT TOEROEPEN

Investeren in openbaar vervoer.

Het was je misschien niet opgevallen? In een kort krantenartikeltje stond dat het aantal openingsuren van het postkantoor in Lovendegem vermindert van 33 naar 23,30 uren. Men schreef niet 'verminderen' maar ‘optimaliseren’ of ‘aanpassen’. Vandaag is het bpost. Gisteren bouwden De Lijn en de NMBS hun dienstverlening af. Wie regelmatig treint naar Brussel vanuit het station van Landegem kan het beamen. En dan denk je: ik ga met de bus naar het station van Gent-SintPieters. Maar dan ben je al gauw tussen de 40 à 50 minuten kwijt om die 15 km van Lovendegem naar het station van Gent te overbruggen. En dan ben je nog niet in Brussel. Nog iets: je wilt op zondag de bus nemen. Dat lukt dus niet meer voor half tien ’s ochtends. En wil je rond 22 uur van Gent terug naar huis met de bus? Pech.

© De Lijn

Kan je het de mensen dan kwalijk nemen dat ze de auto nemen? En moeten we ons dan nog druk maken over het dagelijkse fileleed op de N9 en in het bijzonder aan de op- en afrit van de R4? Een snelbus op een afzonderlijke rijstrook tusen Gent en Eeklo, waarmee je ook nog na 23 uur van en naar de stad raakt, dat blijft onze ambitie. Er is bij de openbare diensten voldoende gesaneerd. Groen Lovendegem wil daarom de komende jaren blijven ijveren voor meer en kwaliteitsvollere openbare dienstverlening met bijzondere aandacht voor mobiliteit. Want alle studies wijzen het uit: willen we onze fijnstof- en CO2uitstoot verminderen, dan moeten we investeren in het openbaar vervoer en in aangename fiets- en wandelinfrastructuur.


HIER

OCMW MOET SOCIALE PIJLER VAN DE GEMEENTE BLIJVEN WERNER DE WAEL

OCMW-RAADSLID voor Groen

Zonet heb ik mijn derde OCMW-raad achter de rug en wat een leerrijke ervaring. Al verschillende jaren volg ik vanuit mijn job het reilen en zeilen van onze lokale besturen en het lokaal sociaal beleid in het bijzonder. Nu deel mogen uitmaken van een lokale OCMW-raad zie ik als een uitgelezen kans om theorie en praktijk nog dichter bij elkaar te brengen. Bijzonder aan de OCMW-Raad is de combinatie van algemene agendapunten zoals de jaarrekening, een reglement voor huurwoningen of een deontologische code voor raadsleden en de individuele dossiers waar we op de raad met heel veel sereniteit over van gedachten wisselen en beslissingen nemen. Dat het OCMW ophoudt te bestaan, is al enige tijd geweten. De Vlaamse regering heeft het over het ‘inkantelen van het OCMW in de gemeente’. Er wordt geargumenteerd dat dit gaat zorgen voor een sterker lokaal sociaal beleid. Of dit waar is of niet, is koffiedik kijken.Want de Vlaamse regering vertikte het om, voorafgaand aan deze beslissing, een grondige evaluatiestudie

te maken over de werking van het OCMW. Vreemd toch? Vergrijzing, verzilvering, verkleuring, verarming… ook in Lovendegem zijn deze evoluties merkbaar, soms zeer zichtbaar, soms meer verdoken. Wil Lovendegem een gemeente blijven die streeft naar gelijke kansen voor iedereen, dan is een sterk sociaal beleid meer dan ooit belangrijk. Daarom dat Groen Lovendegem in de OCMW- en gemeenteraad de komende maanden en jaren hard zal meedenken over en werken aan het fusieproces. Er mag geen OCMWexpertise en –eigenheid verloren gaan wanneer ons OCMW ophoudt te bestaan. Heb je vragen bij of ideeën voor het lokaal sociaal beleid in Lovendegem, neem dan gerust contact op met Werner De Wael, 0471/87.48.02

MASTERPLAN SPORT Nu de gronden van het RUP eigendom van de gemeente zijn, zal intercommunale Veneco met een participatietraject bekijken hoe men aan alle vragen van clubs en niet-gebonden sporters tegemoet kan komen. Ook binnen de huidige site zal flink moeten worden geschoven. Met een wirwar van koterijen en 5 kantines in een straal van 100m vormt dit niet bepaald een voorbeeld van efficiënt beleid. Groen vindt de aankoop van de lanbouwgronden nog steeds een verkeerde zet. Binnenkort komen de gegevens over de hydrologische studie op tafel, en de participatie toont aan dat sommige clubs hun behoeften wel erg ruim zien. Gelukkig staat nu al vast dat er een eind moet

‘Paard achter de wagen: participatieproces moet plots echte behoeften aantonen komen aan het dominante ruimtebeslag door het voetbal. Veneco zal ook onderzoeken of kunstgras een haalbare kaart is. Afwachten of het studiebureau de onderste steen bovenkrijgt en zich kan losmaken van de megalomane visie die ons college over sportinfrastructuur heeft. Lees ons uitgebreid standpunt op www.groenlovendegem.be

JOSIANE VAN QUICKELBERGHE JOSIANEVQ@GMAIL.COM

IN ’T KORT

28 NOVEMBER: ZORGROADSHOW MEETJESLAND Hoe zullen wij morgen onze zorg organiseren? Welke nieuwe woonzorgvormen zullen de komende decennia furore maken? Hoe gaan we om met intergenerationele solidariteit? Wat zijn zorgboerderijen? Over deze en tal van andere vragen zoeken we samen met jou, Vlaams politica Elke Van Den Brandt en tal van andere lokale Groen-politici uit het Meetjesland naar antwoorden. Heb je interesse? Kom dan zeker naar onze Zorgroadshow, maandag 28 november om 20 uur in het lokaal dienstencentrum Oud-Sint-Jozef te Maldegem. Meer info binnenkort op onze website. Geen vervoer? Geen probleem: we carpoolen. Info: Werner De Wael – 0471/87.48.02 – werner.de.wael@hotmail.com SNELBUS TUSSEN GENT EN EEKLO Het idee van een snelbus en een eigen busstrook is niet nieuw. De N9 is daar breed genoeg voor. We moeten lang op dezelfde spijker slaan om iets gedaan te krijgen. Toch raakt stilaan iedereen ervan overtuigd dat er weinig andere oplossingen zijn voor een een frequente en snelle verbinding tussen beide steden. Bovendien is deze optie snel uitvoerbaar en wellicht de goedkoopste in vergelijking met het aanleggen van een tramlijn. Groen blijft geloven dat dit project een prioriteit moet zijn voor elke politieke partij in het Meetjesland.


NATIONAAL

TIJD VOOR NIEUWE HOOP

Op het Zomerweekend hield voorzitster Meyrem Almaci een vurig pleidooi voor een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid.

We staan voor fundamentele keuzes over wie we zijn en hoe we samenleven. Wat we de laatste tijd van veel politici horen – rechts én links – is een pessimistische visie. ‘We zien veel aanbieders in angst en verdeeldheid’, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. ‘We horen veel slogans en ideetjes die goed klinken maar niet werken. Gaan we die verdelende praat achterna of willen we een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid? Het is tijd voor nieuwe hoop.’ Meyrem citeert uit een gedicht van Václav Havel. ‘Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het een kans van slagen heeft. Dat is precies wat al die mensen doen die zich vandaag inzetten voor een betere samenleving. Leerkrachten en verplegers die het beste van zichzelf geven, jongeren die kinderen opvangen op zomerkampen, de vele mensen die voogd

Groen_NAT_v1_Nationaal201609.indd 4

© Lien Arits

zijn van vluchtelingenkinderen. Zij hebben geen boodschap aan politici die mensen tegen elkaar opzetten en ophitsen. Zij tonen elke dag opnieuw dat het anders kan.’ Groen zal nooit de weg opgaan van diegenen die angst gebruiken om mensen te verlammen. Groen zal nooit in de val trappen om de vrijheden waar we zo fel voor gevochten hebben op te offeren. We benoemen, zonder te verbloemen. We verwoorden, zonder op te hitsen. We zoeken naar oplossingen, zonder te verdelen.

Herbekijk de speech van voorzitster Meyrem Almaci op het Groen Europees Zomerweekend: www.groen.be/nieuwehoop

9/27/2016 7:32:09 PM


NATIONAAL

ALS ER AL SPRAKE IS VAN EEN NOODTOESTAND, IS HET VAN ONS KLIMAAT

ZORGEN VOOR MORGEN

Al zestien jaar na elkaar rijgen we het ene warmterecord na het andere aaneen. Juni was met 175 liter water per vierkante meter de natste maand ooit. In september werden we getrakteerd op een hittegolf. Mensen worden ziek en hun straten staan blank. Wie kan eigenlijk nog naast die urgentie kijken? Als er ergens sprake is van een noodtoestand, dan is het voor ons klimaat. Terwijl in het buitenland volop geïnvesteerd wordt in duurzame energie, stroomt in België twee derde van de energiesubsidies naar de fossiele en nucleaire sector. Toch ben ik hoopvol. Wat vandaag buitengewoon lijkt, zal hier en in Europa binnenkort de norm zijn.

© ID/Lieven Van Assche

‘De bewoners fleuren helemaal op als er familie op bezoek komt met huisdieren’ ‘Bij woonzorgcentrum Floordam aan de slag gaan was een heel bewuste keuze. Ik sta helemaal achter de visie van ons centrum. Daardoor doe ik mijn werk ook heel graag. De bewoners leven in kleine groepen. Een belangrijk deel van het leven speelt zich af in de gedeelde ruimte. Die heeft een open keuken zodat bewoners die dat willen en kunnen, betrokken kunnen worden bij huishoudelijke taken. Het menu wordt samengesteld door een professionele kok, die elke week voor een lading verse ingrediënten zorgt. Geen grootkeuken dus, maar vers gekookte maaltijden. Dankzij de buitenruimtes kan de familie op bezoek komen met huisdieren. De bewoners fleuren dan echt helemaal op. Bij ons heerst er geen ziekenhuisgevoel, maar een echt thuisgevoel.’ EVELYNE VAN NUFFEL Adjunct-woningverantwoordelijke bij woonzorgcentrum Floordam

Groen_NAT_v1_Nationaal201609.indd 5

WAT IS JOUW ZORGVERHAAL? Wat maakte jij mee? Heb jij ideeën over hoe het beter kan? Deel jouw verhaal. Wij brengen het naar het parlement en gaan ermee aan de slag. Want diverse stemmen en goede ideeën verdienen een megafoon in de politiek.

Deel jouw verhaal www.groen.be/jouwzorgonzezorg

Zon- en windenergie zijn nu al competitief en dit marktvoordeel zal in de toekomst enkel nog toenemen. De auto-industrie keert haar tanker langzaam maar zeker naar voertuigen op elektriciteit en waterstof. Gezinnen kiezen steeds vaker voor een lekkere en gezonde maaltijd zonder vlees. De bouwsector kiest voor lageenergie- en passiefhuizen. En last but not least: massavervuilers als China en de Verenigde Staten onderschrijven bindende afspraken rond klimaat. Zonder meer historisch. Veel burgers en ondernemers van dit land hebben het begrepen. Denk aan de vele energiecoöperaties en aan al die bedrijven die de switch maken. Denk aan al die boeren die gezond en dichtbij produceren, aan de autodelers en aan de fervente fietsers. Die doeners moeten we ondersteunen met een beleid dat duidelijke keuzes maakt. Alleen zo krijgt België een gouden medaille voor klimaatambitie te pakken.

9/27/2016 7:32:11 PM


REGIONAAL

PROVINCIALE ONDERZOEKSCOMMISSIE VLD’er Versnick ligt in de provincieraad onder vuur voor zijn rol bij Optima. Hij liet ook privéfeesten sponsoren door projectontwikkelaars. Voor Groen kan dit niet, gezien hij als gedeputeerde bevoegd is voor hun dossiers. Coalitiepartners sp.a en CD&V laten hem niet vallen omdat hij schijnbaar geen regels overtrad. Een commissie onderzoekt nu voort zijn daden. Angelo Meuleman, raadslid sinds maart, heeft er een wrang gevoel bij. “Ik stel vast dat de oude politieke cultuur nog leeft. Ondanks mijn enthousiasme om te zetelen, vind ik het moeilijk om fier te zijn. Soms lijkt het of ik me moet verantwoorden. Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen is toch positief? Ik vrees dat het in stand houden van die oude cultuur jongeren ontmoedigt om politiek engagement op te nemen.” Groen zal in de commissie Versnick bevragen en extra gedragsregels voorstellen. Daarnaast wil Groen een aangescherpt ethisch bewustzijn; regels omvatten nooit alles. Ethiek moet verder reiken. Angelo Meuleman, provincieraadslid

"JONG GELEERD, IS OUD GEDAAN." GROEN WIL LEKKER EN GEZOND ETEN OP SCHOOL. DE NOODTOESTAND: EEN GEVAARLIJK VOORSTEL Groen is bezorgd om de veiligheid van de burgers. Ons actieplan ‘Veiligheid en Verbondenheid’ omvat een doelgerichte aanpak om onze veiligheid te verhogen. De invoering van een noodtoestand, zoals voorgesteld door N-VA, is een gevaarlijk voorstel. “Mensen opsluiten op basis van vage vermoedens zonder tussenkomst van een rechter, gaat voor ons een stap te ver.” Stefaan Van Hecke, Federaal Parlementslid

Ken je de Refterrevolutie al? Ambassadeurs Johan Boskamp, Peter Maes en Koen Wauters gaven samen met Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman het startsein. Elisabeth is tevreden met deze bekende steun voor haar ambitieuze plan. “Groen wil met de Refterrevolutie de schoolmaaltijden lekkerder en gezonder maken en de refters gezelliger.” Bekende koks zoals groentekok Frank Fol en Fatima Marzouki van restaurant El Warde zetten al hun schouders hieronder. “Jong geleerd, is oud gedaan. Als we kinderen al vanop de schoolbanken laten proeven van lekker en gezond eten, dan profiteren ze daar de rest van hun leven van. We hopen dat hier snel werk van wordt gemaakt.” Groen zet duidelijk in op tof tafelen. Nu eten kinderen soms snel-snel in de klas uit plaatsgebrek. En er komt een gezondheidsgarantie: ouders en kinderen moeten de zekerheid krijgen dat het voedsel en de drank verkrijgbaar op school niet alleen lekker, maar ook echt voedzaam zijn. Groen wil voor àlle kinderen in elke school warme, gezonde maaltijden aan 1 euro voorzien. Zo mik je in één beweging op heel veel leerlingen. Dat is een belangrijke stap vooruit. Recent werd bekend dat de 1-euromaaltijden van de Vlaamse Regering slechts 1 op 1700 arme kinderen bereiken. “Kansarme kinderen hoeven niet naar sociale restaurants maar schuiven bij de vriendjes aan tafel aan“, besluit Elisabeth. Steun je ons initiatief? Laat het ons weten op sociale media via #refterrevolutie. Lees zeker het volledige plan op de website!


HIER

1

2

3

4

1 Lut Van der Spurt nam sinds juni 2016 de fakkel over in de gemeenteraad. Fietsen, yoga, dans, bloemschikken, muziek, tuinieren, vrouwenrechten en reizen zijn haar favoriete hobby's. Als voormalig lid van de Sportraad en vakbondsafgevaardigde kan zij op een rijke ervaring steunen voor de nieuwe dossiers: het gemeenschapshuis, het sportcentrum, de lagere school in Vinderhoute. Contact: 0476 70 51 60, lut.vanderspurt@gmail.com © foto's: Werner De Wael

2 Marnix Speybroeck zet schouders onder LovArte 2017 (27 en 28 mei, 3 en 4 juni 2017). In dit kader vindt ook de prijs “Stan Raemdonck” plaats, een wedstrijd voor beeldende kunst, in 2017 voorbehouden voor schilderkunst. Het thema van de wedstrijd is NATUUR. Elke kunstenaar kan deelnemen met maximum 3 recente en niet eerder bekroonde werken. Meer info op: https:// lovarte2017.wordpress.com/ of mxspeybroeck@gmail.com

3 Sinds juni 2016 is Werner De Wael onze stem in de OCMW-raad. Werner is master in het sociaal werk, getrouwd met An, en papa van Arnout en Kato. Als senior stafmedewerker bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie is hij bezig met lokale besturen, integraal gezondheidsbeleid en publieke ruimte. In zijn vrije tijd is hij een fervent stapper en fietser. werner.de.wael@hotmail.com, via Twitter op #WeDeWa, 0471/87.48.02

4 Ook voor het nieuwe politieke seizoen kunt u op de vaste Groene spelers rekenen. Niet eenvoudig, een kleine politieke partij gaande houden. Maar het gaat niet altijd om het aantal, maar eerder om het werk dat ze leveren. En dat loont. Samen proberen we toch een steentje in die rivier te verleggen. En dat zal een betere mobiliteit opleveren, meer energie van wind en zon, meer verkeersveiligheid en een kwaliteitsvol openbaar domein. Omdat er maar één Aarde is.


GEZOCHT: V/M VRIJWILLIGER/BEHEERDER REPAIR-ATELIER/CAFÉ Dierbare spullen een langer leven schenken, de afvalberg verkleinen, consuminderen, efficiÍnt omgaan met grondstoffen, kosten besparen: het is maar een greep uit de talloze redenen om goederen niet meteen weg te gooien, maar te herstellen. Het is echter lang zoeken naar een betrouwbare en deskundige hersteller. Groen zoekt daarom een vrijwilliger die dit initiatief in goede banen wil leiden. Heb je een idee hoe dit aan te pakken? Ken je een goede locatie, of moet het met een mobiele werkplaats? Alles kan, niets moet. Bel Daisy voor een vrijblijvende babbel als dit jouw ding is. 09 226 94 74 of d.hubert@telenet.be

Groen Lovendegem-Vinderhoute Lut Van der Spurt Bergstraat 14 g1 9920 Lovendegem-Vinderhoute 0475 70 51 56 lut.vanderspurt@gmail.com www.groenlovendegem.be facebook.com/GroenLovendegem @Groen9920 Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Lovendegem-Vinderhoute lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

Hier Groen Lovendegem herfst 2016  
Hier Groen Lovendegem herfst 2016  
Advertisement