Page 22

tekeningen overgenomen. Het is overduidelijk dat Toonder Lut Lierelij rechtstreeks aan dit stripje heeft ontleend. Het boek is trouwens een herdruk uit 1979 (uitgeverij Penquin Books, Middlesex, England): het jaar waarin ook De andere wereld het leven zag. Dat Toonder vaker elementen uit zijn werk aan dat van ‘kunstbroeders’

ontleende, is bekend. Wel is het duidelijk dat hij er zijn eigen gang mee gaat: de hierboven geciteerde verzen van Lut Lierelij zijn maar voor een klein deel met deze Middelengelse canon in verband te brengen. Het zou mij dus niet verbazen als er door oplettende speurders nog andere bronnen voor te vinden zijn. En of Toonder deze dan bewust of onbewust verwerkte – ach, dat is misschien niet eens zo belangrijk. Klaas Driebergen (Toonder Compagnie)

Tom Poes in het spoor van de gelaarsde kat Inleiding De laatste markies van Carabas, het dertiende avontuur van Tom Poes, is bijzonder. Telden de eerste twaalf avonturen telkens 28 afleveringen, ‘Carabas’ heeft er drie keer zoveel; eindigden 10 van de 12 avonturen in een feestelijke maaltijd, in ‘Carabas’ moet Tom Poes in het holst van de nacht

uit een paleisraam klimmen om zijn avon-tuur tot een niet al te beroerd einde te brengen; avontuur waarin de ene list na de andere mislukt; waarin Tom Poes zichzelf op Bommeliaanse wijze op de borst klopt; avontuur ook waarin de kater voor de tweede keer door zijn schepper in een pakje gehesen werd. Heel verontrustend...

Haperende listen… Tom Poes zal de verarmde laatste markies van Carabas wel eens even op de koningstroon helpen. De huidige koning is een gehate machthebber, die de Carabas-sen – ooit door de Gelaarsde Kat aan de macht gebracht

22

– op illegale wijze van de troon heeft gestoten. De anders zo kiene kater meent wél dat de Gelaarsde Kat een bedrieger was, maar dat deze zogenaamde

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 81  

Clubblad nr. 81

Clubblad nr. 81  

Clubblad nr. 81

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded