Page 5

De essentie achter de woorden, het vertalen van een Bommelverhaal … Dit jaar is bij Toonder Compagnie mijn vertaling van De Bovenbazen in het Spaans uitgekomen, onder de titel Los Altos Mandos. De Bovenbazen is in mijn ogen zo’n belangrijk verhaal dat ik vond dat het voor een groter publiek beschikbaar moest komen. Aangezien ik vertaler Spaans ben lag de taalkeuze voor de hand. Ik had al vaak geoefend met stukjes van Marten Toonders verhalen en toen de mogelijkheid zich voordeed om De Bovenbazen te vertalen heb ik die met beide handen aangegrepen. Tijdens de vervaardiging van de eerste ruwe versie in de jaren negentig ging ik te rade bij de auteur en die schreef me als antwoord op mijn vragen: ‘De zin van het geschrevene is altijd achter de woorden verborgen. Woorden zijn eigenlijk de echo van de gedachte, die ze veroorzaakt heeft.’ Deze essentie achter de woorden, daar ging het me om en daar hoort het een vertaler ook om te gaan. Bij het lezen van Toonders verhalen stuit je telkens op nieuwe verborgen lagen, zowel taalkundig als cultuurhistorisch van aard, die essentieel zijn voor een goede interpretatie van zijn taalgebruik. Enkele daarvan wil ik hieronder bespreken. De Keltische wereld Een belangrijke inspiratiebron voor Toonders werk was zonder twijfel de Keltische wereld, met zijn natuurgeesten en verbondenheid

met de kosmos. Toen tussen 2000 en 1500 jaar geleden de Keltische cultuur in centraal Europa teloorging, trok ze zich terug in een paar uithoeken van de Europese landmassa’s: Schotland, Ierland, Wales, Bretagne en NoordwestSpanje, met name de streken Galicië, Asturië en Cantabrië. De culturele elementen en verhalen uit deze streken komen voor een deel nog uit dezelfde Keltische bron. Ook elders in Europa zijn nog steeds sporen van een Keltisch verleden te vinden. In volksverhalen en sprookjes wonen magische dwergen en boskabouters bijvoorbeeld vaak in een oude eik, een boom die in de Keltische mythologie met sterke magische krachten behept is. Zo heeft ook de magische dwerg Kwetal zijn ‘toef ’ in een grote, oude eik. De donderdemon De huidige Keltische streken

5

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 77  

Clubblad nr. 77

Clubblad nr. 77  

Clubblad nr. 77

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded