Page 29

Zetfouten in Heer Bommel, Volledige Werken, De dagbladpublikaties, banden 1 t/m 10. Acht jaar na het voltooien van Heer Bommel. Volledige werken, De dagbladpublikaties, kon ik eindelijk beginnen met het onbevangen lezen van de Bommelverhalen in hun definitieve vorm.

het onderling verband tussen beeld en tekst. Ik kwam er dus niet toe om de verhalen op aangename wijze te consumeren, zoals de oplettende lezertjes dat wel konden doen. 

Tijdens de 13 jaar werken aan Een half jaar geleden ben ik de integrale uitgave, lette ik op dan eindelijk begonnen met de verhaallijn, het tijdsverloop het onbevangen lezen van de binnen het verhaal, de causale Bommelverhalen, zonder op die verbanden binnen het verhaal details te moeten letten.  en met betrekking tot de overige verhalen, het persoonlijk idioom Het lezen bezorgt me geweldig van de personages, de schrijfwijze veel plezier. Menigmaal dacht ik: van hun namen, de punten en de Als ik de verhalen niet zelf zou komma’s, en op de stipjes, de lijnen en de rasters in de tekeningen enWerken, De dagbladpublikaties, de banden 1 tot en met 10 Zetfouten in Heer Bommel, Volledige Band

Aflevering Tekstblok Regel

Zetfout

Juiste tekst

Band 4

1062

2e

3e

range rij

lange rij

Band 6

447 495 516 542 545

1e 1e 2e 2e 1e

3e 6e 4e 3e 2e

‘Burgermeester a. s. bord, die O. B. half twee

‘Burgemeester a.s. [zonder spatie] bord, dat O.B. [zonder spatie] half één

Band 7

822

2e

10e

O. B.

O.B. [zonder spatie]

Band 8 1141A

2e

8e

jammerde

jammerende

Band 9

1459 1470

2e 1e

8e 7e

kan ik te niet zeggen! buiten-landse

kan ik niet zeggen! buitenlandse

Band 10 1628 1671 1688 1727 1761

2e 2e 2e 2e 2e

4e 5e 8e 3e 5e

Viendendienst deelnemd dus-danig krach-ten O. B.

Vriendendienst deelnemend dusdanig krachten O.B. [zonder spatie]

29

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 77  

Clubblad nr. 77

Clubblad nr. 77  

Clubblad nr. 77

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded