Page 3

Aanvulling op de open brief van de Toonder Compagnie Amsterdam, februari 2010 Beste Toonderverzamelaars,

Naar aanleiding van onze open brief in Toondertijd van december, heb ik een goed gesprek gehad met twee serieuze verzamelaars en kenners van het werk van Marten Toonder, te weten Kelvin Buck en Rick van Uden. Zij wezen mij erop dat de zin uit onze brief: ‘een argeloze surfer zou met de beste bedoelingen Toonderwerken kunnen schenken of verkopen in de veronderstelling dat hiermee het werk bij de rechthebbenden terechtkomt ’ suggereert dat Toonder Compagnie het eerste recht zouden hebben op aankoop of schenking. Dit is natuurlijk niet waar, temeer daar wij geen verzamelaarsprijzen (kunnen) betalen. Wij zijn de rechthebbenden voor zover het auteursrechten betreft. Daarnaast hebben deze verzamelaars naar eigen zeggen bij eventuele reacties van surfers altijd eerlijk aangegeven wat de (strip)cultuurhistorische en financiële waarde een te verwerven verzamelstuk heeft, in wat voor collectie dit eventueel terecht zou komen en wat hun toekomstvisie hierin/hiermee is. Beide verzamelaars bleken verbaasd door onze open brief, die openbaar maakte wat in onderling overleg besproken had kunnen worden. De impact die dit heeft gehad hebben wij onderschat. In de gesprekken met Rick van Uden en Kelvin Buck heb ik kunnen zien hoeveel waarde het verzamelen en bestuderen van het werk van Marten Toonder voor hen heeft, en hoeveel toewijding en financiële offers er nodig zijn voor het opbouwen van een mooie verzameling. Ik heb beide gesprekken in een zeer goede verstandhouding afgesloten. Voor alle partijen is inmiddels duidelijk waar de grenzen van het speelveld liggen. Rick en Kelvin hebben allebei de intentie toegezegd hun kennis met ons te willen delen, nauw te willen samenwerken met Toonder Compagnie zoals bijvoorbeeld voor hen toegankelijk materiaal/werken ter beschikking te willen stellen voor exposities en boekuitgaven en andere publicaties. Wij zien daarom een goede en vruchtbare verstandhouding met hen tegemoet, zoals wij hopen deze met alle verzamelaars te kunnen hebben. Namens de Toonder Compagnie, Willem Feltkamp e-mail: willem@toondercompagnie.nl

3


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.