Page 9

Van Witzkowsky naar Prlwytzkofski Jacob Marris (1876-1947) maakte deel uit van de kunstenaarsfamilie Maris, vooral bekend door hun bijdragen aan de Haagse School. De eigenlijke familienaam is echter niet Maris, maar Marris.

kenmerkte zijn spreken zich door een typisch Duitse zinsbouw. Dit alles werd bekroond door zijn onmiskenbare Duitse tongval. Walter Jacques Jac. Marris (1900-1996)

Zijn oudste zoon Jac., werd Jacob Marris vertrok aan het eind van beeldhouwer in Amsterdam. Daar de 19de eeuw uit Nederland om in ontmoette hij Ben van Voorn, een Berlijn chemie te gaan studeren. Daar kunstschilder uit Yde in Drenthe, die ontmoette hij Ida Louise Witzkowsky bevriend was met Marten Toonder. (1878-1951) met wie hij trouwde. In 1900 werd hun zoon Walter Aan Ben vertelde Jac. zijn Jacques (Jac.) geboren en in 1903 nog familiegeschiedenis en eveneens een zoon: Hans (1903-1993). Lang uitgebreid over de hebbelijkheden woonden en werkten zij in Duitsland van zijn vader, de excentrieke tot in 1929 de grote, wereldwijde geleerde, en diens verrassende crisis uitbrak en de familie in 1930 taaleigenaardigheden. besloot naar Nederland te verhuizen teneinde daar hun geluk te beproeven. Toen Marten Toonder in 1947/1948 professor Zbygniew Jacob Marris (de chemicus) werd Prlwytzkofski (ook wel: bedrijfsleider bij de margarinefaPrlwytzkofsky) introduceerde in het verhaal Het monster van Loch Ness briek De Bataaf in Nijmegen. (MV28) viel het Jacques Marris op, Een vreemde man: in zichzelf dat deze hooggeleerde vernufteling gekeerd en totaal gefocust op zijn in alle opzichten het gedrag en vak. Doorlopend nam hij chemische taalgebruik van zijn eigen vader proeven om nieuwe margarineproweerspiegelde. ducten te ontwikkelen, maar het En niet alleen dat; de naam merendeel van zijn proeven pakte Prlwytzkofski leek verrassend veel verkeerd uit. op de meisjesnaam van zijn moeder: Ook was hij niet meer in staat Witzkowsky! Zet er ‘Prl’ voor en je fatsoenlijk Nederlands te spreken: bent er. zijn schamele Nederlands was doorZou het doorvertelde verhaal over spekt met (pseudo-)germanismen en verduitst Nederlands. Bovendien de chemicus Jacob Marris voor

9

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 74  

Clubblad nr. 74

Clubblad nr. 74  

Clubblad nr. 74

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded