Page 5

surfer zou met de beste bedoelingen Toonderwerken kunnen schenken of verkopen in de veronderstelling dat hiermee het werk bij de rechthebbenden terechtkomt. Daarom doen wij hierbij een formele oproep om het gebruik van dergelijke domeinnamen met onmiddellijke ingang te staken. Het tweede punt betreft het aanbieden van Toondergerelateerde producten die zijn gemaakt in eigen beheer, en waarvoor door de Stichting het Toonder Auteursrecht geen toestemming is verleend. Als stichting hebben wij zeer duidelijke argumenten waarom wij erop staan dat voor al dit soort produkten om toestemming van ons wordt gevraagd: Ten eerste doen wij veel werk om de nalatenschap van Toonder te inventariseren, conserveren, uit te doen geven, aan het publiek te tonen enzovoort. Veel van deze werkzaamheden kosten geld, en leveren niets op. Wij zijn voor ons voortbestaan volledig afhankelijk van de inkomsten uit royalties. Door illegale uitgaven te verhandelen worden ons rechtmatige inkomsten onthouden, die wij hard nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Argumenten dat het om een product in kleine oplage gaat, het slechts een aardigheidje betreft, of het doel geen financiĂŤel gewin is, vinden wij niet acceptabel. Ten tweede willen wij vanuit ons streven om Toonderliefhebbers en onze zakelijke partners zo goed mogelijk te bedienen, kunnen plannen wanneer welke uitgaven op de markt verschijnen. Illegale uitgaven doorkruisen deze strategie, en kunnen uiteindelijk in het nadeel van de Toonderliefhebber uitvallen; als wij besluiten een onlangs illegaal uitgegeven produkt in een veel grotere oplage voor veel minder geld aan te bieden, is de verzamelaar die dit illegale produkt heeft gekocht de klos. Ook houden wij zicht op oplagen; een gelimiteerde oplage is en blijft gelimiteerd. Ten derde is het onze taak om de kwaliteit van producties te waarborgen, zodat geen inferieure producten de naam van heer Bommel kunnen aantasten. Dat sommigen van jullie kritiek hebben op de wijze waarop wij ons van deze taak kwijten, juichen wij overigens toe, omdat dit ons scherp houdt.

5

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 74  

Clubblad nr. 74

Clubblad nr. 74  

Clubblad nr. 74

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded