Page 4

Open brief van de Stichting Het Toonder Auteursrecht aan alle Toonderverzamelaars

Beste verzamelaars! Als stichting die tot doel heeft om het werk van Marten Toonder levend te houden, zijn wij blij met jullie, omdat jullie aan dit doel bijdragen. Door jullie enthousiasme voor het werk van Toonder, zijn medewerkers en naasten, dragen jullie bij aan het in stand houden en vergaren van kennis over dit werk. Ook worden talloze unieke uitgaven en originelen door jullie voor verdwijning behoed. Via bijzondere uitgaven worden vroege werken aan de vergetelheid onttrokken, en komen zij ter beschikking van een lezerspubliek. Wij hopen van harte dat jullie enthousiasme ervoor zorgt dat de fakkel ook aan een jongere generatie wordt overgedragen, en deze goede werken worden voortgezet. Als stichting hopen wij van tijd tot tijd gebruik te mogen maken van jullie kennis, maar ook van de werken in jullie bezit, om deze te exposeren of voor publicaties te reproduceren. Onlangs zijn ons echter een aantal zaken onder de aandacht gekomen die de potentie hebben om onze verstandhouding met sommige verzamelaars in slecht weer te doen belanden. Het doel van deze brief is om onze standpunten betreffende deze zaken helder toe te lichten. Omdat we graag willen dat alle verzamelaars onze beweegredenen kennen, zijn we van mening dat deze brief een goede manier is om te verklaren wat de motivatie achter onze standpunten is, hoewel we uiteindelijk slechts een klein aantal verzamelaars hiermee direct aanspreken. Het eerste punt betreft de domeinnamen en wervende teksten waarvan sommige verzamelaars zich in advertenties op het internet bedienen. Deze impliceren dat achter deze namen organisaties staan, die een museale functie hebben, en/of als officiĂŤle instantie gelieerd zijn aan Toonder en zijn belangenbehartigers. Wij keuren het gebruik van deze namen af, omdat hierdoor niet duidelijk is dat achter deze namen particuliere verzamelaars staan. Een argeloze

4

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 74  

Clubblad nr. 74

Clubblad nr. 74  

Clubblad nr. 74

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded