Page 8

Bommelenrn lederland Op bijgaandefoto ziet u het straatnaambordjevan de Bommelweg in de gemeenteTiel. Bommel is de lokale naam voor Zaltbommef de buurgemeente van Tiel dat in de Bommelerwaard ligt. De lokale horeca speelthierop in met Bommelwokken en Bommelnagerechten.Het zijn echterJip en Janneke die in een beeld vereeuwigdzíjn. Het Bommel: in een anderegemeente:Den Bommel op Oostflakkee.DeOlivier B. Bommelhof, Tom Poespad,Tom Poesstraaten Marten Toonderlaan vinden we in de Stripheldenbuurt in Almere. Het werd op 3 mei 2004 geopenddoor Aino Toonder, een kleinzoon van Marten Toonder. Rond Nederhorst den Berg is sinds 2000 eenAl{wB-bewegwijzerde wandelroutevan l0 km: de Bommelsteinroute. En naar Rotterdam moeten we voor een kunstwerk dat op 12 iloli2002 voor Marten bonder werd onthuld bii Station Blaak.Aan Leuvehaven (ook in degeboortestaduan ) is een plaquette te zien met de afdruk van de handen van Marten Toonder (22 maart 2002). Overigenstelt de nrvc &íe (Van) Bommels 'tot haarleden en zijn er schepenen caférestaurantsgesignaleerdmet dezeherennaam.Bommels nog aantoe! Stuur uwBommel-in-Nederland foto naar de rredactie,dan plaatsenwe de volgende keer ,hiervan een collage (in kleur).

Arnoud.Alderlieste

6

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded