Page 7

Le Pair,felle oogjes,onbevreesdeblik, de hoogsteeindexamencijfers van de regio Leiden tijdens zijn middelbareschooltild,voelt zich verwant met Tom Poes.In het vroegewerk van Marten Toonder is dezenog de held, maar gaandewegwordt Heer Bommel steeds belangrijker.Ookin de benamingvan de stripalbumskomt dit naar voren. Le Pair denkt dat Toonder zagdatNederlandbewoog in de richting van loze retoriek, aanhet'verbommelen'was, en daaromHeer Bommel een prominentererol gaf.'De waarderingvoor slimheid is afgenomenin Nederland.Het gewicht van de natuurwetenschappen neemt ook af.'Jarenwas hij van plan dezetheorie aanToonder voor te leggen,maar toen hij eindelijk het initiatief nam, was het enkele weken voor diens dood. 'Hij is er niet aantoegekomenmijn brief te beantwoorden.' (passages uit h et ar tikel uan) Simo n Ro z endaal

tlet raadsel uĂ n Bram lbrahrm In ons Clubblad nr. 23 dd. maart 1997 stonden op pagina 12 en 13 enkele plaatjes met ondertekst uit de strip'Bramt avonturen'.Volgens bijgeplaatsteinformatie zou dit geĂŻllustreerdekinderverhaaltje' afkomstig zijn uit het weekblad De Nieuwsbron en daarin zijn verschenenin 1936.Het blad zou zljn uitgegevenin Brunssum, Limburg. Helaasstond er niet bij vermeld wie dit bericht heeft ingezonden.Navraagbij De Nieuwsbron in Brunssum leert namelijk dat het dus niet in dit blad is verschenen,aldus de archivaris aldaar tenminste die een en ander zeerbehulpzaamheeft nagekekenWaar gaathier iets mis? Zou diegenedie destijdsdit artikeltje heeft ingestuurd misschieneven contactwillen opnemen met onderstaande?In verband met een onderzoeknaarMarten Toonder in de jaren dertig zit ik hier dus nogalmee in mijn maag. Alvast harteliik dank! Hopveld 26 5467 t<sVeghel. T:0413-342009 E: donders.l@home.nl

LoekDonders.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded