Page 4

Toen ik 14 was heb lk de blokkendoos (Rens,1947) mee naar huis genomen,want hij had zo weggegooidkunnen worden. De hele verderemiddelbareschooltlld stond hij boven mijn bed op de boekenplank.Lekkerin de zon.Wist ik veeldat dezeblokkendoosz.zeldzaamwas! Hij was gekochtbij de Bijenkorf in Rotterdamr-oor h:: nakomertjeJaapje,voor zljn Severjaardag. Zo verstrekende jaren. ii kocht er zakenbij van de Hema, keek veel in het boek 'De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes'en zagdíeprachtigeoude De Muinck-boekjesen dergelijke.Ik dacht: die kan ik nooit betalen en ik zou ze zo gÍaagwillen hebben.Ik maakte kleurcopieënuit het boek en hing ze op mijn kamer.Ikwerd lid van de urvc en ging in 1997 voor het eerstnaar een clubdag inZaandam. Man, ik.rterd er gek! Ik zagkraampjesmet het mooiste,kleurigsteoude spul l-at ik kon bedenken.Tom Poesansichtkaartendeden mijn hart sneller kloppen. Veel uitgavenkende ikhelemaal niet. Zowas er iemand iie heel trots deed over een groen boekje,het moest Í17S0 ,- kosten lk had nog nooit zo'n hoog bedragzien vragen.Het heette: 'Tom Poes en de begravenschat.'Ik kocht voor enkeleguldenseen afgeknipte tom Poeskaart nr. 5, dat was alles.Ik praatteeen tijdje met iemand u:: Groningen die veel puzzelsin de verkoop had. Hij had een NRc-puz:., met doosje,ik weet het nog precies.Die puzzelhadik wel in het boe.. van Santbrinkzien staan.:' Je ziet hem nooit! Ik krij g zoveelpu zzeis :-_ handen, maar dezezie je nooitll sprakhij. ' Daarom vraagik fl . -,;urIk was onder de indruk van de prijs en het verhaal.Ook had hij ee:r stapeloorlogspuzzels,nr. I t/m 4, eenzeerindrukwekkend gezich: .= zageneruit alsnieuw. De prijs weet ik niet meer. Flaastzwevendging ik weer naar huis. Ik ben toen een half jaar lat.: ook naar de volgenderrrvc-dag geweest.Ikwas nog niet zo bes:::.: met het verzamelaarsvirusalslater zou gebeuren,ik had geen gel; te bestedenwant ik streedmet mijn baan en anderedingen. ln l0a r gebeurdeer plotseling iets waardoor mijn Tom Poesen Bommel liefde weer helemaalopbloeide.Ik verdiende inmiddels een hele q --=: boterham als zelfstandigeen kocht voor mijn oldtimer, een Rove: l. onderdelenin Engelandvia Ebay.Ik kwam toevalligvia Ebal-Enc- : -een 'Tom Poesvertellingen tegen die voor e 250,-werd verkoci.r Met stofomslag.En toen is het losgebarsten. .. Een gift van m_rin moeder werd eind januari 2003 omgezetin Tom Pussin Nurser.Rhymeland en Tom Poesen het Mosterei, uitgaveDe Muinck. € ^r _

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded