Page 21

;ckeningen dieuerdwenen zijn, hebbenwij alternatieuen moetenzoeken hebben wij moeten reproduceren van slechteclicheafdrukken oJzerfsuit 'n nde kranten. Ook nogeensruim 1.500 origineletekeníngen warenernstigbeschadigd àL1or water,vochten schimmels, waardoorgedeelten warenieggerot. Díestripstrokenhebbenwe allemaalzorguuldtglatenrestaureiindoor ien papíerrestauratrice en daardoorkondenwegrotedelenervantoch gebruiken;de ontbrekende stukkenmoestendigitaalwordenaangeuuld.

eangepast.

Door onsjarenlangewerkhebbenwij allestripstrokendigitaalopgeslagen en het is natuurlijkídiool dat De BezigeBij nu'alles'opnieuwzegttegaan Joen.Het mqteriaalis er al enzelfsmet volledigeinstemmingengoedkeuring van de auteur;het is de enigedoor de auteurgeautoriseerde uersíe. \bor wat de tekstbetreft,kwamenwij meerdan 40.000 Joutenen incon-

êl

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded