Page 2

Uoorwoord Er heeft een kleine verschuiving in uw bestuur plaatsgevonden.Vanaf de ledenvergaderingheeft BastiaanKoijck zich opgeworpen als de nieuwe redacteur van Toondertijd en daarmeeversterkt hij nu ook het bestuur. Daarmee zijn we ook op een vijftal uitgekomen dat het staken van stemmen vrijwel onmogelijk maakt. Niet dat we ooit een dergelijkeimpassegehadhebben,maar je kan de zakenop een hoopje misschienbeter voor zijn, alsu bedoelt wat ik nog begriip.Maar terug naar Bastiaandie de rol van Fanth gaatvervullen. Ditproza vindt zijn plaats in het nummer dat ik nu niet zelf als eerstezie. Maar dat geeft ook niet vindt heer Fanth van de Rommeldamse Courant. Eens mochten we van hem de grondslagenvan de publiciteit en het krantenwezen,vermengd met een fraai stukje delegerenoptekenen: "Goed idee" aldus de krantenmagnaat."Ik loop inspiratie op te doen voor een hoofdartikel op poten. De grond van onze vad'ren. Verhit het bloed in onze ad'rery zoals de grote dichter zong. Heb je dat Argus? Zoek even op hoe dat verder gaat.Iets van "Vreemde smetten, Grote nood, Laatste ademstoot". Zoietsjongen. I(ijk maar; maak er maar iets pakkendsvan.Wat hier gebeurtis een schande!Kortom zet hem op!" Waarschijnlijkhad dezehoofdredacteurreedskennis genomen en handeldenaar eenwijze uitspraakvan Oene Horletoet: 'Allesstaat beschreven.En wat gedrukt is liegt niet' Daarmee wens ik u veel genoegenmet ToondertĂ­id 69. HenkArens

e

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded