Page 18

Een reahtreuàn een ontdaanIïITUE-hd, BesteheerArens, In mijn wanhoop wend ik mij tot 'mijn voorzitter . Het is u vast bekend dat'De BezigeBij'onlangs begonnenis met nieuwe rp&ossboeken uit te geven.Het is de bedoeling om in 10 jaar alle (177?) verhalen in deze nieuwe blauwe banden uit te geven. Dus ook alle verhalendie in de rode bandenvoorkomen en die wij fanswaarschijnlijkde laatstejaren hebben aangeschaft. Moet onze turvc hier niet heftig tegen protesteren.Wat is er toch logischer dan in de nieuwe blauwe banden alleen maar de verhalen oo te nemen die niet in de rode banden voorkomen?Ik heb al enig e-mail contact gehadmet de heer Philippe Robbersvan'De BezigeBiji De laatste mail luidde als volgt: ' BestemeneerGeijtenbeek, Uiteindelqkkomenin de blauwereeksalleuerhalenuanMarten Toonder. Dus ookàe uerbalendie in de rodeuitgauenzitten.De blauwereeks wordtinfeite hetvolledige werkvan Toonder. Met vriendelijke groet,PhilippeRobberi Hoe weselijk is dit alles!Eind 2008 worden er ook nog een 4-tal rode banden uitgegeven.Overbodig dus! Nog meer doublures!Parbleul O ok dat nog! Mo o i i s d a t!D a tg e e ftted e n k en!Zegnuzel f ... ! D i t gaatte ver ! Zou' Zaken zljn zakeí het enige motief zijn? Hier ligt een mooie taakl (uoorder'mvc!) Ik hoop dat het bestuur van de ttrvc zljn invloed wil aanwenden om 'De bezige Bij' er toe te brengen van dit onzalige idee af te zien en geen doublures in de rode en blauwe banden toe te laten. Hierbij mijn reaktie aan dhr. Robbers van de Bezige Bij: 'BestemeneerRobbers, Met uerwondering en teleurstellinglas ik uw antwoorde-mailuan2/7 op mqnvraagouerdeBommelboeken. De 8'rode'bandenhebik dus

t0

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded