Page 17

Ee P. tlans FranhÍurtheÍpíUs uooí plm 0osterheert uan de Bommelzolder Op 29 augustus2008 maakte Het Stripschap op voordracht van een commissie die onder leiding staatvan tekstschrijver Ger ,\peldoorn, haar nominaties bekend voor de albumjaarprljzen2003. In totaal werden vijftien albums in vijf categorieënvoorgeselecteerd. Pim Oosterheert van de Bommelzolder heeft de p. Hans Frankfurtherprijs voor bijzondere verdienstentoegekend gekregen. De P. Hans Frankfurtherprijs, de jaarprijs voor bijzondere verdiensten,wordt toegekend aan een persoon ofeen organisatiedie zich bijzonder heeft ingezetvoor het beeldverhaal. Deze ereprijs is dit jaar voor Pim Oosterheert die al tien jaar lang zijn Bommelzolderin Zoeterwoudebestiert.Oosterheertbegon in 1998 zijn Bommelmuseum op basis vanzljn eigenverzameling. Door het museum werd het Toonderimperium en soecifiek al het rrerk over Olie B. Bommel en Tom Poesvoor ."r, gàt", publiek te bezichtigen.Ook publiceerde Oosterheert al verschillendewerken c--erzijn passie;ondermeer het Bommellexicon, Bommelcitaten en kortgeleden verscheennog Een Bommeldingvan zijn hand. De prijzen zullen tijdens De Stripdagen,op 27 enZS september, rrorden uitgereikt.

Redactie

l7

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded