Page 16

Diederik van Vleuten bij deze presentatie,onderstreeptenog weer eenshet belang van Toonder als kunstenaar. De twee nu uitgekomen deeltjes zijn: deel 45:'Laat dat een les zijn', bevattende de verhalen 'De Krookfilm', De transmieter' en 'De Vrezelijke krakken'; rsnN 97890234 2 9 7 08 . . deel 59: 'Een eenvoudig gebaar',bevattende de verhalen 'De zelÍkant' en 'De vergelder'; IssN 978902342972 2. Graagwil ik De Bezige Bij feliciteren met deze uitgave.Zo hoort een Bommeluitgave te zljnt Naast de prachtige en deftige uitgave van uitgeverij Panda is er nu plaats voor dezehandzame oblongboekjes. Ik weet zeker dat Toonder erg ingenomen zou zijn met de manier waarop de Bommels aga zíjn heruitgegeven. .

Voortzetting van de serie met de roder linnen rug. Ook de serie Avonturen van ToM poES'wordt verder voortgezet. In de afgelopentwee jaar verschenener al acht deeltjes.Deze reeks,met de rode, linnen band werd enthousiastontvangen. Dit najaarbrengt De Bezige Bij i.s.m. unc Handelsblad weer vier delen uit in d e z e s e ri e : .

deel 9 bevat De nieuwe ijstijd, De zeeslangen Horror de A dem loz e ; rs n N 9 7 8 9 0 2 3 4 3 3 2 1 7 . deel 10 bevat De schoonschijners,Vriend vijand en de wenswer k s t er ;rs n N 9 7 8 9 0 2 3 4 3 3 2 7 9 . deel 11 bevat De knollengaard,Het slaagsysteemen De daads t ell e r;Is e N 9 7 8 9 0 2 3 4 3 3 8 1 I . Deel 12 bevat De argwaners,De kwanten en De beunhaas; r s s \ T978 9 0 2 3 4 3 3 8 2 8

Ook deze deeltjeskosten € 15,-- en de kortingsbon in de Nnc levert € 2,50 korting op. Pim Oosterheert

t6

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded