Page 14

VervolgvanPag. 1l op ware grootte, zoals eerder Met uw welnemen in 1973 werd uitgebracht. Dat laatsteboek kost €75,- en heeft een oplagevan 4000 exemplaren. Op onze vraag aan Eiso Toonder - die de voorwoorden en flaoteksten schriift - of echt alle verhalen zullen worden heruitgebracht (wij herinnerenons nog als de dag van gisterenMarten Toondersweigeringtijdens eenproiect van Het Stripschap uit de jaren 1970, en huiveríng tijdens het Panda-project) meldde hij: 'Ik wil de vier verhalen die mijn vader niet zelf heeft gemaakt eigenlijk niet laten opnemen, maar oP een feestelijke dag als vandaag moet je een uitgeefdirecteur daarmee niet lastigvallen.' Arco van Os

Ihch lllatenà oueí Toonderln UÍUllederland In 2005Ltadde mrvc al eeninterviewmetDicl<Matena ouerToonder. 2008 uerteltltilverderoverzqn vrienden In de vN van 6 september tellendartikelbad vx inzagein de ongepu' mentor.Voordit 6-pagtna's tussen7960 tussenmr en Matena,geschreven correspondentie bliceerde en 7990.Enkelecitatenuit hetartihel:

"Vergeet niet dat hij mislukt is als zakenman; hi; wllde heel lang de nieuwe Walt Disney worderl met een grote filmstudio. Hij had geen commercieel oog, maar het oog van een verteller die wil dat zíin verhaal overkomt." "Mijn werk werd in die tijd, onder meer vanwegede seks,taboedoorbrekend en weemd gevonden en in de stripwereld kreeg ik veel stront over me uitgegoten.Toonder reageerdealtlld heel respectvof steundeme artistiek, heeft mij nooit laten vallen.Zo is onze wiendschap ontstaan." "Toonder werd aanhet eind van zijn leven geplaagddoor de kennis dat alshij voor zijn boekenkastmet eigenwerk stond, driekwart daarvan niet doorhem getekendwas.Tussen1950 en 1960,de fanshoren dat

lq

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded