Clubblad nr. 69

Page 12

l0 laar Bommelzolder Op 14 juni, een zonnige zaterdagmiddag,werd het tweede lustrum gevierd van de Bommelzolder. Vele tientallen donateurs. medewerkers en andere sympathisanten waren aanwezig om Pim en Marian Oosterheert te feliciteren, waaronder ook Piet Wiin. Voorzitter van de stichting Museum De Bommelzolder, Flans Auwerda, sprak het welkomstwoord, waarna Eiso Toonder het spreekgestoelte beklom. Hij opende tien jaar geledenhet museum en deed nu een specialeschenking aan het museum: het waren zespotloodtekeningen op schoolruitjespapier. Zljnvader had het in l94l voor .ie toen vijf-jarige Eiso gemaakt. Dit werk van Marten Toonder rsas tot nu toe niet buiten de familiekring bekend. Geroerd nam Pirn Oosterheert dit persoonlijke cadeauin ontvangst. Verder spraken de volgende Rommeldammers: BurgemeesterDickerdack in de persoon van oud-burgemeester van Leiden, mr. C.H. Goekoop. Hij gal zljn mening over heer Bommel als markant inwoner van Rommeldam; Journalist Argus was vertegenwoordigd door Rob Schouten, journalist en columnist van het dagblad Trouw; Hoofd-commissarisvan het regiokorps Haaglanden,de heer H. van EssenspeeldeCommissarisBulle Bas.Hij liet zijn licht schijnen over de omgang met moeilijke types die zich erop voorstaan van stand te zljn. Het was echter politievoorlichter, de heerJ. Bodrij (Brigadier Snuf) die de onderhoudende speechgeschrevenhad; Drs. Kees Storm, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon, kroop in de huid van bovenbaasAmos W. Steinhacker(AWS).ne heer Storm ontmoette Toonder in2002 toen hij afscheid nam van Aegon. Hij ontving toen de speciaalvoor hem vervaardigde uitgave 'Heer

te


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.