Clubblad nr. 69

Page 11

Hij wees de toehoorders nog op details van een grote Bommeltekening van de hand van Raymakers: 'Zo'n wolk is drie keer niks... een paar lijntjes... maar toch weten de hersenen meteen wat het voorstelt. Prachtig is dat.' Er werd door menigeen instemmend geknikt. Aan de hand van een groepsfoto uit 2004 van alle auteurs van De Bezige Bij, merkte Plasterk op dat als je de groep van boven naar beneden langsging'de orde der dingen' duidelijk werd: op de laatstetrap onder anderen Remco Campert en Jan Wolkers, daaronder Harry Mulisch en helemaal onderaan een statige fauteuil met Marten Toonder, die trouwens wèl de Stripschapprijs, wèl de Tollensprijs, maar nimmer een grote literaire prijs in ontvangst mocht nemen. Plasterkvertelde later ook dat hij was opgegroeid met de boeken van F{otze de Roos over De Kameleon en dat hij er pas veel later in een gesprek met Peter van Straaten achterkwam dat diens broer Gerard van Straaten de illustraties voor die serie heeft verzorgd. In die boeken waren de tekeningen duidelijk ondergeschikt aan de tekst, dit in tegenstelling tot het werk van Toonder. Eiso Toonder bestempeldeMarten Toonder daarentegenkort ervoor als verteller, 'het op-één-na-oudsteberoep ter wereld'. Hoe het ook zij... met de verse Bommel-serie komt in de komende jaren ongetwijfeld een nieuwe generatie lezers in aanraking met het werk van Toonder. En ieder voor zich kan dan bepalen waarin precies de aantrekkingskracht van de meester 1igt. De nieuwe serie is uitgevoerd in oblong-formaat, uiterlijk indentiek aan de acht deeltjesvan de 65 jaar Tom Poes-reeks uit 2006 /2007 , rnaar dan met een blauwe linnen rug. Volgens de Bezige Bij worden de tekeningen gedigitaliseerden opgeschoond en wat de tekst betreft zal de laatstedoor Toonder gecorrigeerdeversie - we nemen aan dat hiermee de Pandaversie wordt bedoeld!! - worden ontdaan van spelfouten en inconsequenties.Ze kosten € 15,- per deel, met een waardebon uit Nnc Handelsblad € 12,50.De komende tien jaar zullen er in totaal zestig deeltjesverschijnen. Ook zijn er luxe genummerde edities van de eerstetwee delen te koop, aismede een boek

I op pAG14

tl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.