Clubblad nr. 69

Page 10

Uerslag presentatre fheuureBommel-reehs 3 iuli 2008 - 'Drie keer niks,' aldus Cultuurminister Ronald Plasterk, 'maar toch pakken onze hersenen het meteen op als iets watze meteen herkennen'. Hij wees op een Bommeltekening van de hand van Raymakers. Een leuke typering van het dagelijkse werk van een stripmaker tijdens tle feestelijke presentatie van de gloedjenieuwe Bommel-reeks d.ie uitgeverij De Bezige Bij de komende tien jaar gaatuitgeven. Het was warm, in het statige pand van de Amsterdamse literaire uitgeverij De Bezige Bij. Heel warm. Om Marten Toonder te parafraseren: het zweet gutste van menig voorhoofd en verdunde de drank op onsmakelijke wijze... Toch vierde een klein en select gezelschap - wlj zagen onder meer Remco Campert, Jan Siebelink en Diederik van Vleuten - er goedgemutst de start van een reeks waarin alle Bommelverhalen nogmaals zullen worden uitgebracht. De 'Volledige werkenlserie van uitgeverij Panda is namelijk al jaren niet meer volledig te koop. Minister Ronald Plasterk was bereid gevonden de eerste exemplaren van de nieuwe ser-ie in ontvangst te nemen en Robbert Ammerlaan, directeur van de uitgeverij, kon zo'n kans op publiciteit natuurlijk niet laten lopen. Vandaar het nogal spontaan en op korte termijn georganiseerde feestje, waarbij ook kleinkinderen Milou Toonder en Irwin Toonder acte de prĂŠsence gaven. Zij vorrnen - samen met tekenaar Will Raymakers - momenteel het bestuur van tle Stichting Het Toonder Auteursrecht, beheerder van de nalatenschap van Marten Toonder en samen met NRC Handelsblad en De Bezige Bij de initiator van de nieuwe reeks. Na een welkomstwoord van directeur Ammerlaan zei Eiso Toonder, de laatstenog levende zoon van Marten, onder meer dat hij het een grote eer vond dat de minister van Onderrriis" Cultuur en Wetenschappen zijn plechtige rol van die avond wilde vervullen. Plasterk op zijn beart zag dat omgekeerd. Na het in ontvangst nemen van de eerste exemplaren zei hij het een grote eer te vinden dat hij als minister wordt uitgenodig'J door de 'groten van het land'.

t0


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.