Page 1

N R 69. SEPT20 08 . JAARG ANG18 Toonder tíj d is het dríemaan delij k s tijdschrift voor leden van de Mar ten Toonder Verzame I a ar s Club, afgekort Mrvc. Voorzitter: Henk Arens Wilhelminastraat 16, 2382 sr Zoeterwoude Tel. 071-5891103 dickerdack@toondertijd.nl Penningmeester: Arnoud Alderlieste Tollenskade 32 2274w Voorburg aws@toondertijd.nl Secretariaat: Ton Michels Goudenregenzoom l2O 2719 wo Zoetermeer Tel:079 - 3616343 dorknoper@toondertijd.nl Clubcuriosa: Arnoud Alderlieste Tollenskade 32 2274Lv Voorburg grootgrut@toondertij d.nl Beurzen: Ton Macl(aaij Boomstede 564 3608 eN{ Maarssenbroek Tel 0654673485 beurskrakerptoondertij d.nl Clubblad:

redactie Bastiaanl(oijck opmaak Ed Bakker fanth@toondertijd.nl

Website:

www.toondertijd.nl beheer Ed Bakker prlwytzkofski6toondertijdnl

Met dank aan iedereen die ons ook dit nummer weer de nodige informatie heeft verstrekt, vragen stelde of op andere wijze medewerking verleende. Verantwoordelijkheid voor onder naam gepubliceerde artikelen berust uitsluitend bij de desbetreffende.

Lidmaatschap Het lidmaatschapsgeld kan worden gestort op Postbankrek. Nr. 626.II.21t.n.v. de Marten Toonder Verzamelaars Club, Zoetermeer en bedraagt dit lopende kalenderjaar €15,-.Leden buiten Europa betalen €20,- i.v.m. hogere verzendkosten Ruiladvertenties Elke regel bevat + 80 tekens, spaties enz. meeeerekendLeden eerste 5 regelsgratis, daarna € 3,50 per regel.Niet-leden betalen € 2,50 per regel voor de eerste 5 regels, daarna eveneens€ 3,50 per regel. Advertenties voor het december nummer dienen uiterlijk woensdag26 november in het bezit te zíjnvan de redactie. Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht worden overgenomen. Copyright op alle illustraties berust bij Stichting Toonder Auteursrecht, tenzii anders vermeld, De nrvc is ingeschreven bij de I(amer van I(oophandel onder nr.

40.26.02.55

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded