Page 9

te reizen in de wereld van Bommel toen hii met sinterklaas2005 het Bommellexicon kreeg. "Al bladerend werd mijn planologische belangstellingonmiddellijk geprikkeld door de constateringdat deZwarte Bergen de noordelijke begrenzingvormen van het Donkere Bomen Bos en dat de rivier de Drens in de Miezervlakte in zee uitmondt. Ik las over de havenstadReigersbek,over de UpsterwoldeseHeide, de Sofsteegin Rommeldam en ikwilde daar naar toe. Het herlezenvan de 177 verhalen was niet genoeg.De wereld van heer Bommel en Tom Poesmoest ook letterlijk in kaart worden gebracht."Witsen begon in januari 2006 met drie kaarten: een stadskaartvan Romm eldam (schaal1:10.000), een kaart van de omgevingvan Rommeldam en Bommelstein(1:25.000) en een kaart van deZwarte Bergenen het Donkere Bomen Bos 11:40:000)' In het najaar 2006 schreefhij in één moeite door een reisgids voor het gebied.Witsen: "Het was een eindeloos geploeter door de teksten en tekeningenvan 177 verhalen, 11.762 afleveringen en driemaal zoveelplaatjes.De velletjespapier en proeÍkaarten stapeldenzich op. Ik heb naar schatting 1.200 aanwijzigingen verwerkt in de kaarten die ik uiteindelijk met 23 verschillendekleurpotloden getekendheb."Witsen had veel steun aan zljn zwagerErrk de Leede, die van kinds af aan alle Bommelverhalen had gespaard. "Bommelkenners zeiden me: dat lukt je niet. Toonder was er de man niet naar om in zijn verhalen naar geografischeconsistentiete streven.In detail is dat zekerwaar."Waar Toonder zich planologisch tegensprak,hakte Witsen met enige cartografischelenigheid de oop door. "Het is niet meer dan een ing om Toonder te vertalen. Hij is niet een greePte vangen. rig jaar verscheenal een luxe fullcolour tgavevan de topografischekaart van meldam en wijde omgevingbij tgeverij Argus. Toen waren de heren idden en Verhaak de makers.Zewaren apr1l2006klaar met hun kaart. Apart ze met precieshetzelfdebezig waren, der dat Witsen hiervan wist, een mooi ld van synchroniciteit dus.

Arnoud Alderlieste

9

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded