Page 5

voor de komende waren met het ontwerpen van een gezelschapsspel wintermaanden" Broer en neef komen tenslotte met een vernuftig spel op de proppen, dat na een aantalproeven wordt goedgekeurdzodat de tekeningen konden worden gemaakt(p.452).Inmiddels is Toonder heel druk in de weer met de mogelijkheden van filmproductie en vooral de financiering daarvan.De eerder genoemde Bouman informeert of h1j (Marten) al opschiet met het Tom Poesspel,omdat de opbrengst daarvanbest welkom zou zijn. (p.460). Dan lezen we een hele tijd niets over het spel,maar tussen alie bedrijven door komt het toch klaar bij spellenfabrikant Czopp. De eersteduizenden spellen verkopen goed, maar dan gebeurt er iets rampzaligs.Toonder vertelt dat op zekerenacht laag over zijn huis een grote vlammenzeekomt aanstormen.Door het verduisteringsgordijn ziet hij een brandend vliegtuig in de richting van de Vijzelstraat gaan. Het eindigt in een geweldigeexplosie en een hoge vuurzuil. Het brandende vliegtuig blijkt neergevallenop het Carlton Hotel en allerlei gebouwen in de directe omgeving staanin lichterlaaie.Joop Geesink die in het Carlton verblijf hield, kon zich gelukkigredden.(p.580-5Sf). In een aangrenzendpand kwamen een grote groep wouwelijke Duitse soldatenom. Verloren ging ook de direct naasthet Carlton gelegen onderneming van Gustav Czopp. De hele voorraad Tom Poesspellen ging in vlammen op. Er waren inmiddels 8000 spellen verkocht, maar in het magazijn stonden er nog duizenden op uitlevering te wachten. Marten Toonder blijft er erg nuchter onder: "Niets aan te doen, zei ik ..." (p.583-58+). Hetgeld voor zijn bijdragewas inmiddels wel binnen ! WatJan Gerhard Toonder zegt over het spel Er is nog een anderebron die een en ander over het ontstaan van het Tom Poesspelvermeldt. Jan Gerhard Toonder schrijft over het spel in het tijdschrift Barbarber, nr. 49 van november I966.De tekst van dit artikel is integraal overgenomen in de Curiosagidsvan Van Santbrink (p.57-59).JanGerhard Toonder meldt dat de geschiedenisvan het spel begmt in de winter van 1941.Hij had het succesvan de Tom Poesstripgezienen de bijkomende verko op vanpLrzzels,ansichtkaartenen blokkendozen. Ook kende hij de wens van Martens compagnon om een spel op de markt

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded