Page 4

LreĂ?dern 't spel Mijn oudere broer Theo kon al op vijf arige leeftijd vlot lezen Daarom was het voor hem geenprobleem toen op 16 maart 1941,kort voor zljnzesdeverjaardag,een nieuw stripverhaalverscheenin onze huiskrant Het Nieuws van de Dag. Hij was oP slagin de ban van dat verhaal. In het najaarvan het daaropvolgende jaar viel zljn oogop een advertentie waarin het Tom Poesspelwerd aangekondigd. Dat leek geweldig en het spel werd direct op het verlanglijstje voor Sinterklaasgezef..Laatnu het winkeltje in ons dorp waar naastpotten en pannenookpuzzelsen spelletjes verkocht werden, het spel in de aanbiedinghebben!Sinds 5 december1942 is het Tom Poesspelin het bezit van onze familie gekomen en gebleven. Wat Marten Toonder zegt over het spel Voor gegevensover het spel vond ik in Marten Toonders Autobiografie (tgg S) de volgende bijzonderheden.Het succesvan de eersteTom Poesverhalenbracht al spoedig iemand bij Marten Toonder aan de deur met het idee om een legpuzzel op de mark te brengen. "Goh, zo ga je nog zakendoen ook! zei ze (ehiny) toen hij wegwas" en inderdaad staanwe hiermee aan het begin van de merchandising van Tom Poes(b12.415-416).Laterwerd dit plan op aandringenvan Marten Toonders compagnonJan Bouman doorgezet.We lezen dat Bouman contact had met spellenfabrikant Gustav Czopp' Die had belangstelling voor het uitgeven van puzzelsen blokkendozen met figuren uit de Tom Poesstrip. En Bouman had bij die gelegenheidzelf een balletje opgegooidvoor het makenvan een Tom Poesspel(blz.a19-a20). Later lezen we dat Bouman door de Toonders toch niet gezienwerd als de man die zo'n spel zou kunnen maken. Marten Toonder zelf geeft toe geenhoofd voor spelletjeste hebben en daarom neemt hij contact op met broerJan Gerhard, want die stond bekend als een echte beoefenaarvan intellectuele spelletjes! Die hapte direct toe en kende ook nog wel iemand die kon helpen: neef Dirk. Jan Gerhard zocht contact met neefDirk en het'gevolgwas dat ze wekenlangsamenbezig

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded