Page 3

LeeuwatderEourant Deze week is de Leeuwarder Courant erin geslaagdna enige jaren van keihard werken alle 255 jaaryangenvan deze krant op internet te plaatsen.Op www.archiefleeuwardercourant.nlkun je je aanmelden (tot 1 januari 2008 gratis.) Waarom ik dit vertel is het volgende: al bij de vierde krant die ik aanklikte stuitte ik op een aan Toonder gerelateerde advertentie welke ik totaal niet kende. Op 17 maart 1956 (pag. t3) trof ik de volgende advertentie "Glorine bleekt Witter, ideaal voor vaatwas,wol en zljde" aan,"met leuke plastic sprookjesfigurenl Bovenaanstaano.a.Sjorsen Sjimmie, Heer Bommel, Tom Poesen Wammes Waggel. In de vele achtergrondboeken omtrent Toonder, catalogi,'De curieuzewereld van lleer Bommel en Tom Poes',enz. ben ik dezeniet eerdertegengekomen.Door jaar en datum aante klikken belandt de lezer bij een krant. De pagina'skunnen omgeslagen worden en artikelen en advertentieskunnen op hun beurt weer aangeklikt worden. Door vervolgens op afdrukken te drukken komt het gevraagdehaarscherpnaar voren. Waarschllnlijk komt er al doende nog het één en ander interessants naarvoren. Probeermaar eens:de aangehaalde advertentie zal zeker niet misstaanin onze prachtige 'Toondertiidi

Koos Schulte

De strchtrngToondeí Sinds 30 jani2007 is de website van de stichting live. Er staat informatie over de auteursrechtendie van toepassing zijn op werken van Marten Toonder sr.,Marten Toonder,JanGerhard Toonder en Phiny Dick. De Stichting het Toonder Auteursrecht is eigenaarvan deze auteursrechten.Bij notariële akte van L7 juh.2002 heeft Marten Toonder zijn intellectuele eigendomsrecht overgedragenaan de stichting. De Phiny Dick bibliografie op dezesite is voor ons verzamelaars interessant,niet eerder heb ik zo'n complete lijst gezien.Kijk op www. stichtingtoonder.nl Arnoud Ald.erlieste

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded