Page 24

Baron BluĂ? Al weer een tijdje geledeneen stapeltjeoude originele tekeningen gekocht die ooit gepubliceerdzijn geweestin het Tom poesweekblad. Althans dat dacht ik. Een aantalwas inderdaadsnel teruggevonden in de weekbladen,maar 3 stuks zijn voor mij toch onbekend.Het zijn tekeningen van de figuur Baron Bluf. In het Tom Poesweekblad komen dergelijkehumortekeningenook voor, dus vandaardat het logisch leek dat dezeook geplaatstwaren.Ze ztinin ieder gevaigetekend in de jaren '40,maar ik zou toch jullie willen vragenof jullie deze zalons clubblad nu de ooit ergensgepubliceerdhebben gezt'en..'.of primeur hebben? K el ui nB uck

eq

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded