Page 23

Tia, dat is niet best voor onze naam.Het is mijn afdelingniet, maar ik :.1 het doorspelennaarwie er verantwoordelijkvoor is. En ik kan u -:-relk gevalmeedelendat de seriezó goedloopt, dat de delen 5 tot en :ret 8 op stapelstaan,daarin zullen De Bommelschat en De schatop je zeebodemzijn opgenomen. -

rnde gesprek.

'r errassinglMetzljnlaatste opmerking lost mijn gesprekspartnerde : elofte in die hij via zljniemeel van I 8 september 2'006deed: "Wat :e inhoud betreft: in overlegmet de erven van Toonder is besloten rn het lezerspubliekniet langerverstokente laten blijven van de door .l qenoemdeverhalen,omdat de uitgeverij en de erven,kennelijk in ::qenstellingtot de auteur,overtuigd zijn van de kwaliteit ervan." D e onbetrouwbarc B ezige Bij p. 5) l..ndag 28 januari 2007, Nnc>rxrRA< (ZaterdagsBíjvoegsel -.':rkondigttrots: 'Van de eersteseriezijn al 70.000 exemplaren -.'r:kocht,jonge vriend' en vervolgt met de aankondigingvan de a-eu1\'eseriemet vier verhalenbundels.Opnieuw vier bundels met elk :::e verhalen,die in de weken van februari 2007 verschenen. verrassing:Tom Poesen de Bommelschaten Tom -rnaangename ?rèS ên de schatop de zeebodemzijn er niet bij ...

H.M.Bosch

e3


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.