Clubblad nr. 66

Page 20

Teruguàn weggeweest'Tom Poes! Oude avonturen van Tom Poes,nieuwe met De Bezige Bij ! September2006:DeBezige Bij en Nnc Handelsbladzijn er achter gekomendat'Tom Poes65 jaar gewordenis' en gevenonder het motto Terug van weggeweestgezamenlijk'vierbundels met oude verhalen uit. Elke bundel omvat drie verhalen. Begin september verschijnt deel 1: Avonturen van Tom Poes met daarin drie verhalen waaronder'De betoverdespiegeliOp het gekartonneerdeomslagzie ie dan ook een illustratie gebaseerdop twee tekeningen uit dat betoverde spiegelverhaal. Tweedeweek van september: deel}, met daarin 'De bergmensen; 'Het geheimvan het noorderlicht' en'De talismanlOp de omslageen prachtig plaatje van Tom Poes die op de zeebodem zit en diep treurig is, omdat het er op lilkt dat heer Bommel is verslondendoor een zeemonster;vlak achter de wanhopige kater een gluiperige octopus van reuzenformaat,klaar voor de aanval. De twee tekeningen waarop deze omslag gebaseerdis, komen echter uit'Tom Poesen de schatop de zeebodem'! Derde week van september:deel 3, met op de omslagopnieuw een dramatischdieptepunt uit het leven van Tom Poes.De jonge vriend

de drie titels uit dit deel drie . .. De vierde week: deel4, met een illustratie gebaseerdop éénvan de drie gekozenverhalen- zoalsbij deel I en zoalsje alslezer verwachten mag. Een oude BezigeBij Tussen 1975 en 1978 bracht De Bezige Bij in samenwerking met Het Stripschapvierenveertig oblong deeltjes Tom Poesuit: de verhalen 5 tot en met 50. Twee ervan ontbreken in dezeserie: 18 Tom Poesen de Bommelschaten 19 Tom Poesen de schatop de zeebodem.

ë0


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.