Page 19

behor:denzijn. Er moeten nog 2 bandenverschijnen,maar die zijn liedoeld voor de verhalenuit de jaren 80 nl deel 19 en 20. Ikwil pXeitenvoor deel 21 met daarin Het Komeetgas,Het Ei van Ukuu, de hertekende en verkorte uitgave van het I(lerenkoffer tje (DD uít 84 . 'l 85) en Tom Poesen het Superkrachtcentrumin het Tom Poesen :ndere verhalenalbum, dat in 59 of 60 verschenenis.' lk ben het hier eigenlijkbest mee eens.Laten we dezesuggestie =raartegelijkertijd bij het overhandigen van de prijs aan Hans Matla ioen. Persoonlijkvraagik me af of het nog mogelijk is om de paginat ;an De Paskaarten,het niet afgemaakteverhaal,te publiceren.Dit rou rr'elerg interessantzijn. De herdrukvan de verkorte versie -'-anhet Klerenkoffertje vind ik zelf minder interessant,maar Het Superkrachtcentrumpast eigenlijkprima in de reeks.

Marc deBruiin Binnenk"ort om hemdeprqs te ouergaanweHans Matla opzoeken ::.indigen (red.)

lle geboortedatumuàn een tleer uan Stand Slechtsdrie leden hebben gereageerdop de vraaghoe oud Bommel -s.Daar hsam natuurlijk de dag van eersteverschijninguit. Alex en Els de Groot hebben dit ooit aanToonder zelf gevraagden kegen het ';.-rlgende brief e terug: [.] uraagtmewerkelijkte veel,want betis voormq ookonmogelijk :,i: ,1eouderdom uanheerBommeluasttestellen. U zegtnu weldat hg :: 76 maartlartg is,maardat is natuurlijknietwaar;bi1stondtoen ,;.-een l<eerin maar in debrant.Dat spreekt, want toenbq er àe eerste :-,:,tdwashi1immersal uolwassen. Bouendien moetu ntetuergeten dat ::ier dvontuur, maareenpaar dagenduurt-In de 5A dathij meemaakt, heefthij welueelmeegemaakt, maar tochníetallejaren , .,:,:,:::ï{r::emt Í7et spStme,ik weetbetecbtniet,zodatik u uriendelijk groet. \[drten Toonder" !:r daarmeeblijft het voor altild een geheim Redactie

t9

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded