Page 18

mTUEHwáÍde0E6 De stemmen zijn geteld en de winnaar van de urvc Award voor het meestprestigieuzeToonderboek over 2006 is bekend: Hans Matla en Uitgeverij Panda voor de heruitgave van de Tom Poesstrip uit het weekbladDonald Duck. Pandakreeg een veelvoudvan de stemmen en werd uitputtend geprezenvoor de serie. Toch zijn er (gelukkíg) ook leden met een afwijkende mening. Zo kreegWolters-Noordhoffvoor 'Neem eenvoorbeeld aan mij' een stem want'Wij vinden het een goedezaakdat jeugdigelezers (toekomstigeMTVC leden?)geprikkeld worden de Bommelverhalen te lezery en betaalbaar.'Over de heruitgave van de jaargangDonald Duck door Sanomaverzucht een Bommelaar'[er] spreektinderdaad een heerlijk soort nostalgie[uit], wat bij Pandajammer genoeg ontbreekt.'Ja,het blijft heerlijk om weer je eigenjeugd te herleven. . . Ook De BezigeBij kreeg stemmen:'Na enig afwegenheb ik gekozen voor de herdrukken van oude Tom Poesverhalendoor De BezigeBij. Ik heb ze zelf niet gekocht; ik heb aan de herdrukken van BB/Het Stripschap van destijds voldoende, plus de Volledige Werken, afgezíen nog van de origineleboekjes.Ik deelje kritiek op de vlekkerigheid, maar ikvind het juist leuk dat de copyrightser nog in staan(niet altiid, gelooJik, ook wel weggekrabtin eerdereherdrukken).Harde kaft is ook prettig . Zo staande boekjes beter en overzichtelijker in de boeken(Toozr der)kast.Goed initiatief van De BezigeBij, maar NRc Handelsbladmag ookwel een complimentje hebbenvoor de intensieve omvangrijke reclame voor de boekjes in de krant.' Opvallend was dat de hommage aanToonder'Was Tom Poesmaar hier' weinig stemmenkreeg.Ik had hier meer van verwacht.Een lid stelde 'Ik vind dat de waarde van Toonder op de hedendaagse striptekenaarsin dezeuitgave duidelijk wordtJ Nog even terug naar de prijswinnaar. Ik citeer een Bommelfanaat die zijn stem uitbrengt: 'Ik geef mijn stem van harte aan peNDA met de herdrukvan de Tom Poesverhalenuit Donald Duck. De kwaliteit is voortreffelijk en inmiddels zijn alle verhalen uit de jaren 50 en 60 gepubliceerd. Het is het voor het eerst, dat alle Tom Poesverhalen uit deze (zeer) oade Donald Ducks herdrukt z1)nen dat alsof ze bijna nieuw zljn,waarblj alle originele tekeningen, kleuren en teksten

t6

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded