Clubblad nr. 66

Page 15

; ok in de Uniraad tijd een belangrijkefactor is, is aan de achterwand :en kalenderaangebracht,zodat u niet denkt dat zij tijdloos door het .È1-en gaan. De grote vraagis hoe Toonder dezetekeningenzo perfect kan nate-

..r-ereenkomstvindt u in verhaal'De Uitvalsels' op strook 0167 en 'Het :nde van eindeloos'op strook 01690.Hier ziet u eenzeldzameblik r de bibliotheekvan Rommeldam, :.rraardoctorandaPi Ritsel de scepterrwaait.In al die tussenlig" - e. :ende 1523tekeningenen 7 jaren is - ës :: ruetsveranderd,een exactekopie ru-het schijnt,maar schijnbedriegtzoalsaltild. h seef u een lijstje met de verschillen:de stapelboeken in de boekeniast rechts,de onderkantvan de lambriseringen de vorm daarvan, eenboek minder op de stapelop de tafel van Tom Poes,de paginat iie Tom Poesleest,de rechterpootvan de tafel van Tom Poes,het .'ioeistempel,het décor van het bureauvan Pi, het boek uiterst links ..:rderop de tafel,het boek tegen de poot van de stoelvan Tom Poes -st andersomen er ligt eenboek extra tegen de tafel geheellinks, de sioel rechts,de knopen op de stoelvan Tom Poes,het extra raam, de F,osteraan de wand,deonderkantvan de kast achterPi, een kaart in ,je kaartenbakvan Pi, op het middelsteplaatje ontbreekt een stoel, ,ie houding van Tom Poes op het middelsteplaatjeen ook daar de anderegezichtstrekkenvan Pi en een manchetknoop. Zo zieï u dat schijn bedriegt,allesis exacteen beetje anders,de grote ',raagis waarom en hoe deedMarten dat, hield hij ook een archiefbil .,an zijn werk? De laatstezogenaamdekopie vindt u in het verhaal'De Spalten' -strook01258 en'De gríjzekunsten strook 8723. Op het eersteplaatje van beide strokenziet u op het eerstegezichtgeenverschil,behalve opvallenddat heer Smoor is vervangendoor Tom PoesenJoost een

IE


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.