Page 9

wordt wel vertaald met de weg, maar het is ook rels, spoor, maar ook alswerkwoord: doorlopen,bewegen. En om de verwarring compleet te maken: ookwoorden alsgeest,oergrondof het absolutevallen onder dit begrip. Tse staatvoo r deugd, kwaliteit, waarde, geschiktheid,nut, íntegriteit. De wel erg platte vertaling is dat de Tao 'de wegvan het mídden'is. Met bovenstaandebegrippen hoop ik echter duidelijk te hebben gemaakt dat zo'n vertaling tekort schiet. De Tao gaat er namelijkvanuit dat de dualistische begrippen niet bedoeld zljn om te strijden, zodat het goede van het kwade wint, of het licht de duisternis, enz., zoalsbij Zoroaster, maar dat zij elkaar complementeren, aam'ullen. Tijdens onze levenswegkunnen wij geestelijkgroeien door kennis te nemen en de krachtente ondergaan van beide. Goed kan niet zonder kwaad, zonder duisternis is er geen kennis van licht, warmte ervaarje het best alsje het eerstkoud hebt gehad. Zo vullen begrippen als geest en materie, lÍchaam en ziel, verstand en gevoel, enz. elkaar aan.De waarheid, de weg ligt tussen de tegenstellingen.Ieder goed levert kwaad op, en ieder haraadgoed, enz.De waarheidligt dus nooit in het midden, maar het vervallenin één uitersteveroorzaakteen reactienaarhet andereuiterste.De boodschapvan Lao Tse zou dus kunnen zljn: zorgdat de uitslag naar de een of andere kant niet te heftig is, zodat je tussen die twee dualiteiten eenweg vindt, waarin matigheid en harmonie met je omgevíng (en natuurlijk de natuur) de basisvormt voor een zinvol bestaan.De weg van het zuivere midden bestaatniet, de weg bestaatniet, het gaat om de tegenstellingendie richting aan je leven geven. Veelvan dit gedachtegoedvinden we in de Bornmelsagaterug, ook al in oudereverhalenzoalsTom Poesen de gebroedersWeeromstuit, Tom Poesen vriend-vijand,Tom Poesen de herenopstand,Heer Bommel en de wilde wagen,Heer Bommel en de zwelbast.Ach er zijn er nog veel meer,te veel om op te noemen.Een verhaalwil ik er uitlichten: Heer Bommel en de zelÍkant. In dit verhaal komen verschillendeaspectenvan Toondersvisie naarvoren: het dualisme, de Keltischemythologie en de bijbel.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded