Page 4

in 2005. Soms intrigerend, soms flauw, soms zeer gevatmaar duidelijk blijkt de waardering van alle auteursvoor de verschillende kanten van virtuoos Toonder en voor de vele Personagesdie hij heeft geschapen' De Bezige Bij voor de vier herdrukken van oude Tom Poesverhalen, met klasiiekers als De Meesterschilder en De Laatste Markies van Carabas.Voor het ontrukken van verhalen uit de vergetelheid en voor dewljzewaarop de verhalen zijn uitgegeven:in een oblongboekje, met een harde kaft án een linnen rug en een leuke tekening op de voorkant, alhoewel deze soms niet aansluit op de inhoud. De inhoud krilgt - afgezienvan de verhalen- zware minpunten' De gebruikte afbeeldlngenzijn ongeretoucheerd,slecht en vlekkerig áud beeldmateriadlnclusief allerlei copyrights, waardoor de grafische kwaliteit van Toonder onrecht wordt aangedaan.De Bezige Bij gebruikt gewoon de oude films van de serie Oer Tom Poesvan klopt niet: logisch is om 1"iÀ h"t De volgorde van de verhalen eerst te beginnen met het oudste verhaal en te eindigen met een recenter; maar dat gebeurt niet.

Sanomamet de herdrukvan de jaargang1957van de Donald als-'De Duck. Een jaar met schitterendeTom Poesweekstripverhalen Globetrottersclub'en'De WonderlijkeBoedellNu eenvoudigte herlezen zonderdoor de stapeloude Duck te hoevengaan.De kwaliteitvan de Ducks laat somswat te wensenover,maar het is net echt alsvroeger' Hoe kunt u uw stem (per lid één) uitbtengen? via post: kruis uwwinnaar aan op dit formulier en stuur het (voldoende gefrankeerd)retour aan Meerweg 39 2103 VB Heemstede via e-mail: stuur een mailtje met uwwinnaar naar marc.de.bruij n@wanadoo.nl

r-l

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded