Page 3

IomrnatresfiTUEHwarde006 Dit jaar wordt hij voor de vijfde keer uitgereikt: de prestigieuze Mrvc Award voor het meestindrukwekkendeToonderboek.Eerst noemen we de winnaarsvan voorgaandejaren.Yan 1994tot 2000 betrof het de onofficiële,FictieveBokaalvoor het BesteToonderboek: 1994 Uitgeverij Panda,voor de heruitgave van Metro. f 995 John Wigmans,voor Het receptvan Pinneke Proost. 1996 Stripschrift, voor de Specialbij de tentoonstelling in Teylers Museum te Haarlem. 1997 Uitgeverij Panda,voor Heer Bommel Volledige Werken De Dagbladpublikaties. 1998 de urvg voor Rommeldanl de geschiedenis van een miniatuurstadje. 1999 Uitgeverij Boumaar,voor de integrale heruitgavevan Olle Kapoen. 2000 Seb van der l(aaden, voor Een Heer van Afstand. Ervaringen van een Bommelfan. Yanaf 2007 gaaÍhet om een echteAwardr 2001 Pim Oosterheertvoor De breinbaasvan Bommelstein.Over de wereld van Marten Toonder. 2002 Uitgeverij Panda,voor Heer Bommel Volledige Werken De Dagbladpublikaties. 2003 Uitgeverij Boumaar,voor de integraleheruitgavevan Olle Kapoen. 2004 geentoekenning wegens gebrek aan kr'valiteit. 2005 Pim Oosterheertvoor Het Bommellexicon.Van Aamnaak tot Zwirls'laai Wie zijn de genomineerdenvoor 2006?Achteraf gezienis er in 2006 beslist een aardig aantal uitgaven verschenen.Alhoewel het niet zo'n topjaarwas als2005. Het aantalnominatieskomt op vijf: Wolters-Noordhoffvoor'Neem eenvoorbeeldaanmiji De eerste Bommeluitgave in de serie Toplij sters (zíe www.líjsters.nl).J eugdige Iezertjeskunnen met dit boek kennismakenmet de wonderlijkewereld van de Bommelverhalen en dat via drie kwalitatief uitstekendeverhalen (De Bouenbazen, Het BozeOogenDe Zwelbast)en voor eenlageprijs. De Bezige Bij voor'Was Tom Poesmaar hier', een hommagevan 41 tekenaarsaanMarten Toonder ter gelegenheidvan diens overlijden

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded