Page 26

Uerhnrpten uerstrrpt In de reeksavonturenvan Zaagje Honderdduizend bommen en granaten!Wat nu weer?Gedichten verknippen en verstrippen? Alsof een gelukt' gedicht, met alle varianten die uiteindelijk geen vorm vondery al niet verknipt genoeg is. Voor Verknipt en Verstript zetten dichters, striptekenaarsen beeldend kunstenaarsde (denkbeeldrge)schaarin eigen en elkaarswerk. Strip en sloop zo veel alsje kunt was het devies,uiteraardom er een geheel eigen gedicht of strip van te maken. Wie denkt met dit album een hieuwe' Kuif e te kopen komt bedrogen uit. Verknipt en Verstript toont ons een wereld die niet kinderlilk onschuldig maar chaotisch en gewelddadig is. Schanullekeuit Suske en Wiske draagt een rode burqa en bij de baard van Allah blaast Kuif e, hoera, hoera, geluktl, zichzelf op.Achter vrolijke kleuren en dito striptaal gaan apocalyptischevoorstellingen schuil. Het verstrippen van literatuur raakt de laatstetijd steedsmeer in de belangstelling. Terecht,zoalsdit album in allerleitoonaardenen gedurfde'vertaalexperimenten'laat zien. (aldusde achterJlap) De verhalen en gedichten in het boek zijn daadwerkelijk verknipt enzijn een mooie puzzeltocht voor de liefhebbers van vooral Kuif e verhalen.Op één bladzijdeherkendeik al een stuk ofzeven verhalen, maar hoe ze preciesheten?Uiteraardkomt MT ook in dit album voor. Op pagina60 staathet gedicht Sermoen,met aan de tegenoverliggende bladzijde een Tom Poes die verdwaald lijkt rn een Kuif everhaal. De paddestoelendoen erg denken aanhet verhaalvan 'de geheimzinnige sterl Voor liefhebbersvan poëzie en verknipte verhalenis het een leuk album. Voor MT liefhebbers is er weinig te genieten. Het is net zoietsals spinazie,je moet er van houden.

+

Hoe oud is Bommel? Op welke dagzagBommel het levenslichtf Dat lijkt een simpele vraagmaar het antwoord licht verborgen aldus een van onze leden. Stuur uw antwoord naar de redactie. Onder de goede inzenders verloten we een leuk priisi

ë6


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.