Page 25

verhalenreeks,heeft hij er dan ook iets geniaalsop gevonden: hij laat Bommel toch in het huwelijk treden metJuffrouw Doddel. Daarmee wordt het enigedat aanBommel nog ontbrak toegevoegd:een sexuele relatie.Het einde van alle onzekerheid:Bommel moet nu ook in erotisch opzicht met de billen bloot. En dat betekent,dat hij voortaan ook een broek zal moeten dragen.Dit is het definitieve einde van een vermenselilkte dierenfiguur. Bommel is volledig mens geworden' - Dierenwereld door issamengesteld 7986Mensenwereld GrafscbNed.erland uanGrafscbe enWouteruanDieren.Koninkhlk'Wrbond TinekeWierenga 1986'1M blz',31x 23,5cm.Rtlbgeillustreerd. Amstelueen Ondernemingen, alsKerstnummer bekend wasdeuitgave rcxN9A7A896 A44. In hetverleden in deperiode1952'1968uanDrukkersweekblad uanbetDrubkersweekblad, Het wordt u6,nGrafschNeàerland. enAutolijnendaarnaalshetKerstnummer vandeKoninklykeWr' onderdeel Cukuurstlchting doordeGrafsche uitgegeuen vangrafsche Het bladisuoorlieJhebbers Ondernemingen. entging vanGrat'sche zqn Ouderenummers uerzamelobject. eengeliet'd endruktechniek vormgeving www't'ransmelk'.n1. antiquariaat Ze bt1u. teuerkrtlgen. noganttquarisch Peter Geudeke

Elubdagzáteídàg ê6 ohtober ongeveer14.00h Zoals aangekondigdwilden we de tweedeclubdagvan 2007 ergensin het zuiden van het land houden. Onze enthousiaste beurscoórdinatorTon Mackaaij heeft ruimte gevondenin Eindhoven. De clubdag vindt plaatsin de aulavan het StedeliikCollege Henegouwenlaan 2 Eindhoven De ingangisaan de achterkqnt uan hetgebouw. Opbouwenvanaf 09.00h en de beurs opent om 10.00h einde

Aanmelden voor tafels kan zoals gewoonlijk bii de beurscoórdinator Ton Mackaaij.Leden hebben een meter gratis en elke volgende meter kost slechts 5 euro. In de aulavan de school is ruimte voor 60-70 meter tafel. Normaal gesprokenhebben we daargenoegaan.Voor de toewijzing geldt deze keer echter wel: vol is vol en toewiizing vindt plaats op volgorde van aanmelding.Wil je ruimte reserverendoe dat danbij Ton 06- 54613485 of mail naar: beurskraker@ to ondertii d.nl

e5


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.