Page 22

kunnen bezweren en zíjn zelfverzonnen liedjes zijn juwelen van experimentele dichtkunst.Winnie-the-Pooh en zlln scheppe.A. A. Milne worden in letterkundigestudiesdan ook zeerserieusgenomen. Pooh of Poeh is een literair verschijnselvan onmetelijkeproporties. Kinderen en volwassenenadorerenhem. Zijn bos in Sussexis een bedevaartsoord.Hil heeft een Iezerspubliekvan miljoenen. Zíjn teksten kent de liefhebber uit het hoofd. Poeh is knuffeldier, dichter en afgod tegelijk.Aan hem zijn dissertatiesen congressengewijd, maar naar ons gevoel is hij niet in een raamwerk te vatten. Wat hem zo uniek en ontroerend maakt is de kleinheid van zijn wereld, de eenvoud van zijn karakter, waarin simpele wensen en foutjes breeduit worden uitgemeten.Eindeloos getob over de Heffalump of Flapperdeflap,over een Expeditie of Expotitie naar de Noordpool, over het storendenieuwkomertje Roe, in de buidel van moeder Kanga, gewichtige zaken over een Uil die kan Schrijven, een cadeau aan de ezellejoor. Gebeurtenissendie ook in ons bestaanvoorkomen en daarin een zucht worden afgedaan,krijgen bij Poeh zeerveel aandachten groeientot de Evenementen,die zij bij ons ook zouden moeten zljn;blj ons zou het bestaaner saaien traagvan worden, bij Poeh krijgt het juist rust, tijdeloosheid en diepgang.Poeh is de ware zalige,eenvoudigevan geest.Hij is het Geluk zelve,zijn bestaanis overzichtelijlgen een klimpartij in een boom is eenAvontuur. Poeh maakt ons duidelijk dat ookwij zouden terug willen naar Het spelletje Poeh-takje,op eenbrug boven eenbeek, en dat we het larvaaivan dezetijd eigenlijkniet aankunnen. Maarwaarom Poeh-beer,en niet Poeh-konijn ? Of Poeh-kat? Die gedachteis onverdraaglijk:alleenin het beertje kunnen wij immers onszelfprojecterenals onschuldig,maar niettemin als onszelf.In ieder ander dier is dat ondenl<baar.De beer-godinArth of Arduin leeft in ons collectief onbewustevoort, zij is niet voor niets ooit door ons alszodanigbedacht -3000,4000 jaar geleden. De meestcomplete en tegelijk ook meestcomplexe van alle vermenselijkteberen is van Nederiandse afkomst: de heer Ollie B. Bommel. Hij is de jongste van de hier genoemdedrie -hij kwam in i94l in de

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded