Page 21

i{ij adoreerthem: 'Bruintje Beer heeft alles.Wie Bruintje Beer leest, hoeft niets andersmeer te lezen.Of overdrijf ik misschien?Laat ik mri meeslependoor mijn geestdrift?Heb ik niet de neiging om de proporties uit het oog te verliezenen zou men hieruit -wat de hemel r erhoede- misschienkunnen lezen dat ik Bruintje Beer gelijk stel met het meestgigantischewat er bestaat,te groot om door het menselijke brein volledig bevat te worden, te weten Mickey Mouse?' Kousbroek raakt bij het denken aan Bruintje in bijna religieuzevervoering en spreektover'het Mysterie van zijn Geruite Broek, vanzrjn Geruite Das,het Mysterie vanzíjn Onnozele Snuit, en het Mysterie vanzljn Ronde Oortjes.' Ilr mis het geloof in Bruintje en derhalvezljn dezewoorden voor mij aan een heiden gezegd,alsKousbroek in 'Onschuld en Boete' (opgenomen ín de bundelEenIQil om in te snikken,1971 ThomasRap) spreektover het mysterievan Bruintje Beers'VerborgenLichaam: 'trVatzou er aan het licht komen als hij zich uitkleedde? Is hij helemaal van beer,met alleenhanden en voeten van een mens,of is hil een jongetje met berekop?'De waarheidzalwel nooit worden bloot gelegd,maar ik heb sterk het gevoeldat het om een braafettertjevan eenjongetje gaat,die eenberekop -net als de rest van zljn familie -gebruikt om zijn ware aardte verhullen.Dat is ook precieswat ik op Bruintje tegenheb. Hij is te weinig beer.Er moet tenminste iets dierlijks en aaibaarsoverblijven.Bij beren is dat beest-achtigetoch al eenprobleem.Wat gebeurt er als een pratendebeer gewond raakt? Komt er bloed uit of zaagsel? Met anderewoorden; hoe zit het met de afstamming? Bij de tweedebeer die het in de letterkundever heeft geschopt,bestaat over die oorspronggeenmisverstand.Dat is Winnie the Pooh, daterend uit 1926 en dus zesjaar jonger dan Bruintje. Een Pooh-beeris van oorsprong speelgoed.Is Bruintje typische een exponent van de categorie'braven Winnie-the-Pooh hoort tot de'sullen',is onbetwist de kampioen van de dompies,en daarmeede aandoenlijkstevan alle beren.Misschien moet je zelf wel heel wijs zijn om zo dom te kunnen zijn alsWinnie-the-Pooh; hij is tot beer gewordenpoëzie,hij kijkt verder dan naar de banalebetekenisvan woorden, maar neemt ze in de meestletterlijke zin en onzin. AIs hij zegt: 'tut, tut, it looks like rain', lijkt hii de natuur te

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded