Page 20

de hoogste aaibaarheidsfactor- depou en de beer -het meest r-eelvuldig voorkomen in (lcinder)verhalen,strips en tekenÊlms. En wij kennen de verhalen waar ze zelfssamen optreden! Uiteindelijkblijkt de beer het meest aaibaaren daarom spitst de auteur zijn verhaal toe op drie beren die grote faam hebben verworven: Bruintje Beer,Winnie the Pooh, en de meest r-ermenselijkte beer van Hollandse komaf: heer Ollie B.Bommel. Flieronder volgt watJan van Lieshout over deze drie beren schriift Q.20e2H): Er zijn drie beren die grote faam hebben yerworven en zich toegang hebben weten te verschaffentot de grote-mensen-cultuur, ia zelts tot de officiële letterkunde en universiteitsbibliotheken. Beren rraar wetenschappelijke,literaire analysesvan zijn gemaakt,over r,rie zelfs bibliografieën zijn geschreven,ook al hebben zij nooit in werkelijkheid geleefd. De oudste van de drie is Rupert Bear,in Nederland bekend onder de naam Bruintje Beer. Hij stamt van 1920 en alsvermenseliflte dieren ouder zouden kunnen worden, dan zou hij nu ruim gepensioneerd zijn. In Engeland is hij echter op dit moment nog steedszo'n jaar of vijf, schat ik; in Nederland wordt hij nog maar zelden waargenomen, in elk geval de laatste 35 jaar niet meer in stripvorm in de kranr Ik heb hem nauwelijks gemist. Persoonlijk heb ik nooit iets met dat Bruintie gehad, ikvind hem eerlijk gezegdeen hoogst vervelend knaapie. Waarschijnlijk omdat hij als het meest van alle vermenseliikte dieren zijn afkomst lijkt te verloochenen. Elk beer-achtigsis hem vreemdHij heeft de houding en het postuur van een gewoon fongetie en een saaigezichtje. Toch kan ik niet om Bruintje heen-\'eel generatieszijn wel dol op hem geweesten menige volwasseneis nog steedsdoor hem gefascineerd. en bestaatsinds kort een heusebiografie hem: Rupert, Á Beart Life, geschrer-endoor eorge Perry. In het Cultureel Supplement Qarlel, f) van Nnc-Handelsblad van l1-*'8ó ruim aandacht aan deze uitgave b€ste€d im vijftien jaar eerder heeft alweer Kousbroek beschouwingen aan Bruintie Beer genijd-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.