Page 2

Uoorwoord Mijn voorwoord in de vorige Toondertijd voor meer kopij leverde gelukkigmeteen al een paar goedeverhalenop. Dat is erg verheugend. Ten eerstedat er nog heel veel leuke verhalenen anekdotesonder de leden rondwaren en alstweede om te bemerken dat je als clubblad nog eenbestaansrechthebt omdat leden dat met elkaarwillen delen. Ook een moment van schaamroodomdat een lid meldde dat hij me al eerdereen verhaalhad gestuurddat nog steedsniet geplaatstwas. Nou moest ik toch niet gaanzeuren.Oeps! Na enig zoekenvond het onder enige stofige digitale folianten verstopt. Het verhaal houdt u in ieder gevaltegoedin de komende rr. Ook de clubdagkomt er weer aan en de meningenhierover zijn nogal verdeeld.Sommigenvinden het prima zoalshet gaaten praten over een levendigehandel en leuke contacten.Anderen zeggendat het niet zo hoeft en dat ze op internet hun items wel kunnen vinden. Moeten we dan maar naar slechts een clubdagper jaar?Of moeten de dagenmeer gel'uld worden met andereitems zoalslezingen,films, specialiteitenoid? Suggestieszijn van harte welkom. In ieder geval hopen we als bestuur u weer op de komende clubdagte mogen verwelkomen.

HenkArens

ĂŤ

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded