Page 17

Punt. Natuurlijk is Kwetal wel eensboos, geïrriteerd of argwanend, maar schuldig voelt hij zich niet, en sterker nog het Kleine Volkje verklaart anderen niet schuldig. Als Pee Pastinakelen Kwetal bezorgd toezien hoe door de verl'uiling vanuit de stad Rommeldam het Donkere Bomenbos naar de verturving gaat,wTjzenzíj nietbeschuldigend naar de boosdoeners, maar zíj gaan aan het werk om te redden wat er te redden valt. Die levenshouding van het Kleine Volkje komen we telkens weer in de verhalen tegen. Het feit dat Toonder ons geen perfect sluitend wereldbeeld heeft nagelaten,beschouwik alseen verdienste.Geen sluitendedenkramen. Het gevolg is wel dat mijn toespraak een wat encyclopedisch karakter heeft.Dat geeftmij de moed om nog één aspectvan Toondersvisie op godsdienst aan u voor te leggen. Een van Toonders wrangste verhalen uit de Bommelsaga is BV 157 'De grote onthaler',waarin ons een godsbeeldwordt voorgehouden van een god die ellendeen rampen doet voltrekken met het doel plezier te beleven aan de lijders ervan en nieuwsgierig te observeren hoe de mensenin doodsnood op rampen reageren. Een rijke, zeercorpulenteoliesjeikAli en Abel ben Alias heeft een stukje grond gekocht via burgemeesterDickerdack, bij een verlaten stationnetje,waarheenhij mensenlokt. De sjeik organiseertdaar overstromingen, enge gedrochten en meer onaangenaams.Vanuit een hoge positie ziethlj neer op de rampspoeden, onderwijl genietend van roomvlonders,broosflappen,lickmedicks,bolussen,zoettoeters, roomdromels, zoetzwoelers,klambolen en sukralijnen. (uergeefmij dezeonnodigeopsomming,íkkonhet níetlaten).Het is niet mijn bedoeling u het verhaal verder te vertellen. Dat leest u zelf wel. Het beeld van een god, die op de aardeneerkijkt en tsunami's,aardbevingen en andererampen stuurt om eenste kifken hoe de mensheid daarop reageert,zal misschien niet zo'n grote aanhangonder gelovigen hebben, maar de gedachtedat een god opzettelijk beproevingen stuurt om de mens te louteren, of te wijzen op zijn almacht vindt zeker aanhangbij verschillende godsdiensten. Opvallend is dat het stationnetje, waar de bevolkingvan Rommeldam naartoe gelokt wordt naamloos is in de dagbladafler-ering,maar pas

t7

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded