Page 11

voor hen die het nog niet gelezenhebben,niet verder vertellen. Maar één ding wil ik nog kwijt: behalve de leden van het kleine volkie is er nog één figuur, die de boomkring kan betreden zonder te splijten: het is Wammes Waggel. Hij kent goed noch kwaad. Hij is ook een eenkanter. Niet immoreel, maar amoreel.Aan deze,op het eerstegezicht ongelooflllk oppervlakkige fi.guuruit de Bommelsagaheeft Toondervoor de oplettendelezertjesmeer diepganggegeven q& dan wij op het eerstegezicht van deze domme gansverm Nog een aspectvan het dualismein het werkvan Toonder wil ik .ro""rn"rr.Dat is geput uit het gedachtegoedvan de Zwitserse psychiater Carl GustavJung.Maar zoalshet nu formuleer doe ik Toonder tekort. Nadat hij in aànraking kwam met het werkvanJung bemerkte Toonder dat hii intuïtiefal veel langerde gedachtenvanJung in de Bommelsagahad verwerkt. Ook hier geldt weer dat het dualismeeen grote rol speelt'Zo plaatstJungde volgendeparen tegenoverelkaar:verstand- gevoel, gewaarwording - intuïtie. Verder kennen we natuurlijk de begrippen ánimus - animà' het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. En natuurlijk de tegenstellingtussenhet collectiefen het persoonlijk onbewuste.Maar daaropingaanzou binnen het kader van het gekozenonderwerp van dezelezing te ver voeren' Voor ik dit gedeeltevan mijn lezing afsluit wil ik nog eventerugkomen op de woorden van Kwetal, waarmeeikbegon: Wat goed is-voor leven,is goed, de rest is ongoed.Weer dat dualisme.Maar dat woordje bngoed'is iets andersdan'slechtlHet heeft niet de ethischeladingvan ,lelht: Het is neutraal en daarin herkennen we weer de invloed van de Tao bij Toonder. Een ander aspectdat ik u wil voorhouden is Toondersbegrip 'De anderewe.elài Daarmeebedoel ik niet de titel van verhaalnr. 163 dat in het jaar 1982de grootsteoplagevan alle alsboekenweekgeschenk bommelverhalen haalde.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded