Page 10

PeePastinakelwaarschuwtTom Poesom een bepaaldeboomkring niet binnen te gaan:Jij bent kantigi Wikker de wijsgeer, die bij de boomkring zit te filosoferenlegt Tom Poesuit, dat kantig betekent dat je in jezelf meerdere persoonlijkhedenhebt. Als je de boomkring in gaat,word je gespleten.Eenkanters(oJelementalen), zoalsleden van het kleine volkje, kunnen wel binnengaan. De zwarte magister Hocus Pas die aan komt wandelen, legt Tom Poesuit wat eenkanterszíjn:' Op school niet goed je best bedoel je, eenkanters. gedaan,meneertje?Gnomen en salamanders, Anders dan jij; jij bent van alles;een domme uitslover en een slimme guit, slecht en goed; Jij wilt met Zazel:uit één schotel eten.' Tom Poesmeent dat Hocus Pasgoed is, omdat hij een kluizenaar is. Maar Hocus Pasantwoordt: 'Ik ben alleenmaar slechtl Ondanks waarschuwingenvan Wikker de wijsgeerloopt Hocus Pasde boomkring in, overtuigd als hij is, dat hij alleen maar slecht is, en bovendien beschermddoor een amulet met het teken van ZazeI.AIsHocus Pas even later uit de boomkring treedt, staat er aan het uiteinde vanzíjn schaduween klein vrouwtje. 'De magisterstaardehaar sprakeloos aan en een akelig vermoeden maakte zich van hem meester.Dat is mijn gewetentje, mispelde hij tenslotte. Blj Azazel,het is van mij afgespletentussendie bomen. Maak dat je wegkomt! Het vrouwtje schuddeechterhet hoofd. Dat kan níet,zei ze vermanend.Jijbent immers mijn schaduw?En nu je me eindelijk kunt zien, zal je merken dat ik sterker ben dan jij. Tovenaarsals jij kunnen alleen met zwart werken, maar over wit hebben ze geen macht. Wit is sterker danzwart, want donker is de schaduw van het licht, ook al denkt zwart dat wit een schaduw is.Weleven nu eenmaal in moeilijke tijden. Onzinnige gewetenspraatjes,snauwde de grijsaard. De wereld is zwart, en wit heeft niets te betekenen.Iedereenis het liefsteslecht,en nu ik zelf mijn gewetentje kwijt ben, heb ik iedereen in mijn macht. Ik kan het bewijzen,met de eerstede bestedie langskomt. Aangenomen,gaf het vrouwtje toe, We zullen wedden.Als je de eerstevoorbijgangerslecht kunt maken, zal ik je verder met rust laten.' Het zal u niet verbazerydat die eerstevoorbijgangerheer Bommel is. Het verhaal krijgt dan eenJob-achtige teneur, maar ik zal het verhaal,

t0

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded